หลวงพ่อสอนลูกที่ภาคเหนือ ปี 2522 (ม้วน 1 - 9)
kittinaja - 2/8/08 at 14:07

(Update 5 กันยายน 2556)

คลิปที่ปุ่ม Playlist เลือกฟังได้แต่ละตอน(Update 9 มิถุนายน 2561)คลิปเสียงชุดนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของวัดท่าซุง จัดทำโดยพระเจ้าหน้าที่ "ธัมมวิโมกข์"