Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 12/9/09 at 00:12 [ QUOTE ]

รายนาม สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และ พระมหาเถรานุเถระ งานวันอาทิตย์ 27 ก.ย. 2552


ที่ได้รับนิมนต์มา งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ แห่งการมรณภาพ ปีที่ 17
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม


1 พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม เขต พระนคร 02 -
2 พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม เขต สัมพันธวงศ์ -
3 พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน -
4 พระพรหมสุธี วัดสระเกศ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย -
5 พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม เขต จอมทอง -
6 พระธรรมกิตติโสภณ วัดสระเกศ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย -
7 พระธรรมคุณาภรณ์ วัดสามพระยา เขต พระนคร 02 -
8 พระธรรมปิฎก วัดพระพุทธบาท สระบุรี -
9 พระธรรมสิทธินายก วัดสระเกศ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย -
10 พระธรรมสิทธิเวที วัดสังเวชวิศยาราม เขต พระนคร 02 5 ธ.ค. 51
11 พระเทพรัตนสุธี วัดประทุมคงคา เขต สัมพันธวงศ์ -
12 พระเทพปริยัติสุธี วัดบพิตรพิมุข เขต สัมพันธวงศ์ -
13 พระเทพเวที วัดอนงคาราม เขตคลองสาน -
14 พระเทพสิทธิโกศล วัดพลับพลาชัย เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย -
15 พระราชประสิทธิวิมล วัดระฆังโฆสิตาราม เขต บางกอกน้อย 5 ธ.ค. 44
16 พระราชอุทัยกวี วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี 5 ธ.ค. 45
17 พระราชปริยัติดิลก วัดประยุรวงศาวาส เขต ธนบุรี 5 ธ.ค. 45
18 พระราชธรรมสุนทร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขต พระนคร 02 5 ธ.ค. 46
19 พระราชปัญญามุนี วัดอนงคาราม เขตคลองสาน 12 ส.ค. 47
20 พระราชปริยัติเวที วัดพระพิเรนทร์ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย 5 ธ.ค. 47
21 พระราชเวที วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขต พระนคร 02 -
22 พระราชปฏิภาณมุนี วัดประยุรวงศาวาส เขต ธนบุรี 10 มิ.ย. 49
23 พระราชรัตนสุธี วัดชนะสงคราม เขต พระนคร 02 10 มิ.ย. 49
24 พระราชปัญญาโสภณ (สุรชัย) ป.ธ 7 วัดสระเกศ - . 5 ธ.ค. 49
25 พระราชวชิรดิลก วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม 5 ธ.ค. 50
26 พระราชจริยาภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขต พระนคร 02 5 ธ.ค. 50
27 พระวิสุทธิมงคล วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ -
28 พระเมธีธรรมานันท์ วัดดอนหวาย นครปฐม -
29 พระอุทัยธรรมานุวัตร วัดหนองขุนชาติ อุทัยธานี -
30 พระสิรินันทเมธี วัดบพิตรพิมุข เขต สัมพันธวงศ์ -
31 พระสุนทรวิหารการ วัดประยุรวงศาวาส เขต ธนบุรี -
32 พระเมธีปริยัติวิบูล วัดสามพระยา เขต พระนคร 02 -
33 พระโสภณธรรมเมธี วัดสุวรรณคีรี เขต บางกอกน้อย -
34 พระครูอุปการพัฒนกิจ วัดหนองหญ้านาง อุทัยธานี -
35 พระครูอุทิตศุภการ วัดอมฤตวารี อุทัยธานี -
36 พระครูศรีปริยัติอุเทศ วัดลานสัก อุทัยธานี -
37 พระครูอุทัยธรรมสาร วัดธรรมโฆษก อุทัยธานี -
38 พระครูวิจารณ์วิหารกิจ วัดสุขุมาราม พิจิตร -
39 พระครูปิยรัตนาภรณ์ วัดโขงขาว เชียงใหม่ -
40 พระครูเกษมสุวรรณโพธิ์ วัดขุยโพธิ์ สุพรรณบุรี -
41 พระครูภาวนาพิลาศ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) สระบุรี -
42 พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ (สังคม) วัดสระเกศ - 5 ธ.ค. 49
43 พระครูปลัดสุวัฒน์ธีรคุณ (เทรด) วัดสระเกศ 5 ธ.ค. 49
44 พระครูศรีชโยดม วัดท่านจั่น ชัยนาท -
45 พระครูอุทัยปริยัติโสภณ วัดธรรมโสภิตถิ อุทัยธานี อุทัยธานี -
46 พระครูประสิทธิ์สุตกิจ (พม.ปรีชา ป.ธ.4) วัดอุทุมพรทาราม ราชบุรี -
47 พระครูอุทิตธรรมาภรณ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี -
48 พระครูวินัยธรองอาจ อาภากโร วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา -
49 พระมหาสิงห์ วิสุทฺโธ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ลำพูน -
50 พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ วัดพังตรุ กาญจนบุรี -
51 พระปลัดจรูญ ฐานสุโภ วัดใหม่จันทาราม อุทัยธานี อุทัยธานี -
52 พระอธิการชลอ วิมโล วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร -


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top