Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 9/8/09 at 14:43 [ QUOTE ]

พระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 11 ส.ค. 2552
เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 11 ส.ค. สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา ทรงมีพระราชเสาวนีย์ตอบคณะบุคลคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา ครบ 77 พรรษา ใจความว่า

ขณะนี้ในหลวงและข้าพเจ้าอยู่วังไกลกังวล ที่นั่นอากาศดีเหมาะกับพระสุขภาพ พระองค์ท่านสบายดีขึ้น ทรงพยายามออกพระกำลัง เสด็จพระดำเนินที่เฉลียงทุกวัน ทรงแข็งแรงขึ้น ปีนี้จะ 82 พรรษาแล้ว ได้ประกอบพระราชกรณียกิจได้ดังที่เห็นในข่าวโทรทัศน์ บางครั้งเสด็จทอดพระเนตรโครงการใกล้ๆหัวหินบ้าง จะให้ตรากตรำเหมือนหลายสิบปีก่อนคงไม่ไหว

หลายสิบปีก่อนเสด็จไปเยี่ยมประชาชนทุกภาคของประเทศ ทรงขับรถเอง หนทางกันดารไม่ใช่น้อย บางครั้งทรงขับรถข้ามแม่น้ำที่นราธิวาส ทรงขับรถไปดูเพื่อให้เห็นจริงจังของการอยู่กินของราษฎรตามเขตชายแดนต่างๆ แต่พระองค์ก็ยังทรงติดตามงานต่างๆตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน ทรงห่วงประชาชนมากเกรงจะมีน้ำท่วมอีก ถ้าพอจะหาแนวทางใดป้องกันได้ก็จะมีพระราชดำริให้เตรียมการไว้ก่อน

ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมคนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกที่ไม่อยู่ในเขตชลประทาน ต้องพึ่งพาอาศัยฝนฟ้าเป็นหลักปีใดฝนดีผลิตผลก็ดี ฝนมากไปน้ำก็ท่วม ปัญหาแต่ละภาคไม่เหมือนกัน ภาคเหนือดั้งเดิมปลูกฝิ่น เขาบอกไม่รู้จะทำมาหากินอะไรบางครั้งก็ทำไร่เลื่อนลอยทำให้มีปัญหายาเสพติด ปัญหาป่าไม้ถูกทำลาย บางครั้งชาวเขาบอกว่าเมื่อพ่อหลวงบอกว่าไม่ดีก็จะเลิกและจะทำการเพาะปลูก และเขาก็พูดว่าขออนุญาตได้ไหมให้มีที่ปลูกฝิ่นสักนิด เวลาปวดฟันปวดท้องนอนไม่หลับ เสพฝิ่นหน่อยเดียว พระเจ้าอยู่หัวฯบอกอนุญาตได้เล็กน้อยสำหรับแก้เจ็บปวดอะไรเช่นนั้น

ภาคอีสานมีปัญหาขาดแคลนน้ำ ดินเป็นดินทราย ภาคใต้มีฝนตกชุกแทบทั้งปี เนื่องจากภูมิประเทศแคบยาว ด้านหนึ่งภูเขาด้านหนึ่งเป็นทะเล ที่ราบบางส่วนเป็นพรุมีน้ำเปรี้ยวขังอยู่ เพาะปลูกไม่ได้ ส่วนภาคกลางแม้จะโชคดีเป็นที่ราบแต่เนื่องจากเป็นทางผ่านน้ำจากภาคเหนือ ปีไหนฝนชุก น้ำท่วมไม่ลงเร็ว ถ้ามีน้ำทะเลหนุนกลายเป็นน้ำท่วมขัง เช่นบ้านเดิมบ้านพ่อแม่ข้าพเจ้า ริมน้ำเจ้าพระยาที่เทเวศร์ น้ำท่วมตลอด บางทีก็เข้าไปในบ้าน พื้นเสียหมดเลย ต้องย่ำน้ำกันไปในบ้านเป็นของธรรมดา

ข้าพเจ้าเป็นพระราชินีมา 59 ปี ได้ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเยี่ยมในทุกภูมิภาคได้เห็นว่าทรงงานอะไรที่ไหน บ้าง และเห็นว่าทุกครั้งจะทรงขับรถเองมีแผนที่ใกล้พระองค์เสมอ ทำงานเกี่ยวกับเรื่องดินและน้ำตลอด ทรงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้ว ปี พ.ศ.2512 ระหว่างประทับที่ภาคเหนือ ทรงงานช่วยเหลือชาวเขาให้เปลี่ยนมาปลูกพืชผักผลไม้และไม้ดอกให้แทน จนเกิดเป็นโครงการหลวงทุกวันนี้

โดยมีม.จ.ภีศเดช รัชนี ช่วยเหลือดูแล จนชาวเขาไว้วางใจว่าต้องช่วยเขาได้แน่นอน หลังจากนั้นเขาเริ่มลดการปลูกฝิ่นมาปลูกผลไม้ ผัก ดอกไม้ตามโครงการหลวงถึงทุกวันนี้ ท่านภีศเดชเสด็จไปตามดอยต่างๆไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งและตามเสด็จในหลวง ตอนนั้นข้าพเจ้าอายุยังน้อยอยู่ยังเดินตามไปได้ ถึงจะเหนื่ออย่างไรก็ยังพอทนไหว ถ้าตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้ว

ที่ภาคอีสานโปรดให้สร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ปี 2519 ทรงใช้เป็นศูนย์กลางเพื่อดูว่าที่ไหนเหมาะในการสร้างเขื่อนเก็บน้ำ ภาคใต้เหนื่อยหน่อยแรกเสด็จมีประชาชนมาคอยรับเสด็จเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นตี 2 ตี 3 ข้าพเจ้าแอบดูเห็นประชาชนมาคอยรับเสด็จแน่นขนัด แต่เงียบกันหมดไม่อยากให้รบกวนพระองค์ เพียงแต่ให้ได้เห็นรถไฟที่ทรงหลับ แต่ไม่ได้หลับทรงแอบมองเขาอยู่ ที่ภาคใต้ต้องใช้คำว่าทรงลุยงานมาโดยตลอด

ภาพที่พระองค์ประทับเรือไปในเขตพรุ น้ำในพรุใสแจ๋ว มองด้วยตาจะนึกว่าน้ำสะอาด แต่เมื่อวัวไปกินน้ำปากเปื่อยนานกว่าจะหาย เพราะน้ำเป็นกรด พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปกับผู้เชี่ยวชาญกรมชลประทาน ทรงหาวิธีการให้น้ำเปรี้ยวระบายออกทะเล ทำให้พระเจ้าอยู่หัวทรงทุกข์พระทัย แต่เดี๋ยวนี้น้ำหายเปรี้ยวแล้ว ตอนหลังขุดคลองระบายน้ำเปรี้ยวระบายน้ำ กักน้ำเปรี้ยวบางเค็มบ้าง จนเดี๋ยวนี้น้ำเปรี้ยวในพรุก็หายไปแล้ว

ดินเปรี้ยวก็ใช้วิธีการแกล้งดินคลายความเปรี้ยวลง จนสามารถปรับปรุงที่นาที่ถูกทิ้งร้าง 20-30 ปีมาใช้ประโยชน์ได้นับแสนไร่ พื้นที่นอกเขตพรุในบางส่วนเมื่อก่อนปลูกข้าวได้ไร่ละแค่ 4-5 ถัง เดี๋ยวนี้ปลูกได้มากกว่า 50 ถัง แต่กว่าชาวบ้านจะแจ่มใสทรงเหนื่ออยู่หลายปี มีผู้สนใจวิธีการของท่านก็ได้ไปศึกษาที่โครงการศูนย์ศึกษาพิกุลทองที่จ. นราธิวาส ซึ่งทรงสร้างตั้งแต่ ปี 2525

ทุกโครงการพระราชดำริจะทรงติดตามผลตลอดเวลา โครงการมูโนะทรงได้รับคำร้องจากประชาชนจำนวนไม่น้อยว่าเขาไม่มีที่ดินทำกิน ยากจน ก็ทรงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ทรงรู้จักหลายคน ทรงตั้งโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ปัญหาน้ำเปรี้ยวในพรุโต๊ะดิน ครอบคลุมสุไหงโก-ลก และตากใบ ให้ประชาชนมีทางทำมาหากิน ทดลองจัดตั้งหมู่บ้านปศุสัตว์ พัฒนาอาชีพ ชาวบ้านทั้งไทยพุทธและมุสลิม ทรงส่งเสริมให้เลี้ยงโค เป็ดไก่ ทำไร่นาสวนผสม

ภาคกลางที่ทรงห่วงมากก็ปัญหาน้ำท่วม ปัจจุบันที่ทรงมีโครงการแก้มลิง ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง ผลงานสำคัญตามพระราชดำริในภาคกลางเข้เขื่อนป่าสัก เขื่อนขุนด่านปราการชล อย่างเขื่อนป่าสักหลังสร้างเสร็จแล้วข้าพเจ้าได้ยินว่ากรุงเทพยังไม่มีน้ำ ท่วมใหญ่เลย นับว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างประหยัด คุ้มค่าในการก่อสร้างเขื่อนแล้วจากนี้ไปก็เป็นกำไรของประเทศชาติเท่านั้น

ทรงมีโครงการพระราชดำริมากกว่า 3 พันโครงการ มุ่งให้ราษฎรกินดีอยู่ดีทุกภาค ทรงทำงานไม่มีวันหยุดมากว่า 60 ปี ไม่เบื่อหน่าย เพราะพระองค์ทรงรักประชาชน ในห้องทรงงานทรงมีแต่แผนที่ประเทศไทยทุกภาคเต็มไปหมด ทรงดูแลความเจ็บป่วยของประชาชนพวกที่ลูกมากยากจน ขาดการศึกษา ข้าพเจ้าก็ชวนเขามาที่ภาคกลางมาอยู่ในวังหลวง แล้วก็มาฝึกศิลปาชีพ การฝีมือต่างๆ ซึ่งได้ผลดีมาก

ขณะนี้แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม ข้าพเจ้าปลื้มมาก เพื่อนต่างชาติเขามาแล้วก็ชม เห็นฝีมือแล้วเขาบอกว่านี่เป็นฝีมือ 1 ของโลก จากเด็กยากจน ข้าพเจ้าจะนำมาครอบครัวละ 2 คน อยู่ในวังหลวง ตอนเช้าให้นั่งรถพามาที่สวนจิตรลดา ฝึกงานและให้เงินเขาทุกวัน เขาก็เก็บเงินมาให้พ่อแม่ เดี๋ยวนี้พวกที่ยากจนที่สุดจบป.3 บางคนไม่ได้เรียน กลายเป็นคนที่ชาวต่างชาติมาดูแล้วบอกว่า

นี่เป็นมือหนึ่งของโลก ข้าพเจ้าภาคภูมิใจศูนย์ศิลปาชีพที่เข้าพเจ้าตั้งมา หากไม่ได้ตั้งจะไม่มีวันรู้ว่าคนไทยของเราเก่งเช่นไร ถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วก็จะพุ่งไปไกล คนไทยนี่เก่งจริงๆ ไม่ว่าจะหยิบจากภาคไหนก็เก่งทั้งนั้น คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่ง ขอโอกาสเขาสักนิดจะกลายเป็นมือหนึ่งของโลก

ข้าพเจ้ายังปลื้มมากถ้าท่านยังสงสัยให้ไปดูผลงานคนไทยที่เขาสามารถ ประดิษฐ์ แกะสลักสวยงามเหลือเกิน เด็กเล็กๆของข้าพเจ้าเป็น งานแกะสลักยุคต่างๆ ด้วยไม้สลัก มี 4 ยุค แบ่งเป็นกฤตยุค” ยุคที่สองมีชื่อว่า ไตรดายุค ยุคที่สาม ชื่อว่า ทวาปรยุค ความดีและไม่ดีเสมอกันครึ่งต่อครึ่ง มาถึงยุคที่ 4 กลียุค ความดี 1 ส่วนความชั่ว 3 ส่วน เป็นยุคปัจจุบันที่ข้าพเจ้ากับพวกท่านทั้งหลายอยู่ จากนั้นจะเกิดไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกแผ่นดินไหว แผ่นดินแยก ใครอยากรู้ต่อไปให้อ่านจากไตรภูมิพระร่วง

ผลงานศิลปาชีพแม้จะอยู่ในกลียุคก็ยังเป็นฝีมือที่ชาวต่างประเทศจัด ให้อยู่ในอันดับ 1 ของโลก ดังภาพที่ข้าพนเจ้านำมาให้ดู สามารถชมได้จัดแสดงที่พระที่นั่งอนันตสมาคม ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามีโอกาสออกนอกประเทศจะให้เด็กหนุ่มสาวจับฉลากกัน ให้ส่วนหนึ่งได้ตามเสด็จได้ ตอนนั้นข้าพเจ้าได้รับเชิญจากประธานาธิบดีฝรั่งเศส ให้แสดงที่หอไอเฟล มียอดผู้เข้าชมประมาณ 1 แสน 5 หมื่นคนจัดข้างบนสวยและปลื้มใจมาก

ภรรยาประธานาธิบดีไปจับมือกับเด็กศิลปาชีพทุกคน ทำให้ข้าพเจ้าปลาบปลื้มมาก โรงฝึกอาชีพขณะนี้มีเด็กที่ยากจนแต่ไม่ยากจนสติปัญญา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่สวนอัมพร ตั้งแต่ 18 ก.ค. -2 ส.ค. น่าปลื้มใจที่คนไทยไปช่วยกันสนับสนุนไปดูไปซื้อของเท่าที่จะช่วยซื้อได้ ที่พัทลุง นำผักต่างๆมาทำเป็นข้าวเกรียบ คนมาเข้าคิวยาว เขาทอดข้าวเกรียบขายตั้งแต่เช้าจรดเย็น จนคนขายตะโกนบอกว่าอย่าเข้าคิวเลยวันนี้ไม่อร่อย แต่ประชาชนก็มาช่วยเหลือ เพราะเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเป็นฝีมือของชาวไร่ ชาวนาที่ยากจน เหมือนคนไทยมาช่วยคนไทย เงินทองกลับมาช่วยคนไทยด้วยกัน ทั่วประเทศหลายแสนครัวเรือน ข้าพเจ้าปลื้มมากที่ท่านทั้งหลายได้ไปชมงานที่สวนอัมพร แสดงให้เห็นว่าชื่นชมศิลปาชีพ

จริงๆ เขาแต่งกายด้วยผ้าศิลปาชีพ ถือกระเป๋า ตะกร้าฝีมือศิลปาชีพ เมื่อพบกันก็ชื่นชมซึ่งกันและกัน ชวนกันอุดหนุนสินค้าชิ้นใหม่ๆ เจ้าหน้าที่ศิลปาชีพก็จำได้จนคุ้นหน้ากัน

ขอคุยอีกเรื่อง เรื่องโขน เมื่อเดือนมิ.ย. ชุดพรหมมาศ เรื่องโขน สมเด็จพระเทพฯเป็นห่วงเหลือเกินว่า โขนไมค่อยได้แสดง เสื้อผ้าทรุดโทรมเก่าหมด ทั้งที่มีคนฝีมือดีแสดงแต่ก็ไม่ได้แสดง พระเทพฯก็พระราชทานให้สร้างชุดโขนขึ้นใหม่ มีการซ้อมลูกศิษย์แสดงให้ประชาชนดูเมื่อเร็วๆนี้ พระเทพฯเป็นห่วงมาก โขนเป็นของวิเศษ ของเรานับวัน เสื้อผ้ามันแพง นับวันจะไม่ได้แสดงก็กลัวว่าจะหายไปจากความนิยมของคนไทย

ปรึกษาอาจารย์สมิทธิ์ ศิริพัฒน์ รวบรวมผู้รู้ศึกษาค้นคว้า จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน ได้งดงามมาก นับว่าคุ้มค่าการรอคอยจริงๆ แสดงโขนเมื่อเร็วๆ นี้ เห็นว่าประชาชนมาชมกันแน่นขนัด เพิ่มรอบก็ยังไม่พอ น่ารักที่ลูกพาคนแก่ ปู่ย่าตายายจูงมือไปดูโขนที่ทำเสร็จใหม่ เจ้าหน้าที่ชื่นใจได้รับคำชมจากประชาชนมากเลย

การแสดงโขนครั้งนี้ไม่ใช่แค่เผยแพร่การแสดงศิลปชั้นสูงเท่านั้น แต่พวกเราได้สร้างช่างฝีมือรุ่นใหม่เอี่ยมที่เข้าใจศิลปการสร้างเครื่องแต่ง กายโขนและเห็นความสัมพันธ์ครอบครัว การแสดงความรักเอื้ออาทรต่อกันในครอบครัว และเสียงที่เรียกร้องให้จัดการแสดงโขนอีกนั้นข้าพเจ้าก็รับฟังและกำลังตรึก ตรองว่าจะเลือกตอนไหนมาจัดแสดงอีก ขอให้แฟนๆโขนคอยติดตามข่าวต่อไป รับรองว่าต่อไปต้องมีให้ชมแน่นอน ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ กทม. สำนักนายกัฐมนตรี ที่จัดนิทรรศการโขนชุดพรหมมาศ ซึ่งประชาชนได้รับชมความงดงามเครื่องแต่งกายโขนทุกชนิด

ต่อไปจะขอเล่าเรื่องแนวปะการังเทียมที่อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ชาวบ้านมาขอร้องให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือ ออกเรือไปจับปลาได้เงินเลี้ยงชีพ ปลาในเขตน้ำตื้นร่อยหรอ ข้าพเจ้าจนปัญญาจึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้รับคำแนะนำให้สร้างแนวปะการังเทียม ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยรู้มาก่อน ให้สร้างปะการังเทียม เปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล พ.ศ.2544 ที่ จ.นราธิวาส มีหลายหน่วยงานช่วยเหลือ กรมประมง กองทัพเรือ การรถไฟ กรมทางหลวง กทม. โครงการนี้ ช่วยยกระดับชีวิตที่ยากจน ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าว่าสบายจับปลาได้ดี ปลาต่างๆที่หายากก็เข้ามา

เมื่อไม่นานมานี้ได้รับรายงานว่าได้เห็นปลาที่หายากที่สุด ปลาหมอทะเลตัวใหญ่ขนาด 2-3 เมตร ก็เข้ามาหาที่อยู่ที่นี่ ข้าพเจ้าได้ยินแล้วก็มหัศจรรย์ใจ ปลาจาละเม็ดสีเทา ปลาช่อนทะเล ปลากุเลาก็เข้า ชาวประมงพื้นบ้านมาบอกว่าดีท่านเดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกไปไกลก็หาปลาได้มีรายได้ เพิ่มขึ้นเดือนละหมื่นกว่าบาท แปลว่าคนที่มีความรู้ของเรามีมากพร้อมจะช่วยเหลือบ้านเมือง

ปีนี้กลุ่มประมงพื้นบ้านเขียนจดหมายถึงข้าพเจ้าเซ็นชื่อยาว ขอให้ข้าพเจ้าจัดทำปะการังเทียมเพิ่มเติมอีก ข้าพเจ้าจึงนำมาเล่าให้ฟังว่า ปะการังเทียมใช้ได้ผลดีจริงๆ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสส่งข่าวถึงกลุ่มประมงฯที่เขียนจดหมายถึงข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะขอร้องกระทรวงเกษตรฯและทุกแห่งช่วยกันประสาน อีกไม่นานจะจัดสร้างพื้นที่ปะการังเทียมได้อีกนะคะท่านนายกฯ

คราวนี้เรื่องพระราชทานพันธุ์ข้าว นายกสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร มหาสารคาม แจ้งว่านาของเกษตรกร 19 จังหวัดประสบภัยและโรคแมลง ราษฎรมีจดหมายขอข้าวพันธุ์ดีจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ส่งเรื่องไปที่กรมการข้าว ที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรงเขาจะได้เป็นธุระ กรมการข้าวได้รับจัดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ และข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ข้าวเป็นอาหารหลักมาแต่โบราณข้าพเจ้าไม่เคยทราบว่ามีประโยชน์อย่างเหลือหลาย พอโตขึ้นเขาสอนว่ากินข้าวมากพุงจะป่อง

ตอนนี้ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือนิวสวีกและไทม์ พูดถึงข้าวว่า เป็นอาหารยอดเยี่ยมที่สุดของนุษย์เป็นแป้งคาร์โบไฮเดรตที่น้อยที่สุดเทียบ กับขนมปัง สปาเก็ตตี้ ส่วนที่มีประโยชน์จริงๆอยู่ที่ผิวหุ้มเมล็ดและจมูกข้าว ข้าพเจ้าจึงขอร้องพวกประชาชนสมาชิกศิลปาชีพให้ตำข้าวมาถวายพระเจ้าอยู่หัว และข้าพเจ้า เพราะเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยม มีข้อมูลว่าคนที่อายุ 25 ปี เซลล์จะเริ่มเสียไปเรื่อยๆ

หมอที่อเมริกาจากทุกหนแห่งพูดว่าเราควรจะรับประทานวิตามินรวมเพื่อช่วยให้ เซลร่างกายเสื่อมช้า และพูดถึงข้าวถ้าเข้าโรงสีมากมายจะได้แค่แป้ง แต่ถ้าเรากระเทาะเปลือกออกนิดเดียวจะมีคุณค่าเหนือพรรณนา ช่วยซ่อมแซมเซลที่ชำรุดทรุดโทรม ขอให้ทุกคนทราบเถอะ ข้าวยอดเยี่ยมที่สุดมี วิตามินบี 1 บี 2 ธาตุเหล็ก แคลเซียม มีสารช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย ทุกคนกลับไปรับประทานข้าวเลยนะ

อีกเรื่องที่ข้าพเจ้าชื่นชมเหลือเกินที่เยาวชนที่เก่งของเรา น.ส.นพวรรณ เลิศชีวกานต์ จากเชียงใหม่ชนะเลิศเทนนิส เยาวชนวิมเบิลดัน และนักเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งได้รับรางวัลแข่งขันโอลิมปิกวิชาการต่างๆ ทีมจากจุฬาฯได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ภัยโลก โรงเรียนสุรนารี และโรงเรียนต่างๆ มากมายได้รับรางวัลวงโยธวาทิตระดับโลก มั่นใจว่าคนไทยทั้งประเทศปลื้มใจที่คนไทยของเราเก่งมากจริงๆ ขอให้มีโอกาสในชีวิต ข้าพเจ้าได้เห็นตัวอย่างจากสมาชิกศิลปาชีพมาแล้ว

เรื่องพระบวรพุทธศาสนาที่หลายคนเป็นห่วง ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจพุทธศาสนาไม่จริง ทราบว่าสนใจมากขึ้นไปนั่งปฏิบัติธรรม เข้าค่ายธรรมะเป็นแถว ข้าพเจ้าอายุ 70 ปีก็นึกอยากฟังพระเทศน์ วันพระใหญ่จะไปวัดหนึ่งวัดใด ขอให้พระท่านช่วยเทศน์ให้ฟัง เปลี่ยนไปเรื่อย ไปแล้วก็ตกใจเห็นประชาชนมานั่งรอเป็นแถว ถ้าใครว่างก็ชวนไปฟังเทศน์กับข้าพเจ้าได้ คราวที่แล้วฟังที่วัดที่หัวหิน

ในที่สุดนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านซาบซึ้งน้ำใจทุกท่านเป็นกำลังใจเหลือเกินที่ 77 ปีจะได้กำลังใจอย่างนี้และจะไปได้ฉิวอีก...


ที่มา : ข่าวสด วันที่ : 11/8/2552 20:46:21คำขวัญพระราชทาน เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ"
จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


คำขวัญวันแม่ ปี 2552

“แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง
เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่
ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร
เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม"


ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ในนาม..คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง" และ "เว็บตามรอยฯ
มิวสิควิดีโอ : เพลงแม่แห่งแผ่นดิน.....................สารคดี : พระแม่มิ่งขวัญชาวไทย ตอน 4
พระแม่มิ่งขวัญชาวไทย ตอน 4 : ราษฎรในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ต่างร่วมใจเป็นกันชนปกป้องผืนป่าใหญ่ สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ที่มา - www.ch7.com

(กดปุ่ม Play แล้วรอโหลดสักครู่ก่อน ถ้ายังเงียบให้กดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง)

(ภาพจาก : http ://news.mcot.net)

ขอเชิญถวายพระพร และร่วมกันอวยพรให้แก่คุณแม่

ในนาม คณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง(กรุณาลงชื่อผู้โพสต์ด้วยครับ)


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 9/8/09 at 19:56 [ QUOTE ]


เราเป็นไทย มิใช่อื่น จำให้แม่น
อย่าสั่นคลอน หวั่นไหว นะจิตเอ๋ย
แม้อยู่ถิ่น ที่ไกล ไม่ละเลย
ยังคงแล มองถิ่น ไทยของเรา
ถึงอยู่ไกล แต่จิตนั้น เหมือนอยู่ใกล้
ยังห่วงใย แผ่นดินแม่ อยู่เสมอ
วันที่ สิบสอง สิงหา บรรจบเจอ
น้อมรำลึก ถึงแม่ แผ่นดินไทย

ขอพระองค์จงทรงเป็นพระมิ่งขวัญ เป็น"แม่พระ"ให้กับปวงชนชาวไทย ยาวนานเท่านาน
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ฝันหวาน ศิษย์ของหลวงพ่อที่อยู่แดนไกล


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 9/8/09 at 22:07 [ QUOTE ]


พระคุณของแม่ ๔ ประการ

แม่ คือ แผ่นดิน
แม่ คือ กระแสน้ำ
แม่ คือ สายลม
แม่ คือ แสงสว่าง


"แม่คือ แผ่นดิน" ไม่มีใครจะหนักแน่นและมั่นคงเท่าแม่ ลูกจะดีหรือเลว ลูกจะเกิดมีสภาพเช่นไร แม่ไม่เคยหวั่นไหว ให้ความรักอย่างจริงใจ แผ่นพสุธามีความเป็นปึกแผ่นเช่นใด หัวใจของแม่มีความรักลูกเหมือนแผ่นดินเช่นนั้น

"แม่ คือ กระแสน้ำ" ให้ความเยือกเย็น ช่วยดับความหิวกระหายได้ เพราะลูกจะมีความุทุกข์อย่างใด แม่ก็เป็นทุกข์ไปด้วย ลูกต้องเสียน้ำตาเท่าใด แม่ก็อดจะร้องไห้ไปกับลูกเท่านั้น ความรักของแม่กว้างใหญ่ จึงให้แต่ความชุ่มชื่น มีความสะอาดและบริสุทธิ์ เช่นเดียวกับกระแสน้ำที่ไหลไปไม่มีวันหยุด ความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็ไม่เคยหยุด ที่ให้ความรักความเอ็นดูต่อลูกเช่นกัน

"แม่ คือ สายลม" ให้ความสบาย ให้ความปลอดโปร่ง ช่วยลดความเร่าร้อน เมื่ออยู่ใกล้ชิดแม่คราวใด รู้สึกร่มเย็นเป็นสุข ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ แม่คือกระแสลมที่ให้ความอบอุ่นตลอดชีวิตของลูก

"แม่ คือ แสงสว่าง" แม่ให้ความรู้ แม่ให้คำแนะนำพร่ำสอน แม่เป็นห่วงตั้งแต่อยู่ในครรภ์ แม่อุ้มท้องเรามาตลอด ๙ เดือน แล้วยังป้อนนมจากอกแม่ ตลอดถึงการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ เมื่อเราซนหรือทำความผิด แม่ให้อภัยเสมอ แม่ไม่เคยถือโทษโกรธลูก แม่เป็นแสงสว่างที่จะนำทางให้ลูกเสมอ

คุณแม่ครับ กรรมใดที่ลูกเคยประมาทพลาดพลั้ง ด้วยกาย วาจา และใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ด้วยเจตนาหรือมิได้เจตนาก็ดี นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ขอได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถิดครับ.

ด้วยความรักและเคารพแม่

Pum


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 10/8/09 at 08:32 [ QUOTE ]


ทรงพระเจริญ

รักแม่และพ่อครับ

เอก


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 10/8/09 at 12:15 [ QUOTE ]


รักพ่อแม่ที่สุดรวมทั้งป้าด้วยขอให้ท่านมีความสุข เกษมสำราญทั่วหน้าด้วยคุณของพระรัตนตรัยครับ และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่เกล้าพวกเราทุกคนครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 10/8/09 at 21:27 [ QUOTE ]


ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เป็นพระมิ่งขวัญ
เป็น"แม่พระ"ให้กับปวงชนชาวไทย ยาวนานเท่านาน
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ปลาร้าโคราช


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/8/09 at 04:29 [ QUOTE ]


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเกิดของสมเด็จพระบรมราชินีนารถ พระแม่หลวงของชาติ ผู้ทำงานหนัก เพื่อดูแลความสุขของปวงชนชาวไทย ทั้งผอง ลูกขอระลึกถึงพระคุณของแม่หลวง และแม่ทุก ๆ คน และแม่ของข้าพเจ้าเอง

พระคุณของแม่นั้นเปรียบเสมือนพระพรหม พระพรหมวิหาร สี่

ลูกมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะแม่ และเพราะแม่บังเกิดเกล้าของลูก ลูกถึงได้เกิดมาได้ แม่ให้เลือดเนื้อ และร่างกายนี้แก่ลูก ให้ลูกได้เกิดมาเพื่อสร้างบารมี ที่แล้ว ๆ มา ลูกขอกราบขอขมา ลูกกลับตัว กลับใจ และขอบำเพ็ญบุญกุศล และขออุทิศบุญกุศลที่ลูกได้ทำมาแล้วทั้งหมดนี้นั้นให้แด่ แม่หลวงของชาติ และแม่บังเกิดเกล้าของลูก และแม่ที่ได้ให้กำเนิดลูกมาในทุก ๆ ชาติ ลูกขอระลึกถึงบุญคุณ และขอตอบแทนพระคุณแม่ด้วยการใช้ร่างกายนี้ รับใช้พระศาสนา และเป็นประชาชนชาวไทยที่ดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

และขอเป็นชาติสุดท้ายที่จะมาจุติอีก เพราะลูกเห็นแล้วซึ่งความทุกข์ ที่แม่อุ้มท้องลูกมา คลอดลูกออกมา และเลี้ยงลูกมาอย่างเหนื่อยยาก ลูกจะไม่ทำให้แม่ลำบากอีก ขอแม่ในทุก ๆ ชาติ จงโปรดอดโทษ และโมทนาบุญของลูก ด้วยเทอญ


mymo


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/8/09 at 09:01 [ QUOTE ]


สาธุ..คิดถึงคุณแม่เหมือนกัน แม่จากไปเกือบสิบปีแล้ว แต่ยังระลึกถึงท่านอยู่ เคยไปงานพิธีที่วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่ เมื่อปี 2540 ท่านแม่จามเทวีมาสิงร่างผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นพยาบาลจากพิษณุโลก โดยที่เจ้าตัวไม่เคยรู้ตัวมาก่อน ท่านเตือนด้วยถ้อยคำสั้นๆ แต่มีความหมายยิ่งนักว่า

"..หมั่นทำบุญทำทานกันนะ..ลูก แม่เข้านิพพานได้เพราะทานนะลูกนะ..!"

จาก .. "ลูกท่านแม่"


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/8/09 at 20:50 [ QUOTE ]


ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
และผมจะเป็นลูกที่แม่ภูมิใจว่าไม่เสียทีที่เลี้ยงมา
ภูมิแก้วไทย


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top