ขอบารมีหลวงพ่อให้ประเทศไทยพ้นอุทกภัยโดยรวดเร็ว Thailand
Thailand - 21/10/11 at 10:26

TextText


ประทีป - 21/10/11 at 12:21

สาธุ...


thammajak-jack - 22/10/11 at 11:49

สาธุๆ


ธนดล - 2/11/11 at 11:07

สาธุ


Akenarong - 2/11/11 at 21:36

สาธุๆ


อาภานนฺโท - 5/11/11 at 20:16

สาธุๆ


suvieng - 6/11/11 at 08:33

สาธุๆ


pommaibike - 6/11/11 at 09:34

สาธุๆ


thinkaboutme - 6/11/11 at 21:07

รักหลวงพ่อมาก


ชัยพร - 6/11/11 at 22:01

สาธุ สาธุ สาธุ


jaroon - 27/12/11 at 11:16

สาธุๆ