Real Time..ภาพบรรยากาศงานมรณภาพหลวงพ่อ วันที่ 23-26 ตุลาคม 2551
webmaster - 25/10/08 at 23:31

วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2551


ช่วยกันทำความสะอาด บริเวณหน้าพระวิหาร 100 เมตร
ช่วยกันทำความสะอาด บริเวณหน้าพระวิหาร 100 เมตร และเย็บพรมให้เรียบร้อย
สถานที่จัดเลี้ยงอาหารฟรี หน้าพระวิหาร 100 เมตร
มีอาหารให้เลือกมากมายอย่างเต็มที่
เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยงของวัดและคณะศิษย์ที่นำอาหารมาจัดเลี้ยง มีอาหารให้รับประทานเกือบทุกอย่าง
สมเด็จองค์ปฐมทองคำ , หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
หลังจากนั้นก็ต้องเข้าแถวเข้าถวายสังฆทาน
พระสงฆ์วัดท่าซุง สวดพระอภิธรรม

โปรดติดตามตอนต่อไป งานวันที่ 26 ตุลาคม 2551
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2551


เวลา 08.00 น. ท่านพระครูปลัดอนันต์เริ่มทำพิธีบวงสรวง ณ ภายในพระวิหาร 100 เมตร
10.00 น. พระเถรานุเถระ เริ่มทยอยเดินทางมาถึงพระวิหาร 100 เมตร
เวลา 10.30 น พระเถรานุเถระ เจริญพระพุทธมนต์
เจ้าภาพ ถวายเครื่องไทยทาน
พระครูปลัดอนันต์ ถวายเครื่องไทยทาน แด่พระเถรานุเถระ
พระเถรานุเถระ เริ่มเดินทางกลับ


**********************