วันนี้โอนเงินตักบาตรวิระทะโยมาร่วมบุญค่ะ
ตะวัน - 4/3/11 at 01:16

อยากให้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะวันนี้ได้โอนเงินมาทำบุญที่วัดท่าซุง
จำนวนเงิน ๑,๐๒๕ บาทถ้วนค่ะ สาธุค่ะ


watasit - 4/3/11 at 13:34

อนุโมทนาสาธุครับ


wantana - 4/3/11 at 13:47

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ


ประสาร - 4/3/11 at 14:02


Prapapan - 4/3/11 at 15:08

อนุโมธนา สาธุ สาธุ สาธุ คะ


ทับทิม - 4/3/11 at 16:07

อนุโมทนา ด้วยค่ะ สาธุ


Virach_L - 4/3/11 at 18:11

อนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ


Virach_L - 4/3/11 at 22:09

อนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ


Artikanks - 5/3/11 at 05:10

Motana krub


TONKHAW - 5/3/11 at 08:34

อนุโมทนาสาธุด้วยครับทุกๆบุญเลยครับ


อิงออฟ - 5/3/11 at 09:36

อนุโมทนา สาธุด้วยนะ ครับ เงินใส่บาตร วิระทะโย


ประทีป - 5/3/11 at 23:36

อนุโมทนา สาธุด้วยนะ ครับ


Virach_L - 11/3/11 at 20:57

อนุโมทนาสาธุบุญด้วยครับ


supphakrit - 14/3/11 at 15:58


gopets - 14/3/11 at 22:15

ขออนุโมทนาด้วยครับ


มาลัยไพศาล - 16/3/11 at 12:59

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


ทับทิม - 16/3/11 at 13:42

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


Virach_L - 16/3/11 at 21:51

อนุโมทนาสาธุบุญด้วยครับ


Virach_L - 19/3/11 at 02:51

โมทนาบุญด้วยครับ สาธุ


ศิริมงคล - 21/3/11 at 14:45

อนุโมทนาสาธุ เงินใส่บาตรวิระทะโย ด้วยครครับ


ทับทิม - 21/3/11 at 15:57

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


Aphisit - 21/3/11 at 22:36

ขออนุโมทนา สาธุ ครับ

คณะศิษย์กบินทร์บุรี


Iceteaza - 22/3/11 at 19:44

โมทนาสาธุบุญด้วยค่ะ


Virach_L - 22/3/11 at 21:44

โมทนาบุญด้วยครับ สาธุ