Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 1/12/09 at 11:39 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ ธันวาคม 2552) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๒


"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
ผู้ถ่ายภาพ นาย พสิษฐ์ หีบพร


วันที่ ๓๐, ๓๑ ตุลาคม และ ๑, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระ สงฆ์ ๓ รูป มี พระสมนึก, พระพิษณุ, พระทนงศักดิ์ เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ
วันที่ ๓๐ ต.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ลงรับสังฆทานและสนทนากับ ญาติโยมพุทธบริษัท ขึ้นพักเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๓๑ ต.ค. และ ๑ พ.ย. มีการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓๑ ต.ค.
ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๐๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๖๒ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๐๓ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๐๘ คน

วันที่ ๑ พ.ย. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๖๘ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๔๗ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๑๖ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๓๘๔ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๗๙๒ คน

วันที่ ๓๑ ต.ค. และ ๑, ๒ พ.ย. ช่วงเช้าเวลา ๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๑๕ น. รับสังฆทานต่อ กระทั่งเวลา ๑๕.๓๐ น. จึงขึ้นพัก

ตอนกลางคืน เวลา ๑๘.๔๕ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เริ่มเจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน นาน ๓๐ นาที จากนั้น
เวลา ๒๐.๐๐ น. ดร.ปริญญา นุตาลัย นําญาติโยมทั้งหมดกล่าวคําถวายสังฆทาน แล้วเริ่มถวายสังฆทาน ท่านพระครูปลัดอนันต์ เมตตาสนทนาธรรมกับญาติโยมที่อยู่ร่วมสวดมนต์
เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นำสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะ และ คาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดอนันต์ ให้พร ขึ้นพักที่เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๓ ต.ค. เดินทางกลับวัด

บางส่วนของบทสนทนาธรรมจาก ท่านพระครูปลัดอนันต์ ที่บ้านสายลมเมื่อคืนวันเสาร์ ก่อนที่จะเริ่มเจริญพระกรรมฐาน ท่านพระครูปลัดอนันต์ เมตตากล่าวเตือนให้ทำอารมณ์จิตให้นิ่ง ปราศจากความอยาก ฝึกให้ชินเพื่อเตรียมตัวฝึกเต็มกําลัง

นอกจากนั้นพูดถึงเรื่องการสร้างถนนใหม่ ๔ เลนบริเวณหน้าวัดซึ่งยังคงไม่แล้วเสร็จ ส่วนเรื่องการทำหลังคาอาคาร ๒๕ ไร่ เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว นํ้าไม่รั่วแล้ว เรื่องการสร้างพระนอน ๕๐ เมตร วัดใหม่สุขุมาราม จ. พิจิตร ตอนนี้ทําหลังคาเสร็จแล้ว เหลือการเก็บรายละเอียดพื้นที่โดยรอบ จะปิดทองคําเปลวที่พระพักตร์และองค์พระ ส่วนจีวรใช้ทาสีทอง และคุยเรื่องอื่น ๆทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมยาน
ตําบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒


พระสงฆ์วัดท่าซุงและฆราวาสส่วนหนึ่งเดินทางล่วงหน้าไปวัดธรรมยานเพื่อช่วยจัดเตรียมโต๊ะเครื่องบูชาเครื่องบายศรี พานธูปเทียนแพ ตกแต่งสถานที่ศาลาพุทธประธาน และร่วมถวายของเข้ากองกฐิน


ในบริเวณงาน ส่วนที่ยกพื้นสูงเกือบ ๑ เมตร ตรงกลางประดิษฐานพระประธาน สมเด็จพระพุทธธรรมยาน (หลวงพ่อใหญ่ ๑๕ ศอก) ด้านซ้ายประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมประทับบนแท่นสูงและรูปหล่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน หน้าตัก ๘ ศอก ด้านขวาประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ประทับบนแท่นสูง พร้อมด้วยพระอัครสาวกซ้าย-ขวา และรูปหล่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ หน้าตัก ๘ ศอก

ห่างออกมาฝั่งตรงกันข้ามเป็น โต๊ะเครื่องบูชาบายศรีครบเครื่อง ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ห่างออกไปด้านข้างรูปหล่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ปานตั้งโต๊ะ สำหรับให้ญาติโยมมาผาติกรรมเครื่องสังฆทานชุดใหญ่ถึงชุดเล็ก เช่นเดียวกับที่วัดท่าซุง บริเวณโซฟาที่นั่งรับสังฆทาน ของ ท่านพระครูปลัดอนันต์ ตั้งอยู่ด้านซ้ายหน้าพระประธาน ห่างออกมาเป็นที่นั่งของทายก ดร.ปริญญา นุตาลัย ส่วนด้านขวาเป็นโต๊ะตั้งเครื่องกองกฐิน


ห่างออกมาฝั่งตรงกันข้ามเป็นบริเวณที่นั่งของเจ้าภาพกฐิน ถัดไปเป็นอาสน์สงฆ์และที่นั่งพระอาคันตุกะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ส่วนด้านหน้าพระประธานตั้งโต๊ะเครื่องบายศรีแก้วพานพุ่มแก้วประดับคริสตัล ชุดใหญ่ "มหาบารมี" ราคาสองแสนกว่าบาทงาน ฝีมือนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยาน ถวายโดย Mr. & Mrs. Robert Wong Insoon และครอบครัว จากประเทศมาเลเซีย สำหรับให้ผาติกรรมครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท ส่วนจุดตั้งโต๊ะผาติกรรมพานเครื่องธูปเทียนแพและผ้าไตรอยู่ใกล้บันไดทางขึ้นด้านหน้า


บริเวณด้านล่างตั้งเต็นท์ใหญ่หลายหลังรับญาติโยมที่มาร่วมงานหลายร้อยได้อย่างสบาย ส่วนด้านล่างของแนวพระชําระหนี้สงฆ์ ด้านขวาตั้งเต็นท์โรงทานยาวให้บรรดาผู้มาร่วมงานรับประทานกันอย่างไม่อั้นเกินกว่า ๑๕ ร้าน เปิดร้านให้รับประทานกันตั้งแต่หกโมงเช้าไปจนจบงานช่วงบ่ายก็ยังมีให้รับประทานไม่ขาด ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ตั้งใจนำอาหารมาเลี้ยงในวันนี้...สาธุ

มีเรื่องเล่าขานถึงความมหัศจรรย์ของพระประธานองค์ใหญ่ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ตั้งแต่เมื่อครั้งยังไม่ได้สร้างเป็นสํานักสงฆ์ จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นวัดธรรมยานแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นหนึ่งในดินแดนแห่งพระอรหันต์นั้น ถ้าท่านใดสนใจอยากจะรู้เพิ่มเติม คงต้องไปหาอ่านจากประวัติการสร้างวัดใน "หนังสือปฐมธรรมยาน" และถ้าอ่านแล้วติดใจอยู่คงต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัด จะได้รู้ด้วยตัวเองวันที่ ๒๓ ต.ค. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดท่าซุง ผู้ติดตาม และคณะศิษยานุศิษย์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ออกเดินทางจากวัดท่าซุงแต่เช้ามืด ไปถึงวัดธรรมยานก่อนเวลา ๐๗.๐๐ น. โดยมี หลวงพี่พระปลัดวิรัช โอภาโส และคณะพระสงฆ์วัดธรรมยานคอยต้อนรับ หลังจากสนทนาทักทายและชมสถานที่พอสมควรแล้ว จึงไปฉันภัตตาหารเช้าที่มีเจ้าภาพจัดเตรียมรอไว้


จากนั้น ท่านพระครูปลัดอนันต์ จึงเข้านั่งประจําที่เพื่อรอรับสังฆทานจากญาติโยม ที่ทยอยเข้าแถวถวายอย่างต่อเนื่อง ญาติโยมบางส่วนเข้าถวายปัจจัยเข้ากองกฐินกับหลวงพี่พระปลัดวิรัช ระหว่างนั้น ดร.ปริญญา คอยบอกลําดับพิธีการของงาน


เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ และ หลวงพี่พระปลัดวิรัช ทําพิธีบวงสรวง ที่บริเวณโต๊ะพิธี


หลังจากนั้น ท่านพระครูปลัดอนันต์ จึงนั่งรับสังฆทานต่อจนกระทั่งถึงเวลาทําพิธีถวายผ้ากฐิน


เวลา ๑๑.๐๐ น. เริ่มทําพิธีถวายผ้ากฐิน ดร.ปริญญา เชิญเจ้าภาพกองกฐินทั้งหมดเข้านั่งประจําที่หน้าอาสน์สงฆ์ จากนั้นกล่าวอาราธนาพระสงฆ์วัดธรรมยานขึ้นอาสน์สงฆ์


ดร.ปริญญา กล่าวเชิญเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นนำกราบพระ และฟังพระธรรมเทศนาจากวีดิทัศน์ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เรื่องอานิสงส์ของการถวายผ้ากฐินทาน

>

จบแล้ว ทายกอาราธนาศีล หลวงพี่พระปลัดวิรัช ให้ศีล อุบาสกอุบาสิการับศีล


ทายกนำกล่าวถวายผ้ากฐินทาน ท่านเจ้าภาพถวายผ้ากฐินทานและบริวารกฐิน ญาติโยมถวายปัจจัยใส่ย่าม เรียบร้อยแล้วอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี เวลา ๑๑.๓๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล ฉันเพลเสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดอนันต์ และคณะผู้ติดตามเดินทางกลับวัดท่าซุงโดยสวัสดิภาพ


ยอดเงินกฐินที่ประกาศภายในงานของวัดธรรมยานประมาณสองล้านเจ็ดแสนบาทเศษ ทำให้หลวงพี่พระปลัดวิรัชชําระหนี้ที่คั่งค้างได้สําเร็จไปส่วนหนึ่ง ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ช่วยกันส่งเสริม และสืบสานงานพระพุทธศาสนาในสถานที่นี้...สาธุ ขอทุกท่านจงมีความสุข มีความคล่องตัวโดยทั่วกัน

ทอดกฐินกฐินสามัคคี ณ สํานักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดํา)
ป่าละอู อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๒


เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีบวงสรวง เสร็จแล้วเข้านั่งที่อาสน์สงฆ์ที่จัดรับรองท่านในศาลาใหญ่ รับสังฆทานจากญาติโยมที่เข้าแถวถวายกันอย่างต่อเนื่อง


หลายท่านเริ่มทยอยเข้าถวายผ้ากฐินและบริวารกฐินกันตั้งแต่ก่อนเพล

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จัดเลี้ยงโดย คณะคุณพี่วัฒนา ไชยเสนะ (คณะพี่หมู) (คณะจัดเลี้ยงที่วัดท่าซุงทุกงาน)
พระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว เวลา ๑๒.๒๐ น. พระสงฆ์ขึ้นนั่งบนอาสน์สงฆ์ เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


ทายกอาราธนาศีล พระบัญญัติ อตุโล หัวหน้าสำนักสงฆ์ให้ศีล อุบาสกอุบาสิการับศีล และฟังพระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จากวีดิทัศน์ เรื่องอานิสงส์ของการถวายผ้ากฐินทานจบแล้ว ทายกนำกล่าวถวายผ้ากฐินทาน อุบาสกอุบาสิกาเข้าถวายผ้ากฐิน และบริวาณกฐิน ญาติโยมถวายปัจจัยใส่ย่ามแด่พระสงฆ์
ทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เสร็จพิธีเวลา ๑๓.๓๐ น. ยอดกฐินที่ได้วันนี้หนึ่ง
ล้านสามแสนบาทเศษ ใกล้เคียงกับวัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์
ญาติโยมนอกจากจะได้ทําบุญกฐิน ทานอิ่มบุญกันถ้วนหน้าแล้ว ก็ยังมีของฝากเป็นผลไม้แถมติดมือกลับบ้านกันแทบทุกคนด้วย


ขออนุโมทนาในน้ำใจของลูกศิษย์หลวงพี่บัญญัติ เป็นอย่างสูง
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต , พระธีระ สุธมฺมปริปุณโณ , พระดิเรก สุธมฺมถิรญาโณ เดินทางกลับจากเยอรมันถึงประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เบอร์ลิน ได้รับต้อนรับจาก คุณอรและลูกสาว, คุณพรทิพย์ พวงภู่ , คุณเอ, คุณตุ๊ก , น้องน็อต และจัดถวายเพลที่ห้องรับรองของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุณวิว และ คุณบอย อำนวยความสะดวกจัดรถไปส่งที่วัดท่าซุง ขอโมทนากับทุกท่านด้วย

วันศุกร์ที่ ๑๓ - วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และคณะผู้ติดตาม เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่สำนักปฏิบัติธรรมศิษย์พระราชพรหมยาน โคราช
มีผู้สนใจฝึก ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๓ ถึง วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พ.ย. ดังนี้
ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๔๔ คน
(ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๒๖ คน)
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๑๖๗ คน
ฝึกท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ ๑๑๙ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๓ วัน ๔๓๐ คน

งานนี้มีครูฝึกจากบ้านสายลมและที่วัดไปช่วยเหมือนเดิม และก่อนงาน ๒ วัน พระสงฆ์วัดท่าซุง ๕ รูป และเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ก็ไปช่วยจัดสถานที่และเตรียมต้อนรับพระครูปลัดอนันต์และคณะด้วย ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีความเสียสละในการทำงานธรรมทานครั้งนี้

สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีชีวิตอยู่ ได้ซื้อ รถทัวร์ธรรมทาน ไว้ ๑ คัน เพื่อเตรียมไว้ใช้เดินทางไปเยี่ยมลูกหลานที่อยู่ห่างไกลและฝึกมโนมยิทธิ แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ มาในสมัย พระครูปลัดอนันต์ เป็นเจ้าอาวาส ก็มิได้ทิ้งความตั้งใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ยังทำงานธรรมทานอยู่ตลอดมา

ที่สำนักปฏิบัติธรรมที่โคราชนี้มีผู้สนใจฝึกมากที่สุด รองจากบ้านสายลมทีเดียว พระครูปลัดอนันต์ได้สั่งสร้างอาคารไว้ใหญ่โตและสวยงามมากถือว่าคุ้มค่ากับการสร้างจริง ๆ ขอท่านที่ทำบุญร่วมสร้างอาคาร และคุณป้าเสาวพงษ์ คุณป้าศรีพร ที่บริจาคที่ดินให้เป็นสำนักปฏิบัติ จงได้รับผลบุญแห่งธรรมทานทุก ๆ ครั้งด้วย เทอญ

วันที่ ๑๕ พ.ย. หลังจากฉันภัตตาหารเพลแล้ว ท่านพระครูปลัดอนันต์ และคณะเดินทางกลับแจ้งข่าว

วันที่ ๑, ๒, ๓, ๔ มกราคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ
วันที่ ๒, ๓ ม.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การ-เดช ถวายอาหารและยารักษาโรค ประจำเดือน ตุลาคม มีรายการดังนี้ ค่าอาหาร ๒๑,๐๕๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณศิริวัฒนา บัญชาเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันเสาร์
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. Mr.Shake โดย คุณสุขขา อ่อนจิต และ คุณกรกมล ชูชัยศรี นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง
๔. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และ คณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านสายลม เดือนพฤษภาคม มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คุณถิรเดช เกตุรัตน์ - คุณวิชิต ชยาพิพัฒน์ ถวายดอกไม้สำหรับผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิ จำนวน ๖๐๐ ดอก ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คณะนิลจา ทำเครื่องเสียง รวมเป็นเงิน ๖,๑๒๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. คุณโกวิท เจ้าของโรงงานพลาสติกอินทราภรณ์ ถวายถุงพลาสติกบรรจุผ้าไตรจีวร จำนวน ๓๐ ก.ก. คิดเป็นมูลค่า ๑,๙๒๖ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๘. รายการเจ้าภาพร่วมทำบุญถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อ มีรายการดังนี้
เครื่องทองน้อยประดับเพชรมูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท
ดอกบัวประดิษฐ์ที่โต๊ะหมู่ ๔ พาน ๔,๐๐๐ บาท
ดอกบัวประดิษฐ์ที่ตึกพระเถระ ๒ พุ่ม ๒,๐๐๐ บาท
แจกันดอกไม้สดโต๊ะรับรองพระเถระ ๑๑ ชุด ๕๗๐ บาท
บายศรีตึกรับแขก ๒ พาน ๑๐,๐๐๐ บาท
รวม ๔๑,๕๗๐ บาท

มีรายนามผู้ร่วมทำบุญดังนี้
พระไพบูลย์ สุธมฺมฐิติญาโณ
พระเอกชัย สุธมฺมโชติญาโณ
พระพงศธร สุธมฺมเขมรโต
แม่ชีศิริพรรณ
อ.อำไพ สุจนิล
อ.ขนิษฐา โกมลตรี
อ.ใบบุญ แสงแก้ว
คุณบุศยรินทร์ กวีพราหมณ์
ผู้มีอุปการคุณต่อวิชาการงานอาชีพทุกท่าน และนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมฯ ชุมนุมวิชาการงานอาชีพ
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๙. คณะคุณมณีรัตน์ เมืองเรเกนบวร์ก ประเทศเยอรมัน บริจาคเงินซื้อข้าวสารหอมมะลิ ๒๐ กระสอบ ใช้ในงานธุดงค์ มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๐. คณะสุราษฎร์ธานี บริจาคร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฯโคราช เป็นเงิน ๓๔,๖๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๑.รายนามผู้ถวายข้าวสารและบริจาคเงินซื้อเสบียงและสิ่งของให้สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระ ราชพรหมยาน (ป่าละอู) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๕๒ มีรายนามดังนี้
คุณวรรษบูลย์ และเพื่อน ๆ ร่วมกับลูกหลานบ้านสายลม จำนวน ๓ กระสอบ
คุณป้าครูศิวลัย - คุณป้าอัมพร จำนวน ๑ กระสอบ
คุณเล็กโซนี่ และคุณชินพร้อมครอบครัวพันธุ จำนวน ๑ กระสอบ
รวม ๕ กระสอบ เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท
คณะลูกหลานบ้านสายลม ทำบุญค่าแก๊สนํ้ามันพืช น้ำปลา และอื่น ๆ คิดเป็นมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๒. รายนามผู้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวงานกฐิน สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๒ มีรายนามดังนี้
คุณเซี้ยงและลูกหลานบ้านสายลม ๔,๒๗๐ บาท
คุณบุญมา ๔,๐๐๐ บาท
คุณสมทรงและเพื่อน ๑,๔๓๐ บาท
คุณสามารถ ๑,๑๐๐ บาท
คุณชินและครอบครัวพันธุ ๑,๐๐๐ บาท
คุณชูเดช ๑,๐๐๐ บาท
คุณวัชรพงศ์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณสุรางค์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณนุชจรี ๑,๐๐๐ บาท
คุณตี๋ (บางบัวทอง) และเพื่อน ๆ ๑,๐๐๐ บาท
คุณประสงค์-คุณนุกูล ๑,๐๐๐ บาท
คุณนิรันดร์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณอุ๋ย ๑,๐๐๐ บาท
คุณวรรษบูลย์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณลดาวัลย์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณพรเพ็ญ ๕๐๐ บาท
คุณบุญส่ง ๕๐๐ บาท
คุณสมาศ ๕๐๐ บาท
คุณพิพัฒน์-คุณอรวรรณ ๕๐๐ บาท
คุณนพรุจน์ ๕๐๐ บาท
คุณจิ๋ม (องค์การโทรศัพท์) ๕๐๐ บาท
คุณฉวี ๓๐๐ บาท
คุณนพพรชัย ๒๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๕,๓๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของร่วม ทำบุญงานกฐิน วัดท่าซุง เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ต.ค. ๒๕๕๒ มีรายนามดังนี้
๑. คณะกองทุน เลี้ยงพระวันที่ ๑๗-๑๘ ต.ค.๒๕๕๒ ญาติโยมจากบ้านสายลมร่วมทำบุญเป็น เงิน ๙๖,๑๘๐ บาท ญาติโยมจากวัดท่าซุง ร่วม ทำบุญสมทบเพิ่ม เป็นเงิน ๓๙,๐๘๐ บาท หัก ค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงินถวายวัด สมทบกองทุน หลวงพ่อปาน เป็นเงิน ๑๓๑,๑๕๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณปกรณ์ เอื้อชลิตนุกูล และครอบครัว ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ ๑๗-๑๘ ต.ค. เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณสุธี สุวรรณทัต และคณะ ถวายขนมเลี้ยงพระ วันที่ ๑๗-๑๘ ต.ค. เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

งานสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ พ.ย. ๒๕๕๒ มีรายนามผู้มีจิตเมตตามาเลี้ยงอาหารในงานมีรายนามดังนี้
๑. กลุ่มสีคี้ว
๒. คณะรวมสหาย คุณเกียรติ - คุณดา
๓. ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี ฯ) โคกสมบูรณ์ จ. ลพบุรี
๔. คณะแม่ประนอม
๕. คณะพิมาย
๖. คณะบ้านไร่ปลายตะวัน โดย คุณนิรันดร์
๗. คณะบุรีรัมย์
๘. คณะปลาร้าโคราช ของ คุณลุงชื่น


ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top