ข้อความที่ขาดหาย ในคำขอขมาพระรัตนตรัย
ธัมม์วิโมกข์ - 19/10/20 at 13:42

รบกวนทางทีมงานฯช่วยกรุณาตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขด้วยครับ
ด้วยคำขอขมาพระรัตนตรัยในหนังสือคำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง ตั้งแต่เล่มที่ 50 (หน้าก่อนสารบัญ) ได้พิมพ์ข้อความ …. ด้วยเจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ……

ผมพบว่าคำขอขมาพระรัตนตรัยที่แสดงบน web watthasung.com ตลอดจนพิมพ์ในหนังสือ ทางสายเอก พระราชพรหมยาน พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2545 หน้า 153 และหนังสือ คู่มือปฎิบัติวัดท่าซุง เล่ม 1 โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฏาคม 2540 หน้าก่อนสารบัญ มีข้อความ ….. ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี …….

ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพครับ
กฤษณ์ อังศุพันธุ์


webmaster - 29/10/20 at 06:47

เรียน คุณกฤษณ์ อังศุพันธุ์
รับทราบครับ คำว่า "ไม่เจตนาก็ดี" ตกไปนะครับ ขอชี้แจงว่า ในหนังสือที่พิมพ์ไปแล้วคงแก้ไขไม่ได้ แล้วก็เป็นทีมงานทำหนังสืออีกทีมหนึ่ง เอาเป็นว่า สำหรับผู้อ่านคงเข้าใจตามนี้นะครับ "ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี"

ขอขอบคุณที่แจ้งมาให้ทราบ
ทีมงานฯ