Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 1/7/09 at 11:30 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ กรกฎาคม 2552) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๒

"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
วีระพันธ์ - ถ่ายภาพ


งานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมถํ้าแก้ววังบาดาล
ตำบลบ้านธรรมเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒

คณะพระเจ้าหน้าที่ ๔ รูปและทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฆราวาสจากวัดท่าซุง เดินทางมาจัดเตรียมงานและสถานที่ ณ สำนักปฏิบัติธรรมถํ้าแก้ววังบาดาลตั้งแต่วันที่ ๑๕ - วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒


พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) เดินทางถึงสำนักปฏิบัติธรรม


พร้อมศิษยานุศิษย์ผู้ติดตามในช่วงเที่ยงของวันที่ ๑๖ หลังจากมีปฏิสันฐานทักทายกับพุทธบริษัท รับสังฆทานครู่หนึ่งก็ออกไปเดินชมสถานที่บริเวณ สำนักปฏิบัติธรรมถํ้าแก้ววังบาดาล


กิจกรรมของวันที่ ๑๗ เริ่มตั้งแต่เช้า หลังฉันภัตตาหารเช้า ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ลงรับสังฆทาน เจริญศรัทธาธรรม เพิ่มทานบารมีให้กับบรรดาลูกหลานญาติโยม


เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ จุดธูปเทียนประกอบพิธีบวงสรวง จากนั้น คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดเทปบวงสรวงและชุมนุมเทวดาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ โดยมีพระสงฆ์ คณะสงฆ์จากวัดท่าซุง ฆราวาสผู้ศรัทธาในพื้นที่ และ บรรดาศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จากกรุงเทพฯ และที่อื่น ๆ เข้าร่วมพิธีด้วยความตั้งใจจากนั้น ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ เดินนำขบวนศิษย์ทั้งหมดเข้าสู่ด้านใน ด้านซ้ายขององค์พระประธานเป็นอาสนสงฆ์ ด้านขวาเป็นที่นั่งรับสังฆทานและปัจจัยจากพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาที่นั่งอยู่โดยรอบเพื่อเข้าร่วมสมทบกองทุนผ้าป่า ส่วน ดร.ปริญญา นุตาลัย เป็นโฆษกและทายกนั่งประจำอยู่เก้าอี้ฝั่งตรงข้าม และโต๊ะตั้งกองผ้าป่าอยู่ส่วนท้ายกลางห้อง


เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มทำพิธีทอดผ้าป่า ได้ยอดรวมครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๖๑๖,๐๒๙ บาท


ในการเดินทางไปครั้งนี้ทางวัดได้มอบเครื่องบริโภค ข้าวสาร ๕๐ ถุง น้ำมันพืช ๑๐๐ ขวด และเส้นหมี่ ๑๕๐ ห่อ เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ที่ช่วยงาน ณ สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ คนละชุด มีข้าวสาร ๑ ถุง น้ำมันพืช ๒ ขวด และเส้นหมี่ ๓ ห่อเวลา ๑๒.๐๐ น. จึงเดินทางกลับ โดยสายการบินไทย

วันที่ ๒๑ - ๒๒ - ๒๓ - ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เดินทางไป บ้านบัณฑิตรัตนมาลี อำเภอบ้านฉาง และ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านคุณยุพา เจริญผล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, สำนักสงฆ์คลองพลู อำเภอเขาชะเมา, บ้านคุณวันดี เวสารัชชานนท์ และ บ้านสาวจันท์ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๒๑ พ.ค. ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ พร้อมคณะผู้ติดตาม ออกเดินทางจากวัดท่าซุงไป บ้านบัณฑิตรัตนมาลี อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


เวลา ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง เสร็จแล้วถวายสังฆทานและสนทนาธรรมวันที่ ๒๒ พ.ค. เวลา ๐๗.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ทำพิธีบวงสรวงที่บ้าน คุณบัณฑิต - คุณมาลี เสร็จแล้วเดินทางต่อไปที่ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านคุณยุพา เจริญผล อำเภอเมือง มี ลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ มาทำบุญกันมาก ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ฉันภัตตาหารเพล รับสังฆทาน แล้วเดินทางไป สำนักสงฆ์คลองพลู อำเภอเขาชะเมา จังหวัดจันทบุรี อยู่สนทนาสักพักแล้วเดินทางต่อไป บ้านสาวจันท์ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


เวลา ๑๙.๐๐ น. หลังจากฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ รับสังฆทานและร่วมสนทนาธรรมกับญาติโยม
วันที่ ๒๓ พ.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ จุดธูปเทียนประกอบพิธีบวงสรวง จากนั้น คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดเทปบวงสรวงและชุมนุมเทวดาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ โดยมีพระสงฆ์จากวัดท่าซุง และศิษยานุศิษย์เข้าร่วม เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๒.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง


เวลา ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง เสร็จแล้วถวายสังฆทานและสนทนาธรรม


วันที่ ๒๔ พ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้วเดิน ทางไปบ้าน คุณวันดี เวสารัชชานนท์ เพื่อประกอบพิธีบวงสรวง หลังจากเสร็จพิธี คุณวันดีและญาติ ร่วมกันถวายปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ทุกรูป พร้อมกับถวายสังฆทานผลไม้


เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. จากนั้นเจ้าภาพร่วมกันถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับ บ้านสาวจันท์
เวลา ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง จากนั้นญาติโยมถวายสังฆทานและร่วมสนทนาธรรม

วันที่ ๒๕ พ.ค. ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ และพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าแล้วเดินทางกลับพร้อมกับผลไม้หลายอย่างที่คุณวันดีและครอบครัว และ บ้านสาวจันท์ ถวายกลับวัดท่าซุงเต็ม ๑ คันรถบรรทุก
วันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม และ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสังฆรักษ์สุรจิต, พระไพบูลย์ (๑) และ พระพิษณุ เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ณ บ้านสายลม เลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๒๙ พ.ค. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ พร้อมคณะ ฉันภัตตาหารเช้าแล้วออกเดินทางไปบ้าน พล. อ. อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทานและสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท ขึ้นพักเวลา ๒๑.๐๐ น.

วันที่ ๓๐-๓๑ พ.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลังที่ตึกหน้า ชั้น ๒ สำหรับผู้ฝึกญาณ ๘ และชั้น ๓ สำหรับผู้ฝึกใหม่ เวลา ๑๒.๓๐ น. เปิดเทปวีดิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ สมาทานศีล ๕ และ สมาทานพระกรรมฐาน แล้วเริ่มฝึกถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยประมาณ สำหรับผู้ที่มาฝึกควรเข้าห้องฝึกเพื่อเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า

วันที่ ๓๐ พ.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๕๖ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๑๒ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๐๓ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๓๕๙ คน

วันที่ ๓๑ พ.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๗๐ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๓๗ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๘๕ คน
ฝึกท่องเที่ยว - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๕๕ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๘๑๔ คน

วันที่ ๓๐-๓๑ พ.ค. และ ๑ มิ.ย. เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ขึ้นพักฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๑๕ น. ลงรับสังฆทานต่อจนกระทั่งเวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก

ตอนกลางคืน เวลา ๑๘.๔๕ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ลงรับสังฆทานต่อ เวลา๑๙.๐๐ น. มีการเจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยคุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ หลังจากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย นำศิษยานุศิษย์ทั้งหมดกล่าวคำถวายสังฆทาน

เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา กล่าวนำพุทธบริษัททั้งหมดสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะ ต่อด้วย พระคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ สวดให้พรเสร็จแล้วจึงขึ้นพักเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๒ มิ.ย. เดินทางกลับวัด

ข่าวบอกบุญพิเศษเดือนที่ผ่านมา ณ บ้านสายลม เป็นเรื่องการบริจาคเงินเพื่อสงเคราะห์ ตชด. ที่ต้องทำงานเสี่ยงชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้มีจิตอนุเคราะห์ ปรารถนาจะสร้างทานบารมี สามารถบริจาคทรัพย์ได้โดยตรงที่ บ้านสายลม วัดท่าซุง หรือถวายโดยตรงกับ ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอนพระกรรมฐานที่

ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (โคราช)

วันที่ ๕ - ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒


คณะสงฆ์ ๔ รูปพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเตรียมงานเดินทางถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) วันที่ ๔ มิ.ย. เพื่อจัดเตรียมความพร้อม

วันที่ ๕ มิ.ย. ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ และคณะครูฝึกออกเดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)


เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดย คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ หลังจากนั้น อุทิศส่วนกุศล และญาติโยมก็ถวายสังฆทานกัน จากนั้น ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ร่วมสนทนาธรรมกับญาติโยม แล้วขึ้นพักเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๖ มิ.ย. เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จแล้วให้พร


เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง โดย คุณปรีชา เปิดคำแนะนำในการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลังโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากนั้นกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ๕ และสมาทานพระกรรมฐาน ภาวนา นะ มะ พะ ธะ ประมาณ ๑๐ นาที แล้วครูฝึกจึงเข้าไปแนะนำฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลังเสร็จแล้ว อุทิศส่วนกุศล แล้วญาติโยมก็ถวายสังฆทานกัน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ฉันเสร็จพระสงฆ์ให้พร ช่วงบ่าย ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ และพระสงฆ์ พร้อมด้วยครูฝึกพักผ่อนกันตามอัธยาศัย


เวลา ๑๖.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ลงนั่งรับแขกและรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. มีการจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดย คุณปรีชา เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จากนั้นอุทิศส่วนกุศล ถวายสังฆทาน ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ร่วมสนทนาธรรมกับญาติโยมจนกระทั่งเวลา ๒๑.๓๐น. จึงขึ้นพัก

วันที่ ๗ มิ.ย. เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จแล้ว พระสงฆ์ให้พร เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ โดย คุณปรีชา เปิดคำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จบแล้วบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน ภาวนา นะ มะ พะ ธะ ๑๐ นาที แล้วครูฝึกเข้าไปแนะนำ


ฝึกเสร็จแล้ว อุทิศส่วนกุศล ถวายสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ฉันเสร็จ พระสงฆ์ให้พร


เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับวัดท่าซุง
แจ้งข่าว

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม และ ๑ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อม พระสงฆ์ ๓ รูปเดินทางไปรับสังฆทานและ ฝึกมโนมยิทธิที่ บ้านสายลม เลขที่ ๙ ถนน พหลโยธิน ๘ กรุงเทพ ฯ
วันที่ ๒, ๓, ส.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๑๒ ส.ค. ทำบุญที่ศาลาพระพินิจฯ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
ทำบุญครบรอบ ๒ ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมคณะพระสงฆ์ เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ
โมทนา

๑. คุณศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึก ที่บ้านสายลม ในวันเสาร์ที่ ๓๐ พ.ค. ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และคณะ จัดซื้อดอกไม้บูชาครูสำหรับผู้ฝึกมโนมยิทธิที่บ้านสายลม เดือนพฤษภาคม มูลค่า๒,๑๘๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณทัศนัย อติชาติ โรงงานปุ๋ยคลอโรฟิลล์ อ. บ้านค่าย จ. ระยอง ถวายปุ๋ยอินทรีเคมี ตราบัวตะวัน สำหรับใช้ในกิจการงานเกษตรและดูแลต้นไม้ของวัดท่าซุง จำนวน 16 ตัน มูลค่า ๑๖๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๔. ผู้บริจาคซื้อเสบียงและข้าวสารให้สํานักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ มูลค่ารวม ๑๒,๖๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้
คุณป้าครูศิวาลัย - คุณป้าครูอัมพร ถวายข้าวสาร ๑ กระสอบ มูลค่า ๒,๖๐๐ บาท
คณะลูกหลานบ้านสายลม ถวายข้าวสาร ๒ กระสอบ มูลค่า ๕,๒๐๐ บาท
คุณชูเดชและครอบครัว - คุณป้าครูศิวาลัย และคุณป้าครูอัมพร ถวายค่าแก๊ส นํ้ามันพืช ฯลฯ รวม ๓,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. ผู้บริจาคซื้อเสบียงและข้าวสารให้สํานักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีรายละเอียดดังนี้
คุณป้าครูศิวาลัย - คุณป้าครูอัมพร ถวายข้าวสารเดือนละ ๑ กระสอบ มูลค่า ๒,๖๐๐ บาท
คณะลูกหลานบ้านสายลม ถวายค่าแก๊ส นํ้ามันพืช ฯลฯ รวม ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖.งานบรรพชาหมู่สามเณร สํานักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) อ.หัวหิน เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ มี ลูกศิษย์ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ร่วมเป็นเจ้าภาพดังต่อไปนี้
เจ้าภาพทำบุญค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นรวมมูลค่า ๔๗,๐๙๐ บาท มีรายนามดังต่อไปนี้
คุณวรรษบูลย์และเพื่อน ๗,๒๐๐ บาท
ครอบครัวสินทะเล ๕,๑๐๐ บาท
คุณสามารถ ๔,๐๐๐ บาท
คุณนพรุจน์และคณะ ๓,๔๐๐ บาท
คุณอุ๋ยและคณะ ๓,๒๔๐ บาท
คุณเพ็ญ ๒,๐๐๐ บาท
คุณปรางทิพย์ ๒,๐๐๐ บาท
คุณบุญมา ๒,๐๐๐ บาท
คุณวัชรพงษ์ ๒,๐๐๐ บาท
คุณตี๋และคณะ ๑,๗๘๐ บาท
คุณบุญส่ง ๑,๐๐๐ บาท
คุณสุวรรณี ๑,๐๐๐ บาท
คุณชูเดช ๑,๐๐๐ บาท
คุณนุจรี ๑,๐๐๐ บาท
คุณพรเพ็ญ ๑,๐๐๐ บาท
คุณสุรางค์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณฐิติและคณะ ๗๕๐ บาทคุณนราธิป ๕๐๐ บาท
คุณโสภา (องค์การ) ๕๐๐ บาท
คุณเซี้ยงและลูกหลานบ้านสายลม ๖,๖๒๐บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คุณป้าครูศิวาลัย - คุณป้าครูอัมพร ถวายแปรงสีฟัน ๑๐๘ อัน ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๗. ผู้ร่วมสร้างเต๊นท์ประจำลานธรรมปริวาส เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ มี ลูกศิษย์ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ร่วมเป็นเจ้าภาพดังรายนามต่อไปนี้
พระชัยวัฒน์ อชิโต ๑๕,๐๐๐ บาท
พระสำเภา สุธมฺมภทฺทปญฺโญ ๕,๐๐๐ บาท
พระพิกุล สุธมฺมจาโร ๑,๐๐๐ บาท
พระเสนีย์ สุธมฺมติกขปญฺโญ ๑,๐๐๐ บาท
พระสิทธิคุณ สุธมฺมสิริวณฺโณ และคณะ ๕๐๐ บาท
พระเอกชัย (๑) สุธมฺมจาโร ๕๐๐ บาท
พระนิคม สุธมฺมสุตธมฺโม ๒๕๐ บาท
พระวิจักษณ์ โฆสธมฺโม ๑๘๐ บาท
คุณยายกิมกี-คุณแม่ธนธร หลากสุขสม- น.ท.รังสรรค์-คุณวาสนา บุญเลิศ และหลาน ๆ ๑,๐๐๐ บาท
ร้านธีรพงศ์การช่าง (ช่างตุ๋ย) ๖๐๐ บาท
คุณเกศิญานี อนุศรี-คุณวิชาญ วรรณา ๕๗๐ บาท
รวมยอดเงินบริจาคทั้งหมด ๒๖,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘. ผู้ร่วมซื้อเครื่องเสียงถวายวัดสำหรับใช้ในกิจกรรม : ปริวาส, บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ, งานทำบุญฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช และสำหรับใช้ในรถกระจายเสียงเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ มี ศิษยานุศิษย์ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ร่วมเป็นเจ้าภาพดังรายนามต่อไปนี้

พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพ่อโอ) ฐิตวีโร ๒๕,๐๐๐ บาท
พระครูภาวนาพิลาศ วัดเขาวง (ถํ้านารายณ์) ๕,๐๐๐ บาท
พระสิทธิคุณ สุธมฺมสิริวณฺโณ และคณะ ๕๘,๓๒๕ บาท
พระธวัชชัย สุธมฺมญานวฑฺโฒ ๑,๒๕๐ บาท
พระเอกชัย (๑) สุธมฺมจาโร ๗๕๐ บาท
พระบัญชา สุธมฺมภทฺทปญฺโญ ๑๐๐ บาท
พระชาญชัย สุธมฺมปูชโก ๑๐๐ บาท
คุณอนันต์ - คุณปุณยาพร - ด.ญ.ฉัฐพร - ด.ญ.กนกพิชญ์ จิตอาสา ๑๑,๗๖๐ บาท
คุณสุเทพ เทพศิริ และคณะ ๕,๑๐๐ บาท
คุณแม่สุจิน-คุณบุญส่ง จิตอาษา ๓,๐๐๐ บาท
คุณเกศิญานี อนุศรี-คุณวิชาญ วรรณา ๒,๕๐๐ บาท
คุณภูริวัฒน์ อนุศรี ๒,๐๐๐ บาท
คุณญาณิศา ณ สงขลา ๑,๐๐๐ บาท
คุณภัทรวดี ณ สงขลา ๑,๐๐๐ บาท
ครอบครัวฟรักริกและคณะ ๙๔๐ บาทคุณโยมน้อย (ซาอุ) และคณะ ๕๐๐ บาท
คุณรวิสรา เปรมสิริธิคุณ ๕๐๐ บาทคุณลอย - คุณบุญโยง การเพียร ๕๐๐ บาท
คุณสุภิสรา หวอสกุล - ด.ช.อภิศักย์ และคุณภานุวัฒน์ ผูกนิสัย ๕๐๐ บาท
ร้านธีรพงศ์การช่าง (ช่างตุ๋ย) ๕๐๐ บาท
คุณแม่ชีทัศนีย์ อาจบุตร ๓๐๐ บาท
คุณอำนาจ-คุณรัญชญา นิลสวย ๓๐๐ บาท
คุณป้าสงวน เจริญผล ๑๐๐ บาท
คุณป้าวิ ๔๐ บาท
รวมยอดเงินบริจาคทั้งหมด ๑๒๑,๐๖๕ บาท

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

แจ้งข่าว
กำหนดการงานทำบุญครบรอบ ๒ ปี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
วันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒

วันที่ ๒๑-๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) เลขที่ ๑๓๙ ถนนกิ่งจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๔๔-๒๕๒-๐๕๓

วันศุกร์ที่ ๒๑ ส.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้วรับสังฆทานและสนทนาธรรม
วันเสาร์ที่ ๒๒ ส.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มพิธีบวงสรวง จากนั้นฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แล้วฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ส.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น.ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับวัดท่าซุง

ขอเชิญบรรดาศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทที่สนใจมาร่วมงานบุญตามวันเวลาดังกล่าว สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ต่างพื้นที่และอยากมาปฏิบัติธรรม ก็สามารถมาพักค้างคืนที่สำนักฯ ได้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณยายเสาวพงษ์ และ คุณยายศรีพร โทร. ๐๔๔-๒๕๒-๐๕๓

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top