ภาพข่าว..พิธีไหว้ครู ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ประจำปี 2556
kitti - 26/6/13 at 12:01

พิธีไหว้ครูของนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย ๒๕๕๖


.......กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีนี้ คณะครูและนักเรียนนำโดย พระอาจารย์ไพบูลย์ และอาจารย์ชัยศรี พร้อมด้วยคณะครูร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ทุกคนได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ โดยนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต มาเป็นประธานในพิธี

- เริ่มด้วย ตัวแทนคณะนักเรียนชายหญิง ถวายพานธูปเทียนแพ นมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
- จากนั้นท่านได้ให้โอวาทพอสมควรแล้ว จึงเดินลงไปชมแปลงผักสาธิต หลังโรงเรียนพระสุธรรมฯ
- พิธีบวงสรวง ศาลท่านปู่และท่านย่า
- หลังจากนั้นเป็นการฟ้อนรำของ คณะนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา