รวมสารธรรม ชุดที่ 5 คำสอนหลวงพ่อที่วิหาร ๑๐๐ เมตร (ตอนที่ 1 - 20)
kittinaja - 17/2/09 at 14:04........สำหรับเทปชุดนี้เป็นคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ "พระราชพรหมยาน" ในตอนเที่ยงวัน ณ วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เนื่องจากในเวลานั้น วิหารเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ ท่านจึงได้ลงมาสอนพระกรรมฐานทุกวัน หลังจากฉันภัตตาหารเพลแล้ว

ท่านผู้รับฟังคลิปเสียงชุดนี้ ควรจะหาโอกาสตั้งใจฟังในขณะเจริญพระกรรมฐาน เพราะท่านสอนจบ 30 นาทีแล้ว จึงนั่งสมาธิต่ออีกประมาณ 20 นาที แล้วอุทิศส่วนกุศล คำสอนชุดนี้เหมาะสำหรับนักปฏิบัติกรรมฐานที่กระทำเป็นประจำทุกวัน หมายถึงลงมือปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงแล้วนั่นเอง

.......การฟังธรรมะชุดนี้ใช้วิธีการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น คิดว่าน่าจะเปิดได้ทุกท่าน ส่วนการเปิดฟังเสียง ขอให้กดปุ่ม Play ทีละปุ่ม รอสักครู่เพื่อการโหลดเสียง จะช้าหรือเร็วอยู่ที่เน็ตของท่าน แล้วรออีกสักพักเสียงจะดังขึ้นมาเอง (ท่านสามารถเปิดฟังใน iphone ipad samsung ใน Smartphone ได้ทุกรุ่น)

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)
ม้วนที่ คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตรหน้า Aหน้า B
01 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
02 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
03 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
04 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
05 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
06 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
07 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
08 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
09 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
10 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
11 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
12 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
13 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
14 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
15 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
16 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
17 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
18 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
19 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
20 คำสอนหลวงพ่อที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
.


คลิปเสียงชุดนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของสงฆ์ วัดท่าซุง จัดทำโดยพระเจ้าหน้าที่ "ธัมมวิโมกข์"


webmaster - 1/6/09 at 05:32

หลวงพ่อสอนวิธีทำบารมีเต็มโดยเร็ว


ขอฝากธรรมทานนี้ ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวเว็ปผลบุญที่รักทุกท่าน
(คุณ Tonwade โพสต์ในเว็บผลบุญ)

"...เช้ามานี้ เกิดความอัศจรรย์ที่ได้เข้าไปฟังคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุงในเว๊ปวัดท่าซุง

เป็นคำสอนด้านการฝึกอาโลกสิณและการทำกำลังใจให้บารมีเต็มได้โดยเร็ว ซึ่งหลวงพ่อพูดละเอียดมาก จึงขอฝากธรรมทานอันเลิศยิ่งนี้ไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่รักทั้งหลายตามลิ้งด้านล่าง ซึ่งเป็นคำสอนหลวงพ่อ ที่วิหารแก้ว ม้วนที่ 20 ตอนที่ 2 www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=957

โดยฟังแล้วจะได้คำตอบในประเด็นสำคัญว่า

-->ทำอย่างไร ทิพย์จักขุญาณจึงจะแจ่มใสดุจพระอาทิตย์เวลาเที่ยงวัน
-->ภาพกสิณของฌานโลกีย์และฌานโลกุตระ มีภาพต่างกันอย่างไร
-->จะตรวจสอบตนเองอย่างไร ว่าจิตกำลังทรงฌาน 4
-->ทำอย่างไร จึงจะขอดูภาพเรื่องราวต่างๆ จากกสิณภาพพระ ได้อย่างไม่รู้สึกผิดว่าเรากำลัง "ใช้" พระท่าน
-->ทำอย่างไร บารมีจึงจะเต็มได้โดยเร็ว (สำหรับคนเอาจริง)


ขอสรุปให้อ่านในประเด็นหลักๆ นะครับ แต่แนะนำให้ฟังเองดีกว่าจะเข้าใจกว่ามากจ้า

--> การใช้อาโลกสิณจะช่วยให้ทิพย์จักขุญาณแจ่มใส เนื่องจากอาโลกสิณเป็นตัวต้นของทิพย์จักขุญาณ จึงควรฝึกให้คล่องถ้าปรารถนาให้ทิพย์จักขุญาณแจ่มใส จุดที่ต้องการจริงๆคือนึกภาพพระเมื่อไร ภาพพระก็ปรากฏทันทีและเป็นแก้วแพรวพราวระยับ

--> ทำอย่างไรให้ภาพกสิณเป็นแก้วระยับ

.......ภาพกสิณที่เป็นแก้วแพรวพราวเป็นประกายระยับนั้น บ่งบอกว่าจิตเราขณะนั้นเป็นฌานโลกุตระ ถ้าเป็นแค่แก้วใส แต่ไม่เป็นประกายระยับจะเป็นแค่ระดับฌานโลกีย์ การปฏิบัติให้เข้าสู่ฌานโลกุตระ ให้วางกำลังใจไล่จาก ศีล->สมาธิ->ปัญญา ก่อนจะทำกสิณภาพพระ

ก่อนอื่นต้องทำกำลังใจรักษาศีลให้ทรงตัว และนึกถึงพรหมวิหารสี่เป็นอัปปมัญญาเพื่อระงับนิวรณ์ชั่วคราว แล้วใช้วิปัสนาญาณตามกำลังใจของตนเอง
-- กำลังใจอ่อนหน่อยให้พิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของร่างกาย
-- กำลังใจอย่างสูงให้พิจารณาว่าอีกไม่นานแล้วหนอ ร่างกายนี้ก็จะปราศจากจิตวิญญาณคือตาย ศพมีสภาพดั่งขอนไม้ที่ชาวบ้านเค้าไม่ต้องการ ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ร่างกายแบบนี้มันจะพังเมื่อไรก็พังไป ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะมีร่างกายที่ไร้ประโยชน์แบบนี้ ตายเมื่อไร ขอไปพระนิพพานจุดเดียว

เมื่อกำลังใจเป็นดังนี้แล้ว เมื่อภาวนานึกถึงภาพพระก็จะปรากฏภาพพระชัดเจน แจ่มใส สว่างแพรวพราวระยับ

-->จะตรวจสอบตนเองอย่างไร ว่าจิตกำลังทรงฌานสี่

.......ในขณะที่จับภาพกสิณ ถ้าขณะใดยังรู้ตัวว่ามีลมหายใจก็ยังไม่ถึงฌานสี่ ถ้าขณะใดรู้ตัวว่าไม่มีลมหายใจก็เป็นฌานสี่

-->ทำอย่างไร จึงจะขอดูภาพเรื่องราวต่างๆ จากกสิณภาพพระ ได้อย่างไม่รู้สึกผิดว่าเรากำลัง "ใช้" พระท่าน

.......เมื่อเดินจิตจนปรากฏกสิณภาพพระสว่างแพรวพราวเป็นระยับแล้ว ให้อธิษฐานขอภาพพระจงหายไปชั่วคราว ขอภาพอาโลกสิณจงปรากฏขึ้นแทน แล้วก็อธิษฐานขอทราบเรื่องราวต่างๆจากภาพอาโลกสิณแทน

-->ทำอย่างไร บารมีจึงจะเต็มได้โดยเร็ว (สำหรับคนเอาจริง ท่านว่า 7 วัน)

.......เมื่อเดินจิตจนปรากฏกสิณภาพพระสว่างแพรวพราวเป็นระยับแล้ว ให้ทำมโนมยิทธิไปกราบพระพุทธองค์ที่วิมานของท่านบนพระนิพพาน แล้วให้ถามพระท่านว่า บุญบารมีที่เราสะสมมายังอ่อนตรงไหน พร่องตรงไหน ควรปฏิบัติอย่างไร พระท่านจะแนะนำจุดที่เราควรปรับปรุงและวิธีการปฏิบัติที่ตรงจุด จิตเราจะเกิดศรัทธายิ่งกับคำแนะนำนี้เพราะพระท่านบอกเราโดยตรง ให้ปฏิบัติความเพียรตามคำแนะนำดังกล่าว หลวงพ่อท่านว่า อย่างช้าไม่เกิน 1 เดือนเห็นผล แต่ถ้าเอาจริงก็ไม่เกิน 7 วัน..."

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 04, 2009, 05:31:58 AM โดย Tonwade »