Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/7/10 at 06:02 [ QUOTE ]

ขอแจ้งกำหนดการเดินทาง เดือน "ธันวาคม" ปี 2553 (เปลี่ยนแปลงวันที่ไปพระธาตุจอมกิตติ)


เดือนธันวาคม

เข้าสายลม

วันที่ ๓ ธ.ค. ฉันเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทานและฉันเพล เมื่อฉันเพล เสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขกและรับ สังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

*** วันที่ ๕ ธ.ค. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เดินทางไปที่วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เวลา ๑๙.๐๐ น. เพื่อน้อมรับสมณศักดิ์พัดยศในตำแหน่งพระครูฐานานุกรมที่ "พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ" จาก พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) ป.ธ.๙, Ph.D. กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๑ ขอเชิญคณะศิษย์ฯ ร่วมแสดงอนุโมทนามุทิตาจิต เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคลนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ ๔, ๕, ๖ ธ.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๔, ๕ ธ.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๗ ธ.ค. เดินทางกลับวัดฯ

*** พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ
เนื่องในโอกาสที่ได้รับสมณศักดิ์ที่ "พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ"
ณ พระอุโบสถวัดท่าซุง

วันที่ ๗ ธ.ค. เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา ภายในพระอุโบสถวัดท่าซุง เนื่องในโอกาสที่พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณได้รับตำแหน่งพระครูฐานานุกรมที่ "พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ" จาก พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๕ รูป เจริญชัยมงคลคาถา ที่ได้รับนิมนต์ คือ
๑. พระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
๒. พระอุทัยธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
๓. พระครูอุปการพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี
๔. พระครูอุทิศศุภการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี
๕. พระครูอุทัยธรรมสาร เจ้าคณะตำบลท่าซุง

พระสงฆ์วัดท่าซุงอีก ๔ รูป เจริญชัยมงคลคาถา คือ
๑. พระครูสมุห์พิชิต
๒. พระใบฎีกาประทีป
๓. พระครูใบฎีกาสมพงษ์
๔. พระชัยวัฒน์


งานพิธีทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ ๕ ธ.ค. เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจฯ

งานบวชพระและบวชชีพรหมณ์เพื่อปฏิบัติธุดงค์

วันที่ ๙ - ๑๗ ธ.ค. บวชพระปฏิบัติธุดงค์ และบวชชีพรหมณ์ รวม ๙ วัน (คลิกอ่านรายละเอียด "กำหนดงานปฏิบัติธุดงค์" และ "หลักการปฏิบัติธุดงค์")

*** หมายเหตุ : มีผู้ส่งใบสมัคร ณ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๓ จำนวน ๑๖๑ คน และได้ทราบว่าทางวัดไม่ได้อนุญาตให้บุคคลใดหรือกลุ่มใดบอกบุญเรี่ยไรเรื่องการบวชหมู่ธุดงค์ในครั้งนี้ หากผู้ใดมีจิตศรัทธาขอให้ทำบุญกับหลวงพ่อเจ้าอาวาส หรือพระภิกษุวัดท่าซุงที่มีหน้าที่อุปสมบทโดยตรงกำหนดงานปฏิบัติธรรม (ปิดวาจา)
ณ สำนักปฏิบัติธรรม บ้านป้ายุพา จ.ระยอง
วันที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปที่สำนักปฏิบัติธรรม บ้านป้ายุพา จ.ระยอง
เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เริ่มกิจกรรมงานปฏิบัติธรรม

วันที่ ๒๕ ธันวาคม
เวลา ๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง
เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ

วันที่ ๒๖ ธันวาคม
เวลา ๖.๓๐ น. ปิดกิจกรรมงานปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลแล้ว เดินทางกลับวัดท่าซุง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรม บ้านป้ายุพา จ.ระยอง โทร. ๐๘๙ - ๙๓๕๒๑๘๘

กำหนดการสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
วันที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) เดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคราช เลขที่ ๑๓ ถ.กิ่งจันทร์ ซอยกิ่งจันทร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เวลา ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม

วันที่ ๒๕ ธันวาคม เวลา ๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม

วันที่ ๒๖ ธันวาคม เวลา ๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

ขอเชิญพุทธบริษัทที่สนใจ ก็ขอให้ไปตามวันเวลาดังกล่าว สำหรับท่านที่อยู่จังหวัดไกล ๆ อยากมาปฏิบัติก็สามารถมาพักค้างคืนที่สำนัก ฯ ได้ สงสัยโปรดติดต่อสอบถาม คุณป้าเสาวพงษ์, คุณป้าศรีพร โทร. ๐๔๔- ๒๕๒๐๕๓เดือนมกราคม ปี ๒๕๕๔

เข้าสายลม

วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๓ ฉันเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทานและฉันเพล เมื่อฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขกและ รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๑, ๒, ๓ ม.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๑, ๒ ม.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๔ ม.ค. เดินทางกลับวัดฯ

*** เดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยตุง
และพระธาตุจอมกิตติ

วันเสาร์ที่ ๘ ม.ค. เดินทางไป นมัสการพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย ทำพิธีบวงสรวง เวลา ๐๙.๓๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๙ ม.ค. เดินทางไปนมัสการพระธาตุจอมกิตติ จ.เชียงราย ทำพิธีบวงสรวง เวลา ๐๙.๓๐ น.

งานพิธีบรรจุพระเนตร "พระนอน ๕๐ เมตร" จ.พิจิตร

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ม.ค. เดินทางไป วัดสุขุมาราม ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ทำพิธีบรรจุพระเนตรพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน ๕๐ เมตร)

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 7/12/10 at 05:32 [ QUOTE ]


(Update 7-12-53)

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top