Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 24/9/10 at 17:15 [ QUOTE ]

รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เนื่องในงานพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบหลวงพ่อฯ มรณภาพปีที่ 18


รายนาม สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และ พระมหาเถรานุเถระ
ที่ได้โปรดเมตตารับอาราธนาร่วมงาน . บำเพ็ญกุศลครบรอบแห่งการมรณภาพ ปีที่ 18
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553


ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  วัดสระเกศ  
 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  วัดชนะสงคราม
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

1  พระวิสุทธาธิบดี    วัดสุทัศนเทพวราราม       เขต พระนคร
2  พระพรหมเวที   วัดไตรมิตรวิทยาราม        เขต สัมพันธวงศ์
3  พระพรหมโมลี    วัดพิชยญาติการาม       เขตคลองสาน
4  พระพรหมสุธี    วัดสระเกศ       เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย
5  พระธรรมกิตติวงศ์    วัดราชโอรสาราม       เขต จอมทอง
6  พระธรรมกิตติโสภณ    วัดสระเกศ       เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย
7  พระธรรมคุณาภรณ์    วัดสามพระยา       เขต พระนคร
8  พระธรรมปิฎก    วัดพระพุทธบาท        สระบุรี
9  พระธรรมสิทธินายก    วัดสระเกศ       เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย
10  พระธรรมสิทธิเวที    วัดสังเวชวิศยาราม       เขต พระนคร
11  พระธรรมปริยัติโมลี    วัดบพิตรพิมุข       เขต สัมพันธวงศ์
12  พระเทพรัตนสุธี    วัดประทุมคงคา       เขต สัมพันธวงศ์
13  พระเทพเวที    วัดอนงคาราม       เขตคลองสาน
14  พระเทพสิทธิโกศล    วัดพลับพลาชัย       เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย
15  พระราชประสิทธิวิมล    วัดระฆังโฆสิตาราม       เขต บางกอกน้อย
16  พระราชอุทัยกวี   วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม       อุทัยธานี
17  พระราชปริยัติดิลก    วัดประยุรวงศาวาส       เขต ธนบุรี
18  พระราชธรรมสุนทร    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม       เขต พระนคร
19  พระราชปัญญามุนี    วัดอนงคาราม       เขตคลองสาน
20  พระราชปริยัติเวที    วัดพระพิเรนทร์       เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย
21  พระราชเวที   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม       เขต พระนคร
22  พระราชปฏิภาณมุนี    วัดประยุรวงศาวาส       เขต ธนบุรี
23  พระราชรัตนสุธี    วัดชนะสงคราม       เขต พระนคร
24  พระราชปัญญาโสภณ   วัดสระเกศ        กรุงเทพฯ
25  พระราชวชิรดิลก   วัดเพชรสมุทรวรวิหาร        สมุทรสงคราม
26  พระราชจริยาภรณ์    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม        เขต พระนคร
27  พระราชปริยัติโมลี   วัดสามพระยา       เขต พระนคร
28  พระราชสุทธิโสภณ    วัดปากคลองมะขามเฒ่า       ชัยนาท
29  พระวิสุทธิมงคล    วัดอัปสรสวรรค์       เขตภาษีเจริญ
30  พระเมธีธรรมานันท์    วัดดอนหวาย        นครปฐม
31  พระอุทัยธรรมานุวัตร    วัดหนองขุนชาติ       อุทัยธานี
32  พระสิรินันทเมธี    วัดบพิตรพิมุข       เขต สัมพันธวงศ์
33  พระโสภณธรรมเมธี    วัดสุวรรณคีรี       เขต บางกอกน้อย
34  พระเมธีสุทธิกร    วัดสระเกศ        กรุงเทพฯ
35  พระครูอุปการพัฒนกิจ    วัดหนองหญ้านาง       อุทัยธานี
36  พระครูอุทิตศุภการ    วัดอมฤตวารี       อุทัยธานี
37  พระครูศรีปริยัติอุเทศ    วัดพระบรมธาตุวรวิหาร       ชัยนาท
38  พระครูอุทัยธรรมสาร    วัดธรรมโฆษก       อุทัยธานี
39  พระครูวิจารณ์วิหารกิจ    วัดใหม่สุขุมาราม        พิจิตร
40  พระครูปิยรัตนาภรณ์    วัดโขงขาว        เชียงใหม่
41  พระครูเกษมสุวรรณโพธิ์    วัดโพธิ์ศรีสำราญ (ขุยโพธิ์)        สุพรรณบุรี
42  พระครูภาวนาพิลาศ    วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)        สระบุรี
43  พระครูปลัดสุวัฒน์ธีรคุณ    วัดสระเกศ       กรุงเทพฯ
44  พระครูศรีชโยดม    วัดท่านจั่น        ชัยนาท
45  พระครูอุทัยปริยัติโสภณ    วัดธรรมโสภิตถิ        อุทัยธานี
46  พระครูประสิทธิ์สุตกิจ    วัดอุทุมพรทาราม        ราชบุรี
47  พระครูอุทิตธรรมาภรณ์   วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม       อุทัยธานี
48  พระมหาสิงห์ วิสุทฺโธ    วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่        ลำพูน
49  พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ    วัดพังตรุ        กาญจนบุรี
50  พระครูวินัยธรองอาจ อาภากโร   วัดวีระโชติธรรมาราม       ฉะเชิงเทรา
51  พระครูปลัดชลอ วิมโล    วัดศาลพันท้ายนรสิงห์        สมุทรสาคร
52  พระปลัดจรูญ ฐานสุโภ    วัดใหม่จันทาราม        อุทัยธานี


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top