หลวงพ่อเทศน์ "วันเข้าพรรษา" เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2522
kittinaja - 30/6/08 at 22:16

เนื่องในโอกาสการเปิดเว็บไซด์ "เว็บท่าซุง" นับว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ทีเดียว เพราะแต่เดิม "คำสอนหลวงพ่อ" นั้น ได้แพร่หลายอยู่ในเว็บไซด์ ที่ลูกหลานหลวงพ่อจัดทำเผยแผ่มานานแล้ว

บัดนี้ วัดท่าซุงนำโดย ท่านพระครูปลัอนันต์ ก็ได้มีคำสั่งให้จัดทำเว็บไซด์ของวัดโดยตรง เพื่อสนับสนุนเว็บทั้งหลายของหลวงพ่อ แต่ก็ขอให้อยู่ในกรอบของระเบียบแบบแผนที่ดี ไม่นำมาซึ่งความโอ้อวดหรือแข่งดีกัน ขอให้ทำเพื่อละ เพื่อความชนะกิเลสกันดีกว่า ตามที่หลวงพ่อสั่งสอนไว้

ฉะนั้น การเปิดตัวของเว็บใหม่ๆ นี้ จึงได้นำคำสอนของหลวงพ่อฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ซึ่งมิได้มีอยู่ในสารบัญคำสอนของวัด แต่เป็นการบันทึกไว้ส่วนตัวของหลวงพี่ชัยวัฒน์เท่านั้น

เสียงอาจจะไม่ชัดเจนบ้าน ต้องขออภัยด้วยนะครับ เสียงเทศน์ชุดนี้จึงตรงกับโอกาสที่จะถึง "วันเข้าพรรษา" พอดี ซึ่งเป็นอุดมฤกษ์ของเว็บวัดท่าซุงด้วย ซึ่งหลวงพ่อได้เทศน์ไว้เกือบ ๓๐ ปีมาแล้ว

คลิปเสียงชุดนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของวัดท่าซุง จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ "ธัมมวิโมกข์"