หลวงพ่อฯ แสดงพระธรรมเทศนา "วันสงกรานต์" ปี 2532, 2534, 2535
ตะวัน - 4/3/11 at 01:49



เทศน์วันสงกรานต์ 13 เม.ย.32 - 13 เม.ย.34 14 เม.ย.34 15 เเม.ย.34 - 13 เม.ย.35





webmaster - 10/4/17 at 09:38

.