ขอเชิญร่วมโมทนาบุญครับ
teepsa - 30/4/13 at 15:46

วันนี้วันเกิด 30 เม.ย.
ทำบุญถวายสังฆทาน
ปล่อยกบ 2 ตัว
ปล่อยปลาดุก 4 ตัว ครับ


kitti - 30/4/13 at 15:48

โมทนาสาธุด้วยครับ


ทองเปลว - 30/4/13 at 21:10

โมทนาบุญด้วยค่ะ


ทัศนัย - 30/4/13 at 22:01

โมทนาบุญด้วยครับ


ml2afireo - 30/4/13 at 22:16

อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ


krittapron - 1/5/13 at 10:51

โมทนาบุญด้วยคะ


suvieng - 1/5/13 at 15:18

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ


Jaruwan - 1/5/13 at 20:10

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


weerachart1805 - 2/5/13 at 16:28

โมทนาด้วยครับ สาธู


winyu - 3/5/13 at 23:46

สาธุ


panawan - 7/5/13 at 07:43

โมทนาด้วยครับ สาธู


natnarawan - 14/5/13 at 16:39

อนุโมทนาสาธุค่ะ


natnarawan - 14/5/13 at 16:40

อนุโมทนาสาธุค่ะ


pakyaudio - 14/5/13 at 22:05

สาธุ สาธุ สาธุ


lalittpu - 17/5/13 at 09:13

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ


puwarin - 17/5/13 at 13:02

สาธุ


putthapaun - 17/5/13 at 14:31

อนุโมทนาบุญค่ะ


mji - 18/5/13 at 13:04

สาธุค่ะ


pommaibike - 19/5/13 at 08:29

โมทนาด้วยครับ สาธู


krit3003 - 19/5/13 at 10:53

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ


Artichoke - 5/6/13 at 05:07

Motana boon krub


suvieng - 5/6/13 at 08:04

ขอโมทนาบุญด้วยครับ


tutong - 5/6/13 at 20:53

โมทนาบุญด้วยครับ


winyu - 14/6/13 at 23:46

สาธุๆคับ