ขอเชิญร่วมโมทนาบุญ
สุปัญญู - 4/6/13 at 09:59

ผมและญาติธรรม นำทองคำ 9 ชิ้น เงิน 4,514 บาท และเครื่องทองเหลือง 6 ชิ่น ไปร่วมเททองหล่อพระประธานพระอุโบสถ วัดป่านาบุญ เมื่อวันที่ 2 มิถุนาย 2556 เวลา 16.09 น.


teepsa - 4/6/13 at 10:47

โมทนาบุญด้วยครับ


suvieng - 4/6/13 at 11:06

ขอโมทนาบุญด้วยครับ


จักรินทร์ - 4/6/13 at 13:58

ขอโมทนาบุญด้วยครับ


thinkaboutme - 4/6/13 at 19:15

โมทนาบุญด้วยค่ะ


Artichoke - 5/6/13 at 05:05

Motana boon krub


tutong - 5/6/13 at 20:53

โมทนาบุญด้วยครับ


abc - 11/6/13 at 21:38

โมทนาบุญด้วยค่ะ


witwasin - 12/6/13 at 07:47

โมทนาครับผม


sumit - 12/6/13 at 20:39

โมทนาครับผม


แทนไท - 13/6/13 at 06:33


กาญจน์ - 14/6/13 at 09:00

สาธุ โมทนาครับ


pommaibike - 14/6/13 at 17:49

โมทนาบุญด้วยครับ


winyu - 14/6/13 at 23:38

สาธุคับ