Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 28/8/10 at 16:26 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ กันยายน 2553) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน กันยายน ๒๕๕๓


"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
ผู้ถ่ายภาพ นาย พสิษฐ์ หีบพร


งานบรรพชาและอุปสมบทเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๓
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓


เวลา ๐๗.๓๐ น. ตั้งขบวนแห่นาครอบพระอุโบสถด้านนอก มีบรรดาเด็กนักเรียนแต่งกายชุดนางฟ้าทั้งหลายมาร่วมฟ้อนรําฉลองบุญ นําขบวนโดยวงโยธวาธิตนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา นาคทั้ง ๘ ท่าน และขบวนญาติโยมที่มาร่วมพิธี


เวลา ๐๘.๐๐ น. นาคทั้งหมดเข้าวันทาเสมา จากนั้นโปรยทานให้แก่ผู้มาร่วมงานหน้าพระอุโบสถ เสร็จแล้วเดินเข้าด้านในพระอุโบสถ

เวลา ๐๘.๔๕ น. พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เมตตามาเป็นประธานในพิธีและเป็นพระอุปัชฌาย์ เดินทางมาถึงพระอุโบสถ เพื่อทำพิธีอุปสมบท ให้พระที่บวชเข้าพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๕๓ นี้


เวลา ๑๐.๔๕ น. พระใหม่ทั้ง ๘ รูปออกจากพระอุโบสถ มีญาติโยมพุทธบริษัทรอโมทนาบุญและใส่ย่ามพระใหม่กันที่หน้าประตู แล้วขึ้นฉันภัตตาหารเพลที่ศาลาพระพินิจอักษร เป็นเสร็จพิธีวันทําบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน
(พระครูวิหารกิจจานุการ) วัดบางนมโค
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ, พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) ฐิตวีโร , พระชัยวัฒน์ อชิโต พร้อมด้วยพระสงฆ์วัดท่าซุง และศิษยานุศิษย์ลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงที่มณฑปหลวงปู่ปาน หน้าวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่หอฉัน
เวลา ๐๘.๓๐ น. เนื่องจากปีนี้ตรงกับวันสุดสัปดาห์หยุดยาวเป็นพิเศษ ญาติโยมพุทธบริษัทจึงทยอยเดินทางมาถึงวัดกันตั้งแต่วันเสาร์ และเนื่องจากไม่ได้มีการประกาศงดทําวัตรเช้า จึงมีการรอเวลาให้ญาติโยมส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่รักษาศีลเข้าพรรษาที่วัด และร่วมกันสวดมนต์ทําวัดเช้าที่ศาลานวราชเดินทางมาสมทบ เพื่อร่วมพิธีที่มณฑปหลวงปู่

ท่านพระครูปลัดอนันต์ เดินทางมาถึงมณฑปก่อนเวลากําหนดเริ่มพิธี เพื่อสนทนากับญาติโยมส่วนใหญ่ที่มานั่งรอกันอยู่แล้ว ญาติโยมส่วนหนึ่งเพิ่งจะเดินทางมาถึงวัดเช้านี้
ปีนี้มีคนเข้าร่วมพิธีมากเป็นพิเศษ ที่นั่งโดยรอบด้านในและด้านนอกมณฑปเต็มแน่น ด้วยบรรดาลูกหลาน ล้นออกไปถึงเชิงบันได เต็มไปจนถึงพื้นที่ด้านล่างและที่จอดรถซึ่งพอจะมีร่มเงาไม้ให้อาศัยหลบแดดจ้าบ้าง


เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. เริ่มทำพิธี ท่านพระครูปลัดอนันต์ เชิญฆราวาสชายเจ้าภาพโต๊ะบวงสรวงจุดธูปเทียน เทียนทํานํ้ามนต์ จากนั้นเปิดเทปบวงสรวงของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้ว ท่านพระครูปลัดอนันต์, พระครูสมุห์พิชิต และ พระชัยวัฒน์ นํากราบบูชาพระรัตนตรัย สวดอิติปิโส ตามด้วยพระคาถาเงินล้าน และกราบขอขมาพระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน

จากนั้น พระครูสมุห์พิชิต เดินประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้กับญาติโยมที่มาร่วมในพิธี ด้วยความที่คนแน่นมากต้องใช้วิธีเรียกให้ลูกศิษย์ ทั้งหลายที่รออยู่ด้านล่างมายืนรวมกลุ่มกันแล้วหลวงพี่โอ จึงประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ลงไป ขณะที่คนด้านบนบางส่วนก็ไม่ได้รับนํ้าพระพุทธมนต์เพราะคนนั่งกันแน่น จนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดทางเดินให้พระได้ จบพิธีที่มณฑปหลวงปู่ปาน


เวลา ๑๐.๔๐ น. พระครูสมุห์พิชิต, ท่านพระครูปลัดอนันต์ และพระสงฆ์วัดท่าซุงเดินขึ้นอาสนสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจอักษร ปีนี้ผิดคิวเล็กน้อย คุณทัศนีย์ บุญญสถิตย์ ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาสไม่ได้จุดธูปเทียนสักการะบูชา พระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน ตั้งแต่แรก มาได้จุดเอาตอนหลัง


คุณสุมนา ทายิกากล่าว นำญาติโยมกราบบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ๕ พระครูสมุห์พิชิต ให้ศีลแล้ว ทายิกานำกล่าวอาราธนาพระธรรม พระสงฆ์สวดมาติกาหลังจากนั้นทายิกา กล่าวนำญาติโยมทั้งหมดถวายภัตตาหารเพล


พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ญาติโยมร่วมถวายปัจจัย จากนั้นพระสงฆ์กล่าวคําพิจารณาบังสุกุลตาย ๓ จบ เสร็จแล้วทายิกากล่าวนำญาติโยมอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นจบพิธี ของวันนี้วันอาสาฬหบูชา พิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แด่พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ
และวันบวงสรวงดอกไม้พระเจ้าพรหมมหาราช
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๒๖ ก.ค. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘
เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงที่สวนป่าไผ่
เวลา ๐๗.๐๐ น. ญาติโยมพุทธบริษัทร่วมกันทำบุญใส่บาตรที่ศาลาพระพินิจอักษร ส่วนที่ศาลา ๔ ไร่ทางวัดจัดอาหารและเครื่องดื่มให้ญาติโยมที่มาทําบุญรับประทานฟรีตามอัธยาศัยจนกระทั่งถึงจบงานวันที่ ๒๘ ก.ค.

เวลา ๐๗.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ขึ้นอาสนสงฆ์ โดยมี ท่านพระครูปลัดอนันต์ เป็นประธานสงฆ์ ตัวแทนฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ดร. ปริญญา นุตาลัย ทายกนำกราบพระ บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ท่านพระครูปลัดอนันต์ ให้ศีล พระสงฆ์สวดถวายพรพระ จากนั้นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อญาติโยมช่วยกันประเคนอาหารเสร็จแล้ว ทายกกล่าวอาราธนาธรรม ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนาเรื่องวันอาสาฬหบูชาโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ความยาว ๓๐ นาที จบแล้วอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร


เวลา ๐๙.๓๐ น. ทำพิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ ท่านพระครูปลัดอนันต์
ที่ศาลา ๑๒ ไร่


พระสงฆ์ ข้าราชการ ประชาชน และลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พร้อมกันที่บริเวณทําพิธีหน้าพระประธาน ณ ศาลา ๑๒ ไร่ โดยมี ผศ. ดร. สุพรต บุญอ่อน อาจารย์ประจำมหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย สงฆ์นครสวรรค์ ผู้ประสานงานหน่วยวิทย บริการ ฯ จังหวัดอุทัยธานี ทำหน้าที่พิธีกรใน ระหว่างดำเนินพิธี


เวลา ๐๙.๔๕ น. ท่านเจ้าคุณพระธรรมปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เจ้าคณะภาค ๓ ประธานฝ่ายสงฆ์ ขึ้นนั่งอาสนพิธีประธาน


จากนั้น ท่านพระครูปลัดอนันต์ ขึ้นนั่ง ณ อาสนพิธีที่จัดถวายด้านข้าง

พระเถรานุเถระ ๒๐ รูป ขึ้นอาสนสงฆ์เริ่มทำพิธี เจริญชัยมงคลคาถา
ข้าราชการในเครื่องแบบขาว คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา เข้าแถวรับขบวนอัญเชิญปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เวลา ๑๐.๐๐ น. ขบวนอัญเชิญปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ถึงศาลา ๑๒ ไร่ อัญเชิญไว้ บนแท่นด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ องค์สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล

ผศ. ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป อ่านปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และประกาศเกียรติคุณพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา


ผศ. ดร. สุรพล สุยะพรหม เข้าถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ผศ. ดร. โกนิฏฐ์ ศรีทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ถวายประกาศเกียรติคุณ
ผศ. ดร. ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ถวายผ้าไตร


ดร. พิเชษฐ์ ทั่งโต รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ถวายครุยวิทยฐานะ
ผศ. ดร. ธัชนัน อิศรเดช อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร ถวายย่าม


ผศ. ดร. เติมศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ถวายพัดรอง
ดร. ยุทธนา ประณีต อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ถวายหนังสือประกาศเกียรติคุณ และถวายหนังสือที่ระลึก


ท่านพระครูปลัดอนันต์ เข้าถวายสักการะ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เจ้าคณะภาค ๓


ท่านพระครูปลัดอนันต์ เข้าถวายสักการะ ท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติเวที รองเจ้าคณะภาค ๓


ท่านพระครูปลัดอนันต์ เข้าถวายสักการะ ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี


ท่านพระครูปลัดอนันต์ เข้าถวายสักการะ ท่านเจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร ดร. ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการ ฯ จังหวัดอุทัยธานี

จากนั้น ท่านเจ้าคุณพระธรรมปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เจ้าคณะภาค ๓ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา


นายอําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ประธานฝ่ายฆราวาส ผู้แทนข้าราชการและประชาชน กล่าวแสดงความยินดี


ท่านพระครูปลัดอนันต์ กล่าวอนุโมทนา
เสร็จแล้วพิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

คณะเจ้าหน้าที่นำเครื่องไทยทานลำเรียง ขึ้นวางบนอาสนสงฆ์


นายอําเภอเมืองและเจ้าภาพฝ่ายฆราวาสถวายเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์


เสร็จแล้ว พระสำเภา เป็นตัวแทนพระครูปลัดอนันต์ ถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์เจริญ พระพุทธมนต์ พระสงฆ์อนุโมทนา

ท่านพระครูปลัดอนันต์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมกรวดนํ้า-รับพร


ก่อนพระสงฆ์ลงจากอาสนสงฆ์ญาติโยมพุทธบริษัทลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อเข้าไปใส่ย่ามทำบุญกับพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ เช่นเคยปฏิบัติกันมา ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วย


จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารที่จัดไว้รับรองเป็นพิเศษที่ใต้อาคาร ณ ศาลา ๑๒ ไร่
ที่ศาลา ๔ ไร่ มีเจ้าภาพร่วมเลี้ยงอาหารให้บรรดาลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มา ร่วมงานได้รับประทานเช่นเคย

เวลา ๑๒.๓๐ น. ดร. ปริญญา นุตาลัย ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินการ กล่าวอาราธนาพระสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะที่มาร่วมงาน และประกาศรวมกลุ่มลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มาร่วมยินดี แสดงมุทิตาจิต เข้าสู่บริเวณพิธี


จากนั้น ดร. ปริญญา ประกาศจัดลำดับคิวแก่คณะต่าง ๆ เพื่อเข้าถวายพานธูปเทียนแพดอกไม้และสิ่งของ แสดงมุทิตาจิต พร้อมทั้งรับเหรียญที่ระลึกจาก ท่านพระครูปลัดอนันต์ เริ่มจากคณะพระสงฆ์วัดท่าซุง นำโดย พระชัยวัฒน์ อชิโต และ พระครูใบฎีกาสมพงษ์ สมจิตโต


ตามด้วยคณะพระสงฆ์วัดธรรมยาน นํา โดยหลวงพี่วิรัช โอภาโส และคณะศิษยานุศิษย์ พุทธบริษัทหลายคณะ หลายสาย พร้อมด้วย ญาติโยมพุทธบริษัทที่มร่วมงานกันคับคั่งต่อคิว กันยาวเหยียด เพื่อเข้าถวายพานธูปเทียนแพดอกไม้และสิ่งของ และปัจจัยแสดงมุทิตาจิตแด่ ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ


เสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดอนันต์ กล่าวอนุโมทนา
"...ขออนุโมทนากับโยมกับเพื่อนพระภิกษุที่อยู่ในวัดที่ร่วมกันสร้างสรรค์ความรักความสามัคคีความมีอนุสติในหลวงพ่อของเราที่คงสั่งสอนเรามาทั้งชีวิตปลูกฝ ังเราให้มีจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานึกถึงในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ด้วยความจริงใจ ที่นี้ถือว่าบุญคุณนี้ท่านสร้างเรามาด้วยสติปัญญาของท่านจนเรามีความเลื่อมใสและก็ร่วมกันทํางานเพื่อประโยชน์สุขของสาธารณะประโยชน์ เมื่อสังคมนั้นได้รับประโยชน์จากเราก็ มากล่าวคําสรรเสริญให้เราได้ชื่นใจว่า ทางมหาวิทยาลัยก็ดี สังคมในจังหวัดก็ดีเห็นพ้องต้องกันว่าวัดท่าซุงได้ทําประโยชน์แก่สังคม ก็ยกย่องให้เป็น ให้มีชื่อว่าเป็นกําลังและได้การยอมรับนับถือ

แต่ตัวจริงใจแล้วนี่ภูมิใจที่สุดก็คือหลวงพ่อท่านสอนเรามาให้เรามีปัญญาและลงมือกระทําให้เกิดการเสียสละ ละประโยชน์ส่วนตนเพื่อไปทําประโยชน์ให้แก่สังคม นี่คือความพอใจที่สุด กว่าเราจะเชื่อหลวงพ่อได้นี่เราก็ต้องใช้เวลาของเราพอสมควรเมื่อก่อนเคยทําบุญสิบบาทก็เพิ่มมาเป็นร้อยบาทก็มาเป็นพันบาทเพิ่มมาเป็นหมื่นบาท บางคนเพิ่มมาเป็นแสนเพิ่มมาเป็นล้านบาท ก็เพราะเรามีความเชื่อที่หลวงพ่อเราอบรมสั่งสอนมาว่า ทานตัดวัตถุออกไปจากใจโดยไม่เบียดเบียนเพื่อประโยชน์ของสาธารณประโยชน์ ลูกจงอย่าลืมว่าลูกทําได้อย่างนี้ท่านจะอยู่กับเราตลอดไป ความรักที่มีต่อหลวงพ่อทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติ พูดแล้วก็ปิติมีความสุข ความสุขที่เรารู้คุณ คุณของหลวงพ่อเรา คุณของพระพุทธเจ้า

ความสุขไม่ได้เกิดจากส่วนที่เขาให้เรามา ว่าเป็นส่วนประกอบ มีส่วนประสมอันนั้น ส่วนที่ความเป็นจริงเกิดจากการสั่งสอนของหลวงพ่อเราให้เรามีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาให้ มีความมั่นคงในการที่จะไปพ้นทุกข์จากอุปสรรค ต่าง ๆ นี่คือความภูมิใจที่หนึ่ง ที่ภูมิใจต่อมาก็คือความที่ญาติโยมได้เอื้อเฟื้อให้ฉันได้ทํางานโดยให้ไม่ฝืดเคืองไม่หนักใจ อยู่ก็เป็นพี่เป็นน้องกัน ได้ ร่วมกันสามัคคีทํางานให้แก่พระพุทธศาสนาให้แก่วัดท่าซุง ให้แก่ตัวเรา ได้มีโอกาสบําเพ็ญประโยชน์ ที่นี้ของเราเอง

ฉะนั้นต้องขอขอบพระคุณตั้งแต่พระพุทธเจ้า ตั้งแต่หลวงพ่อและตั้งแต่เพื่อนพระภิกษุ และต้องขอขอบคุณญาติโยมที่ช่วยกันอุดหนุนช่วยกันบํารุงพระพุทธศาสนาและวัดท่าซุงให้มีความมั่นคงและมีความเป็นปึกแผ่น เพราะว่าโยมพอใจในธรรมที่หลวงพ่อได้สั่งสอนกันมาอย่างดี ลองมีสมาธิคํานวณดู หลวงพ่อท่านเพียรพยายาม วันนี้ท่านป่วยท่านไม่มีแรง แต่ท่านก็ใช้ร่างกายของท่านให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อลูกหลานที่ตามกันมา...ฉันจะอยู่เพื่อจูงลูกจูงหลานของฉันให้มีความมั่นคงในสาธารณประโยชน์ เมื่อลูกของฉันทรงตัวฉันก็จะ ลาตรงนี้ไป...ฉะนั้นเป็นอะไรที่อยู่ในใจตลอดว่า ท่านอยู่เพื่อเรา....


หลวงพ่อท่านก็คงไม่เสียใจที่ได้ทรมานกาย สั่งสอนให้เราเป็นคนดี ท่านก็อาจจะภูมิใจส่วน หนึ่ง ท่านจะภูมิใจถึงที่สุดก็เมื่อพวกเราพ้นจาก วัฏฏสงสาร ท่านจะภูมิใจเป็นที่สุด ฉะนั้นความปรารถนาของเราก็จะไม่เปลี่ยนไปจากความปรารถนาว่าจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีก หวังว่าความปรารถนาของท่าน ของเพื่อนพระภิกษุก็ดีของญาติโยมก็ดีคงจะสัมฤทธิ์ผลตามที่ทุกคนต้องการ

ด้วยอํานาจบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย เทพเทวาอารักษ์วัดท่าซุงทุกท่าน และครูบาอาจารย์ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลวงปู่ใหญ่ หลวงปู่เล่ง หลวงปู่ไล้ พระอรหันต์ทั้งหลายที่จบกิจที่เคยร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมบํารุงสถานที่นี้ และญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมสวดบําเพ็ญบุญกุศล ขออํานาจพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ที่กล่าวมาแล้วและเทพเทวาอารักษ์ธรรมรักษ์เมื่อโมทนาบุญแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดสงเคราะห์ ถ้ามีอุปสรรคติดขัดส่วนใดอยู่ก็ขอให้มีสติปัญญาแก้ไขบรรลุมรรคผลตามที่ตนเองปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ.....สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ สาธุ สาธุ..

ดร. ปริญญา กล่าวนำญาติโยมพุทธบริษัททั้งหมดกราบพระ แล้วแยกย้ายกันไปพักผ่อน
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ลงสังฆกรรม ในพระอุโบสถ อธิษฐานเข้าพรรษา ก่อนทำพิธีอธิษฐานได้เปิดเทปโอวาทของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ อบรมเรื่องการเข้าพรรษาและการอธิษฐาน จบแล้วจึงทำพิธีอธิษฐานเข้าพรรษา

ปีนี้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดทั้งหมด ๗๔ รูป จำพรรษาอยู่ที่เยอรมัน ๘ รูป (เดิม ๓ รูป และเดินทางไปสมทบเมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. อีก ๕ รูป) จำพรรษาที่วัดพระร่วงผดุงธรรม จังหวัดสุโขทัย ๓ รูป มีอุบาสกและอุบาสิกาอยู่ถือศีลจำพรรษาที่วัด โดย ท่านพระครูปลัดอนันต์ เปิดโรงทานเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มญาติโยมตลอดพรรษา

เวลา ๑๗.๐๐ น. ระหว่างรอเวลาเริ่มพิธี ดร. ปริญญา เล่าเรื่องประวัติของพระเจ้าพรหมมหาราช การรบกู้ชาติจากขอมดําหรือมอญในสมัยนั้น รวมทั้งการแต่งกายของนักรบที่นุ่งชมพูคาดหัวด้วยผ้าแดง พิธีฉลองชัยวันพรุ่งนี้ก็เพื่อฉลองที่รบชนะ ขอมดําในคราวนั้นเวลา ๑๗.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวง (ชุดดอกไม้) ที่หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช (อ่าน พระราชประวัติโดยย่อได้ใน "คำสอนหลวงพ่อวัด ท่าซุง ๒๕")

บวงสรวงเสร็จแล้ว คณะนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา รำถวายมือ จำนวน ๓ ชุด มี


รําพุทธานุภาพ


ระบําดาวดึงส์


ฟ้อนมาลัย


การแสดงทุกชุดอ่อนช้อยสวยงามมาก
จบการแสดงแต่ละชุด ท่านพระครูปลัดอนันต์ มอบรางวัลให้กับนางรําผู้แสดงทุกคน
การแสดงชุดพิเศษท้ายสุด ซึ่งหาดูได้ยาก ชุด เลือดไทยรากไทยของแผ่นดิน


โดย คณะภูแก้วฟ้า แสดงได้ห้าวหาญสง่างามสมกับที่เป็นนักรบลูกหลานรุ่นใหญ่ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ


จากนั้นนักแสดงทั้งหมดเข้ากราบท่านพระครูปลัดอนันต์

ต่อมาเวลา ๑๘.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ กล่าวนำญาติโยมพุทธบริษัททั้งหมดและนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ทำพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อบูชาพระรัตนตรัยด้วยจิตที่เป็นกุศล ด้วยความเคารพ ร่วมกันสวด อิติปิโส ทำนองสรภัญญะ และพระคาถาเงินล้าน จากนั้น พระครูสมุห์พิชิต นํากราบขอขมาพระรัตนตรัย


จากนั้น ท่านพระครูปลัดอนันต์ และพระสงฆ์วัดท่าซุงพร้อมด้วยญาติโยมทั้งหมดเดินทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถ ๓ รอบพร้อมสวด อิติปิโส ปีนี้มีญาติโยมมาร่วมเวียนเทียนกันมากเหมือนเคย เมื่อคณะสงฆ์เดินนำแถวพุทธบริษัท ทั้งหมดเดินเวียนเทียนครบหนึ่งรอบก็วนเจอท้ายขบวนซึ่งยังเคลื่อนออกไปจากหน้าประตูพระอุโบสถไม่หมด


เมื่อเดินเวียนครบ ๓ รอบกันทั่วแล้ว วางดอกไม้ และปักธูป เทียนหน้าพระอุโบสถ ท่านพระครูปลัดอนันต์ กล่าวนําให้ทุกท่านนึกถึงบุญ ทั้งหมดที่ได้ทํามาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงการเวียนเทียนที่ผ่านมา จากนั้น พระครูสมุห์พิชิต กล่าว นําอุทิศส่วนกุศล


จากนั้นญาติโยมร่วมกันถวายปัจจัยใส่ย่ามพระที่หน้าพระอุโบสถก่อนแยกย้ายกลับเข้าห้องพักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย จบพิธีของวันนี้[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 29/8/10 at 10:10 [ QUOTE ]


วันทำบุญเข้าพรรษา และ วันทำบุญฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓

วันอังคารที่ ๒๗ ก.ค. เป็นวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ ปีนี้แปลกไปจากหลายปีที่ผ่านมา พระพิรุณส่งสายฝนเย็นชุ่มฉ่ำโปรยปรายไม่ขาดสายตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่สวนป่าไผ่ ที่ศาลา ๔ ไร่ ทางวัดร่วมกับเจ้าภาพอาหารร่วมจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญ มีอาหารให้รับประทานตั้งแต่แสงอาทิตย์ยังไม่จับขอบฟ้า ส่วนที่หน้าประตูศาลา ๑๒ ไร่ มีขนมปังอบหลากหลายชนิดราคาย่อมเยาว์จำหน่ายผลิตโดยโรงขนมปัง วัดท่าซุง ใต้อาคารในศาลา ๑๒ ไร่ หน่วยบริการ ดอกไม้ อาหารและน้ำ จากเจ้าหน้าที่วัด จัดเตรียมใส่ถาดไว้คอยจำหน่ายให้ญาติโยมที่ต้องการใส่บาตร ถวายอาหารพระ

เวลา ๐๗.๐๐ น. ญาติโยมพุทธบริษัทยังคงทยอยเข้าทำบุญใส่บาตรที่ศาลา ๑๒ ไร่กันเรื่อย ๆ บรรยากาศโดยรอบยังคงฉ่ำชื้นไปด้วยสายฝนชวนให้เพลิดเพลินลืมเวลา เลยดูเหมือนว่าลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะบางตาไปกว่าปีก่อน เพราะไม่ได้เกาะกลุ่มกันแน่นขนัดเหมือนยามนี้

เวลา ๐๗.๑๕ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต นั่งรับสังฆทานที่เวทีหน้าพระประธาน ศาลา ๑๒ ไร่ ญาติโยมยืนเรียงแถวยาวเข้าถวายสังฆทาน ผาติกรรมผ้าไตร ผ้าอาบนํ้าฝนกันแต่เช้า ระหว่างรอเวลา ท่านพระครูปลัดอนันต์ เมตตาสนทนาตอบโต้กับ ดร. ปริญญา ทั้งให้ความรู้และสร้างความเพลิดเพลินเจริญศรัทธาแก่ญาติโยมที่มาทําบุญกันทั่วหน้า

เวลา ๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง โดยมี พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) ฐิตวีโร เป็นประธานสงฆ์ขึ้นอาสนสงฆ์ ตัวแทนฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ดร. ปริญญา นุตาลัย ทายกนำกราบพระ บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา

จากนั้นร่วมกันกล่าวถวายภัตตาหาร เมื่อญาติโยมช่วยกันประเคนอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เสร็จแล้ว อาราธนาธรรม ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหาร คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดีทัศน์พระธรรมเทศนาเรื่องการ ทำบุญเข้าพรรษา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ ให้พร จบพิธีที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วแยกย้ายกันเดินทางไปที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราชท่าม กลางสายฝนที่โรยละอองต่อเนื่องไม่หยุด


แม้ว่าสายฝนจะไม่มีวี่แววว่าจะหยุดโปรยปราย ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ผู้สืบ เชื้อสายเหล่านักรบของพระเจ้าพรหมมหาราช ทั้งหลายก็ไม่ได้หวั่นไหว ยังคงนั่งรอร่วมพิธี ด้วยหน้าตายิ้มแย้มยินดีระคนแปลกใจที่ปีนี้ บรรยากาศการฉลองชัย ฯ เป็นไปด้วยความ ฉ่ำเย็นสบายเหลือเกิน


เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีบวงสรวงที่หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช, พระครูสมุห์พิชิต ทำพิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร ฯ, คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา (ขวัญ) ทำพิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระยาโกษาเหล็ก


เสร็จพิธีแล้ว ท่านพระครูปลัดอนันต์ เข้าประจําที่นั่งในศาลาพระนอนรับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัทที่มีจิตเป็นกุศลต่อแถวกันยาวเหยียดเพื่อถวายสังฆทานทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กเนื่องในงาน ทำบุญวันเข้าพรรษาและทำบุญฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช ชวนให้ปลื้มใจ
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเป็นอย่างสูง

ดร. ปริญญา เข้านั่งประจำตำแหน่งทำหน้าที่พิธีกรกํากับพิธีการต่าง ๆ และร่วมสนทนากับ ท่านพระครูปลัดอนันต์
คณะนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยารำถวายมืออย่างอ่อนช้อยสวยงามอยู่บนศาลาท่านปู่-ท่านย่าข้างอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช โดยมีคณะแม่ยกโต้โผใหญ่เจ้าภาพประจําวัดท่าซุง


คุณเยาวลักษณ์ (ขวัญ) มิตรศรัทธา และ คุณสมพงษ์ (ใหญ่) พรปทุมชัยกิจ พร้อมคณะ นั่งมอบรางวัลให้กับนักแสดงทุกคนด้านข้างบนเวทีท่าน ปู่-ท่านย่า

เมื่อได้เวลาพิธีกรเจ้าประจำของวัด ท่าน ดร. ปริญญา ก็ประกาศเสียงเฉียบขาดให้ได้ยินกันทั่วว่า นักรบลูกหลานพระเจ้าพรหม ฯ ผู้หาญกล้าตัวจริงต้องไม่กลัวฝน ห้ามผู้ร่วมขบวนกางร่ม สวมหมวก


จากนั้นเหล่าลูกหลานนักรบของพระเจ้าพรหมมหาราชทั้งหลายก็เคลื่อนขบวน เมื่อวงโยธวาทิตนักเรียน
ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยาเริ่มบรรเลงเพลง "ต้นตระกูลไทย" ขบวนก็เริ่มเคลื่อนนําด้วยเครื่องสักการะบูชาและเสลี่ยงสีแดงปิดทองอัญเชิญรูปภาพของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ประดับดอกไม้ พร้อมธงชาติไทยและธงธรรมจักร ติดตามด้วยขบวนลูกหลานผู้สืบสายเลือด นักรบผู้กล้าของพระเจ้าพรหมมหาราช แม้จะไม่แน่นขนัดแต่ก็มากน่าชื่นใจ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ ร่วมเดินฉลองซึ่งมีทั้งนักรบและนางฟ้าคนงาม ทั้งหลายยังคงร่วมเดินตามเข้าขบวนแห่กันมากมาย ไม่สนใจกับเม็ดฝนเล็กใหญ่ที่ตกลงกระทบกายเปียกปอนกันถ้วนทุกคนลูกหลานอดีตนักรบของพระเจ้าพรหมมหาราชยังนิยมใส่สีแดงเพื่อระลึกถึงคราวชนะศึกเชียงแสนในคราวนั้น บางท่านก็แต่งกายสีชมพูยํ้าว่าสงครามเลิกแล้ว ชนะแล้ว จิตใจที่รวมเป็นหนึ่งฮึกเหิมยินดีในมือถือดอกไม้ธูปเทียนโห่ร้องเพลง "ต้นตระกูลไทย" "สยามานุสติ" "รักเมืองไทย" เวียนทักษิณาวัตรรอบอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราชและพระจุฬามณี

เมื่อขบวนเดินผ่านหน้าศาลาพระนอน มี พระสงฆ์ ๒ รูป พระบุญมา และ พระทนงศักดิ์ ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ พร้อมพระสงฆ์สวดชยันโต ระหว่างที่เดินเวียนเทียน ญาติโยมพุทธบริษัทส่วนหนึ่งก็ยังคงทำบุญถวายสังฆทานกับ ท่านพระครูปลัดอนันต์ ในศาลาพระนอน


เมื่อขบวนแห่ครบ ๓ รอบแล้วก็นำธูปเทียนดอกไม้บูชาไปวางที่โต๊ะพิธีด้านข้างอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
หลังจากนั้น ดร. ปริญญา กล่าวเชิญชวนให้บรรดาลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อร่วมกันบริจาคช่วยเหลือผู้สนับสนุนการทํางานของตํารวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยขอให้บริจาคไว้ที่ ท่านพระครูปลัดอนันต์

ขออนุโมทนากับบริษัทกรุงเทพประกันภัย ซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่ยอมรับทำประกันชีวิตให้กับประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในคราวนี้

ขออนุโมทนาบุญกับ สมพงษ์ พรปทุม- ชัยกิจ (คุณใหญ่) ที่เป็นเจ้าภาพหลักควักเงินสดสองแสนบาทบริจาคช่วยซื้อประกันให้ทันที แม้ทั้งคุณใหญ่และคุณขวัญ จะร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจของวัดมากมาย แต่ก็ไม่ค่อยประกาศให้ใครได้ร่วมอนุโมทนา งานนี้ ท่านพระครูปลัดอนันต์ และ ดร.ปริญญา จึงประกาศความเป็นนักบุญของ คุณใหญ่ ให้ลูกหลานทั่วไปได้ทราบเพื่อจะได้ร่วมยินดีกันโดยถ้วนหน้า.... ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ


ผู้กองต้น ซึ่งเป็นผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจ กองรบพิเศษที่ ๓ จังหวัดยะลา กล่าวถึงภารกิจและสถานการณ์ปัจจุบันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางอันตราย และต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชาติ ที่อยู่อย่างปลอดภัยในแนวหลังเป็นอย่างมาก ผู้กองต้นไดัอธิบายถึงที่มาที่ไปของโครงการซึ่งมาขอรับความช่วยเหลือจาก ท่านพระครูปลัดอนันต์และบรรดาลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ

ในคราวนี้ บางคําพูดที่หลั่งไหลจากใจสุภาพบุรุษนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ของผู้กองต้น
"....พื้นที่ไหนที่ไม่มีใครดูแล ไม่มีใครเข้าไปเราเข้าไป....หลังจากที่พี่เพียรเสีย เหตุการณ์รุนแรงมากขึ้น....คงต้องมีวันแตกหักแน่นอน....ถ้ามีโอกาสผมจะทําดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้.....ขอขอบคุณบรรดาพ่อแม่พี่น้องพุทธบริษัททุกท่าน กราบขอบพระคุณหลวงพ่อ พระครูปลัดอนันต์ ที่ให้โอกาสพวกผมทั้งหมดได้ทํางานด้วยความคล่องตัวไม่ติดขัด.....

ถึงผมจะล้มลงไปก็จะมีคนใหม่ขึ้นมา เหมือนพี่เพียรล้มลงไปก็ยังมีน้องหลาย ๆ คน ขึ้นมา ตราบใดที่เรายังรักชาติอยู่ เขาก็จะไม่มีวันทําอะไรแผ่นดินนี้ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่มีความ รักชาติ เรายอม เราคิดว่าทุกอย่างไม่ใช่หน้าที่เรา วันนั้นต่อให้ผมทําแทบตายก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน..."

จากนั้น ท่านพระครูปลัดอนันต์ แจ้งยอดบริจาคว่ามีเงินกองทุนเบิกมาไว้แล้ว ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) ญาติโยมที่มาร่วมในงานช่วยกันบริจาค ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท) สุภาพบุรุษนักบริจาค


คุณใหญ่ พรปทุมชัยกิจ ให้มาอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) ยอดบริจาคสำหรับทำประกันชีวิตที่ ผู้กองต้นที่มาขอรับบริจาคในคราวนี้ปิดด้วยจํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกคนล้วนแต่เป็นผู้ที่มีเมตตาปรารถนาสงเคราะห์สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ทำงานปกป้องประเทศชาติ เพราะเห็นในความสำคัญที่ท่านเหล่านั้นเสียสละเพื่อผืนแผ่นดินเกิดของเราทุกคน

ด้วยคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขออำนาจผลบุญกุศลที่ท่านเจ้าภาพ ผู้บริจาคทรัพย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญ คุณใหญ่และท่านทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนามถึง จงเป็นแรงกุศลหนุนส่งให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิธพรชัยเปี่ยมไปด้วยทรัพย์นับไม่สิ้นสุด ทั้งทรัพย์ในทางโลกและทรัพย์ในทางธรรมเทอญ.....สาธุ สาธุ

ขอถวายบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำในครั้งนี้ให้กับพรหมเทวดาท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ และพระสยามเทวาธิราชที่รักษาประเทศไทย ให้แผ่นดินเกิดของเราทั้งหลาย จงผ่านพ้นจากภยันตรายไม่ว่าจากศึกภายในภายนอก ให้ประเทศไทยสามารถดำรงคงอยู่อย่างมั่นคงเป็นปึกแผ่นต่อไปได้ตราบกาลนาน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกต่อ จนครบ ๕,๐๐๐ ปีเทอญ ...

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ด้านในศาลาพระนอน
ท่านพระครูปลัดอนันต์ นั่งรับสังฆทาน อีกครู่หนึ่งก่อนจะส่งมอบเงินบริจาคสุทธิทั้งหมด ๕๗๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)


ผู้กองต้น เป็นผู้รับมอบเงินจาก คุณใหญ่ และ ท่านพระครูปลัดอนันต์ โดยตรง
เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ให้พร
เวลา ๑๒.๐๐ น. วงโยทวาธิตบรรเลงเพลง สรรเสริญพระบารมี ปิดงาน


ช่วงบ่าย ท่านพระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปที่ ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา พร้อมทั้ง คุณขวัญ มิตรศรัทธา คุณใหญ่ พรปทุมชัยกิจ และคณะ ผู้อุปการะหลักของโรงเรียนเพื่อมอบชุดนักเรียน และเงินค่าขนมให้กับนักเรียน


พร้อมทั้งกล่าวอบรม เป็นกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนทุกคนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สมกับเป็นคนดีเป็นอนาคตที่ดีเป็นกำลังสําคัญของชาติสืบไป

วันพุทธที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๓

พิธีสักการะและขอขมาสถานที่สำคัญในวัดท่าซุง เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๓ ทั้งหมด ๑๘ แห่ง
เวลา ๐๗.๔๐ น. โดยประมาณ ท่านพระครูปลัดอนันต์ เดินทางถึงหน้าพระอุโบสถ พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง ทยอยเดินเข้าสู่พระอุโบสถ ญาติโยมพุทธบริษัทนั่งรอด้วยความเรียบร้อยอยู่โดยรอบ

ท่านพระครูปลัดอนันต์ เมตตาพูดคุยให้ความรู้แก่ญาติโยมถึงเหตุที่ต้องขอขมาว่า "...หลวงพ่อเคยถามว่าไปกราบพระผู้ใหญ่มาแล้วหรือยัง ...ตอบไปด้วยความอาจหาญว่าเข้าไปกราบพระผู้ใหญ่ในจังหวัดมาเรียบร้อยหมดแล้วครับ หลวงพ่อท่านติงว่าพระผู้ใหญ่ที่มีความสําคัญในวัดเรายังไม่ได้กราบเลย...พระทุกองค์ที่อยู่ทั่วในวัดหลวงพ่อท่านเป็นผู้สร้างเกือบหมด ถือว่าท่านมีความสําคัญ...เราผู้มาอาศัยจึงต้องระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และท่านผู้มีพระคุณที่มีความสําคัญ ทั้งหลายที่ได้สร้างวัดนี้ให้ได้อาศัยหลบแดด หลบฝน...เราอาจจะประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินไปไม่เป็นผลดีต่อเราเลย องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักคุณคน คุณของผู้มีคุณ รู้กตัญญูกตเวที ที่จัดขอขมาเพราะเราอาจล่วงเกินเดินผ่านไปผ่านมา..."


เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มพิธีสักการะและขอขมาสถานที่สำคัญในวัดท่าซุง เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๓ ทั้งหมด ๑๘ แห่ง ๑๑ จุด โดย มีพระบุญมา คอยประกาศหน้าที่ว่าหลวงพี่องค์ใดมีหน้าที่กราบถวายธูปเทียนแพขอขมาในแต่ละแห่ง เริ่มจุดแรกที่พระประธานในพระอุโบสถ พระประธานในมณฑปจตุรมุขซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มณฑปหลวงปู่สีวลี และมณฑปหลวงปู่ขนมจีน

จากนั้นย้ายไปที่หลวงพ่อ ๕ พระองค์ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ศาลาพระพินิจอักษร แล้วจึงไปกราบพระประธานในศาลา ๑๒ ไร่ ต่อไปที่พระยืน ๓๐ ศอกหรือหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาและเจดีย์พุดตาน จากนั้นมาที่มณฑปสมเด็จองค์ปฐม แล้วไปต่อที่พระยืน ๘ ศอกและมณฑปพระศรี อาริยเมตไตรย จากนั้นจึงเคลื่อนขบวนไปที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ที่หน้าพระพุทธชินราช พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อ แล้วเคลื่อนต่อไปที่พระจุฬามณี ต่อไปที่มณฑปแก้วพระองค์ที่ ๑๐-๑๑ และจบลงที่มณฑปท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ เสร็จพิธีประมาณเวลา ๑๐.๐๐ น.

วันที่ ๓๐, ๒๑ กรกฎาคม และวันที่ ๑, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ), พระสมนึก, พระมงคลเวทย์ เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่บ้านสายลม เลขที่ ๙ ซอย สายลม ๑ กรุงเทพ ฯ
วันที่ ๓๐ ก.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ออก เดินทางไปบ้าน พล. อ. อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อ รับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
ตอนเย็นเวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านพระครู ปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน สนทนาธรรมกับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๒๑.๐๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๓๑ ก.ค. และ ๑ ส.ค. มีการ ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓๑ ก.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๑๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๗๔ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๒๙ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๔๔ คน

วันที่ ๑ ส.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๙๖ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๖๘ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๗๔ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๗๑ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๙๑๕ คน

วันที่ ๓๑ ก.ค. และวันที่ ๑, ๒ ส.ค. ช่วงกลางวัน เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ขึ้นพักเพื่อฉันภัตตาหารเพล และเวลา ๑๒.๓๐ น. ลงรับสังฆทานต่อจนถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก

ช่วงกลางคืน เวลา ๑๘.๔๕ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมกันเจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดย คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เวลา ๒๐.๐๐ น. ดร.ปริญญา นุตาลัย นำกล่าวคำถวายสังฆทาน ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ รับสังฆทาน และสนทนาธรรมเจริญศรัทธาให้ญาติโยม เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร.ปริญญา นำสวดอิติปิ โส ทำนองสรภัญญะและ พระคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ให้พร ขึ้นพักเวลาประมาณ ๓ ทุ่มครึ่ง
วันที่ ๓ ส.ค. เดินทางกลับวัดท่าซุงแจ้งข่าว

วันที่ ๑, ๒, ๓, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทานและ ฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ
วันที่ ๒, ๓ ต.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การเดช ถวายอาหารและยารักษาโรคสำหรับ สุนัข ประจำเดือนสิงหาคม ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง
๒. คุณศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และคณะนำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิที่บ้านสายลม เดือนสิงหาคม รวมมูลค่า ๑,๓๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. บริษัทอกริเทค จำกัด ได้ถวายยารักษาโรคสุนัข จำนวน ๙๖ ขวด มูลค่าขวดละ ๒,๖๙๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๕๘,๒๔๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. บริษัทแสงงามกรุ๊ป (2535) จำกัด, บริษัท ดี.อาร์.ไอ ผลิตภัณฑ์ จำกัด ถวายตู้ควบคุมไฟฟ้า ๒ ตู้ ให้วัดท่าซุง เพื่อใช้งานที่ศาลา ๓ ไร่ และป่าใหม่ รวมมูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. รายนามผู้ถวายเงินซื้อกรรไกรแต่งกิ่งไม้ ไฟฟ้าแบบพับเก็บได้ ยี่ห้อ GARDEND ราคา ๑๐,๖๐๐ บาท มีดังต่อไปนี้
ภ.ญ มาลินี เวศอุรัย ๑๐,๐๐๐ บาท
ครอบครัวเพิ่มพูน ๖๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๗. พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต เป็นเจ้าภาพทำประตูสแตนเลสด้านหลังฐานพระเจ้าพรหมมหาราชถวาย มูลค่า ๕๑,๐๐๐ บาท มี ภ.ญ มาลินี เวศอุรัย ร่วมบุญด้วย ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๘. สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู) ร่วมทำบุญผลไม้ในงานรับปริญญาท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ รวมเป็นเงิน ๔,๗๕๔ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๙. รายนามเจ้าภาพถวายข้าวสารให้สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน ประจำเดือน ก.ค. ๒๕๕๓
คุณวรรบูลย์และคณะ (ชมรมร้องกวาง ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่) ถวายข้าวสาย จำนวน ๔ กระสอบ มีรายนามผู้ร่วมบุญดังนี้
คุณอัมพร ตั้งตรงจิตร ๒,๖๐๐ บาท
คุณพัชรา ก่อศักดิ์วัฒนา ๑,๓๐๐ บาท
คุณดวงพร ภัทราพรนันท์ ๑,๓๐๐ บาท
คุณพรทิพย์ เพ็งปรีชา ๑,๓๐๐ บาท
คุณสมพร วัฒนา ๑,๐๐๐ บาท
คุณหมอประจวบ อึ้งภากรณ์ ๕๐๐ บาท
คุณประดิษฐ์ เกาะกายสิทธิ์ ๕๐๐ บาท
คุณภาวนา คล้ายมงคล ๓๐๐ บาท
คุณวรญา ยิ่งสุพรรณ ๓๐๐ บาท
คุณต้อย ๒๐๐ บาท
คุณพงษ์รพี พานทอง ๒๐๐ บาท
คุณณัชธญา ๒๐๐ บาท
คุณเล็ก ๑๐๐ บาท
คุณสมศักดิ์ สูงตรง ๑๐๐ บาท
คุณวรารักษ์ ๑๐๐ บาท
คุณสร้อย นิรันดร์ ๑๐๐ บาท
คุณสาธิมา ด่านขุนพลชัย ๑๐๐ บาท
คุณสุรนุช ๑๐๐ บาท
คุณกิติมา ๑๐๐ บาท
คุณฉันทนา ๑๐๐ บาท
คุณวัลลภา ๑๐๐ บาท
คุณฌัชชา ๑๐๐ บาท
คุณสมบูรณ์ บูชา ๑๐๐ บาท
คุณพิชญา สัมนาวนิช ๑๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐,๙๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๐. รายนามผู้บริจาคเงินซื้อเสบียงและสิ่งของให้สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน ประจำเดือน ก.ค. ๒๕๕๓ มีดังนี้
- คุณป้าครูอัมพร, คุณป้าครูสิวลัย ถวาย ข้าวสาร จำนวน ๑ กระสอบ เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท
- คุณสามารถ, คุณบุญมา, คุณนพรุจ, คุณสุวภัทร และลูกหลานบ้านสายลม ถวายค่าแก๊ส น้ำมันพืช และอื่น ๆ ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๑. รายนามเจ้าภาพบริจาคสิ่งของให้สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน ประจำเดือน ก.ค. ๒๕๕๓ มีดังนี้
ลูกหลานบ้านสายลม ค่าเทปธรรมะหลวงพ่อ ๑,๖๐๐ บาท
ลูกหลานบ้านสายลม ค่าอาหารแห้ง ๒,๐๐๐ บาท
คุณสุนันท์ ข้าวสาร ๑ กระสอบ มูลค่า ๒,๖๐๐ บาท

- คุณวรรบูลย์และคณะ บริจาคข้าวสาร ๕ กระสอบ มูลค่า ๑๒,๕๐๐ บาท มีผู้ร่วมบริจาคดังนี้
คุณกมลวรรณและคณะ ๕,๒๐๐ บาท
คุณวาสนา ๕,๐๐๐ บาท
คุณวสันต์ แสงฉายเพียรเพ็ญ คุณกิติมา คำนวณเศรษฐี ๑,๐๐๐ บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑,๓๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๘,๗๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

ในงานทำบุญวันอาสฬหบูชา, วันเข้า พรรษา, วันทำบุญฉลองชัยชนะของพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ ๒๗, ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๓ มีผู้บริจาค เงินและสิ่งของ มีรายนามดังนี้
๑. คุณทัศนีย์ เรืองศรี และคณะ ถวายผลไม้และของหวานเลี้ยงพระ วันที่ ๒๖-๒๗ ก.ค. รวม เป็นเงิน ๘,๒๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณปกรณ์ เอื้อชลิตนุกูล และครอบครัว ร่วมถวายอาหารเลี้ยงพระ วันที่ ๒๖-๒๗ ก.ค. รวม เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณลัดดา เบญโชติเดช ร่วมถวายค่า อาหารเลี้ยงพระ วันที่ ๒๖-๒๗ ก.ค. รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณสุธี สุวรรณทัต และคณะ ถวายขนมเลี้ยงพระ วันที่ ๒๖-๒๗ ก.ค. รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. คณะกองทุนฯ เลี้ยงพระวันอาสาหบูชา และวันเข้าพรรษา
- ญาติโยมจากบ้นสายลม ร่วมทําบุญเลี้ยงพระเป็นเงิน ๑๓๖,๐๐๐ บาท
- ญาติโยมวัดท่าซุง ร่วมทําบุญเลี้ยงพระเป็นเงิน ๓๕,๘๐๐ บาท
คงเหลือถวายเข้าวัดเป็นเงิน ๑๕๙,๓๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นเอย่างสูง

๖. คณะศาลาเก่า เลี้ยงอาหารเพลพระ และเลี้ยงคนที่มาทำบุญในงาน ขออนุโมทนาเป็น
อย่างสูง

๗. บริษัท สปรีดเพลส เลี้ยงอาหารเจ ๒ วัน รวมเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๘. คณะป่าละอู เลี้ยงผลไม้ และน้ำผลไม้ ๓ วัน รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๙. คณะแม่ชีพยวน เลี้ยงไอศครีม ๑๒ ถัง เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๐. แม่ชีสุภา เลี้ยงไอศครีม ๒ ถัง เป็น เงิน ๒,๘๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๑. คณะสมชาย พิจจารีย์ และคณะ เลี้ยงอาหาร เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๒. คณะนินจา เลี้ยงขนมหวาน เป็น เงิน ๖,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๑๓. เฮียกวง และคณะ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๔. เจ๊หงษ์ และหลวงพี่โอ เลี้ยงก๋วยจั๊บ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๕. ช่างโจ๋ เลี้ยงขนมปังปิ้ง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๖. คณะคุณสุเทพ เลี้ยงน้ำสมุนไพร ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๗. คณะแม่จำเนียร เลี้ยงข้าวต้ม กาแฟ และโอวัลตีน แก่ผู้มาทำบุญ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๘. โรงครัววัด เลี้ยงข้าวแกง และอาหารหลายอย่าง ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๙. ลุงเต่าและคณะ เลี้ยงโอเลี้ยง และชา ดำเย็น ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒๐. โรงนํ้าแข็งพรพิบูลย์ จ.อุทัยธานี ถวาย นํ้าแข็ง ๒๐๐ ถุง ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒๑. โรงนํ้าแข็งโพธิ์หอม จ.สิงห์บุรี ถวายนํ้าแข็ง ๑๕๐ ก้อน ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒๒. คุณอัจฉรา ไพบูลย์ และคณะ จัดดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒๓. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ถวายผ้าหน้าช้างพระเจ้าพรหม มูลค่า ๖๒๗ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

ขออนุโมทนา เป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top