วันนี้..พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปบ้านสายลม กรุงเทพฯ
webmaster - 2/1/09 at 11:41

เวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๒ ม.ค. ๕๒ พระครูปลัดอนันต์ พร้อมด้วยพระสงฆ์รวม ๔ รูป ฉันเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทานและฉันเพล เมื่อฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขกและรับสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๓, ๔, ๕ ม.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น.

วันที่ ๓ - ๔ ธ.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๖ ม.ค. เดินทางกลับวัดฯ