Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 29/6/10 at 20:50 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ กรกฎาคม 2553) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"
ฉบับ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓


"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
ผู้ถ่ายภาพ นาย พสิษฐ์ หีบพร


งานทำบุญวันวิสาขบูชา (วันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗)

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓


เวลา ๐๗.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ และพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ปริญญา นุตาลัย อาราธนาอุโบสถศีล พระสงฆ์ให้ศีล จบ เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ดร.ปริญญา กล่าวคำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
ในระหว่างพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนา เรื่องวันวิสาขบูชา จบ ดร.ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต ทำพิธีบวงสรวง เนื่องในพิธีไหว้ครูและสะเดาะเคราะห์


เครื่องบูชาครูมี ดอกไม้ ๕ ดอก ข้าวตอก๕ กระทง ธูป ๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม เงินตั้งแต่ ๕ บาท ใส่ในพานไหว้ครูของตัวเอง


พิธีสะเดาะเคราะห์คราวนี้ เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ที่ไม่ใช้ผ้าขาวคลุมตัวและพระสงฆ์ไม่บังสุกุลตาย - บังสุกุลเป็น แต่ใช้พิธีการรับพระเสวยอายุ โดยผู้ที่มาร่วมพิธีไปดูวันเสวยอายุ ที่บอร์ดในศาลา ๑๒ ไร่ ว่าเราเกิดวันนี้ อายุเท่านี้ ตกพระเสวยอายุอะไร แล้วไปติดต่อเจ้าหน้าที่รับของที่ใช้รับพระเสวยอายุ มี ธูป เทียน ธงสี เจ้าหน้าที่ก็จัดให้ แต่ถ้าคำนวณพระเสวยอายุไม่ถูก ก็เหมารับพระเสวยอายุ ๑๐๘ ไปเลย ก็มีของอีกต่างหาก เมื่อได้ของครบแล้วก็ไปวางที่โต๊ะที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ตามตำแหน่งพระเสวยอายุ แล้วเข้าไปร่วมพิธีในศาลา ๑๒ ไร่


เมื่อทำพิธีบวงสรวงเสร็จแล้ว ดร.ปริญญา เรียนเชิญตัวแทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จุดเทียนที่กระถางน้ำมนต์ จุดธูปเทียนที่กระถางเทียนน้ำมนต์ใบใหญ่หน้าอาสนสงฆ์ เรียบร้อยแล้ว

คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์ อธิบายเรื่องพิธีสะเดาะเคราะห์ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้วให้ศีล และสมาทานพระกรรมฐาน ในตอนนี้ผู้ที่มาทำพิธียกเครื่องบูชาครูขึ้น ว่าตามคำสมาทานพระกรรมฐาน จบแล้ววางเครื่องบูชาครูลง และนั่งสมาธิ ภาวนาตามอัธยาศัย ๑๐ นาที


ต่อจากนี้ พระสงฆ์สวดมนต์ ๕ บท คือ อิติปิโส ,พาหุง , มหาการุณิโก , อุเทตะยัญจักขุมา อะเปตะยัญจักขุมาสวดมนต์จบ ดร.ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร พระสงฆ์ ๕ รูปประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้มาร่วมพิธี เป็นเสร็จพิธี สะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑


งานนี้มีคนมาร่วมพิธีมากเช่นเดิม เต็มศาลา ๑๒ ไร่


เครื่องบูชาครู คือเงินบูชาครู เมื่อเสร็จพิธีแล้วนำมาใส่ขันที่หน้าอาสนสงฆ์ใหญ่


ส่วนเครื่องบูชาครูอื่น ๆ มีดอกไม้ ธูป เทียนนำกลับไปบ้าน ส่วนถาดใส่เครื่องบูชาครูนำไปคืนเจ้าหน้าที่ที่จัดเครื่องบูชาครู


เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ โดย คณะคุณวัฒนา ไชยเสนะ เป็นฝ่ายจัดเลี้ยง คณะกองทุน เป็นฝ่ายทำอาหาร สำหรับพระสงฆ์ที่รับสังฆทานฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๓๐ น. เพราะผู้มาถวายสังฆทานเยอะมาก


เวลา ๑๓.๐๐ น. รับสังฆทานต่อ
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครูและสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ (พิธีกรรมเหมือนกับ รอบแรก) คนมาร่วมพิธีน้อยกว่ารอบแรก รอบนี้


ดร.ปริญญาเรียนเชิญตัวแทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จุดเทียนที่กระถางน้ำมนต์ เสร็จพิธีเวลา ๑๕.๐๐ น. แล้วก็ถวายสังฆทานกันต่อ เสร็จเรียบร้อย เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์และพระสงฆ์เดิน ทางกลับที่พัก
เมื่องานเลิกแล้ว พระสงฆ์วัดท่าซุง เจ้าหน้าที่ฆราวาส และนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา ช่วยกันเก็บสิ่งของในศาลา ๑๒ ไร่ เสร็จเรียบร้อยเวลา ๑๕.๓๐ น.

เวลา ๑๘.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ นำพระสงฆ์ ญาติโยมพุทธบริษัทและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาเวียนเทียน


เนื่องในวันวิสาขบูชา นำบูชาพระรัตนตรัยก่อน แล้วออกไปเวียนเทียนรอบกำแพงแก้ว ร่วมกับพระสงฆ์ ญาติโยม และนักเรียน มีญาติโยมพุทธบริษัทที่มางานทำบุญสะเดาะเคราะห์ และอยู่ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นจำนวนมาก แต่วันนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไร ลงเม็ดปรอย ๆ ตอนใกล้เสร็จพิธี จึงรีบแยกย้ายกันกลับที่พักวันที่ ๔, ๕, ๖, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสังฆรักษ์สุรจิต , พระไพบูลย์ , พระมงคลเวทย์ เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๔ มิ.ย. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม ตอนกลางคืน เวลา ๑ ทุ่ม ท่านพระครูปลัด อนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๓ ทุ่มขึ้นพัก

วันที่ ๕, ๖ มิ.ย. มีการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๕ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๔๒ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๗๔ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๖๘ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๕๑๐ คน

วันที่ ๖ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๘๙ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๔๗ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๓๒๓ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๕๑๒ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๑,๐๒๒ คน

วันที่ ๕, ๖, ๗ มิ.ย.
ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทานเวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อ เวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นำสวด อิติปิโส ทำนองสรภัญญะ และ คาถาเงินล้าน จบแล้ว อุทิศส่วนกุศล พระครูปลัดอนันต์ให้พร เวลา ๓ ทุ่มครึ่ง ขึ้นพัก
วันที่ ๗ มิ.ย. เดินทางกลับวัด

วันที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๔ รูป และครูฝึกมโนมยิทธิ เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่ จ.จันทบุรี

วันที่ ๑๐, ๑๑ มิ.ย. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้าน คุณบัณฑิต - คุณมาลี สุวรรณรัชตมณี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ตอนกลางคืน มีการฝึกมโนมิยทธิ ฝึกเสร็จท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ รับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปที่ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านคุณยุพา เจริญผล จ.ระยอง เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล

วันที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓ มิ.ย. ท่านพระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่ บ้านสาวจันท์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร กลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. มีฝึกมโนมยิทธิเสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ รับสังฆทาน และสนทนาธรรม

วันที่ ๑๓ มิ.ย. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปที่ คุณสมบูรณ์ ทำพิธีบวงสรวง รับสังฆทานผลไม้ และฉันภัตตาหารเพล
วันที่ ๑๔ มิ.ย. เดินทางกลับ ระหว่างทาง แวะรับสังฆทาน ที่บ้าน คุณไพรินทร์ ที่ตลาด จ.ระยองแจ้งข่าว

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺญญาโณ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
วันที่ ๓๐, ๓๑ กรกฎาคม และวันที่ ๑, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ
วันที่ ๓๑ ก.ค.และ ๑ ส.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การ-เดช ถวายอาหารและยารักษาโรค ประจำเดือน เมษายน มีรายการดังนี้ ค่าอาหาร ๒๐,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และ คณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านสายลม เดือนพฤษภาคม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. รายนามผู้ร่วมทำบุญถวายหม้ออุ่น และเตาพร้อมฝา (หม้อไฟ) จำนวน ๘๐ ใบ มูลค่า ๑๖,๐๐๐ บาท มีดังนี้

คุณปกรณ์ เอื้อชลิตนุกูล และครอบครัว
คุณเกรียงศักดิ์ เอื้อชลิตนุกูล และครอบครัว
คุณจุลเทพ เอื้อชลิตนุกูล และครอบครัว
คุณธีรชัย เอื้อชลิตนุกูล และครอบครัว ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๔. บริษัท เวท อะกริมเทค จำกัด โดย คุณกอง นนทปัทมะดุลย์ สพ.บ. บริจาค ยา อาหารเสริม แชมพูอาบน้ำ น้ำยาใช้ผสมนํ้าล้างพื้นฆ่าเชื้อโรค มีรายการดังนี้

CET TP Poultry ขนาด 70 g จำนวน ๖
Allermyl ขนาด 200 ml จำนวน 10
Porliflex 525 ขนาด 1x30 tab จำนวน 90
Porliflex 225 ขนาด 1x30 tab จำนวน 473
Nutriplus gel ขนาด 120.5 g จำนวน 38
Canimax S ขนาด 1x4 tab จำนวน 326
Canimax M ขนาด 1x4 tab จำนวน 363
Canimax L ขนาด 1x4 tab จำนวน 178
Endogard S ขนาด 1x4 tab จำนวน 9
Endogard M ขนาด 1x4 tab จำนวน 575
Sebolytic ขนาด 200 ml จำนวน 9
Rclexine APP 600 ขนาด 1x7 tab จำนวน 887
Rclexine APP 75 ขนาด 1x7 tab จำนวน 4,492
Top Cal ขนาด 100 tab จำนวน 22
Canliogard ขนาด 1x6 tab จำนวน 32,286
Virkon' S ขนาด 50 tab จำนวน 63
- คุณสุขวัฒน์ และคุณยงยุทธ ส่งรถมารับของที่สำนักงานนำไปส่งที่บ้านคุณหมอ เพื่อบริจาคให้
วัดท่าซุง ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. ผู้บริจาคเงินซื้อข้าวสารและสิ่งของให้สำนัก สงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ มีรายนาม ดังนี้
คุณป้าครูอัมพร, คุณป้าครูสิวาลัย จำนวน ๒,๖๐๐ บาท
คุณสามารถ จำนวน ๒,๖๐๐ บาท
คุณบุญมา จำนวน ๒,๖๐๐ บาท
คุณวรบูลย์, คุณชินและลูกหลานบ้านสายลม จำนวน ๒,๖๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๐,๔๐๐ บาท

รายนามผู้ร่วมทำบุญค่าแก๊ส-นํ้ามันพืช-อาหารแห้งและอื่น ๆ มีคุณนพรุจน์ และคุณสุวพัฒน์ และลูกหลานหลวงพ่อบ้านสายลม จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายนามร้านอาหารหารเป็นเปิดโรงทาน เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ พ.ค. ๒๕๕๓ มีรายนามดังนี้
๑. คณะแม่ประนอม เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คณะศูนย์ปฎิบัติธรรมศิษย์พระราชพรหมยาน ต.ท่าดินดำ สาขาโคกสมบูรณ์ เลี้ยง น้ำชา-กาแฟ และนํ้าอื่น ๆ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คณะร่วมสหาย เลี้ยงขนมจีนปลาดุก และไอสครีม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คณะลงทะเบียน เลี้ยงผลไม้ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คณะบ้านขามสะแกแสง เลี้ยงผัดหมี่ ข้าวเหนียว ส้มตำ น้ำพริก ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๖. คณะบ้านไร่ปลายตะวัน เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. คุณมณีเพ็ญ - คุณประชม เชียรเชาวณี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลี้ยงข้าว นํ้าเต้าหู้ และขนม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของร่วม ทำบุญงานพิธีไหว้ครู และงานสะเดาะเคราะห์ เมื่อวันที่
๒๘-๒๙ พ.ค. ๒๕๕๓
มีรายนามดังนี้

๑. คณะกองทุน เลี้ยงพระวันที่ ๒๘-๒๙ พ.ค. ญาติโยมจากบ้านสายลมร่วมทำบุญเป็น เงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ญาติโยมจากวัดท่าซุงร่วม ทำบุญสมทบเพิ่ม เป็นเงิน ๓๗,๘๓๐ บาท หัก ค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงินถวายวัด สมทบกองทุน หลวงพ่อปาน เป็นเงิน ๑๖๗,๘๓๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณธีรชัย-คุณยุพร-คุณจิตรลดา เอื้อ- ชลิตนุกูล ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ ๒๘-๒๙ พ.ค. เป็นเงิน ๔,๓๔๘ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณทัศนีย์ เรืองศรี และคณะ ร่วมถวาย ขนมเลี้ยงพระ เป็นเงิน ๕,๓๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณสุธี สุวรรณทัต และคณะ ถวายขนมเลี้ยงพระ วันที่ ๒๘-๒๙ พ.ค. เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คุณสมชาย และคุณนุสจรี กุลเกิด เลี้ยงหมี่ทรงเครื่อง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คุณยุดา และคณะ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. คณะแม่ระหัน จ.พิษณุโลก เลี้ยงสลิม เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๘. คณะศูนย์ปฎิบัติธรรมศิษย์พระราชพรหมยาน ต.ท่าดินดำ สาขาโคกสมบูรณ์ เลี้ยงขนมหลายอย่าง เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๙. คุณอำพัน ชูประสิทธิ์ เลี้ยงขนมไทย เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๐. ช่างโจ๋ และคุณเรณู เลี้ยงขนมปังปิ้ง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๑. ครอบครัวศรีบุญรักษ์ เลี้ยงไส้กรอก และไก่ทอด เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็น
อย่างสูง

๑๒. คณะปลาร้าโคราช ร่วมเลี้ยงส้มตำ น้ำพริก-ผัก ข้าวเหนียว และผัดหมี่ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๓. คณะสุนันทา หวานฉํ่า เลี้ยงไอสครีม เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๔. คุณลุงสุเทพ เลี้ยงน้ำสมุนไพรฟรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๕. แม่จำเนียร เลี้ยงข้าวต้มฟรี แก่ผู้มาใน งานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๖. โรงครัววัด เลี้ยงฟรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๗. โอเลี้ยงลุงเต่า เลี้ยงฟรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๘. คณศาลาเก่า เลี้ยงข้าวหมูแดง ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๙. โรงนํ้าแข็งโพธิ์หอม อ.ชัณสูตร จ. สิงห์บุรี ถวายนํ้าแข็ง ๒๑๖ ก้อน เพื่อเลี้ยงผู้ที่มา ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒๐. โรงนํ้าแข็งพรพิบูลย์ อ.เมือง จ. อุทัยธานี ถวายนํ้าแข็ง ๓๐๐ ถุง เพื่อเลี้ยงผู้ที่มา ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒๑. คุณป้าอัจฉรา ไพบูลย์ และคณะ จัดดอกไม้ที่โต๊ะหมู่ และพุ่มดอกมะลิในงาน ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

ขออนุโมทนา เป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/7/10 at 05:16 [ QUOTE ]


ข่าวจาก..ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย
แนะนำวัดท่าซุงเป็นสำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ ๓ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คลิกอ่านรายละเอียด


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top