UPDATE ต้องการ..หนังสือ, ซีดี, วัตถุมงคล ติดต่อที่นี่..!
webmaster - 16/7/08 at 05:42

ตึกรับแขก เป็นสถานที่ที่จำหน่ายหนังสือ, ซีดี - วีซีดีคำสอนหลวงพ่อฯ, วัตถุมงคล, ยาสมุนไพรต่างๆ

( พระบูชาไม่ได้รับจัดส่ง ) ต้องมาบูชาที่วัดเองนะครับ

เปิดทำการเวลา 09.00 - 10.30 น. และ 12.00 - 16.00 น. โทรศัพท์ (056) 502 - 506

แต่เดิมหลวงพ่อท่านรับแขกที่ ศาลานวราช ต่อมาท่านได้สร้างตึกใหม่อยู่ริมน้ำ ปัจจุบันนี้เรียกว่า "ตึกรับแขก" เป็นตึก 4 ชั้นกว้างใหญ่
- ชั้นล่างเป็นที่เก็บวัสถุก่อสร้างต่างๆ
- ชั้นที่ 2 เป็นที่จำหน่ายวัตถุมงคล, เทป ซีดี วีซีดี คำสอน, หนังสือธรรมะต่างๆ, และยาสมุนไพร
- ชั้นที่ 3 เป็นที่เก็บเครื่องสังฆทาน เช่น ผ้าไตรจีวร เป็นต้น และเป็นที่ทำงานของพระเจ้าหน้าที่ เช่น บรรจุวัตถุสิ่งของพัศดุภัณฑ์ ตามที่มีผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์
- ชั้นที่ 4 เป็นที่พักของพระเจ้าหน้าที่


ฉะนั้น ในสมัยที่หลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ณ ที่แห่งนี้ จึงเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อท่านใช้รับแขกที่มากราบนมัสการในช่วงวันปกติ (ชั้น 2) และยังเป็นสถานที่ที่ท่านให้ "ปัจฉิมโอวาท" ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หลังจากที่หลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้ว จึงได้สร้าง "รูปเหมือนหลวงพ่อ" นั่งบนโซฟาไว้ด้วย เพื่อให้เหมือนกับในสมัยที่ท่านที่ยังทรงชีวิตอยู่


วิธีการสั่งซื้อหนังสือ, ซีดี, วัตถุมงคล ทางไปรษณีย์

ปัจจุบันตึกรับแขกเป็นสถานที่จำหน่ายหนังสือ. ซีดี - วีซีดีคำสอนหลวงพ่อฯ, วัตถุมงคล, และยาสมุนไพรแผนโบราณต่างๆ ที่หลวงพ่อท่านบอกและที่ท่านหมอชีวกฯ ท่านบอกการทำยาไว้ จึงขอแจ้งรายการต่างๆ ไว้ดังนี้

1. ต้องการ "หนังสือธรรมะ" โปรด "คลิก" ที่นี่

2. ต้องการ "ซีดี - วีซีดีธรรมะ" โปรด "คลิก" ที่นี่ เป็นไฟล์ PDF

3. ต้องการ "วัตถุมงคล" โปรด "คลิก" ที่นี่

4. ต้องการ "รายการยาสมุนไพร" โปรด "คลิก" อ่านรายละเอียดที่นี่

รายการยาสมุนไพรต่าง ๆท่านสามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ โปรดระบุรายการสิ่งของให้ชัดเจน ในนาม...

พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
วัดท่าซุง
อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
61000

(หมายเหตุ : ผู้ที่สั่งซื้อหนังสือ, ซีดี-วีซีดี, วัตถุมงคล, ยาสมุนไพร กรุณาสั่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับการโอนบัญชี Online ทางธนาคาร เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานกันคนละแผนก)สมัครเป็นสมาชิกหนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

1. ทางไปรษณีย์โดยเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ที่จะให้ส่งนิตยสาร พร้อมซื้อธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปท.อุทัยธานี ในนาม

พระครูภาวนาธรรมนิเทศ (อาจินต์ ธมฺมจิตฺโต)
สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง
อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
61000


หนังสือออกเดือนละ 1 เล่ม เฉพาะในประเทศไทย อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (12 เล่ม) 360 บาท ครึ่งปี (6 เล่ม) 180 บาท
ต่างประเทศ อเมริกา อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (12 เล่ม) 2,550 บาท(หรือ 85 ดอลลาร์)
ต่างประเทศ ยุโรป อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (12 เล่ม) 2,250 บาท(หรือ 55 ยูโร)
ต่างประเทศ เอเชีย อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (12 เล่ม) 1,000 บาท

หรือติดต่อ "สำนักงานธัมมวิโมกข์" โทรศัพท์ (056) 502-507 มือถือ (084) 616-9164 เวลา 09.30 - 10.30 น. และ 13.00 - 16.00 น.

2. สมัครด้วยตนเองที่ "บ้านสายลม" ซ.พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) ถ.พหลโยธิน กทม. และมีจำหน่ายในราคาฉบับละ 30 บาท(ภาพติดที่ฝาผนัง ภาพแรกคณะศิษย์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันที่ศาลา ๑๒ ไร่ ในงานธุดงค์ และภาพต่อมาหลวงพ่อทำพิธีบวงสรวง)


เกร็ดความรู้.."ทองคำใต้ดินที่วัดท่าซุง"

โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

.....ที่วัดท่าซุงนี้ทองคำส่วนย่อยเขามีอยู่ ที่รวมน้ำหนักแล้วประมาณตัน ๒ ตัน เขามีอยู่ เพราะเป็นของมีเจ้าของ แต่ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เขาก็เลื่อนมาอยู่ใต้ตึกหมดแล้ว หลบเข้ามาส่วนใหญ่ นอกจากนั้นก็ยังมีส่วนเหลืออีกมาก เป็นของมีเจ้าของก็บริเวณตึกรับแขกใหม่ ลานนั้นทั้งลานเต็มไปด้วยทองคำและก็ปรากฏว่าเป็นทองคำหลายเจ้าของ

ถามท่านว่าใครเป็นเจ้าของ ท่านบอกว่า จุดนี้ แถบนี้มีทองคำมาก มีเงินเป็นส่วนน้อยทองแท่ง ทองรูปพรรณ มีเพชรพลอยบ้าง ท่านบอกว่าส่วนนี้เป็นส่วนของขุนแผน และส่วนกึ่งมาตรงกลางนี้ ตรงนี้มากอยู่เป็นของพระยากาญจนบุรี และเรื่อยๆ เข้ามาอีก ตอนนี้เป็นของลาวทอง กับวันทองท่านว่ามาอย่างนี้ ก็ว่าไปอย่างนั้นไปตามเรื่องราวของนิทาน...


kittinaja - 18/2/10 at 08:32


ปัจจุบัน มีการนำ FLASH DRIVE ที่ได้รวบรวม ธรรมมะ และ คำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
( โดยจัดเก็บเป็นไฟล์เสียง MP3 คุณภาพเท่า CD ( 192 KB )


โดยจัดเก็บไว้ประมาณ 20 ม้วน ( เทป ) ราคา 500 บาท โดยตอนนี้ได้เลือกจัดทำมา 5 แบบ

1. กรรมฐาน 40 (ย่อ) ปี 2531 , กรรมฐาน 40 (เต็ม) , มหาสติปัฏฐานสูตร = 21 ม้วน ราคา 500 บาท

2. หมวดปี 2551 อานาปานุสติ , ปฏิปทานของท่านผู้เฒ่า = 22 ม้วน ราคา 500 บาท

3. คำสอนที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร = 20 ม้วน ราคา 500 บาท

4. หมวด ถ. มโนมยิทธิ ข้อที่ 1 ถึง 6 = 20 ม้วน ราคา 500 บาท

5. หมวด ถ. มโนมยิทธิ ข้อที่ 7 ถึง 11 , เที่ยวสวรรค์ของรัชนี เจรถา , บุคคลตัวอย่าง ( ลุงบุญมี )
สุกขวิปัสสโก , ฉฬภิญโญ = 20 ม้วน ราคา 500 บาท

หมายเหตุ : ขนาดความจุ FLASHDRIVE 2GB

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ตึกรับแขก