Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 15/5/09 at 14:14 [ QUOTE ]

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online กับวัดท่าซุง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552


รายการทำบุญ Online ในเดือนนี้ ยังมีผู้ที่ร่วมทำบุญกับวัดท่าซุงอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะภาพถ่ายรายงานการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ทางทีมงานพยายามไปถ่ายภาพ เพื่อให้ผู้ร่วมทำบุญทั้งหลาย จะได้รับทราบความเคลื่อนไหวโดยตลอด แต่ก็ยังมีบางแห่งที่ยังไม่สามารถถ่ายภาพมาให้ชมได้

แต่ท่านก็สามารถเริ่มทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นั่นก็คือช่างเริ่มตั้งไม้นั่งร้านที่ "ซุ้มมุมรั้วด้านหน้า" ทางด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถ (ใกล้ศาลานวราช และศาลาพระพินิจ) คิดว่าต่อไปคงจะซ่อมปิดทองใหม่ทั้งสี่ทิศ ตามที่เราเคยเวียนเทียนรอบรั้วพระอุโบสถนั่นแหละ

สำหรับที่แห่งอื่นก็มีโครงการปิดทอง "พระประธานหน้าตัก 8 ศอก" ที่ศาลา 12 ไร่ แต่คงจะเริ่มงานในตอนเข้าพรรษา ช่วงนี้ก็มีการทาสีใหม่ที่ "เมรุของหลวงพ่อ" ภายในศาลา 12 ไร่เช่นกัน (เมรุนี้เคยใช้ทำพิธีเผาศพจำลองพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ มาแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2530 เป็นการต่ออายุหลวงพ่อฯ)

ส่วนที่มีบางท่านทำบุญปิดทอง "สมเด็จองค์ปฐม" นั้น ทราบว่าทางวัดยังไม่มีโครงการ คิดว่าน่าจะทำไปตามจังหวะที่ทางเว็บประกาศจะดีกว่านะครับ..รายชื่อผู้ร่วมทำบุญออนไลน์กับวัดท่าซุง

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2552


1. คุณมนตรี ทองวัลย์ดี : ท่าแร้ง บางเขน กทม.
ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 300 บาท

2. คุณกมล ชีวสกุลยง : เชียงใหม่
ถวายสังฆทาน 300 บาท

3. คุณพีระพล เรืองจิต - คุณพิมพ์นิดา กุลสุนทราลัย : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน บวชเณร สะเดาะเคราะห์และร่วมบุญทุกอย่าง 900 บาท

4. ครอบคร้ว คุณอิทธิกร ธนูทอง (โอนเงินเมื่อ 7 เม.ย. 2552)
ขอร่วมทำบุญ บวชสามเณร 100 บาท, สร้างพระนอน 100 บาท
สังฆทาน 100 บาท,ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
รวมเป็นเงิน 600 บาท

5. นายสุรชาติ รอดสวัสดิ์ และครอบครัว : อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน 1000 บาท

6. คุณธันยากาญจน์ ชื่นใจ : ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ขอร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายสังฆทาน / วิหารทาน / ธรรมทาน / ชำระหนี้สงฆ์ /
มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร รวม 5 รายการ

1. นางมุกดาลักษณ์ - ชวลิต เสตะพยัคฆ์ รายการละ 200 บาท รวมทำบุญ 1,000 บาท
2. นางธันยากาญจน์ ชื่นใจ รายการละ 100 บาท รวมทำบุญ 500 บาท
3. น.ส.จิรกัญญา ชื่นใจ รายการละ 100 บาท รวมทำบุญ 500 บาท

รวมเป็นเงินทำบุญทั้งสิ้น 2,000 บาท

7. คุณคมสัน จารุจินดา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จ.เลย
ธรรมทาน 500 บาท/ อุปกรณ์ เครื่องมือในการก่อสร้าง บำรุงวัด 400 บาท/ ชำระหนี้สงฆ์ 99 บาท
รวมเป็นเงินทำบุญทั้งสิ้น 999 บาท

8. นายสุพรชัย ขุนภิบาล : หจก.พัฒนามอเตอร์ไซด์ ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

9. นายเฉลิมชัย ธาราศิริ : ต.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี
สร้างพระนอน100.- สังฆทาน100.- วิหารทาน100.- ธรรมทาน100.- ชำระหนี้สงฆ์100.- สะเดาะเคราะห์108.-
รวมเป็นเงิน 608 บาท

10. นายประสิทธิ์ นิยมไทย และ นางชิดชนก นิยมไทย : ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 200 บาท

11. คุณศรีเวียง เรืองหิรัญ : ปากเกร็ด นนทบุรี
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน 300 บาท

12. นางอารีรัตน์ ศรีทอง และครอบครัว : ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
1.สังฆทาน 520 บาท
2.สะเดาะเคราะห์วันวิสาขบูชา 280 บาท
รวมเป็นเงิน 800 บาท

13. คุณณัทฐา กรีหิรัญ : ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
นางกิมไล้ โง้วสกุล 100 บาท
นางณัทฐา กรีหิรัญ 200 บาท
ถวายสังฆทาน รวมเป็นเงิน 300 บาท

14. ทำบุญ 500 บาท แต่อ่านไม่ออก (ถ้าหากยังไม่รับอีเมล์ตอบกลับ กรุณาแจ้งกลับมาใหม่นะครับ)

15. คุณกิตตินันทน์ สังวันดี : ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
สังฆทาน 100 บาท วิหารทาน 200 บาท
รวมเป็นเงิน 300 บาท

16. คุณกฤต นิ้มอัษฏาวุธ : ถ. อิสรภาพ แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กทม
สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 1000 บาท

17. คุณกมลพร และครอบครัว โอสถสงเคราะห์ : ท่าเรือ อยุธยา
สังฆทาน 100 บาท วิหารทาน 100 บาท
รวมเป็นเงิน 200 บาท

18. คุณสมพร ค้นทรัพย์ : 52/148 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
วิหารทาน 100 บาท สร้างพระพุทธรูปทองคำ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 200 บาท

19. คุณอรุณี หิรัญกสิ : ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
คุณอรุณี หิรัญกสิ สังฆทาน 100 บาท
คุณอภิสิทธิ์ องค์อธิร้ชต์ สังฆทาน 100 บาท
คุณอภิชญา องค์อธิรัชต์ สังฆทาน 100 บาท
นายบักฮ้อ แซ่เฮ้ง สังฆทาน 100 บาท
นางซู่ฮุ้ง แซ่ลี้ สังฆทาน 100 บาท
นางไซฮวย แซ่แพ้ สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

20. นายวุฒิชัย จันเกษม : ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
1. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
2. สร้างตึกพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ 100 บาท
3. สร้างตึกกองทุนในสวนไผ่ 100 บาท
4. ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 100 บาท
5. ซ่อมถังน้ำประปา 100 บาท
6. ซ่อมหลังคาศาลา 12 ไร่ 100 บาท
7. สร้างพระนอน 50 ม. จ.พิจิตร 500 บาท
8. ถวายสังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

21. นายบุญส่ง วิทยาภิรักษ์ : ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ถวายสังฆทาน อุทิศให้ เตี่ยเล่งจุ๊ย แซ่ตั้น 1000 บาท
และคุณแม่ชุนโหงว แซ่อึ้ง 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

22. คุณฐิติยา สุรภาพ : กทม.
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 1500 บาท
ทำบุญสะเดาะเคราะห์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

23. พระสราวุธ ธมฺมาวุโธ : วัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
วิหารทาน 200 บาท ธรรมทาน 200 บาท
รวมเป็นเงิน 400 บาท

24. คุณดนิตา พิทักษ์ทองกร : กรุงเทพฯ
รวมทำบุญด้วยทุกอย่างคะ 2,000 บาท

25. นางทองเพียร โสแก้ว : อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
สร้างพระพุทธรูป 100 บาท วิหารทาน 200 บาท
สังฆทาน 100 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท

26. นายศรยุทธ์ เพ็งปาน, นางประภาศรี เพ็งปาน, นายศรุต เพ็งปาน, นายกันตภณ เพ็งปาน
: ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม

ร่วมทำบุญ สร้างพระพทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
และร่วมทำบุญทุกรายการกับวัดท่าซุง (ขออนุโมทนาบุญกับทางวัดและทุกท่านด้วยครับ)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

27. คุณนพดล และ ครอบครัว : ต่างประเทศ
ทำบุญทุกอย่าง 2,650 บาท

28. คุณพยุ เพียงแก้ว : เชียงใหม่
ถวาย สังฆทาน 500 บาท

29. คุณนพดล เจ๊กจันทึก : ถ.แจ้งวัตนะ หลักสี่ กทม
ขอร่วมทำบุญปิดทองสมเด็จองค์ปฐม และพระประธานสิบสองไร่,
วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน แ ละ ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

30. คุณลักษิกา เลิศมุกดา : ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ร่วมทำบุญปิดทองสมเด็จองค์ปฐมและพระประธาน 12 ไร่ 500 บาท

31. คุณเมธาพร หนูจักร และครอบครัว : กรุงเทพฯ
ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท วิหารทาน 30 บาท ธรรมทาน 20 บาท
รวมเป็นเงิน 100 บาท

32. ส.ต.อ.สุรเดช หอมดวง : สภ.บ้านเทื่อม อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ร่วมทำบุญปิดทองสมเด็จองค์ปฐม และพระประธานสิบสองไร่ 200 บาท


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 31/5/09 at 03:52 [ QUOTE ]


รายชื่อผู้ร่วมทำบุญออนไลน์กับวัดท่าซุง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552


33. คุณสุรัสวดี-อารีย์ ภักดีดินแดน, กนกวรรณ วรรธนะพินทุ, ยุวดี บัวแก้ว : วังทองหลาง กรุงเทพฯ
ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 100 บาท, ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท, ปิดทองสมเด็จองค์ปฐมและพระประธาน 600 บาท
รวมเป็นเงิน 800 บาท

34. นายวิรัชสัณห์ อุทัยรัตน์ และครอบครัว : ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
สร้างพระพุทธรูป 500 บาท วิหารทาน 700 บาท ธรรมทาน 700 บาท
สังฆทาน 700 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท พระสงฆ์อาพาธ 200 บาท
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

35. นายวิชชุพงศ์ คุณารักษ์ : อบต.เสาเภา ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
สร้างศาลา 200บ., สร้างตึกพิพิธภัณฑ์200บ., สร้างตึกกองทุน200บ.,
ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์400บ.,ก่อสร้างพระนอน200บ.
รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

36. คุณชุณหพงศ์ ทองศรี : ถนนกาญจนวนิช อ.เมือง จ.สงขลา
ทำบุญถวายสังฆทาน 1,000 บาท

37. คุณกิ๊ก นนทบุรี และครอบครัว : สนามบินน้ำ บางกระสอ เมือง นนทบุรี
ถวายสังฆทาน ขอขมาพระรัตนตรัย บิดา มารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน 500 บาท

38. คุณภู พัวพันธ์สกุล : ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ใส่บาตรวิระทะโย 500 บาท

39. คุณประศาสน์ ก้องสมุทร : ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย เชียงใหม่
ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ 200 บาท / สร้างพระนอน ๕๐ เมตร 300 บาท / สังฆทาน 300 บาท
รวมเป็นเงิน 800 บาท

40. คุณประภาศรี แซ่จิว : ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะปิดทองสมเด็จองค์ปฐมและพระประธาน 12 ไร่
นางทิพวรรณ แสงสนธิชัย และครอบครัว 300 บาท
น.ส.ประภาศรี แซ่จิว และครอบครัว 200 บาท
น.ส.สุภาพร ยะสินธุ์ และครอบครัว 500 บาท
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

41. คุณณัทฐา กรีหิรัญ : บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ
ถวายสังฆทาน 2,000 บาท

42. คุณสุชัย จินดาวัฒนวงศ์ : ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ
สังฆทาน 390 บาท ชำระหนี้สงฆ์ สร้างองค์พระปฐมทองคำ 630 บาท
รวมเป็นเงิน 1,020 บาท

43. นายเหรียญชัย พวงเพ็ชร์ : อ.เมือง จ. นครสวรรค์
ทำสังฆทาน 200 บาท สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 300 บาท

44. คุณสุนันทา - กอบชัย - ด.ญ.ปุณณภา วงศ์สนิท และ นุชจรี ศรีทองคำ
: ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทำบุญบูรณะปิดทองสมเด็จองค์ปฐมและพระประธาน 12 ไร่ 400 บาท

45. นายประสิทธิ์ นิยมไทย - นางชิดชนก นิยมไทย ด.ช.อธิคม นิยมไทย และ ด.ญ.ยศวดี นิยมไทย
: ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ปิดทองสมเด็จองค์ปฐมและพระประธาน 12 ไร่ 200 บาท

46. คุณณัชทรงวัฒน์ ถิรสัตยวงศ์ : ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ร่วมปิดทองซ่อมแซมสมเด็จองค์ปฐมและพระประธาน 12 ไร่ 200 บาท

47. คุณณัฐวุฒิ นทิคามิน : ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
สร้างพระพุทธรูป 500 บาท

48. คุณอนุพงษ์ แสงกระจ่าง : ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
สังฆทานชุดละ 500 บาท (1 ชุด)

49. Mr. Leryote Prasittisopin & Montawan Charoenwong : Primo Way, Sacramento, CA
1. สร้างพระพุทธรูป, ธรรมทาน, สังฆทาน และ ชำระหนี้สงฆ์
2. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์, สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ –สมบัติพ่อให้, สร้างตึกกองทุน (ในสวนไผ่),
ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ (ซื้อเพิ่มอีก 100 ไร่) , ซ่อม "ศาลาจตุรมุข" หน้าโบสถ์ และ งาน "โครงการปลูกป่าธรรมชาติ"
3. บำรุง เว็บ “วัดท่าซุง”
รวมเป็นเงิน 99 dollars
ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด

50. นาย ทวี เจนเจริญพันธ์ : ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ถวายสังฆทาน 2000.00 บาท

51. คุณรณฤทธิ์ ธนาวุฒิ : ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท

52. คุณสุภัค ปัญญาศิริ : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 4
ร่วมทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

53. คุณอดิสรณ์ ประทุมถิ่น : ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 5
1.ค่าอาหารพระ 500 บาท
2. ค่าใช้จ่ายส่วนองค์หลวงพ่อ 300 บาท
3.ธรรมทาน 200 บาท
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

54. นางอรัญญา บุญธรรม : ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65
นายประชา บุญธรรม ทำบุญคล้ายวันเกิด 27 พค. 2503 ถวายสังฆทาน 100 บาท ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท
นายสิชล บุญธรรม ทำบุญคล้ายวันเกิด 27 พค. 2529 ถวายสังฆทาน 100 บาท ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท ข้าพเจ้า(นางอรัญญา บุญธรรม) นางสาวพรศิริ บุญธรรม นางสาวศิริกาญจน์ โพธิ์คง และ น.ส.นาฎยา มากงาม ถวายสังฆทาน 100 บาท สร้างพระนอน 50 เมตร วัดสุขุมาราม 100 บาท ทำบุญทุกอย่าง 60 บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท

55. นางสาวรัสรินทร์ อารยาทวีสิทธิ์ : ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ร่วมสร้างองค์พระนอน 500 บาท

56. พ.จ.อ.นราธิป ขำนุ่ม, นางดลนภา ขำนุ่ม : ต.พูลตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน, ธรรมทาน, สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

57. คุณศราวุฒิ บุญยินดี : ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
1. สร้างพระพุทธรูป 180 บาท
2. วิหารทาน 180 บาท
3. ธรรมทาน 180 บาท
4. สังฆทาน 180 บาท
5. ทำบุญทุกอย่าง 180 บาท
รวมเป็นเงิน 900 บาท

58. คุณธิดา สหายา : จ.ชลบุรี
ทำบุญทุกอย่าง 840 บาท

59. นายนภนต์ คุ้มวงศ์ดี
1.สร้างศาลาหลวงพ่อ5พระองค์ 10 บาท 2.สร้างตึกพิพิธภัณฑ์10 บาท 3.สร้างตึกกองทุน10บาท 4.ขยายป่าธุดงค์10 บาท 5.สร้างพระนอน 10 บาท
6.บวชพระ เณร 10 บาท 7.ค่าน้ำ ไฟ 10 บาท 8.สังฆทาน 10 บาท 9.ธรรมทาน 10 บาท 10.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
รวมเป็นเงิน 100 บาท

60. คุณกิติศักดิ์ ไว้งามเสมอ : ต. หนองค้างพลู อ. หนองแขม จ. กรุงเทพฯ
แล้วแต่ท่านเจ้าอาวาส 100 บาท

61. คุณอมรรัตน์ ศรีทอง : ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
1. ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
2. สะเดาะเคราะห์ 50 บาท
3. วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท
รวมเป็นเงิน 200 บาท

62. คุณณัทฐา กรีหิรัญ : ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ
ถวายสังฆทาน 2,000 บาท (ครั้งที่ 2 ของเดือน)

63. น.ท.มาโนชณ์ - นางนพกมล นาคา : ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี
ถวายสังฆทาน 500 บาท

64. นางศรัณย์ภรณ์ นาคา : ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี
ถวายสังฆทาน 100 บาท

65. คุณอนุชา วิเศษนคร
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ-เณรวัดท่าซุง 100 บาท สังฆทาน100 บาท ธรรมทาน100 บาท
รวมเป็นเงิน 300 บาท

66. นายภู พัวพันธ์สกุล : ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
บาตรวิระทะโย 400 บาท สังฆทาน 100 บาท วิหารทาน 100 บาท
รวมเป็นเงิน 600 บาท


67. นายศักดา เอกัคคตาจิต และคณะ : รพ.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
สร้างพระพุทธรูป ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน สังฆทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟ
และร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง 409 บาท
ร่วมสร้างองค์พระนอน 50 เมตร และองค์พระวิหาร 100 บาท
รวมเป็นเงิน 509 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบการแจ้งตอบกลับทาง E-mail ของท่านได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top