ภาพงานก่อสร้างและการบูรณะสถานที่ต่างๆ ภายในวัดท่าซุง
kittinaja - 26/7/09 at 12:20

ณ วันที่ 26 ก.ค. 2552

ภาพต่อเติม "อาคารพระชำระหนี้สงฆ์" ด้านข้างปราสาททองคำ
kittinaja - 26/7/09 at 12:22

สร้างพระวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์


kittinaja - 26/7/09 at 12:24

สร้างหลังคาคลุมอาคาร 25 ไร่ (ทั้งสามแถว)


kittinaja - 26/7/09 at 12:26

ซ่อมซุ้มประตูด้านหน้า "พระอุโบสถ"