วันนี้..พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าซุง จ.นครราชสีมา
webmaster - 23/1/09 at 09:44

สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๒๓ ม.ค. เวลา ๐๖.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และพระสงฆ์วัดท่าซุง พร้อมด้วยครูฝึกมโนมยิทธิ เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม

วันที่ ๒๔ ม.ค. เวลา ๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม

วันที่ ๒๕ ม.ค. เวลา ๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

ขอเชิญพุทธบริษัทที่สนใจ ก็ขอให้ไปตามวันเวลาดังกล่าว สำหรับท่านที่อยู่จังหวัดไกล ๆ อยากมาปฏิบัติก็สามารถมาพักค้างคืนที่สำนัก ฯ ได้ สงสัยโปรดติดต่อสอบถาม คุณโยมเสาวพงษ์, คุณโยมศรีพร โทร. ๐๔๔- ๒๕๒๐๕๓