ประวัติหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา
kittinaja - 15/1/09 at 23:58

(Update 9 มิถุนายน 2561)คลิปเสียงชุดนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของวัดท่าซุง จัดทำโดยพระเจ้าหน้าที่ "ธัมมวิโมกข์"