Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 18/6/09 at 09:40 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ มิถุนายน 2552) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๒

"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
วีระพันธ์ - ถ่ายภาพ


วันที่ ๑๖ เมษายน ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เจ้าอาวาส วัดท่าซุงได้พาคณะครูผู้ฝึกและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปสอนพระกรรมฐานมโนมยิทธิ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่ศิษยานุศิษย์ได้กราบอาราธนาไว้
วันที่ ๑๖ เม.ย. คณะทั้งหมดพร้อมกัน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีผู้เดินทาง ดังนี้


๑. พระครูปลัดอนันต์ พทธฺญาโณ หัวหน้าคณะ
๒. พระสบสันต์ สุธมฺมอาทโร ครูผู้ฝึก
๓. คุณพรนุช คืนคงดี ครูผู้ฝึก
๔. คุณคณิต บุญยเกียรติ ครูผู้ฝึก
๕. คุณประไพ สุนทราณู ครูผู้ฝึก
๖. คุณวนิดา อร่ามเมธาพงศา ครูผู้ฝึก
๗. คุณปรีชา พึ่งแสง เจ้าหน้าที่โสตทัศน์

เวลา ๑๙.๒๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และคณะ ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 794 ได้พาคณะออกเดินทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงสนามบิน L.A. เมื่อเวลา ๒๐.๒๐ น. โดยมี คุณโสมนัส จิตตานูน และคณะศิษย์อีกหลายท่านมาคอยต้อนรับ พาไปพักยังสถานที่ได้เตรียมไว้ต้อนรับ พระครูปลัดอนันต์ พระสบสันต์ และคุณปรีชา พักที่บ้านคุณสมเกียรติ ส่วนคุณพรนุช คุณประไพ และคุณวนิดา พักที่ holiday Inn Express Hotel


วันนี้คณะกรรมการ สาขา L.A. ขออนุญาตสรงน้ำพระครูปลัดอนันต์ และพระสบสันต์ เนื่องจากเป็นสงกรานต์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
เพราะ ๑ ปี พบกัน ๑ ครั้ง

วันที่ ๑๗ เม.ย. วันนี้คณะที่เดินทางมาได้พักผ่อน ๑ วัน คณะกรรมการ L.A. มี คุณต้อย คุณอ้วน คุณบัวทิพย์ คุณโสภณ คุณวุ๊ดดี้ ได้นิมนต์ พระครูปลัดอนันต์ และคณะทั้งหมด ไปถวายภัตตาหารเพล (เป็นอาหารจีน) นอกบ้าน


วันที่ ๑๘ เม.ย. คุณดวงใจ (คุณน้อย) ได้นิมนต์พระครูปลัดอนันต์ และคณะทั้งหมดไปฉันภัตตาหารเพล ที่บ้าน พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วเจ้าภาพได้ถวายอาหารเพล เสร็จแล้ว และได้มีการฝึกมโนมยิทธิต่อ

วันที่ ๑๙ เม.ย. พระครูปลัดอนันต์ และคณะ เดินทางไปฉันภัตตาหารเพลที่บ้าน คุณ วิชาญ (คุณโจ้ คุณกุ้ง) ที่ Woodland Hills มีคณะศิษย์มาต้อนรับมากมาย


พระครูปลัดอนันต์ ได้ทำพิธีบวงสรวง และฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้ว


เจ้าภาพ คุณโจ้ คุณกุ้ง ได้จัดให้มีการเจริญพระกรรมฐาน ฝึกมโนมยิทธิ ให้กับผู้ที่สนใจการฝึกหลังการฝึกมโนมยิทธิ มีการสนทนาธรรม คุณกุ้ง ได้กราบถามพระครูปลัดอนันต์ ว่า "มโนมยิทธิ ดีอย่างไร..? วัดท่าซุง จึงให้ฝึกแต่วิชานี้.." โอ้โฮ !.. ถามอย่างนี้ซิ เรียกว่าเป็นคนมีปัญญา คนเราจะเรียนวิชาอะไร ก็ต้องรู้ต้องเข้าใจว่า วิชานี้มีดีอย่างไร ถ้ารู้ว่าดีมีประโยชน์ เป็นทางตรง ท่านที่ฝึกได้แล้วจะได้นำไปปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง และหมั่นรักษาเอาไว้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หลวงพ่อ สอนไว้ว่าขณะฝึกให้ใช้อารมณ์แรก อย่าสงสัย เพราะตัวสงสัย เป็นกิเลสหยาบกั้นความดี หมายความว่า ขณะฝึกห้ามสงสัย แต่ถ้าเลิกฝึกแล้วให้สงสัยได้ ท่านลองไปหัดคิดดูว่า มโนมยิทธิ มีดีอย่างไร ?.

มโนมยิทธิ เป็นฌานโลกีย์ ได้ง่าย เสื่อมง่าย และยังมีสิทธิ์ตกนรกอยู่ แต่ทำไมหลวงพ่อจึงได้เอาวิชานี้มาสอนเรา ถ้าท่านคิด ได้เข้าใจ ท่านจะรักษาการปฏิบัติมโนมยิทธิไปอย่างต่อเนื่อง คลายความสงสัยโดยสิ้นเชิง ไม่ต้องกลับมาฝึกใหม่ ซ้ำแล้วซ้ำอีก แล้วสงสัย ว่า เดินตามไม่ทันเพื่อนสักที


วันที่ ๒๐ เม.ย. พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปฉันภัตตาหารเพล ที่บ้าน คุณโสภณ คุณบัวทิพย์ ที่ Blandwood St. Downey โดยมี คุณสมเกียรติ เป็นผู้ขับรถรับ-ส่ง เมื่อวาน และวันนี้ เพราะเป็นวันหยุด หลังจากทำพิธี บวงสรวง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์


เจ้าภาพ และคณะศิษย์ ได้ถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยไทยธรรม และมีการฝึกมโนมยิทธิ และสนทนาธรรมต่อ เสร็จแล้วจึงกลับที่พัก

วันที่ ๒๑ เม.ย. วันนี้ตอนกลางวันว่างจากการสอน คุณต้อย และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติธรรม L.A. ได้กราบนิมนต์พระครูปลัดอนันต์ และคณะทั้งหมด ลงเรือไปชมปลาวาฬ Whale Watch และไปฉันภัตตาหารเพลกลางทะเล เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ


วันที่ ๒๒ เม.ย. คุณแอ๊ด (คุณพารุณี) ได้นิมนต์พระครูปลัดอนันต์ และคณะไปฉันภัตตาหารเพลที่บ้าน Canaga Park มีญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นชาวลาวมาถวายเพล ถวายสังฆทาน และร่วมฝึกมโนมยิทธิ วันนี้ คุณวนิดา เป็นทายกจำเป็น กล่าวนำการับศีล แทน ดร.ปริญญา ที่ติดธุระมาไม่ได้ ขอโมทนา เสร็จแล้วเดินทางกลับที่พัก

เวลา ๑๘.๓๐ น. วันนี้เป็นวันแรกที่มีการสอนพระกรรมฐาน มโนมยิทธิ ที่ Holiday Inn Express Hotel (โรงแรมฮอลิเดย์ อิน เอ็กเพรส) โดยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติ ฯ สาขา L.A. เป็นผู้จัดหาห้องประชุมใช้สอนพระกรรมฐาน มีพุทธบริษัทเดินทางมาปฏิบัติธรรม ถวายสังฆทาน และสนทนาธรรม เหมือน เช่นเคย


กำหนดการสอนพระกรรมฐาน มโนมยิทธิ ที่ห้องประชุม Holiday Inn Express Hotel มีดังนี้

วันที่ ๒๒-๒๕ เม.ย. เวลา ๑๙.๐๐ -๒๐.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ถวาย สังฆทาน และสนทนาธรรม

วันที่ ๒๖ เม.ย. เวลา ๑๑.๐๐ น. ญาติ โยมพุทธบริษัท ชาว L.A. นำอาหารคาวหวานมาร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหาร ถวายสังฆทาน และสนทนาธรรมด้วยกัน เวลา ๑๔.๐๐ น. ฝึกพระกรรมฐาน มโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง


วันที่ ๒๓ เม.ย. วันนี้ตอนกลางวัน มี เวลาว่างจากการสอน คุณต้อย (คุณโสมนัส จิตตานูน) และคณะ L.A. ได้นิมนต์พระครูปลัดอนันต์ ไปฉันภัตตาหารเพลนอกบ้าน เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ ที่ร้าน Claim Jumper ซึ่งเป็นร้านสเต็กแบบอเมริกัน เสร็จแล้วเดินทาง กลับ กลางคืนสอนมโนมยิทธิ ที่โรงแรม ตามกำหนดการ

วันที่ ๒๔ เม.ย. คุณต้อย และ คุณ สมเกียรติ ได้ทำบุญประจำปีที่บ้าน Sepulveda North มีคณะกรรมการมาร่วมงาน


เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูปลัดอนันนต์ ทำพิธีบวงสรวงที่หน้าบ้าน ขณะทำพิธี พระครูปลัดอนันต์ ยืนนิ่งอยู่นานผิดปกติ เสร็จทำพิธีบวงสรวง กลับมานั่งที่เดิม ได้เรียกคุณต้อย หัวหน้าคณะศูนย์ปฏิบัติธรรม สาขา L.A. เข้าไปหาแล้วเล่าว่า ขณะอัญเชิญเทวดาทั้ง ๔ เวลาท่านมาแต่ ละองค์ ท่านจะแสดงให้ปรากฎ คือมีลมประทะตัวจนรู้สึกได้ทั้ง ๔ ครั้ง และลมประทะครั้งสุดท้ายเป็นองค์หลวงพ่อ วัดท่าซุงมาโปรด และบอกกับท่านว่า


วันนี้ ลูก ๆ ของฉัน ทำบุญใหญ่ ทำบุญใหญ่หมายถึง ที่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติธรรม สาขา L.A. โดยมี คุณโสมนัส จิตตานูน (คุณต้อย) เป็นหัวหน้า ร่วมด้วยคณะกรรมการอีก ๙ ท่าน และคณะที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ฯ มาช่วยกันจัดกิจกรรมสอนพระกรรมฐาน พ่อขอโมทนาในความดีของลูก ๆ (ไม่รู้ว่าคุณต้อยกินข้าวได้หรือเปล่า คงอิ่มบุญไปหลายวัน)


เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

จากนั้นเจ้าภาพเรียนเชิญทุกท่านที่มาร่วมงาน รับประทานอาหารร่วมกัน กลางคืนไปสอนพระกรรมฐานและมโนมยิทธิที่โรงแรม


วันที่ ๒๕ เม.ย. พระครูปลัดอนันต์ และคณะ เดินทางไปฉันภัตตาหารเพลที่บ้าน คุณวุ๊ดดี้ (คุณศราวุธ) และฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้ว เดินทางกลับที่พัก กลางคืนคณะเดินทางไป สอนมโนมยิทธิ ที่โรงแรม
วันที่ ๒๖ เม.ย. เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และคณะ เดินทางถึงโรงแรม เจริญศรัทธาพุทธบริษัท สนทนาธรรม เวลา ๑๑.๐๐ น. ศิษย์ยานุศิษย์และญาติโยมพุทธบริษัทร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์


เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ร่วมฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง ต้องใช้ห้องประชุม ๓ ห้อง ต่อวงจรปิดและเสียงให้เห็นหลวงพ่อ ครบทุกห้องวันที่ ๒๗ เม.ย. วันนี้ว่างจากการสอน ได้พัก ๑ วัน ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ทุกคนมีโอกาสหาซื้อสิ่งของไปฝากคนที่รู้ใจ สิ่ง ของที่ซื้อต้องคัดเลือกเป็นพิเศษ ของที่ซื้อมา จะไม่ค่อยดี พระสบสันต์ ท่านซื้อไฟฉายเล็ก ๆ เพื่อไปฝากพระที่เข้าธุดงค์ พอซื้อมาฉายไฟไม่ติด ถ่านหมดอายุ ได้เข้าไปสอบถามพนักงาน เขาบอกว่าเศรษฐกิจที่นี่ตอนนี้ไม่ค่อยดี เคย ทำงานครบ ๖ วัน ตอนนี้บริษัทให้มาทำงานเพียง ๒ วัน ลดค่าแรงงาน ลองเข้าร้าน ๙๙ C. เป็นร้านเหมือนในประเทศไทยขายสินค้าทุกอย่าง ๑๐ บาท เดินอยู่หลายรอบ หาของถูกใจไม่ได้เลย ขนาดเป็นประเทศมหาอำนาจ ถูกผลกระทบทางเศรษฐกิจตกต่ำ ร่อแร่เหมือนกัน

แต่ยังดีกว่าประเทศไทย ประเทศไทยถือว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม ตอนนี้เจอ ๒ เด้ง เด้งที่ ๑ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เด้งที่ ๒ ความคิดของคน ๒ กลุ่มต่างกัน ขาดความสามัคคี รากหญ้าเช่นเรา จึงต้องรับผลกระทบไปด้วยอย่างช่วยไม่ได้ คิดแบบธรรมะ ถือว่าเป็นกฎของกรรมของทุกคนก็แล้วกันนะ ตัด ปล่อย แล้ววาง ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ พิจารณา ถ้าวางเสียได้ (อุเบกขา) จิตจะได้มีความสุข


วันนี้ คุณโสภิศ สดสี (คุณเหมี่ยว) ได้นิมนต์พระครูปลัดอนันต์ และคณะไปรับ ประทานอาหารนอกบ้านจากนั้น พระครูปลัดอนันต์ ให้ทุกท่านหาซื้อสิ่งของฝากได้ตามอัธยาศัย

ระหว่างที่พระครูปลัดอนันต์พักที่บ้าน คุณสมเกียรติ ทุก ๆ เช้า คุณต้อย คุณโอ๋ (คุณมาลี) คุณเกียง (คุณศุภรัสน์ พรกิตติโชติเจริญ) จะทำอาหารเช้าถวาย และมีญาติโยมพุทธบริษัทนำอาหารมาร่วมถวายด้วย ที่เห็นมี คุณแซม คุณตุ้ม และมี คุณแร่ม คุณต๋อง ครอบครัวของคุณหมึก นำอาหารมาถวายเช่นกัน เป็นการทำบุญให้กับคนที่ตายไปแล้ว จะได้รับผลลุญ ที่ขาดไม่ได้ คือ คุณอ้วน เป็นผู้รับผิดชอบตกแต่ง ดอกไม้ทั้งหมด เครื่องบูชาครู

สรุป ผลการฝึกมโนมยิทธิ ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ ๑๘-๒๖ เม.ย. มีดังนี้
ฝึกมโนมยิทธิเบื้องต้น ๑๑๕ คน
ฝึกท่องเที่ยว ๕๘ คน
ฝึกญาณ ๘ ๓๒ คน
รวม ๒๐๕ คน
ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง ๖๔ คน

ช่วงท้ายของการฝึก คุณกุ้ง ถามว่า ฝึกมโนมยิทธิได้แล้ว เอาไปใช้ประโยชน์ในทางโลก ได้อย่างไร นี่คือผู้ที่สนใจในการปฏิบัติ และพิจารณาหาเหตุผลอยู่ตลอด จึงได้ถามเข้าแก่น ของพระกรรมฐาน วิชามโนมยิทธิ ถ้าจะตอบสั้น ๆ ใช้ได้ทั้งทางโลก และทางธรรม ให้ความสุขทางใจ ได้ญาณ ๘ อย่าง แต่ทีสำคัญ ท่านต้องหมั่นฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่าให้ความสงสัย เข้ามากั้นความดี ถ้ามีอารมณ์เบื่อหน่าย ให้เอาคำสอนของหลวงพ่อ มาพิจารณา

๑. ถ้าลูกจะปฏิบัติกับพ่อ ให้ได้ดี ลูกต้องทำตัวเหมือนคนโง่
๒. ความสงสัยเป็นกิเลสหยาบทำให้ถอยหลัง อย่าให้ความสงสัย เข้ามากั้นความดี อย่า เบื่อหน่ายเสียก่อน ทำไปเรื่อย ๆ อย่างคนโง่ เพื่อมรรคผลของตัวท่านเอง

ญาณ ๘ อย่าง สำคัญอยู่ที่รู้วิธีการใช้ ใช้เป็นหรือไม่ เอาไปใช้ได้ประโยชน์อย่างไร ท่านลองเอาไปพิจารณาและปฏิบัติดู เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากับตัวท่านเอง จะเป็นเครื่องยืนยัน ผลการปฏิบัติ ให้ท่านเชื่อมั่นวิชามโน มยิทธิทีละน้อย ๆ จนท่านมั่นใจ ถ้าท่านรู้ ญาณ ๘ เพียง แค่หลักการ แต่ขาดประสบการณ์วิธีการใช้ เปรียบเหมือนท่านมีเงินแล้ว และสามารถซื้อสิ่งของได้ ๘ อย่าง แต่ท่านใช้เงิน ไม่เป็น เงินก็ให้ ผลไม่เต็มที่

พระครูปลัดอนันต์ ท่านได้สอบถามความเห็นของคณะกรรมการ L.A. ว่า ตอนนี้ เศรษฐกิจไม่ดี จะให้ท่านมาที่นี่ ๒ ปี ๑ ครั้งดีไหม ? ทุกท่านตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้ท่านมาที่นี่ทุกปีเหมือนเช่นเดิม ยิ่งตอนนี้ เศรษฐกิจไม่ดี ทุกคนต้องหาที่ยึดมั่น หาพระ หาธรรมะ ปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งขึ้น

วันที่ ๒๘ เม.ย. เป็นวันกำหนดเดินทาง กลับประเทศไทย คุณแซม คุณตุ้ม (คุณสงวนศักดิ์ คุณปาริชาติ) ได้นิมนต์พระครูปลัดอนันต์ และคณะ ไปฉันภัตตาหารเพล ที่ร้านอาหาร เกาหลี เสร็จแล้วเดินทางกลับมาเตรียมจัดกระเป๋าเดินทาง

ขอขอบคุณคณะกรรมการและศิษยานุศิษย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สาขา L.A. ที่ให้ความ อนุเคราะห์ตลอดรายการที่คณะวัดท่าซุง มาพัก และสอนกรรมฐาน วิชามโนมยิทธิ ที่ USA. ขอขอบ คุณต้อมและภรรยา บุตรคุณสมเกียรติ คุณต้อย ที่ให้ความสะดวกกับคณะ วัดท่าซุง โดยจัดการเรื่อง Boarding Pass ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่โหลดกระเป๋าเดินทาง ออกตั๋วเดินทางกลับ โดยที่คณะสอนพระกรรมฐาน ไม่ต้องไปยืนรอคิว และกังวลเรื่องน้ำหนักกระเป๋าที่เกินไปบ้าง บางส่วน ผลบุญใดที่ท่านปรารถนา ขอให้ทุกท่านได้รับตามนั้นด้วยเทอญ


วันที่ ๓๐ เม.ย. เวลา ๐๖.๔๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และคณะ เดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 795
เดินทางจากลอสแอลเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงประเทศไทย ใช้ระยะเวลาเดินทาง ประมาณ ๑๗ ชั่วโมง โดยสวัสดิภาพ..
วันที่ ๑, ๒, ๓, ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระ สงฆ์ ๓ รูป มี พระพิษณุ , พระอนุชิต , พระทนงศักดิ์ เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโน มยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ วันที่ ๑ พ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดไปบ้านพล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม

ตอนกลางคืน เวลา ๑ ทุ่ม พระครูปลัด อนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๓ ทุ่มขึ้นพัก

วันที่ ๒, ๓ พ.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๒
ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๐๓ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๔๗ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๗๓ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
วมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๗๖ คน

วันที่ ๓ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๐๘ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๖๗ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๓๐๘ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๕๑๖ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๙๙๒ คน

วันที่ ๒, ๓, ๔ พ.ค. ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทานเวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อ เวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญ พระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นำสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะ และ คาถาเงินล้าน จบแล้ว อุทิศส่วนกุศล พระครูปลัดอนันต์ให้พร เวลา ๓ ทุ่มครึ่ง ขึ้นพัก

วันที่ ๕ พ.ค. เดินทางกลับวัดงานทำบุญวันวิสาขบูชา (วันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒


เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ปริญญา นุตาลัย อาราธนาอุโบสถศีล พระสงฆ์ให้ศีล จบ เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ดร.ปริญญา กล่าวคำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในระหว่างพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์พระะรรมเทศนา เรื่องวันวิสาขบูชา จบ ดร.ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร


เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต ทำพิธีบวงสรวง เนื่องในพิธีไหว้ครูและสะเดาะเคราะห์ เครื่องบูชาครูมี ดอกไม้ ๕ ดอก ข้าวตอก๕ กระทง ธูป ๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม เงินตั้งแต่ ๕ บาท ใส่ในพานไหว้ครูของตัวเอง


พิธีสะเดาะเคราะห์คราวนี้ เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ที่ไม่ใช้ผ้าขาวคลุมตัวและพระสงฆ์ไม่บังสุกุลตาย -บังสุกุลเป็น แต่ใช้พิธีการรับพระเสวยอายุ โดยผู้ที่มาร่วมพิธีไปดูวันเสวยอายุ ที่บอร์ดในศาลา ๑๒ ไร่ ว่าเราเกิดวันนี้ อายุเท่านี้ ตกพระเสวยอายุอะไร แล้วไปติดต่อเจ้าหน้าที่รับของที่ใช้รับพระเสวยอายุ มี ธูป เทียน ธงสี เจ้าหน้าที่ก็จัดให้ แต่ถ้าคำนวณพระเสวยอายุไม่ถูก ก็เหมารับพระเสวยอายุ ๑๐๘ ไปเลย ก็มีของอีกต่างหาก เมื่อได้ของครบแล้วก็ไปวางที่โต๊ะที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ตามตำแหน่งพระเสวยอายุ แล้วเข้าไปร่วมพิธีในศาลา ๑๒ ไร่


เมื่อทำพิธีบวงสรวงเสร็จแล้ว ดร.ปริญญา เรียนเชิญ คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ คุณเลอสรรค์ - คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์ จุดเทียนที่กระถางน้ำมนต์ จุดธูปเทียนที่กระถางเทียนน้ำมนต์ใบใหญ่หน้าอาสนสงฆ์ เรียบร้อยแล้ว


คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์ อธิบายเรื่องพิธีสะเดาะเคราะห์ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้วให้ศีล และสมาทานพระกรรมฐาน ในตอนนี้ผู้ที่มาทำพิธียกเครื่องบูชาครูขึ้น ว่าตามคำสมาทานพระกรรมฐาน จบแล้ววางเครื่องบูชาครูลง และนั่งสมาธิ ภาวนาตามอัธยาศัย ๑๐ นาที


ต่อจากนี้ พระสงฆ์ ๒๑ รูป สวดมนต์ ๕ บท คือ อิติปิ โส ,พาหุง , มหาการุณิโก , อุเทตะยัญจักขุมา อะเปตะยัญจักขุมา


สวดมนต์จบ ดร.ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร พระสงฆ์ ๕ รูปประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้มาร่วมพิธี เป็นเสร็จพิธี สะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ งานนี้มีคนมาร่วมพิธีมากเช่นเดิม เต็มศาลา ๑๒ ไร่

เครื่องบูชาครู คือเงินบูชาครู เมื่อเสร็จพิธีแล้วนำมาใส่ขันที่หน้าอาสนสงฆ์ใหญ่ ส่วนเครื่องบูชาครูอื่น ๆ มีดอกไม้ ธูป เทียนนำกลับไปบ้าน ส่วนถาดใส่เครื่องบูชาครูนำไปคืนเจ้าหน้าที่ที่จัดเครื่องบูชาครู

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ โดย คณะคุณวัฒนา ไชยเสนะ เป็นฝ่ายจัดเลี้ยง คณะกองทุน เป็นฝ่ายทำอาหาร สำหรับพระสงฆ์ที่รับสังฆทานฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๓๐ น. เพราะผู้มาถวายสังฆทานเยอะมาก


เวลา ๑๓.๐๐ น. รับสังฆทานต่อ
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครูและสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ (พิธีกรรมเหมือนกับ รอบแรก) คนมาร่วมพิธีน้อยกว่ารอบแรก รอบนี้ ดร.ปริญญาเรียนเชิญ คุณประไพ สุนทราณู จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ คุณวนิดา , คุณเกียง, คุณจิน จุดเทียนที่กระถางน้ำมนต์ เสร็จพิธีเวลา ๑๕.๐๐ น. แล้วก็ถวายสังฆทานกันต่อ เสร็จเรียบร้อยเวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์และพระสงฆ์เดินทางกลับที่พัก


ในงานนี้หน่วยกาชาดจังหวัดอุทัยธานีมารับบริจาคโลหิต เพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาด เลือด ผู้ที่มาในงานนี้หลายคนมีจิตศรัทธาได้ บริจาคโลหิตให้แก่หน่วยกาชาดจังหวัดอุทัยธานี

เมื่องานเลิกแล้ว พระสงฆ์วัดท่าซุง เจ้าหน้าที่ฆราวาส และนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา ช่วยกันเก็บสิ่งของในศาลา ๑๒ ไร่ เสร็จเรียบร้อยเวลา ๑๕.๓๐ น.

เวลา ๑๘.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ นำพระสงฆ์ ญาติโยมและนักเรียนโรงเรียนพระ สุธรรมยานเถระวิทยา เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา นำบูชาพระรัตนตรัยก่อน แล้วออกไปเวียนเทียนรอบกำแพงแก้ว ร่วมกับพระสงฆ์ ญาติโยม และนักเรียน


มีญาติโยมพุทธบริษัทที่มางานทำบุญสะเดาะเคราะห์ และอยู่ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นจำนวนมาก เพราะมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันเลยถือโอกาสร่วมเวียนเทียน และอยู่รักษาศีลต่อ ในขณะเวียนเทียนได้สวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ไปด้วย เมื่อครบ ๓ รอบแล้ว นำอุทิศส่วนกุศลอีกครั้งหนึ่ง เป็นเสร็จพิธี
แจ้งข่าว

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๑, ๒, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ
วันที่ ๕, ๖ ก.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การ-เดช ถวายอาหารและยารักษาโรค ประจำเดือน เมษายน มีรายการดังนี้ ค่าอาหาร ๑๖,๙๕๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณศิริวัฒนา บัญชาเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และ คณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านสายลม เดือนพฤษภาคม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๔. รายนามผู้ร่วมถวายพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๓๐ นิ้ว มูลค่าตัวละ ๓,๓๐๐ บาท รวม ๓ ตัว ถวายไว้ที่ตึกหลวงพ่อเงินไหลมา เทมา มีดังต่อไปนี้
พระชัยวัฒน์ อชิโต จำนวน ๑ ตัว ๓,๓๐๐ บาท
แม่ชีสุภา จำนวน ๑ ตัว ๓,๓๐๐ บาท
คุณชนารดี ธนรรณ์มนตรี
คุณปัทมา เจริญทัศน์ (ยามากุชิ)
คุณจำปูน ถนอมพุทรา (คาวาโมริ) และครอบครัว จำนวน ๑ ตัว ๓,๓๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงรายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของ งานพิธีไหว้ครู และงานสะเดาะเคราะห์
เมื่อวันที่ ๘ - ๙ พ.ค. ๒๕๕๒


๑. คณะกองทุน เลี้ยงพระวันที่ ๘-๙ พ.ค. ญาติโยมจากบ้านสายลมร่วมทำบุญเป็น เงิน ๑๔๒,๘๔๐ บาท ญาติโยมจากวัดท่าซุงร่วม ทำบุญสมทบเพิ่ม เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท หัก ค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงินถวายวัด สมทบกองทุน หลวงพ่อปาน เป็นเงิน ๑๖๖,๐๔๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒. คุณธีรชัย-คุณยุพร-คุณจิตรลดา เอื้อ- ชลิตนุกูล ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ ๘-๙ พ.ค. เป็นเงิน ๓,๘๓๕ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ ร่วมถวาย อาหารเลี้ยงพระ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณสุธี สุวรรณทัต และคณะ ถวายขนมเลี้ยงพระ วันที่ ๘-๙ พ.ค. เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. รายชื่อผู้ร่วมทำบุญโรงทานงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ดังต่อไปนี้
คณะคุณสุนันทา หวานฉ่ำ ๒,๐๐๐ บาท
คุณอำพัน ชูประสิทธิ์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณเกษร สุดจะหา ๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คณะเฮียกวง แม่กลอง ลี้ยงอาหารแก่ ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. ครอบครัวศรีบุญรัตน์ เลี้ยงอาหารแก่ ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๘. คณะช่างโจ๋ เลี้ยงขนมปังปิ้ง รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๙. คณะลุงจุก และคณะลูกหมู เลี้ยงอาหาร รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง
๑๐. บ. สปีดเพลส และคณะรวมใจ เลี้ยงอาหารหลายรายการ รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๑. คณะปลาร้าโคราช ร่วมเลี้ยง ส้มตำ น้ำพริก-ผัก และข้าวเหนียว รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๒. คณะคุณอ๊อด เลี้ยงขนมหวาน รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๓. ศิษย์หลวงพ่อบางพระชลบุรี เลี้ยงน้ำสมุนไพร รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๔. โอเลี้ยงลุงเต่า เลี้ยงฟรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๕. แม่จำเนียร เลี้ยงข้าวต้มฟรี แก่ผู้มาใน งานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง

๑๖. โรงครัววัด เลี้ยงฟรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๗. โอเลี้ยงลุงเต่า เลี้ยงฟรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๘. โรงนํ้าแข็งโพธิ์หอม อ.ชัณสูตร จ. สิงห์บุรี ถวายนํ้าแข็ง ๒๑๖ ก้อน เพื่อเลี้ยงผู้ที่มา ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๙. โรงนํ้าแข็งพรพิบูลย์ อ.เมือง จ. อุทัยธานี ถวายนํ้าแข็ง ๑๐๐ ถุง เพื่อเลี้ยงผู้ที่มา ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒๐. คุณป้าอัจฉรา ไพบูลย์ และคณะ จัดดอกไม้ที่โต๊ะหมู่ และพุ่มดอกมะลิในงาน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top