วันนี้..พระครูปลัดอนันต์ พร้อมคณะครูฝึกฯ เดินทางไปสอนพระกรรมฐานที่โคราช
webmaster - 5/9/08 at 08:35

แจ้งข่าว
กำหนดการสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๕, ๖, ๗ กันยายน ๒๕๕๑ พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) เลขที่ ๑๓ ถ.กิ่งจันทร์ ซอยกิ่งจันทร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ ๕ ก.ย. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสโก เสร็จแล้วรับสังฆทาน และสนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๖ ก.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้ว รับสังฆทาน และสนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๗ ก.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับวัดท่าซุง

ขอเชิญลูกศิษย์และพุทธบริษัทที่สนใจ ก็ขอให้ไปตามวันเวลาดังกล่าว สำหรับท่านที่อยู่จังหวัดไกล ๆ อยากมาปฏิบัติก็สามารถมาพักค้างคืนที่สำนัก ฯ ได้ สงสัยโปรดติดต่อสอบถาม คุณยายเสาวพงษ์, คุณยายศรีพร โทร. ๐๔๔- ๒๕๒๐๕๓