ภาพข่าว..การทำพิธีบวงสรวง ณ อาคารพิพิธภัณธ์ "สมบัติพ่อให้"
webmaster - 11/2/09 at 15:26


ในตอนเช้าวันนี้ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 น. พระครูปลัดอนันต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณธ์ "สมบัติพ่อให้" ได้ทำพิธีบวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างต่อไป


ขณะนี้งานก่อสร้างได้คืบหน้าไปพอสมควร โดยขึ้นตัวโครงสร้างของอาคารไปถึงชั้นที่ 3 แล้ว ในขณะนี้กำลังขึ้นโครงสร้างมุขทรงไทยด้านหน้า


ก่อนเริ่มพิธี คุณเดือนฉาย คอมันตร์ และ พ.ต.อ. (พิเศษ) อรรณพ กอวัฒนา ได้จุดธูปเทียนที่โต๊ะบายศรี โดยมี พระครูปลัดอนันต์ เป็นประธาน พร้อมด้วยพระครูสมุห์พิชิต และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต


หลังจากทำพิธีบวงสรวงเสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดอนันต์ได้สนทนากับญาติโยมที่มาร่วมพิธีแล้วจึงเดินทางกลับ.