Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 11/2/08 at 13:59 [ QUOTE ]

ภาพก่อนที่จะไปแจกของวันที่ 17 ก.พ. 51 (มีแผนที่การเดินทางด้วย)


เมื่อวันที่ 24 - 27 ธ.ค. 50 ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ฯ ได้ไปสำรวจเรื่องการมอบสิ่งของ ต่อมาทางหมู่บ้านขาดแคลนน้ำ พระวัดท่าซุงจึงช่วยต่อแป๊บน้ำประปาภูเขา ที่ในหมู่บ้านแม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยนั่งรถอีแต๋นของชาวกะเหรี่ยงเข้าไปที่ต้นน้ำในป่าลึก สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับร่ำลือกันไป ทั้งหมู่บ้าน เพราะระบบน้ำประปาภูเขาที่นี่ ยังไม่มีใครทำได้สำเร็จมาก่อน...
พระเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ได้ช่วยสร้างห้องน้ำให้แก่โรงเรียนด้วยพระภิกษุสงฆ์ วัดท่าซุง ร่วมกันปรึกษาหารือกับผู้นำกลุ่มชาวบ้าน

จุดแจกของที่ โรงเรียนกุยต๊ะ บ้านกุยต๊ะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top