หลวงพ่อเทศน์ "วันวิสาขบูชา " ณ ศาลาสองไร่ วัดท่าซุง เมื่อปี 2534
webmaster - 8/5/17 at 09:17

หลวงพ่อเทศน์ "วันวิสาขบูชา " ณ ศาลาสองไร่ วัดท่าซุง (VDO)

หลวงพ่อเทศน์ "วันวิสาขบูชา " ณ ศาลาสองไร่ วัดท่าซุง (MP3)
เทศน์ 28 พ.ค. 2534
เทศน์ไม่ทราบวันเดือนปี
>


webmaster - 8/5/17 at 10:59

.