Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 24/11/10 at 21:08 [ QUOTE ]

อีเมล์..ติดต่อทีมงาน : การเรี่ยไรบอกบุญกฐินโดยอ้างอิงถึงชื่อ พระราชพรหมยาน


อีเมล์..ติดต่อทีมงาน : ตอบคำถาม "แบบสอบถาม" 12 ข้อ


กระทู้แบบสอบถาม http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=722 มีคำถามดังนี้

1. เรื่องการจัดทำเว็บวัดท่าซุง ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้าง ?

2. เมื่อเข้ามาชมเว็บแล้ว ท่านได้เปิดชมทุกเรื่องไหม ? (เปิดด้วย Internet Explorer, และ Window Media Player และเวลานี้สามารถเปิดด้วย Chrome ได้แล้ว)
3. การรับสมัครสมาชิก ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากมีชาวต่างชาติเข้ามาก่อกวน เดิมต้องปิดรับสมัครไปนาน แต่ขณะนี้เริ่มหาวิธีป้องกันได้แล้ว โดยให้กรอกคำถามเป็นภาษาไทย ซึ่งจะสมัครได้วันละไม่กี่ราย โดยเข้าไปเปิดที่ http://www.watthasung.com/wat/index.php แล้วจะเห็นคำว่า (Login - Register) ให้คลิกที่คำว่า Register จะเปิดแบบฟอรมให้สมัคร ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้าง ?
4. เรื่องหนังสือ, ซีดี, วีซีดี, วัตถุมงคล ท่านต้องการสิ่งใดบ้าง ?
5. วิธีการทำบุญทางธนาคาร ได้รับความสะดวกดีขึ้นไหม ? (ปี 2558 ต้องเสียค่าโอนผ่านทุกธนาคาร)
6. ท่านชอบเรื่องอะไรมากที่สุด ?

7. มีข้อขัดข้องเรื่องอะไรบ้าง? (กำหนดการงานของวัด สามารถ Print ไปได้เลย โดยไม่ต้อง Login)
8. คิดว่าควรจะพัฒนาเว็บทางด้านใดอีกบ้าง ? (ยกเว้นแนะนำให้มีเว็บบอร์ด เพราะควบคุมดูแลยาก)
9. ท่านประทับใจองค์หลวงพ่อตรงจุดไหนบ้าง ?
10. ท่านเคยมาเที่ยวชมวัดท่าซุง หรือมาที่บ้านสายลมบ้างแล้วหรือยัง ?
11. ขณะนี้จัดทำ Watthasung E-book เกือบจะเสร็จแล้ว ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ?
12. เรื่อง "วัตถุมงคล" ของวัดท่าซุง อยากจะให้ทีมงานฯ เพิ่มเติมอะไรบ้าง? (รายการวัตถุมงคล http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=717)

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 28/12/11 at 15:21 [ QUOTE ]


(Update 26 กรกฎาคม 2559)


ติดต่อทีมงาน : การเรี่ยไรบอกบุญกฐินโดยอ้างอิงถึงชื่อสมณศักดิ์ของพระราชพรหมยาน
From: nababhas.d@..mail.com
Date: Mon, July 25, 2016 5:36 pm
To: webmaster@watthasung.com

https://www.facebook.com/por.......

........เหตุใดมีการบอกบุญในนามบุคคลธรรมดา และมีการการเรี่ยไรบอกบุญกฐิน โดยอ้างอิงถึงชื่อสมณศักดิ์ของพระราชพรหมยาน ในหน้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ในการบอกบุญสาธารณะบนหน้า Facebook ทั้งที่การเปิดบัญชีในลักษณะนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก และวัดจะต้องมีการออกเอกสารเพื่อรับรองบุคคลนี้ในการเปิดบัญชีธนาคาร

Nababhas Dhandhi

คำตอบ

......เรื่องนี้ขอให้ผู้ที่จะร่วมบุญต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน เพราะเป็นธรรมดาของความมีศรัทธา คงเข้าใจดีอยู่แล้วว่า ทางวัดไม่เคยมอบหมายใครให้ไปบอกบุญเรี่ยไรมานานแล้ว แม้แต่ซองกฐินก็ยังไม่มี เพราะลูกศิษย์หลวงพ่อที่เข้าใจ จะทำโดยตรงกับวัดและบ้านสายลม หรือทำบุญออนไลน์กับเว็บวัดท่าซุง ฉะนั้น การที่บุคคลอื่นจะไปเปิดบัญชีธนาคาร แล้วอ้างอิงเรี่ยไรกันเองนั้น คิดว่าทางวัดคงไม่ทราบ และท่านคงไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้น


ทีมงานฯ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 9/6/12 at 08:19 [ QUOTE ]


(Update 18 พฤษภาคม 2558)


ติดต่อทีมงาน : ตอบ ความเห็นของเว๊ปวัดท่าซุงครับ
From: Krajangnan@ mail.com
Date: Wed, May 13, 2015 11:48 pm
To: webmaster@watthasung.com

ตอบคำถามหน้าเว๊ปครับ

1. เป็นแนวทางที่สะดวกในการดูและฟังคำสอนหลวงพ่อ และสามารถติดตามกิจกรรมของวัดได้รวดเร็ว

2. ไม่ได้ชมทุกเรื่องครับ เวลาจะชมอะไรจะรู้ว่าต้องชมหรือดูอะไรครับ ไม่ได้มีญานวิเศษนะครับ เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ ที่ท่านต้องการให้ชมเพื่อคอยเตือนสติ ในเวลานั้นๆ ครับ ยังเป็นคนไม่ดีอยู่มากครับ

3. ตอนผมสมัครสมาชิกไม่มีปัญหาอะไรครับ

4. ต้องการทุกอย่างครับ ส่วนใหญ่จะไปบูชาที่วัดครับ แต่หนังสือ มี 2 ทางครับ เป็นสมาชิกธัมมวิโมกข์ แล้วก็จะได้แจกจากการทำบุญที่วัดประจำครับ

5. ทำบุญ สะดวกครับ ผมเปลี่ยนจากส่งธนาณัติเป็น Online มาตั้งแต่ได้ดูเว๊ปของวัดครับ

6. ชอบหน้าเว๊ป จะมีคำสอนหลวงพ่อสั้นๆ ไว้คอยเตือนสติ ชอบฟังเสียงหลวงพ่อ เสียงสวดมนต์ของวัด กิจกรรมของวัด ความจริงชอบทุกอย่างมากกว่าครับ ขึ้นอยู่กับตอนเปิดว่าอยากดูชมอะไร

7. มีแค่ลืมระหัส Password ครับ อย่างอื่นไม่มีอะไร ดีอยู่แล้วครับ

8. ผมอยากเห็นภาพหรือคลิปของหลวงพ่อตามสถานที่ต่างๆ ที่ท่านเดินทางไป หรือ เวลาท่านพาลูกศิษย์ไปหาพระสุปฏิปันโณครับ ชอบมากครับ

9. พอจะตอบคำนี้ปิติก็เกิดครับ ทุกเรื่องครับ หลวงพ่อคือผู้มีพระคุณอันประเสริฐหาประมาณไม่ได้ก่อนเจอหลวงพ่อ ผมเยอะครับ

10. ปกติอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งครับ ตั้งแต่ปี 2535 ได้ 23 ปีแล้วครับ ส่วนซอยสายลม ก็ไปตอนที่ทำงานอยู่กรุงเทพทุกเดือนครับ

11. ผม OK ครับ

12. วัตถุมงคล บางรุ่นไม่มีที่ตึกรับแขกแล้ว แต่บางทีมักจะมีผู้ที่ต้องการทำบุญให้วัด ต้องการให้บูชาเพื่อนำเงินถวายวัด ถ้าให้ดูในเวีปได้ก็ดี (แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องถูกผิดนะครับ ต้องขออภัยด้วยครับ ความเห็นข้อนี้กลัวจะเป็นการปรามาสและเป็นโทษกับตัวเองและชื่อเสียงของวัด) แต่เนื่องจากเป็นการขอความเห็นก็เลยขอตอบ

ทุกความเห็นของกระผม หากเป็นการปรามาสพระรัตนตรัย ขอพระรัตนตรัย จงอดโทษให้แก่ เกล้ากระผมด้วยครับ และหากความเห็นของกระผมไม่เหมาะสม ขอพระคุณเจ้าและทีมงานอย่าเอาลงนะครับ

นายกระจ่าง นันทวี

(Update 12 พฤษภาคม 2558)


ติดต่อทีมงาน : ตอบคำถาม 12 ข้อ
From: arma-com@mail.com
Date: Fri, May 1, 2015 1:33 pm
To: webmaster@watthasung.com

1. คิดอย่างไร เรื่องการจัดทำเว็บวัดท่าซุง เพราะมีคนบอกว่าไม่ทันสมัย ซึ่งในขณะนี้มีการดำเนินการทำเว็บวัดท่าซุง "เวอร์ชั่นใหม่" มีชื่อภาษาไทยว่า "วัดท่าซุง.com" ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ - การทำเว็บดีแล้ว ทั้งข้อมูลและเนื้อหา ส่วนจะเวอร์ชั่นใหนไม่สำคัญ (สำหรับตัวเอง) ขอแค่มีเว็บ ก็ดีใจมากแล้วคะ

2. เมื่อเข้ามาชมเว็บแล้ว ท่านได้เปิดชมทุกเรื่องไหม ? (เปิดด้วย Internet Explorer, และ Window Media Player และเวลานี้สามารถเปิดด้วย Chrome ได้แล้ว)
ตอบ - เข้ามาแต่ละครั้ง ไม่เข้าทุกเรื่อง เฉพาะเรื่องที่สนใจในแต่ละครั้ง ที่ผ่านมาใช้ Explorer เปิด

3. การรับสมัครสมาชิก ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากมีชาวต่างชาติเข้ามาก่อกวน เดิมต้องปิดรับสมัครไปนาน แต่ขณะนี้เริ่มหาวิธีป้องกันได้แล้ว โดยให้กรอกคำถามเป็นภาษาไทย ซึ่งจะสมัครได้วันละไม่กี่ราย โดยเข้าไปเปิดที่ http://www.watthasung.com/wat/index.php แล้วจะเห็นคำว่า (Login - Register) ให้คลิกที่คำว่า Register จะเปิดแบบฟอรมให้สมัคร ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ - ข้อนี้ขอไม่ตอบ เพราะตอนตัวเองสมัครสมาชิค ไม่มีปัญหาอะไร

4. เรื่องหนังสือ, ซีดี, วีซีดี, วัตถุมงคล ท่านต้องการสิ่งใดบ้าง ?
ตอบ - ต้องการหมดเลย จะพยายามหามาเก็บไว้ให้เยอะที่สุด

5. วิธีการทำบุญทางธนาคาร ได้รับความสะดวกดีขึ้นไหม ? (ปี 2558 ต้องเสียค่าโอนผ่านทุกธนาคาร)
ตอบ - สะดวก ( ใส่เงินทุกวัน แต่หลายครั้งถวายวัดใกล้บ้านเนื่องจากมีการก่อสร้าง แต่ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้อง ตามหลักของเงินวิระทะโย หรือเปล่า)

6. ท่านชอบเรื่องอะไรมากที่สุด ?
ตอบ - ชอบดูคลิปวิดิโอ และ MP3 แต่ช่วงหลังไม่ได้เข้า เพราะจะฟังหลวงพ่อสอน ที่มีผู้นำมาโพสใน youtube เกือบทุกวัน

7. มีข้อขัดข้องเรื่องอะไรบ้าง? (กำหนดการงานของวัด สามารถ Print ไปได้เลย โดยไม่ต้อง Login)
ตอบ - ยังไม่มี

8. คิดว่าควรจะพัฒนาเว็บทางด้านใดอีกบ้าง ? (ยกเว้นแนะนำให้มีเว็บบอร์ด เพราะควบคุมดูแลยาก)
ตอบ - อยากให้เพิ่มคลิป หรือเสียง หลวงพ่อสอนกรรมฐาน ทั้งอานาปาฯ และมโนมยิทธิ และอื่นๆ แบบ ให้เนื้อหาต่อเนื่อง (เหมือนหลวงพ่อตอบคำถาม) และอยากให้สามารถเขียนคำถามข้อสงสัยในการปฎิบัติได้ (ต้องขอโทษด้วยหากเป็นคำตอบที่ไม่เหมาะสม)

9. ท่านประทับใจองค์หลวงพ่อตรงจุดไหนบ้าง ?
ตอบ - ประทับใจทุกเรื่อง

10. ท่านเคยมาเที่ยวชมวัดท่าซุง หรือมาที่บ้านสายลมบ้างแล้วหรือยัง ?
ตอบ - เคยไปทั้ง 2 ที่

11. ขณะนี้จัดทำ Watthasung E-book เกือบจะเสร็จแล้ว ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ - ขอแสดงความยินดีและขออนุโมทนากับทีมงานด้วย

12. เรื่อง "วัตถุมงคล" ของวัดท่าซุง อยากจะให้ทีมงานฯ เพิ่มเติมอะไรบ้าง?
ตอบ - เพิ่มเติมประสบการณ์ของผู้บูชา

กฤตพร แสงศรี(Update 30 เมษายน 2558)


ติดต่อทีมงาน : ความเห็นเว็บ
From: admin@smilieinfonet.com
Date: Tue, April 21, 2015 9:28 am
To: webmaster@watthasung.com

1. คิดอย่างไร เรื่องการจัดทำเว็บวัดท่าซุง เพราะมีคนบอกว่าไม่ทันสมัย ซึ่งในขณะนี้มีการดำเนินการทำเว็บวัดท่าซุง "เวอร์ชั่นใหม่" มีชื่อภาษาไทยว่า "วัดท่าซุง.com" ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ สวยงามดีครับ ทันสมัย คนเข้าได้ง่ายขึ้น สำหรับคนใหม่ ส่วนคนเก่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิมพ์ใหม่ คิดว่าส่วนใหญ่จะเข้าใช้ บุคมาร์ก มากกว่า

2. เมื่อเข้ามาชมเว็บแล้ว ท่านได้เปิดชมทุกเรื่องไหม ? (เปิดด้วย Internet Explorer, และ Window Media Player และเวลานี้สามารถเปิดด้วย Chrome ได้แล้ว)
ตอบ ผมใช้ วินโดว์เจ็ด ใช้ไฟฟอกซ์ เป็นประจำ ครับ ปกติ ดี ไม่มีปัญหา

3. การรับสมัครสมาชิก ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากมีชาวต่างชาติเข้ามาก่อกวน เดิมต้องปิดรับสมัครไปนาน แต่ขณะนี้เริ่มหาวิธีป้องกันได้แล้ว โดยให้กรอกคำถามเป็นภาษาไทย ซึ่งจะสมัครได้วันละไม่กี่ราย โดยเข้าไปเปิดที่ http://www.watthasung.com/wat/index.php แล้วจะเห็นคำว่า (Login - Register) ให้คลิกที่คำว่า Register จะเปิดแบบฟอรมให้สมัคร ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ ทุกอย่างที่ทำดีมากอยู่แล้วครับ เปิดรับทุกวันพระ ก็ดี ส่วนคน ไม่เป็นสมาชิก ก็เข้าถึงธรรม ได้อยู่แล้ว จะต้องการเป็นสมาชิก ให้เขาได้ใช้มีอิทธิบาทสี่่ บ้าง

4. เรื่องหนังสือ, ซีดี, วีซีดี, วัตถุมงคล ท่านต้องการสิ่งใดบ้าง ?
ตอบ ทุกอย่างเข้าถึงได้จากเว็บ ยกเว้นวัตถุมงคล คิดว่าไม่ต้องทำ ตะกร้าสินค้าหรอก เพียงแต่ว่า ยังไม่อัพเดท และยังไม่กรุป ว่าวัตถุมงคลอันไหน ทันหลวงพ่อปลุกเสก อันไหน เป็นรุ่นหลัง
ทำให้ ยังไม่แพร่ หลาย คนสนใจจริงจะไปวัดกับบ้านสายลม คนที่อยากรู้ จำต้องไปหาความรู้จากเว็บอื่น กรณีผมไม่ใช่เซียนพระ โดยเฉพาะรุ่นปัจจุบัน ยังไม่มีการรวบรวม
ถ้ามีการบันทึกวัตถุมงคล ไว้ทุ่กรุ่น รวมปัจจุบัน และรวบรวมไว้ แต่เนิ่น ๆ ก็น่าจะดีครับ

5. วิธีการทำบุญทางธนาคาร ได้รับความสะดวกดีขึ้นไหม ?
ตอบ ดีมากครับ แต่บางรายการ ก็ไม่อัพเดทครับ เช่น บวชชีพรามณ์ สะเดาะห์เคราะห์ ต่างๆ บางคนอาจจะไม่จำเป็น เพราะไปประจำ บางคนอาจจไม่อยากไป
อย่างผมก็ไม่ทราบว่าทำไม ไม่เปิด เลยคิดว่า ไม่มีเวลาที่จะมาอัพเดท มากกว่า งานน่าจะเยอะมาก

6. ท่านชอบเรื่องอะไรมากที่สุด ?
ตอบ อีบุค ครับ ชอบทุกเรื่อง

7. มีข้อขัดข้องเรื่องอะไรบ้าง? (กำหนดการงานของวัด สามารถ Print ไปได้เลย โดยไม่ต้อง Login)
ตอบ โอเค ครับ

8. คิดว่าควรจะพัฒนาเว็บทางด้านใดอีกบ้าง ? (ยกเว้นแนะนำให้มีเว็บบอร์ด เพราะควบคุมดูแลยาก)
ตอบ ถ้าคิดว่าเรื่องเนื้อหา น่าจะให้เว็บพันธมิตร ทำและรับผิดชอบ ครับ แบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบ ออกไป
หรือไม่ ก็ หาคนช่วยอัพเดท แบบ นักข่าว มือถือ อบรมครูและ นักเรียน ฯ อาสาสมัคร ให้ช่วยอัพเดท

9. ท่านประทับใจองค์หลวงพ่อตรงจุดไหนบ้าง ?
ตอบ เป็นครูบาอาจารย์ ที่สำคัญที่สุด

10. ท่านเคยมาเที่ยวชมวัดท่าซุง หรือมาที่บ้านสายลมบ้างแล้วหรือยัง ?
ตอบ นับไม่ถ้วนครับ ล่าสุด สะเดาะห์เคราะห์ ๑๓ เมษ ๕๘

11. ขณะนี้จัดทำ Watthasung E-book เกือบจะเสร็จแล้ว ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ ดีมากครับ เลสปอนซีฟ ส่วนเว็บยังไม่เลสปอนซีฟ ผมอ่านจากโนต้บุคประจำ

12. เรื่อง "วัตถุมงคล" ของวัดท่าซุง อยากจะให้ทีมงานฯ เพิ่มเติมอะไรบ้าง? (รายการวัตถุมงคล)
ตอบ คล้ายกับข้อ สี่ ครับ วัตถุมงคล รุ่นปัจจุบันหายไป กรุป เพิ่มเติม และอัพเดท ส่วนการสั่งทางเว็บ สำหรับตัวผม ไม่จำเป็น เดิมดีอยู่แล้ว
และไม่เคยสั่งซื้อทางเว็บ เกรงใจพระครับ

ชยุตม์พงศ์ แก้วญาณะสิทธิ(Update 21 กันยายน 2557)


จาก : siriphanj@.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ตอบคำถามทีมงาน
วันที่ : 19/09/14 08:34

1. การจัดทำเว็บวัดท่าซุงดีอยู่แล้วค่ะ และการที่ดำเนินการทำเว็บมีชื่อภาษาไทย วัดท่าซุง.com นั้นดีค่ะเนื่องจากจะได้สะดวกในการสืบค้นผ่าน search engine ต่างๆ
2. ไม่ได้เปิดชมทุกเรื่องค่ะ เปิดบางหัวข้อที่สนใจ และส่วนใหญ่เปิดด้วย Internet explorer
3. เป็นการป้องกันที่ดีอย่างหนึ่งเนื่องจากชาวต่างชาติคงไม่สามารถตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ได้ สำหรับดิฉันเคยมาตอบคำถามอย่างนี้ครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไรต่อ จนหลายวันเพิ่งพบว่ามี e-mail ตอบจากทีมงานว่าให้สมัครได้ จึงพลาดการสมัครครั้งนั้นไปค่ะ
4. ขณะนี้ต้องการ Thump drive ที่รวมคำสอนหลวงพ่อค่ะ
5. สะดวกขึ้นค่ะ โดยเฉพาะการฟรีค่าโอน

6. ชอบคำสอนหลวงพ่อ และการที่ผู้ใจบุญต่างๆบอกว่าไปทำบุญอะไรมา แล้วมาให้อนุโมทนาค่ะ ในหน้าแรกของเว็บ
7.ไม่มีข้อขัดข้องค่ะ
8. ไม่มีข้อแนะนำค่ะ
9. หลวงพ่อสอนธรรมะที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มีกำลังใจในการปฏิบัติค่ะ
10. เคยไปวัดท่าซุง 3 ครั้ง และซอยสายลมหลายครั้งแล้วค่ะ
11. ดีค่ะ จะได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อได้สะดวก
12. ไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะ

ปัญญาน้อยจาก : firstini@mail.com เพิ่มเข้าไปในสมุดรายชื่อ
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ตอบคำถามทีมงาน
วันที่ : 08/03/14 09:14

๑ เรื่องทันสมัย ผมไม่มีความเห็นนะ ส่วนเรื่องชื่อภาษาไทยผมว่าไม่จำเป็น ทุกวันนี้ ผมก็พิมพ์ "วัดท่าซุง" มันก็ขึ้นเวบนี้มาอยู่แล้วครับ แต่อยากให้ปรับปรุงในเรื่องของหมวดหมู่หน่อยครับ คือผมรู้สึกว่าหาข้อมูลบางอย่างมันยากจัง
๒ บางส่วนยังไม่เคยเปิดดูก็มีครับ
๓ มี login อยู่แล้วเลยไม่รู้สึกอะไรครับ (ขออภัยที่ช่วยอะไรไม่ได้ในเรื่องนี้จริงๆ)
๔ ผมค่อนข้างแปลกใจตรงที่ว่า เหตุใดวัตถุมงคลบางอย่างทีให้บูชาที่บ้านซอยสายลม แต่ไม่มีแสดงที่ในเวบ หรือว่าที่วัดไม่มี เช่น รูปหล่อองค์หลวงพ่อ หรืออย่างพระแก้ว พระวิสุทธิเทพ เป็นต้น
และเมื่อคลิกที่รูปภาพแล้วกลับพบว่า แสดงรายละเอียดไม่เหมือนกันในแต่ละรูป เช่นบางรูปไม่แสดงรายละเอียดวันเดือนปีที่ปลุกเสก เป็นต้น
๕ ผมคุ้นๆว่าเคยเห็นในเวบ แต่พอกลับไปหาอีกที ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับ แต่ผมสะดวกเรื่องโอน ธ.กรุงไทยครับ
๖ ชอบห้องสมุดออนไลน์ครับ

๗ หาข้อมูลบางอย่างยากจัง รู้ว่ามีในเวบ แต่หาไม่เจอ
๘ อยากสอบถามปัญหาธรรมและการปฏิบัติบ้าง แต่ก็ไม่อยากให้มีเวบบอร์ด เลยไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกัน
๙ ท่านสอนทุกจุดให้เข้าถึงได้ง่าย และไม่ทิ้งลูกหลาน (จริงๆ มีเยอะ จะเล่าก็คงยาวเหมือศิษย์บันทึกเลยครับ)
๑๐ ไปหลายครั้งแล้วครับ
๑๑ เยี่ยมมากครับ เพราะผมสะดวกอ่านผ่านมือถือ
๑๒ เพิ่มเติมรายละเอียดของวัตถุมงคลนั้นๆ ครับ

ไกวัล มธุรส

- คำตอบ ข้อที่ ๔ เหตุที่ไม่มีรายการ "วัตถุมงคลที่บ้านสายลม" นั้น เป็นเพราะทางวัดได้ตัดสต๊อกออกไปแล้ว ทางทีมงานฯ ก็ไม่สามารถจะเช็ครายละเอียดแต่ละเดือนได้ แต่เงินที่เช่าบูชาก็นำส่งวัดเป็นประจำทุกเดือน และเพื่อความสะดวกในการทำ จึงเสนอรายการเฉพาะที่วัดท่าซุงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดวันเดือนปีที่ปลุกเสกนั้น ทางเราไม่สามารถจะค้นหามาได้ครับ

- คำตอบ ข้อที่ ๗ การค้นหาอาจจะยากสักนิด เพราะข้อมูลของวัดมีมาก อีกทั้งกิจกรรมนอกวัดและภายในวัดก็มีทุกเดือน ทางทีมงานฯก็พยายามจัดทำหัวข้อในเมนูให้ง่าย ถ้าเข้ามาเปิดดูเวปบ่อยๆ ก็คงจะพอรู้แนวทางบ้าง ซึ่งต่อไปก็จะพยายามจะจัดทำในรูปแบบใหม่ที่เวปภาษาไทย (วัดท่าซุง.com) นี่แหละครับ

ทีมงานฯ

จาก : siriphanj@.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ตอบคำถามของทีมงานเว็บท่าซุง
วันที่ : 27/02/14 11:48

ตอบคำถามของทีมงานเว็บท่าซุงค่ะ

1. ไม่จริง เว็บวัดท่าซุงมีความทันสมัยเทียบเท่าเว็บอื่นๆ
2. ไม่ได้เปิดชมทุกเรื่องค่ะ แต่บางเรื่องที่สนใจเปิดเข้าชมไม่ได้เพราะยังไม่ได้เป็นสมาชิก
3. ดีค่ะ เป็นการป้องกันผู้มาก่อกวน และจะได้ให้ผู้ที่สนใจจริงๆเท่านั้นเข้ามาเป็นสมาชิก
4. ไม่ต้องการสิ่งใดค่ะ เพราะมีอยู่บ้างแล้ว
5. สะดวกมากค่ะ ดีค่ะ
6. ชอบอ่านวันนี้มีอะไรใหม่ในเว็บวัดท่าซุง

7. ไม่มีค่ะ
8. ไม่มีข้อแนะนำค่ะ
9. ประทับใจคำสอนของหลวงพ่อ ที่มุ่งหวังให้ลูกหลานทุกคนพ้นจากทุกข์
10. วัดท่าซุงเคยไป 3 ครั้ง ซอยสายลมไปหลายครั้งค่ะ
11. ดีมากค่ะ จะได้เปิดอ่านได้สะดวกและมีความหลากหลาย
12. ไม่มีค่ะ

ศิริพรรณ
จาก : james_0075@.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ตอบแบบสอบถามครับ
วันที่ : 17/10/13 16:56

ข้อที่ 1. แค่นี้ก็น่าจะทันสมัยพอแล้วนะครับ
2. เปิดชมข่าวที่อัพเดทใหม่ๆ ทุกวัน หรือไม่ก็เข้าไปหาข้อมูลเก่าตามหน้าต่างๆ ประจำครับ
3. ข้อนี้ก็น่าจะดีนะครับ แต่ผมสมัครไว้นานแล้วก็เลยไม่มีความเห็นมากนักครับ
4. ต้องการทุกอย่างครับ ขึ้นอยู่กับโอกาส
5. สะดวกดีมากเลยครับ
6. ชอบทุกเรื่องครับ แล้วแต่ในบางโอกาส ว่าต้องการอ่าน หรือหาข้อมูลอะไรครับ แต่ที่ไม่ชอบเอามากๆ ก็คือเรื่องการโพสต์ กระทู้หรือข้อความ ที่ไม่เกี่ยวกับปฏิปทาคำสอน นี่แหละครับ หรือเอาข้อความที่โพสต์จากเวปอื่นมาลงในนี้ ให้เกิดข้อถกเถียงนี่แหละ ถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็อย่าเอาให้มาลงเลยครับ ผมเคยเขียนลงไปว่า ควรจะเป็นเวปที่พูดคุยแต่เรื่องธรรมะของหลวงพ่อ และแจ้งข่าวของทางวัดเท่านั้น เรื่องอื่นมากเรื่องก็มากความครับ ยิ่งโลก social network นี่ยิ่งอันตรายครับ

7. เคยเข้าไปใช้ห้องที่หลวงพ่อเทศน์ และคำสอนต่างๆ แต่เปิดไม่ขึ้น ผมเปิดจากโทรศัพท์มือถือครับ samsung galaxy
8. อืมม์.. ยังคิดไม่ออกครับ ได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วครับ
9. ท่านเป็นพ่อที่รักและเมตตาลูกๆ ทุกคนมากครับ
10. ไปประจำทั้งที่วัด และบ้านสายลมครับ
11. ยังไม่ได้ลองใช้ครับ แต่ก้คิดว่าน่าจะดีนะครับ อยากหาอ่านอะไรจะได้สะดวก
12. ถ้าอัพเดทวัตถุงคล ที่มีทั้งหมดที่วัดมาให้ดูด้วยก็น่าจะดีครับ ทั้งพระพุทธรูป รูปเหมือน พร้อมรูปประกอบ เพราะตอนที่ดูเหมือนมีไม่ครบครับ

mattamai
จาก : csoftcake@.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : แบบสอบถาม
วันที่ : 15/10/13 13:17

1. ไม่จริงค่ะ สำหรับดิฉันเพียงแค่จัดหมวดหมู่แต่ละหัวข้อให้ชัดเจน ให้หาเจอได้ง่ายๆ เท่านั้นก็เหมาะสมดีแล้ว
2. ไม่ทุกเรื่องค่ะ ปกติจะเปิดด้วย Google Chrome ซึ่งจะชอบมีปัญหาเรื่อง plug in ของ Window media player
3. ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเลยค่ะ เข้าไปทีไรมันขึ้นเตือนแบบนี้ทุกทีเลยค่ะ
Sorry, this feature is currently not available...
4. ต้องการทุกอย่างเลยค่ะ..หนังสือ ซีดี วีซีดี วัตถุมงคล
5. ทำให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นเยอะเลยค่ะ
6. ชอบหัวข้อ "หนังสือธรรมะ" ชอบแทบทุกเล่มเลยค่ะ

7 .อยากให้เว็บวัดท่าซุงสามารถแสดงผลได้ดีกับทุกๆ web application ค่ะ บางทีดูผ่านมือถือจะไม่ค่อยสะดวก
8. อยากให้เอาหนังสือหลวงพ่อมาลงอีกเยอะๆ ค่ะ โดยเฉพาะหนังสือเก่าๆ ที่หาไม่ได้แล้วในปัจจุบัน แล้วก็มี gallery รวมรูปพระ รูปหลวงพ่อ หลวงปู่ครูบาอาจารย์ด้วยค่ะ
9. อาจจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ไม่ดีนัก แต่ยิ่งได้อ่าน ยิ่งได้สัมผัสกับท่านมากเท่าไหร่ ก็รู้สึกว่าพระคุณของท่านไม่มีประมาณจริงๆ ก่อนหน้าที่จะได้รู้จักหลวงพ่อดิฉันได้ปฏิบัติได้ศึกษาธรรมะมาแล้วแทบจะทุกแนว ไปกราบครูบาอาจารย์หลายๆ ท่านที่ดังๆ แต่ใจลึกๆ ข้างในมันก็ตอบว่ายังไม่ใช่ที่ค้นหาอยู่ดี

จนวันนึงได้อ่านบทความที่ท่านบันทึกให้ลูกหลาน แม้จะเพียงสั้นๆ แต่คำเหล่านั้นกลับตราตรึงใจ น้ำตาแห่งความปีติไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นอะไร จากนั้นก็เริ่มปฏิบัติตามที่ท่านสอนแต่ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นลูกศิษย์ หลานศิษย์ของท่านเพราะความดียังห่างไกลจากที่ท่านพร่ำสอนมากนัก

10. เคยไปวัดท่าซุงอยู่ 2 ครั้งค่ะ ไปอยู่ธุดงค์เมื่อปีที่แล้วกับไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับ ส่วนบ้านสายลมไปทุกเดือนติดต่อกันมาประมาณปีนึงได้แล้วค่ะ
11.เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ ชาวต่างชาติที่สนใจธรรมะจะได้เข้ามาอ่านกันค่ะ
12.เห็นด้วยอย่างมากค่ะ มีหนังสือหลวงพ่ออีกหลายเล่มที่ไม่สามารถหาซื้อได้แล้ว ถ้าได้อ่านคงจะเป็นความพระคุณอย่างมากๆ ค่ะ

csoftcakeจาก : arma-comp@.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ตอบคำถาม 12 ข้อ
วันที่ : 15/10/13 10:51

ขอตอบคำถาม
1.ดีใจที่มีเว็บ ทำให้รู้เรื่องสิ่งที่ไม่เคยรู้ ความทันสมัยไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ และทางทีมงานก็ปรับปรุงอยู่ตลอด
2. เข้ามาแล้วไม่ได้เปิดชมทุกเรื่อง แล้วแต่ว่าวันใหนอยากรู้เรื่ออะไร โดยใช้ Explorer เปิด
3. สำหรับตนเองไม่มีปัญหาเรื่องการรับสมัครสมาชิก
4. ต้องการหมดทุกอย่าง จะพยายามหาเก็บไว้
5. ทำบุญผ่านทางธนาคาร สะดวกดี
6. ชอบฟังสิ่งสิ่งหลวงพ่อสอน และหากมีความเครียด จะฟังหลวงพ่อตอบปัญหา ฟังเมื่อไหร่ลืมความเครียดทุกครั้ง

7. ไม่มีความขัดข้องอะไร
8. การพัฒนาเว็บแล้วแต่ทางทีมงาน ตัวเองไม่ค่อยมีความรู้
9. ประทับใจองค์หลวงพ่อที่สุด ทุกอย่าง
10. เคยไปทั้งที่วัด และซอยสายลม
11. มีเว็บเป็นภาษาอังกฤษ คิดว่าน่าจะดีนะ
12. ได้อ่าน ebook แล้ว

ขอขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้ ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงาน

กฤตพร แสงศรีจาก : vsupakarn@.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ขอสมัครสมาชิกวัดท่าซุง ค่ะ
วันที่ : 12/10/13 17:38

ตอบคำถาม 12 ข้อ:-
1. เห็นด้วย
2. เกือบทุกเรื่อง
3. การป้องกันความปลอดภัยของเว็บ แล้วแต่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บค่ะ
4. หนังสือ e-book, CD (MP3), etc.
5. เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
6. หนังสือธรรมะ, กำหนดวัดและบ้านสายลม
7. ความเข้มงวดในการรับสมัครสมาชิกใหม่
8. ไม่มีค่ะ
9. ธรรมะที่หลวงพ่อสอน ให้ไป "นิพพาน"
10. เคย อย่างน้อยเดือนละครั้ง (บ้านสายลม) และร่วมบวชธุดงค์
11. แล้วแต่ทีมงานผู้ดูแลเว็บค่ะ
12. เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

SUPAKARN SIRIPROMPATR


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 11/2/13 at 15:47 [ QUOTE ]


(Update 23 มิถุนายน 2556)


จาก : chalearm_007@...mail.co.th
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : สมัครสมาชิก
วันที่ : 23/06/13 01:32

ตอบ 1 ไม่จริง ธรรมะขององค์สมเด็จทันสมัยทุกยุค
ตอบ 2 ยังไม่ครบ พยายามดูทุกเรื่องให้ครบ
ตอบ 3 ธรรมดาทำดีมีมารผจญ พวกจ้องทำร้าย จะแพ้ภัยไปเองแหละ
ตอบ 4 ซีดีสนทนาธรรม เทศน์ สอนลูก เชียงแสน ภาคใต้ ภูกระดึง และวัตถุมงคล ชอบหมดเลย
ตอบ 5 ดีสะดวก แต่ยังคุ้นกับทางไปรษณี หรือไม่ก็ไปสายลม
ตอบ 6 ชอบปฏิปทาของท่าน ฟังท่านเทศน์สนทนาธรรม ในซีดีบางทีฟังแล้วหลับไปเลยก็มี
ตอบ 7 สมัครสมาชิกยาก เป็นต้นว่าอยากฟังเรื่องเยอรมันฟังไม่ได้ ไม่ได้เป็นสมาชิก อดเลยเรา
ตอบ 8 เยอะมาก ดูยังไม่ครบเลย ดีอยู่แล้ว
ตอบ 9 เคารพรักท่านมาก ฟังแล้วโดนทุกเรื่องคงถูกจริตพอดี ทำบุญกับท่านรู้สึกว่าได้มากกว่าที่ไหนๆ
ตอบ 10 ประมาณ 5 ครั้งๆ หลังสุดถวายไหโบราณตรงฝามีพระผงสุพรรณงบน้ำออ้ยล้อมรอบไว้ในพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อ สายลม 5 ครั้ง ภรรยาไปเกือบทุกเดือนขอรับ
ตอบ 11 ดีมาก บอกให้รู้เลยนรกสวรรค์ของจริง ดาวหลุมดำ จามร สูตู นี่ซิของจริง รับรองอึ้งทึ้งแน่ๆ
ตอบ 12 อันนี้ชอบมากเป็นพิเศษ นับว่าเป็นบุญใหญ๋ของลูกหลานอ่านมากๆ ซึมเข้าทีละนิดทีละหน่อย ตายแล้วไปสวรรค์ ไปนิพพาน ตามหลวงพ่อไปเลยหมดเรื่องกัน

นายเฉลิม มั่นยืน(Update 16 พฤษภาคม 2556)


จาก : danketkaew
ถึง : webmaster@watthasung.com

หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : สอบถามการสมัครสมาชิก
วันที่ : 15/05/13 09:31

.ขอตอบคำถามนะครับ
1. ส่วนตัวชอบมาก และขอบพระคุณทุกๆท่านที่เสียสละเวลาทำเวปนี้ครับ
2. ผมไม่ค่อยได้เข้าบ่อยเท่าที่ควร เพราะส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ แต่ก็เข้าชมได้ทุกเรื่องที่สนใจนะครับ
3. ดีครับ... และผมสนใจอยากเป็นสมาชิกมากครับ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
4. ต้องการ VCD ที่มีภาพหลวงพ่อครับ ฉลองศรัทธาตนเองครับ
5. ดีครับ สาธุๆๆ
6. ชอบคำสอนหลวงพ่อครับ
7. ยกเว้นเรื่องสมัครสมาชิกแล้ว เรื่องอื่นไม่มีครับ
8. ขอใช้เวลาอีกสักพักครับ นึกได้จะมาตอบครับ ตอนนี้พอใจมากครับ
9. อันนี้บอกเป็นคำพูดลำบากครับ รู้แต่ท่านมีพระคุรต่อผมมากครับ ผมมาทางธรรมได้เพราะอธิษฐานถึงท่านครับ
10. เคยครับ ชอบมากครับ
11. ยังไม่เคยลองชม จะไปลองชมครับ
12. โมทนาในธรรมทานเต็มกำลังครับ สาธุๆๆ

ปล. อยากจะสมัครสมาชิก ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างครับผม ขอบพระคุณครับ(Update 16 เมษายน 2556)


จาก : sand13jack@....mail.co.uk
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ขอสมัครเป็นสมาขิกค่ะ
วันที่ : 15/04/13 15:53

1. ไม่
2. ยังไม่หมดค่ะ
3. ทำถูกแล้วเพราะจะได้เป็นการสกรีนสมาชิกใหม่ให้เข้มงวดขึ้นระดับหนึ่ง จะได้ทราบว่าสมาชิกนั้นมีความประสงค์เข้ามาศึกษาธรรมะจริงๆ
4. วัตถุมงคล หนังสือ
5. ไม่ได้รับความสะดวก ขอให้มีเพิ่มสองธนาคาร ได้แก่ ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย
6. หมวดหนังสือธรรมะ เสียงธรรมตามสาย และWatthasung ebook

7. ไม่มีค่ะ
8. ขณะนี้ครบถ้วนดีแล้วค่ะ
9. คุณอาพาไปตอนเด็กเล็ก ยังจำไม่ค่อยได้ค่ะ
10. เคยไปที่วัดท่าซุงและบ้านสายลมแล้วค่ะ
11. ดีค่ะ จะได้เป็นการเผยแพร่และได้ฝีกภาษาอังกฤษไปด้วย
12. ดีมาก เพราะสะดวกในการค้นหาอ่านได้ตลอดเวลา ไม่ยุ่งยากในการเก็บ

ภัสสรภรณ์(Update 9 เมษายน 2556)


จาก : Kunnaiaw@...mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ทีมงาน ต้องการสมัครสมาชิก
วันที่ : 08/04/13 13:18

1. คิดว่าดีค่ะ.
2. เข้าชมเกือบทุกเรื่องค่ะ.
3. สมัครยาก ป้องกันแล้วเห็นด้วยคะ.
4. ต้องการหนังสือ วัตถุมงคล และ วีซีดีค่ะ.
5. สะดวกดีค่ะ แต่โอนต่างธนาคารต้องเสียค่าโอนค่ะ.
6. ชอบคำสอน ตอบปัญหา และเรื่องเขียนต่างๆ ของหลวงพ่อค่ะ

7. ไม่มีค่ะ.
8. อยากให้อัพเดตข้อมูลใหม่ๆ และตอบปัญหาสมาชิก เร็วๆ ค่ะ.
9. คำสอน ตอบปัญหา และเรื่องเขียน เรื่องเล่าต่างๆค่ะ.
10. ที่วัดเคยไปแต่นานมากแล้ว แต่บ้านซอยสายลมไปซื้อหนังสือธัมมวิโมกข์ หนังสืออื่นๆ ของหลวงพ่อ และถวายสังฆทานแด่ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิมลกิจ.
11. ดีค่ะ เป็นการการเผยแผ่พระศาสนา.
12. ดีค่ะ

Nawarat-aw(Update 4 เมษายน 2556)


จาก : karnlnw@....mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ติดต่อทีมงาน สมัครสมาชิกค่ะ
วันที่ : 03/04/13 13:43

1. คิดว่าเหมาะสมแล้วค่ะ
2. ไม่ทุกเรื่องค่ะ แต่ช่วงนี้เปิดดูอี-บุ๊กบ่อย
3. สมัครยากค่ะ แต่ถ้าป้องกันการก่อกวนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
4. หนังสือ-ซีดีจะไปซื้อที่บ้านสายลมค่ะ พระแก้วใสคิดว่าจะไปบุชาที่วัดค่ะ
5. สะดวกขึ้นค่ะ
6. ชอบหลวงพ่อตอบปัญหากับคำสอนของหลวงพ่อ อ่าน/ฟังเข้าใจง่าย

7. ไม่มีค่ะ
8. อัพเดตข้อมูลใหม่บ่อยๆ ค่ะ
9. ทุกเรื่องของหลวงพ่อค่ะ
10. เคยไปทั้งวัดท่าซุงและบ้านสายลมค่ะ
11. ดีค่ะเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและธรรมะของหลวงพ่อ
12. เห็นด้วยค่ะ จะรออ่าน ขอโมทนาบุญด้วยค่ะ

ออมสิน(Update 1 เมษายน 2556)


จาก : Pitch.pp@...mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : จะสมัครเว็ป ต้องทำยังไงมั่งค่ะ
วันที่ : 01/04/13 04:05

1. คิดว่าเหมาะสมดีแล้วค่ะ
2. ไม่ได้เปิดชมทุกเรื่องค่ะ
3. เห็นด้วยค่ะะ
4. อยากทราบวัตถุมงคลที่ยังมีอยู่ พร้อมราคา ค่ะ
5. ดีค่ะ
6. บทความพิเศษต่างๆ

7. ไม่มีค่ะ
8. อัพเดตข้อมูลบ่อยๆ
9. ครั้งแรกที่ประทับใจ คือ มีโอกาศได้อ่านหนังสือ มโนยิทธิและประวัติของฉัน แล้วขอการเล่าเรื่องของหลวงพ่อสนุกดีค่ะ อ่านแล้วเพลิน หลวงพ่อท่านสอนง่ายๆค่ะ
10. เคยไปที่วัดท่าซุงค่ะ
11. ดีค่ะ ชาวต่างชาติจะได้มีโอกาสรู้จักศาสนาพุทธและหลวงพ่อมากขึ้น
12. ดีค่ะ สะดวกมากๆ

พิชชาพรจาก : nata_tik17@...mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ขอสมัครสมาชิกค่ะ
วันที่ : 01/04/13 00:27

1. คิดว่าทันสมัยแล้วค่ะ หากใครได้เป็นสมาชิกแล้วก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกขึ้น
2. เปิดชมทุกเรื่องค่ะ
3. เห็นด้วยค่ะ เพื่อเป็นการคัดกรอง และง่ายต่อการควบคุมและป้องกันปัญหาอื่น ๆ ที่จะตามมาในอนาคต
4. ต้องการทุกเรื่องค่ะ
5. สะดวกค่ะ
6. ชอบทุกเรื่องเลยค่ะ

7. ไม่มีข้อขัดข้องใด ๆ เลยค่ะ
8. แล้วแต่ทางเวปเห็นสมควรค่ะ
9. ทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับหลวงพ่อค่ะ
10. เคยไปเที่ยวที่วัดท่าซุงค่ะ
11. เห็นด้วยค่ะ จะได้ช่วยกันเผยแพร่ธรรมะของหลวงพ่อ
12. เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ เพราะง่ายและสะดวกในการศึกษาธรรม

จิตใฝ่ธรรม(Update 30 มีนาคม 2556)


จาก : Kanokkhae.we@...mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ขอสมัครสมาชิกเว็บวัดท่าซุง
วันที่ : 27/03/13 21:00

ขอตอบคำถาม
1. การจัดทำเว็บวัดท่าซุงเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ติดตามข่าวงานบุญของวัด ทันสมัยดีมาก
2. ยังชมไม่ทุกเรื่อง ส่วนมากจะติดตามข่าวของวัดและอ่านธรรมะของหลวงพ่อ
3. สมัครยากกว่าเดิม แต่ถ้าเป็นการป้องกันการก่อกวนก็เป็นเรื่องที่ดี
4. ต้องการทุกเรื่อง
5. ยังไม่เคยทำบุญทางธนาคารแต่คิดว่าดี สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปทำที่วัดหรือบ้านสายลม
6. ชอบทุกเรื่อง

7. ไม่มีข้อขัดข้องใดๆ
๘. ที่ทำอยู่ก็ดีมาก ขอให้มีตลอดไป
9. ประทับใจในความมีเมตตาของท่านอันหาประมาณมิได้ สังโฆอัปมาโณ
10.เคยไปบวชกรรมบถ10และไปถวายสังฆทานที่บ้านสายลม
11.เป็นสิ่งที่ดีเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
12.ดี สามารถอ่านได้ทุกที่ ที่อยากอ่าน

กนกแข วีระพันธุ์จาก : tonm_2555@....mail.co.th
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ขอสมัครสามชิก ทำยังไงครับ
วันที่ : 26/03/13 00:44

ข้อ 1 ดีมากครับ
ข้อ 2 ไม่ทุกเรื่องหรอกครับ แต่ถ้าสนใจเรื่องไหนจะมาหาดู และ บุ๊คงานต่างๆ เพราะเวลาไปวัดจะได้ไปถูกงานถูกเวลาครับ บางทีไม่ได้เช็ค งานเลื่อนไม่รู้ก็มีครับ
ข้อ 3 ดีครับ แต่ผมก็ยังไม่ได้สมัครเลย ยังหาวิธีอยู่ครับ กรุณาบออกด้วยครับ
ข้อ 4 ทุกเรื่องครับ
ข้อ 5 เรื่องนี้ไม่ทราบครับ เพราะส่วนใหญไปที่วัดครับ
ข้อ 6 เรื่องหลวงพ่อครับ

ข้อ 7 บางทีก็หาไม่เจอครับ เรื่องข่าวศูนย์
ข้อ 8 ไม่มีความเห็นครับ
ข้อ 9 ทุกเรื่องครับ รักหลวงพ่อที่สุดครับ
ข้อ 10 ไม่เคยไปบ้านสายลมครับ แต่ท่าซุงไปบ่อยครับ
ข้อ 11 ก็น่าจะดีนะครับ สำหรับการเผยแพร่พระศาสนา (ผมอ่านไม่ออกครับ)
ข้อ 12 จะรออ่านครับ

นายดำรงค์ แสนแก้ว(Update 24 มีนาคม 2556)


จาก : punapira@...mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : สมัครสมาชิก
วันที่ : 22/03/13 23:40

1. คิดว่าทันสมัยดีแล้วครับ
2. มีความสนใจ แต่ยังเข้าชมไม่หมด
3. วิธีที่ทำอยู่สมควรดีแล้วครับ
4. ต้องการอ่านหนังสือ
5. สะดวกดีครับ
6. ประวัติหลวงพ่อปาน

7. ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นถึงอ่าน e-book ได้
8. ดีอยู่แล้วครับ
9. ท่านสอนง่าย คุยสนุก
10. เคยไปร่วมถวายตู้โชว์พร้อมพระบรมสารีริกธาตุกับญาติที่วัดท่าซุง
11. ก็ดีครับ
12. สนใจอยากอ่าน e-book จึงต้องมาสมัครสมาชิกโดยเฉพาะครับ

นายปรมัตถ์ อภิรติกุล(Update 12 มีนาคม 2556)


จาก : Cheng_muk@...mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ขอสมัครสมาชิกครับ
วันที่ : 12/03/13 10:07

1. เป็นเว็บที่ดีมากๆ ให้ความรู้ที่หาได้ยากมากในโลกนี้. และทันสมัยดี
2. เกือบทุกเรื่อง
3. เข้าใจในการทำงานของทีมงาน ว่าอาจมีคนมาก่อกวน(มาร)แต่ก็ขอให้กำลังใจกับทีมงานในทุกๆอย่างที่ทำ
4. อยากได้ทุกอย่างที่เป็นของหลวงพ่อและของหลวงพี่เจ้าอาวาสเพราะเป็นของซึ่งหาได้ยากและดีมากๆ ถ้าปฏิบัติได้เพียงบางข้อที่หลวงพ่อสอนก็จะสามารถไปนิพานได้ในชาตินี้ได้
5. สะดวกดีแต่ต้องบอกพนักงานธนาคารด้วยว่าไม่ต้องจ่ายค่าทำเนียม
6. ขอบอกตามตรงว่าชอบทุกอย่างของท่านจริงๆ โดยหวังว่าจะสามารถปฏิบัติได้อย่างไดอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อสอน เพื่อจะเข้าถึงซึ้งพระนิพานในชาติปัจจุบัน

7. ไม่มีข้อขัดข้องใดๆ
8. ทุกอย่างก็ดีอยู่แล้วในความคิดของผม
9. ทุกอย่างของท่านชอบหมด ตั้งแต่มีคนแนะนำหลวงพ่อและได้อ่านหนังสือหลวงพ่อปานก็หยุดตามหาพระอาจาร์ย เพราะได้พบของดีมากๆ (ต้องขออภัยพระอาจาร์ยสายอื่นด้วยความเคารพด้วย). คำสอนของหลวงพ่อดีมากจนอย่างเข้าถึงและเข้าใจอย่างละเอียดตามตัวหนังสือหรือเสียงของท่าน
10. ได้เคยไปทั้งที่วัด และที่บ้านสายลม
11. ถ้าทีมงานทำสำเร็จก็ขอโมทนาด้วยนะครับ ซึ่งงานนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเช่นกัน
12. เป็นเรื่องที่ดีมากอ่านสะดวกไม่ต้องพกหนังสือ และจะสามารถอ่านหนังสือหลวงพ่อได้ทุกที่สะดวกมาก

นายฉัตรชัย คุณค้ำชู(Update 4 มีนาคม 2556)


จาก : ekachai_mong@....mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ต้องการสมัครสมาชิก
วันที่ : 04/03/13 23:45

1. ผมว่าก็ดีนะครับแต่อยากให้ support Firefox และ Google Chromeในการเปิดฟังเทศน์หลวงพ่อได้ด้วยครับ
2. ก็ได้ติดตามหลายเรื่องครับ
3. ก็ไม่สะดวกครับแต่ก็ยินดีให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันการก่อกวนครับ
4. ก็สนใจทุกอย่างครับ
5. สะดวกมากครับชอบมากได้โอนร่วมทำบุญได้บ่อยขึ้นสะดวกมากขึ้น
6. เทศน์คำสอนของหลวงพ่อครับ

7. ไม่มีครับ เพียงแต่สมัครสมาชิกไม่ได้เลยอดอ่าน e-book ครับ
8. ไม่มีข้อเสนอครับ
9. เทศน์ฟังง่ายเป็นกันเองครับ
10. เคยไปทั้งสองแห่ง (ล่าสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ก็เพิ่งได้มอบถวายตู้โชว์พร้อมพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุจำนวน 8 ตู้ และเจดีย์ 12 ราศี ตั้งไว้ที่โบสถ์เก่าอยากให้เพื่อนๆ ได้ไปกราบไหว้กันนะครับ) ถวายเป็นพุทธะบูชา ธรรมะบูชา สังฆะบูชาและบูชาองค์หลวงพ่อของพวกเรานะครับ ขอความอนุเคราะห์ webmaster ช่วยบอกโปรโมทให้เพื่อนทราบด้วยว่า สามารถไปชมและกราบไหว้ได้ที่โบสถ์เก่านะครับ
11. ดีครับ
12. ขอโมทนาบุญนะครับ ชอบมากแต่ผมยังอ่านไม่ได้เพราะยังสมัครสมาชิกไม่ได้

นายเอกชัย เมธาวิชิต(Update 11 กุมภาพันธ์ 2556)


จาก : firstini@.....com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน :
วันที่ : 11/02/13 00:17

ตอบคำถาม

๑ ผมว่าสวยดีนะ
๒ ยังไม่ทุกเรื่องครับ
๓ ผมสมัครได้แล้วดีจังเลย
๔ ยังไม่ต้องการอะไร นอกจากจะหามาบูชา
๕ ยังไม่เคยได้ทำเลยครับ แต่เรื่องค่าโอน... ผมว่าธรรมดานะ
๖ ตอนนี้ชอบ E-BOOK

๗ ยังไม่เจอ นอกจากว่าผมชอบใช้ firefox มากกว่า
๘ บางทีอยากสอบถามเรื่องการปฏิบัติ แต่ไม่ทราบว่าจะทำยังไงดี อ้อ.. สารบัญทางซ้ายมือผมว่าตัวอักษรเล็กไป
๙ ผมตามหาหลวงพ่อ มาเกือบ ๒๐ ปี ผมหามาตั้งนาน ทั้งเฉี่ยว ทั้งชน แต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร พอได้เจอ... คำสอนของท่าน ผมเข้าใจสำนวนโบราณทันที เหมือนเปิดของคว่ำให้หงาย เหมือนบอกทางผู้หลงทาง
๑๐ ไปบ้านสายลมทุกเดือน วัดท่าซุงก็หลายครั้งแล้วครับ
๑๑ ไม่แน่ใจนะครับ แต่ผมคงไม่ค่อยได้เข้าไปดู
๑๒ อยากอ่านสิครับ

firstini

คำตอบ ข้อที่ ๘ สารบัญ (เมนู) ถ้าหน้าจอมีความละเอียดสูง ตัวจะเล็กลงครับ

ทีมงานฯ(Update 10 กุมภาพันธ์ 2556)


จาก : sum_noy@...com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรได้บ้างไหมค่ะ ในการจะสมัครสมาชิกเวปวัดท่าซุงคะ
วันที่ : 07/02/13 17:26

ตอบคำถาม

1.ทันสมัยในแง่ของเนื้อหา ไม่ใช่รูปลักษณ์หรือรูปแบบคะ เพราะรูปแบบไม่จำเป็นเท่าไหร่ เพราะปัจจุบันที่ได้ใช้ก็ หาถือว่าหาข้อมูลบางอย่างได้ง่ายอยู่แล้วคะ แค่เนื้อหาได้ปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์
2.เปิดชมไม่หมดทุกเรื่องคะ เลือกเรื่องที่สนใจ หรือต้องการหาก่อนคะ
3.ต้องการจะสมัครสมาชิกคะ ไม่ทราบว่าจะพอแก้ทางอื่นได้หรือไม่คะ อย่างเช่นสมัครและต้องส่งหลักฐานเช่นบัตรประชาชนที่บ้านสายลมหรือที่วัด เพื่อให้userใช้ได้
4.ยังไม่ต้องการคะ เพราะหาได้จากที่วัดและบ้านสายลมแล้วคะ
5.ไม่ทราบคะเพราะไม่เคยใช้วิธีนี้คะ
6.ข่าว, กำหนดการ และคำสอนหลวงพ่อคะ

7.ต้องการสมัครสมาชิกคะ เพราะอยากเข้าไปอ่าน ebook คะ
8.เพิ่มลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสอนของหลวงพ่อคะ
9.ท่านเมตตานำคำสั่งสอน ทางที่ดีที่ถูกต้องมาให้และสอนให้เจอพระองค์ท่าน
10.เคยทั้งสองที่คะ
11.แนวความคิดดีคะ
12.ต้องการจะอ่านคะ

เด็กน้อย


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/2/13 at 17:43 [ QUOTE ]


(Update 27 กันยายน 2555)

จาก : visoottum@..mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : -
วันที่ : 27/09/12 11:11

๑. ทันสมัยมากและมีธรรมะสุดยอด
๒. พยายามดูทุกเรื่องและดูข่าวใหม่ ๆ
๓. ผมเองยังสมัครไม่ได้เลย อยากแต่งกลอนถวายหลวงพ่อก็หมดปัญญาจริง ๆ
๔. พยายามเช่าสะสมไว้ตลอด วัตถุมงคล หนังสือเก็บไว้ทุกเล่ม
๕. ไม่ค่อยสะดวกส่งเงินทางธนาคาร
๖. ชอบทุกเรื่อง พิเศษคือ ตามรอยพระพุทธบาท
๗. สมัครสมาชิกไม่ได้เลย
๘. อยากให้สมัครสมาชิกง่ายๆ พร้อมติดรูปภาพเป็นหลักฐาน
๙. ประทับใจหลวงพ่อทุกด้าน โดยเฉพาะเจโตฯ ท่านแจ่มใส ท่านทายใจคิดอะไร ได้แม่นยำสุดสุด ไม่เคยพบกับพระองค์อื่นๆ
๑๐. ไปทุกปีและจะไปงานกฐินส่วนใหญ่
๑๑. ดีมากที่มีเว็บภาษาอังกฤษ ฝรั่งมีปัญญาดี จะได้เข้าใจพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
๑๒. ธรรมะหลวงพ่อยอดเยี่ยมทุกอย่าง เหมือนจากพระโอษฐ์แห่งพระพุทธเจ้าโดยตรง ขอโมทนาบุญทุกอย่างกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งปวง หลวงปู่ปาน พระราชพรหมญาณ พรหมเทพเทวา ทั้งปวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ทั่วสากลพิภพเทอญ.......สาธุ

นายวิสุทธิ์ธรรม เจริญศิริ
(Update 6 กันยายน 2555)

จาก : tata500@.....com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : สมัครสมาชิกไม่ได้ค่ะ
วันที่ : 05/09/12 05:31

1. ตอนนี้ทันสมัยขึ้นมาก
2. ส่วนใหญ่ สวดมนต์และอ่านข่าวสาร อ่านธรรมะ
3. ระบบที่ดีต้องทำให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ถูกต้องแล้วค่ะ
4. วีซีดี วัตถุมงคล
5. สะดวกค่ะ
6. เสียงตามสาย
7. ไม่มีข้อขัดข้องค่ะ
8. ปรับปรุงรายการวัตถุมงคลให้เป็นปัจจุบัน
9. ธรรมะของท่านฟังง่าย มีอารมณ์ขันแฝงไว้สนุกสนาน
10. มาบ่อยทั้ง 2 แห่ง
11. ดีค่ะเป็นการเผยแพร่แก่ผู้อยู่แดนไกล
12. ชอบมากค่ะ สะดวก ได้ประโยชน์มากมาย

เดือนเพ็ญ สุ่นสุขจาก : lekhana@....mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : เปิดฟังหลวงพ่อสนทนาธรรมไม่ได้
วันที่ : 06/08/12 22:04

1. ดีมากค่ะ เพราะได้รู้ธรรมที่ชั้นสูงเพื่อปฏิบัติเดินทางสายกลางที่อย่างถูกต้องและทันสมัยดีค่ะ
2. เข้าชมทุกวันและทุกเรื่อง แต่เปิดฟังหลวงพ่อสนทนาไม่ได้ค่ะ ที่หน้าคอมเขียนว่าปลั๊กอินไม่ตอบสนองค่ะ
3. ดีค่ะ และจะเปิดรับสมัครเมื่อไรค่ะ เคยสมัครแล้วและเขียนชื่อผู้เข้าใช้และรหัส กดเข้าระบบ และบอกว่าชื่อหรือรหัสผิด ค่ะ
4. ทั้งหมดเลยค่ะ
5. ดีมากเลยค่ะ
6. ชอบทุกเรื่องเลยค่ะ
7. เปิดฟังหลวงพ่อเทศน์ และสนทนาธรรมไม่ได้ค่ะ
8. อยากให้บอกทางวัดมีงานอะไรบ้างก่อนล่วงหน้าโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้
9. สอนตรงดีและเข้าใจง่ายค่ะ
10. ไปทุกเดือนเพราะต้องไปรับลูกที่โรงเรียนพระสุธรรม และไปทุกครั้งที่มีงานฝึกมโนมยิธิเต็มกำลัง และสะเดาะเคาะห์

samจาก : se7enfanaticfan@.....com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ตอบคำถาม 10 ข้อ
วันที่ : 14/07/12 03:27

1 เวบดิฉันคิดว่าก็ดีแล้วคะ
2 ไม่ได้ชมทุกเรื่องคะ เน้นฟังธรรมะหลวงพ่อ ส่วนอื่นๆก็ดูเป็นครั้งคราวคะ
3 อยากเป็นสมาชิกเหมือนกันคะ คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาโดยการให้คนที่อยากเป็นสมาชิกนำบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่าย ไปสมัครที่วัด หรือซอยสายลมไปเลยคะ แล้วรับล๊อคอินมาเข้าเวบ จะได้หมดปัญหาคนก่อกวน เพราะรู้ว่าวัดจะรู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน
ที่สำคัญต้องให้สมัครได้ที่บ้านสายลมด้วยนะคะ เพราะดิฉันอยู่กรุงเทพฯ จะได้สมัครได้คะ อิอิ
4 อยากให้บ้านสายลมมีหนังสือและวัตถุมงคลมากกว่านี้คะ
5 การทำบุญสะดวกขึ้นคะ ดีคะ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
6 ชอบฟังธรรมะของหลวงพ่อคะ
7 ขัดข้องเรื่องสมัครสมาชิก กับ ธรรมะหลวงพ่อบางครั้งก็เปิดไม่ได้คะ ฟังหลวงพ่อสนทนาธรรมที่อเมริกายังไม่ครบเลยคะ ตอนนี้เลยฟังสารธรรมแทนคะ
8 เวบก็ดีอยู่แล้ว แต่รูปบางครั้งก็ไม่ขึ้นคะ
9 ประทับใจในปฏิปาทาของหลวงพ่อคะ หลวงพ่อไม่ห่วงกายเลย ขนาดป่วยยังนอนอัดเทปให้พวกเราฟัง หวังจะพาพวกเราไปนิพพานอย่างเดียว ไม่มีพระองค์ไหนทำได้ขนาดหลวงพ่อคะ เพราะมีอาจารย์ดีคะ คือหลวงพ่อปาน และอาจารย์อีกหลายท่าน อีกอย่างหลวงพ่อไม่ได้หวงวิชาเลยคะ บอกหมดไส้หมดพุง พวกเราถึงเอาดีกันได้ขนาดนี้คะ
10 ไปบ้านสายลมทุกเดือน ไปฝึกมโนมยิทธิ กับญาน 8 คะ ส่วนวัดท่าซุงยังไม่เคยไปคะ หวังว่าสักวันคงได้ไปคะ

นวพร นันทนาทจาก : wannachai008@...mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ทุกเรื่อง
วันที่ : 10/07/34 13:41

1. ดีครับ ทันสมัยระดับหนึ่งครับ
2. ไม่ทุกเรื่องครับ
3. ก็ต้องพยายามหน่อยครับ ก็ต้องหาทางป้องกันไป หลายๆเวบก็โดนกัน เคยเห็นครับ
4. พอๆกันหมดครับ ตรงวัตถุมงคลควรมีรูปให้ชมประกอบแต่ละรายการด้วยครับ พร้อมทั้งข้อมูลเช่น ปลุกเสกเมื่อไร มีอานุภาพเช่นไร และ ควรอัพเดทวัตถุมงคลที่หมด ไปแล้ว
5. สะดวกดีครับ
6. เรื่องลูกศิษย์บันทึก
7. ณ ตอนนี้ไม่มีครับ
8. ด้านเวบบอร์ด น่าจะมีการเสวนาพูดคุยกันมากขึ้น เปิดกว้างขึ้น
9. ทุกจุดครับ คำสอนและวัตถุมงคลหาที่อื่นเปรียบได้ยากยิ่ง ของๆท่านมีค่าประมาณไม่ได้จริงๆครับ
10. ประจำทั้งวัดและบ้านสายลมทุกเดือนครับ

wannachai ngamwongwanจาก : taohu_p@....mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน :
วันที่ : 05/07/98 13:41

1. เป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ทางวัดได้จัดทำ website ขึ้นมา เพราะจะได้ติดตามข่าวสาร กำหนดการประจำปีต่างๆ และดิฉันคิดว่า website ก็มีการ update อยู่เสมอๆ นะคะ
2. ไม่ได้เปิดชมทุกเรื่องค่ะ
3. ดิฉันเข้ามา website หลายรอบ คิดจะเข้ามาสมัครสมาชิก แต่ไม่เคยสมัครได้สักครั้งเดียว ก็เลยเข้ามาศึกษา อ่านสิ่งต่างๆ โดยไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกค่ะ แต่อยากทราบว่าการเป็นสมาชิกกับไม่ได้เป็นสมาชิกนั้นการเข้าถึงข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างไรคะ หรือว่าการไม่เป็นสมาชิกไม่สามารถโพสต์ความคิดเห็นได้คะ
4. ต้องการหนังสือ ซีดี ค่ะ
5. คิดว่าการทำบุญทางธนาคารมีความสะดวกมากค่ะ แต่ที่บ้านดิฉันยังใช้วิธีส่งทางธนาณัติ อยู่เลยค่ะ
6. ชอบคำสอนหลวงพ่อ ที่อยู่ด้านหน้าเว็บ
7. เรื่องการสมัครสมาชิกไม่ได้ค่ะ
8. อยากให้มี e-books ค่ะ
9. ประทับใจคำสอนของหลวงพ่อ โดยเฉพาะที่หลวงพ่อบอกว่า ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง ความตายเป็นของเที่ยง ร่างกายเป็นเพียงบ้านเช่าน สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไป ชอบคำสอนนี้มากๆค่ะ
10. มาทำบุญที่วัดท่าซุงทุกปีค่ะ แต่ที่บ้านสายลมไม่เคยไปค่ะ

Apple


จาก : s_kuntrika@...mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ติดต่อทีมงาน เว็บมาสเตอร์
วันที่ : 26/06/12 16:23

มีข้อคิดเห็นดังนี้

1 หนูคิดว่าเว็บวัดท่าซุงมีความทันสมัยจริงค่ะ เพราะได้ฟังธรรมมะจากหลวงพ่อ มีบอกกําหนดการของแต่ละเดือน มีบอกสถานที่ต่างของวัด
2 ได้ชมทุกส่วนของเว็บไซด์
3 ใช่ค่ะ ถูกต้อง ควรจะมีการบล็อกไว้
4 หนังสือค่ะ
5 ดีค่ะ เป็นการช่องเพิ่มทางอีกทางหนึ่งค่ะ
6 ชอบเรื่องการสอนพระธรรมเทศนา อานิสงส์ผลบุญ
7 ไม่มีค่ะ
8 ไม่ต่องพัฒนาแล้วค่ะ ดีคะมีทุกส่วน
9 เป็นกันเองค่ะ
10 มาเที่ยวประจําค่ะ เพราะเป็น ลูก คุณประไพ สุนทราณู ครูฝึก และที่สายลมเป็นประจํา

Comment :

1 ต้องการให้ทุกคนมาเที่ยววัดท่าซุงกันเยอะ
2 เพื่อให้คนได้มาชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม
3 สถานที่สวยงาม สะดวกสบาย
4 ท่าน้ำมีมีปลา สามารถให้อาหารปลาได้
5 สถานที่สะดวกสบาย

ต้อง กุณฑิกา สุนทราณูจาก : suphattraa@...mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ตอบคำถาม 10 ข้อ
วันที่ : 17/06/17 13:40

1. เว็บดูสวยงามดี สำคัญที่เนื้อหา ดังนั้นเรื่องไม่ทันสมัยคงไม่ใช่
2. ส่วนมากดูข้อความที่อัพเดท แต่ทั่วๆ ก็ดูมาแล้ว
3. เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่าง
4. ไม่มีค่ะ
5. ดีค่ะ
6. ข่าวสารทางวัดอัพเดทได้เร็วมาก เช่นที่วัดมีงานอะไรก็บอกอย่างรวดเร็ว รูปภาพสวยงาม
7. ไม่มีค่ะ
8. ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวเลยนึกไม่ออกว่าต้องการอะไรอีก หรือทางวัดควรมี facebook ไหมคะ
9. ไม่ว่าธรรมะบทใดๆ ก็ตาม หลวงพ่อจะเชื่อมโยงเข้าพระนิพพานตลอด อย่างแยบยล
10. สายลมไปทุกเดือน วัดท่าซุงแทบทุกงานอยู่แล้ว

semiจาก : u4402589@.....mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน :
วันที่ : 17/06/93 13:39

1. ดีมากครับ เข้ามาชมเพราะต้องการ ธรรมจากองค์หลวงพ่อ และข่าวสารต่างๆ ก็ตรงตามความต้องการครับ
2. เปิดเกือบทุกเรื่อง
3. แล้วแต่ทางทีมงานจะพิจารณาครับ
4. หนังสือ, ซีดี, วีซีดี ก้พอแล้วครับ
5. สะดวกมากครับ เพราะไม่เคยไปที่วัดเลยก็สามารถทำได้
6. หนังสือธรรมะ
7. ลืมรหัสสมาชิกของตัวเอง เพราะไม่ค่อยได้เข้าบ่อย
8. ตอบปัญหาทางธรรมก็ดีครับ
9. สอนตรง ไม่อ้อม ถูกต้อง ชัดเจน และความเมตตาขององค์หลวงพ่อไม่มีประมาณ ได้รู้ธรรม เห็นธรรมก็เพราะองค์หลวงพ่อ บุญกุศลที่ลูกได้ทำมาทั้งหมดทั้งมวลขอยกถวายองค์หลวงพ่อ สาธุ
10. เคยไปแต่บ้านสายลมครับ

มงคลจาก : teepbut@...mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง "เวปวัดท่าซุง"
วันที่ : 17/06/55 13:39

1. คิดอย่างไร เรื่องการจัดทำเว็บวัดท่าซุง เพราะ
ตอบ / เป็นการให้ธรรมทานที่สะดวกดีมากง่ายต่อการเข้าชม

2. เมื่อเข้ามาชมเว็บแล้ว ท่านได้เปิดชมทุกเรื่องไหม ?
ตอบ /ไม่ทุกเรื่องหรอกครับ แต่จะชมหรือดูตามจริตที่ชอบเป็นวันๆๆไปเท่านั้น แต่โดยรวมๆชอบหมด

3. การรับสมัครสมาชิก ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากมีชาวต่างชาติเข้ามาก่อกวน ทำให้ต้องปิดรับ มีความเห็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ / เป็นสิ่งที่ดี อย่างที่เคยได้ยินว่าเรื่องของพระเดชพระคุณหลวงพ่อควรจะเป็นเรื่องที่รู้เฉพาะผู้ที่นับถือจริงๆ ลูกหลาน ศิษย์ เป็นต้น

4. เรื่องหนังสือ, ซีดี, วีซีดี, วัตถุมงคล ท่านต้องการสิ่งใดบ้าง ?
ตอบ / อยากให้อัพเดทโดยเฉพาะวัตถุมงคล เป็นต้น

5. วิธีการทำบุญทางธนาคาร ได้รับความสะดวกดีขึ้นไหม ?
ตอบ / ดีมากครับ (แบบไม่เสียค่าธรรมเนียม)

6. ท่านชอบเรื่องอะไรมากที่สุด ?
ตอบ / ชอบฟังเทศน์หลวงพ่อ ชอบคลิปที่ภาพหลวงพ่อ ทุกอย่างครับ

7. มีข้อขัดข้องเรื่องอะไรบ้าง?
ตอบ / อยากให้มีภาพหลวงพ่อตอนเทศน์ธรรมะให้มากกว่านี้ครับ

8. คิดว่าควรจะพัฒนาเว็บทางด้านใดอีกบ้าง ?
ตอบ / โดยรวมๆ ก็ดีครับ แต่ทุกเรื่องอยากให้อัพเดทเป็นปัจจุบันมากกว่านี้

9. ท่านประทับใจองค์หลวงพ่อตรงจุดไหนบ้าง ? ธ
ตอบ / รรมะง่ายๆ ตรงใจไม่ต้องพิธีมากการทำบุญครับ

10. ท่านเคยมาเที่ยวชมวัดท่าซุง หรือมาที่บ้านสายลมบ้างแล้วหรือยัง ?
ตอบ / วัดท่าซุงกระผมยังไม่เคยไปเลยได้ดูภาพจากเวปเท่านั้น(จะหาเวลาว่างไปให้ได้) จะต้องไปให้ได้ครับ
ส่วนบ้านซอยสายลมนั้นไปทุกเดือนประจำ(ฝึกญาณ 8 ถวายสังฆทานชอบมาก ทำบุญอื่นๆ)

ประทีปจาก : kamonporn.ost@....mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ตอบคำถาม 10 ข้อ
วันที่ : 12/06/15 13:39

1. คิดอย่างไร เรื่องการจัดทำเว็บวัดท่าซุง เพราะมีคนบอกว่าไม่ทันสมัยจริงหรือ ?
ตอบ // ทันสมัยมากค่ะ ได้รู้ข่าวสารต่างๆ ของวัดปัจจุบันดี

2. เมื่อเข้ามาชมเว็บแล้ว ท่านได้เปิดชมทุกเรื่องไหม ?
ตอบ // เป็นบางเรื่องที่สนใจ แต่จริงๆ ก็เปิดดูไล่ทีละส่วนๆ ไปเรื่อยๆ มาก่อนแล้ว

3. การรับสมัครสมาชิก ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากมีชาวต่างชาติเข้ามาก่อกวน ทำให้ต้องปิดรับ มีความเห็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ // ไม่อยากให้ปิดรับ อยากให้ทีมงานพบทางแก้ปัญหาที่ดี ลูกหลานหลวงพ่อยังอยากเป็นสมาชิกอีกมาก

4. เรื่องหนังสือ, ซีดี, วีซีดี, วัตถุมงคล ท่านต้องการสิ่งใดบ้าง ?
ตอบ // ที่จริงอยากให้สามารถสั่งออนไลน์ได้ แต่อีกทีจะเป็นภาระของทีมงานมากเกินไป แค่ลงรายละเอียดรายการต่างๆ วิธีการสั่งซื้อ หรือหนทางการสั่งซื้อ สถานที่สั่งซื้อ แบบที่ลงไว้นี้ ก็เพียงพอต่อการแนะนำแล้ว ลูกหลานหลวงพ่อส่วนใหญ่ ก็มักจะไปซื้อที่วัดกันมาก ไม่ลำบากอะไร

5. วิธีการทำบุญทางธนาคาร ได้รับความสะดวกดีขึ้นไหม ?
ตอบ // ดีมาก และอยากให้มีคงไว้ตลอดไป

6. ท่านชอบเรื่องอะไรมากที่สุด ?
ตอบ // ถ้าเนื้อหาในเว็บ ชอบอ่านข่าวสารของวัดต่างๆ ถ้าเนื้อหาธรรมมะ ชอบเสียงธรรมของหลวงพ่อ

7. มีข้อขัดข้องเรื่องอะไรบ้าง?
ตอบ // ยังไม่มี สะดวกดีหลายประการ

8. คิดว่าควรจะพัฒนาเว็บทางด้านใดอีกบ้าง ?
ตอบ // อยากให้มีตอบปัญญา "การปฏิบัติ" โดยพระอาจารย์จากวัดท่าซุง หรือครูฝึกที่ได้รับการรับรองจากวัดท่าซุง (โดยเฉพาะชุดที่ไปกับวัดบ่อยๆ ชอบครูฝึกชุดนี้มาก)

อยากให้มีเพื่อให้คนที่ฝึกได้คลายปัญหาข้อสงสัยในการปฏิบัติ กรณีที่กลับมาฝึกเองที่บ้านแล้วยังติดขัด นานๆ จะได้ไปวัดสักที

แต่การจะถาม ให้ถามยากๆ ไม่ให้ถามง่ายๆ ไม่งั้นนักเรียนก็จะติดถามครู และให้ถามเฉพาะ "การปฏิบัติ, อารมณ์เพื่อการปฏิบัติ" เท่านั้น เรื่องอื่นไม่ควรถาม จะได้ก้าวหน้า และทำเองให้ถูกจุด

9. ท่านประทับใจองค์หลวงพ่อตรงจุดไหนบ้าง ?
ตอบ // หลวงพ่อสอนให้เราอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ขี้อวด ไม่โอ้อวด สอนให้เรารักดี รักความดี รักพระนิพพาน สอนให้เราเข้มแข็งและมีกำลังใจ และที่สำคัญหลวงพ่อสอนได้ตรงกับความชอบของเรา ทำให้เราเป็นคนดีขึ้น และไม่หลงตัวเอง

10. ท่านเคยมาเที่ยวชมวัดท่าซุง หรือมาที่บ้านสายลมบ้างแล้วหรือยัง ?
ตอบ // มาบ่อยมาก หลายปีมากแล้ว

กมลพร.....ขออนุโมทนาคุณกมลพร ด้วยครับ ที่คัดลอกคำถามมาด้วย ทำให้ผู้อื่นอ่านเข้าใจยิ่งขึ้น

1. การที่ตั้งปัญหาข้อนี้ เพราะได้ยินข่าวเช่นนั้น แต่เมื่อได้สืบสาวราวเรื่องแล้ว คิดว่าอาจเป็นที่เว็บไม่ได้ลงข่าวไปตามที่ต้องการ เนื่องจากผู้ดูแลเว็บวัดท่าซุงไม่อยากพาดพิงที่อื่น คือมุ่งที่ลงข่าวสารของวัดท่าซุง และธรรมะที่หลวงพ่อสอนก็พอแล้ว

3. การงดรับสมัครชิก เป็นการป้องกันปัญหาเว็บล่ม เพราะชาวต่างชาติไม่พอใจ เขาสามารถปั่นเว็บให้เกินแบนด์วิชได้ ฉะนั้นช่วงปลายๆ เดือน หากเว็บปิดไป นั่นแสดงว่าเกินแบนวิชไปแล้ว ระบบของเซฟเวอร์ที่เราเช่าไว้จะปิดเองโดยอัติโนมัติ และจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 1 ของเดือนใหม่

8. การตอบปัญญา "การปฏิบัติธรรม" นั้น คงไม่สะดวกที่จะนำผู้อื่นมาตอบ เพราะคงไม่มีใครรับผิดชอบ ถ้ามีการผิดพลาดเกิดขึ้น หรือมีการก้าวล่วงไปถึงบุคคลอื่น สำหรับส่วนที่ดีนั้นคงมีแน่ แต่ผู้จัดทำเว็บจะไปสั่งผู้ที่เข้ามาตอบปัญหานี้ได้หรือ ว่าให้รักษากฎระเบียบของเว็บวัดท่าซุงด้วยนะ

ถ้าตามความเห็นของทีมงานฯ อยากจะให้ผู้อาวุโสของวัดนั่นแหละเป็นผู้ตอบ เพราะปัญหาการปฏิบัติธรรมนั้น ไม่ใช่ใครจะตอบได้ทุกคน จึงอยากจะให้มีเอกภาพในเรื่องนี้ มิเช่นนั้นแทนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ถาม แต่ปัญหากลับมาเกิดกับผู้ตอบไปด้วย

ส่วนคำตอบข้ออื่นๆ ของคุณ ขออนุโมทนาด้วยครับ

ทีมงานฯ
จาก : pong_psl@....mail.com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : แสดงความคิดเห็น
วันที่ : 07/06/12 15:42

........1. เว็บทันสมัยหรือไม่ทันสมัยผมไม่ได้ใส่ใจเลยนะครับไม่ใช่จุดสำคัญ ขอเป็นแหล่งรวบรวมธรรมคำสอนของหลวงพ่อผมคิดว่าใช้ได้หมดครับ
2. เข้าเว็บมาผมดูหมดทุกรอบครับทั้งรูปทั้งเสียงผมจะฟังเป็นประจำใจจะเป็นสุขครับ
3.การปิดการสมัครผมไม่มีความเห็นนะครับแล้วแต่ความสะดวกของทางผู้ดูแลครับ
4.ต้องการหลายอย่างเลยครับ เพราะปัจจุบันหาคนสอนธรรมได้ยากมากครับ
5.การทำบุญทางธนาคารสะดวกมากครับ

6.ผมชอบฟังหลวงพ่อเทศน์ครับผมฟังทุกวันและเกือบทั้งวันครับ
7.ไม่มีครับ
8.เว็บควรจัดแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจนครับ หลักธรรมคำสอน รูป หรือ วีดีโอทั้งหลายเพื่อให้ลูกหลานหลวงพ่อหาได้ง่ายครับ
9.ผมประทับใจหลวงพ่อที่สุดครับผมต้องดูรูปท่านทุกวันๆละหลายเวลา
10.ผมไปบ้านสายลมตลอดเลยครับ ถวายสังฆทานแล้วก็ฝึกมโนมยิทธิ แต่วัดท่าซุงอยากไปมากครับแต่ไม่ได้ไปซักทีครับ

pongsakulจาก : jot4ro@.....com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ตอบคำถาม "แบบสอบถาม" 10 ข้อ
วันที่ : 01/06/94 13:38

......สวัสดีครับ เว็บวัดท่าซุงตอนนี้คิดว่าดีอยู่แล้ว ส่วนข้อความนี้ถือเป็นความเห็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยากช่วยพัฒนาเว็บให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

1.เรื่องที่ว่าไม่ทันสมัย มีความรู้สึกอยู่นิดหน่อยครับอาจเป็นที่หน้าตา หรือระบบของเว็บบอร์ด (ขออภัยครับ)

2.ดูยังไม่หมดครับ

3.ดีครับ ทีมงานจะได้จัดการง่าย แต่อยากให้มีการสมัครโดยตรงกับทีมงานครับ
(เคยติดต่อไป ทีมงานบอกว่าถ้าทำได้จะจัดการให้ ขอบพระคุณมากครับ)

4.อยากให้มีการถ่ายรูป หนังสือ, ซีดี, วีซีดี, วัตถุมงคล, ยารักษาโรค ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันมาลงเป็นตัวอย่าง (Thumbnail) เพื่อสะดวกในการตัดสินใจ
ส่วนยารักษาโรคอยากให้มีวีธีใช้ การนำไปใช้กับโรคหรืออาการใด (ถ้ามีอยู่แล้วกราบขออภัยด้วยครับ)

5.ดีอยู่แล้วครับ

6.ชอบเกือบทั้งหมดครับ ยกเว้นเรื่องไม่ดีที่ทำให้จิตอกุศล เช่นการแบ่งปันธรรมะจากที่นี่ไปที่อื่น (ส่วนตัวไม่เคยทำครับ) อยากให้มองแง่เป็นกุศล เพราะตัวผมเองก็พบธรรมะของหลวงพ่อจากเว็บหนึ่ง ที่ได้เผยแผ่คำสอนของหลวงพ่อเป็นวงกว้าง เป็นตาข่ายดักจับลูกหลานหลวงพ่อให้มารวมกันได้เป็นอย่างดี

7.ไม่มีครับ

8. - ห้องแสดงรูปภาพต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน
- โซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟซบุคของเว็บวัดท่าซุงอย่างเป็นทางการ ไว้แจ้งข่าวสารของทางวัด กำหนดการต่าง ๆ และสนทนาแลกเปลี่ยน แชร์รูปภาพไปทำบุญหรือทำกิจกรรมที่วัด โดยโยงกระดานเฟซบุคมาที่หน้าเว็บของวัดด้วย
- ช่อง Youtube ของทางวัด

9.ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ ลูกหลานทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว -/l\- กราบ กราบ กราบ

10.ยังไม่เคยทั้งสองที่เพราะอยู่ไกล และไม่ทัน แต่จะไปให้ได้ครับ

ความเห็นใดที่ไม่สมควร ถ้าอะไรมีอยู่แล้วแต่ผมดูไม่ถ้วนถี่เอง กราบขออภัย ขอบพระคุณทีมงานทุกท่านครับ


......ตอบ ข้อ 1 เรื่องเวปบอร์ด ทางเราไม่ได้เน้นครับ เพราะเคยมีปัญหาชาวต่างชาติเข้ามาโพสต์ด้วย
.......ตอบ ข้อ 3 ยังไม่ได้สมัครให้เลย เพราะยังไม่มีจังหวะครับ หากเปิดเมื่อไร ชาวต่างชาติเข้าสมัครทันที เคยเจอมาแล้ว
.......ตอบ ข้อ 8 เรื่อง facebook ทางทีมงานยังไม่มีเวลาทำ เพราะงานแค่ลงเวปก็ไม่ว่างอยู่แล้ว ช่วงนี้เรากำลังทำ E-book กันอยู่ครับ

ทีมงานฯ
จาก : suvieng@....com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ตอบแบบสอบถามสิบข้อ
วันที่ : 31/05/79 13:38

1. ดีมากครับ ได้รู้ข่าวสารของทางวัด
2. ได้ชมเกือบทุกเรื่องครับ
3. ผมว่าสมัครเฉพาะวันพระดีแล้วครับ
4. ผมมีอยู่ที่ใจแล้วครับ
5. ดีครับ
6. ชอบทุกๆเรื่องครับ
7. ไม่มีครับ
8. ผมคิดว่าดีอยู่แล้วครับ
9. ประทับใจท่านทุกๆ จุด รักและเคารพท่านมากครับ
10. เคยแล้วครับทั้งสองที่

สุวิชาจาก : ppaisan@....com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ขอสมัครสมาชิกครับ
วันที่ : 29/05/12 19:59

เรียน ทีมงานดูแลเว็บ

ผมมีความชื่นชมการจัดทำเว็บไซต์ของวัดมากโดยเฉพาะเรื่องธรรมตามสายเนื่องจากผมใช้เป็นครูสอนปฏิบัติตลอดเวลา เพราะไม่สามารถหาข้อมูลได้ครบถ้วนเรียกว่าผมปฏิบัติโดยอาศัยธรรมะออนไลน์ของที่วัดเป็นหล้กสูตรเลยก็ว่าได้

การเผยแพร่ศาสนาไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ซีดี หรือเว็บไซต์ก็เป็นธรรมทานครับ ผมขอโมทนาบุญด้วยครับ

ผมอยากสมัครสมาชิกครับ ผมรบกวนช่วยแจ้งกลับให้ผมด้วยครับว่าผมจะเป็นสมาชิกได้อย่างไร

ไพศาล พ.จาก : kanya181@.....com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : แสดงความคิดเห็น
วันที่ : 25/05/12 15:55

1. ดีมากครับเป็นการแจ้งความคืบหน้าและรายละเอียดในวัดข่าวสารทุกหัวข้อมีประโยนช์

2. ถ้ามีเวลาก็จะเปิดชมทุกเรื่องครับ

3. ผมเคยสมัครไปแล้วลืมรหัส แต่ก็ดีครับเพราะผมเองก็คิดว่าทางทีมงานคงคิดมาอย่างดีแล้วถึงความถูกต้องจึงให้สมัครแต่วันพระ

4. หนังสือหลวงพ่อมีแล้วบางเล่ม(ยังอ่านไม่หมด) แต่ต้องการพระบูชาหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ และสมเด็จองค์ปฐมมาก ทางวัดไม่จัดส่งให้เพราะกลัวเสียหาย ผมเองอยากไปวัดและบูชากลับมา หาเวลาไปอยู่ (นานมากแล้ว หาอยู่ได้555)

5. เดือนที่แล้วทำบุญออนไลน์ไป 10000 บาท ก็ยังเก็บค่าทำเนียบอยู่ครับ 25 บาท

6. ชอบๆทุกเรื่องที่หลวงพ่อสั่งและสอน

7. ไม่มีครับ

8. จะช่วยคิดครับ (แต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออก เพราะเห็นว่าทุกอย่างดีอยู่แล้ว )

9. หลวงท่านพูดตรงไปตรงมา ถึงผมไม่เคยได้พบท่านแลยก็ตาม แต่การบันทึกเทปเอาไว้ มีประโยนช์มากท่านคงรู้ถึงสิ่งนี้ดีก่อนเราๆ มีคนมีหลายๆคนที่ได้ฟังสิ่งที่ท่านได้บันทึกเอาไว้ จะต้องประทับใจในพระพุทธศาสนาของเราอีกมากและจะต้องกลัวปาบอย่างแน่นนอน

10 .ผมเคยไปเที่ยววัดท่าซุงหลายหนไปแล้วอย่ากลับ ส่วนบ้านสายลมไม่เคยไป (สิ่งที่อย่างทำ อย่างทำบุญ 500000 บาท ให้วัดท่าซุง กำลังหาปัจจัยอยู่ หาครบเมื่อไรไปเมื่อนนั้น ไม่ได้โม้นะครับเขียนตรงนี้จริงๆ เมื่อมีข่าวคนนี้ไปทำบุญที่วัด ถวายเงินจำนวนนี้ ก็คือผมนั้นเอง เพราะศรัธาในพระพุทธเจ้า ศรัธาหลวงพ่อมาก หลวงพ่อท่านเป็นพระที่จริงจังและจริงใจตรงไปตรงมา

สุดท้ายขอให้ธรรมะอยู่คู่โลกนี้ไปตลอด

เขมจาก : pat_lee006@...com
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : สมาชิกที่ถูกลบเพราะระบบมีปัญหา
วันที่ : 11/05/12 21:52

......เนื่องจากผมได้สมัครสมาชิกไว้นานแล้วแต่มิได้เข้ามาบ่อยนักจากข้อมูลที่สมาชิกชื่อไทยที่ลบไปทำให้ผมไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จึงของแจ้งว่าอยากสมัครอีก ครั้งชื่อเดิมที่ใช้คือ ศรีเทพไทย ผมต้องดำเนินการสมัครใหม่อย่างไรครับ
สำหรับเรื่องที่ถามตอบเป็นข้อๆดังนี้

1. เรื่องเวปเป็นช่องทางสื่อสารที่ข้อมูลชัดเจนและรวดเร็วดีมาก

2. เมื่อเข้ามาแล้วเปิดชมได้เกือบ100เปอร์เซ็นต์มีบางอย่างที่เข้าชมไม่ได้เพราะใช้โปรแกรมไฟฟอกบางโปรแกรสเล่นคลิปไม่ได้

3. เรื่องสมาชิกสมัครยากน่าจะให้กรอกใบสมัครได้ทุกวันแต่ให้ทางทีมงานพิจรณาเป็นรายๆไป

4. เรื่องหนังสือและอื่นๆส่วนใหญ่มีหมดแล้วตั้งแต่หลวงพ่อยังอยู่

5. การทำบุญทางธนาคารสะดวกดีมาก

6. ชอบการตอบคำถามที่สมาชิกถาม

7. ไม่มีอะไรขัดข้อง

8. น่าจะมีการคุยสอบถามสดๆได้แบบกำหนดเวลาเป็นครั้งๆเพราะการคุยแชดสดๆจะทำให้รู้ข้อมูลได้รวดเร็ว

9. หลวงพ่อมีคำสอนที่ตรงใจเข้าใจง่ายและเห็นผลได้ตริง

10. ไปทั้งสองที่แต่ส่วนใหญ่จะไปสายลม

ศรีเทพไทยจาก : teepbut
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง "เวปวัดท่าซุง"
วันที่ : 14/06/55 13:39

ประทีป
1. คิดอย่างไร เรื่องการจัดทำเว็บวัดท่าซุง เพราะ
ตอบ เป็นการให้ธรรมทานที่สะดวกดีมากง่ายต่อการเข้าชม
2. เมื่อเข้ามาชมเว็บแล้ว ท่านได้เปิดชมทุกเรื่องไหม ?
ตอบ ไม่ทุกเรื่องหรอกครับ แต่จะชมหรือดูตามจริตที่ชอบเป็นวันๆๆไปเท่านั้น แต่โดยรวมๆชอบหมด

3. การรับสมัครสมาชิก ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากมีชาวต่างชาติเข้ามาก่อกวน ทำให้ต้องปิดรับ มีความเห็นอย่างไรบ้าง ? เป็นสิ่งที่ดี อย่างที่เคยได้ยินว่าเรื่องของพระเดชพระคุณหลวงพ่อควรจะเป็นเรื่องที่รู้เฉพาะผู้ที่นับถือจริงๆ ลูกหลาน ศิษย์ เป็นต้น

4. เรื่องหนังสือ, ซีดี, วีซีดี, วัตถุมงคล ท่านต้องการสิ่งใดบ้าง ? อยากให้อัพเดทโดยเฉพาะวัตถุมงคล เป็นต้น

5. วิธีการทำบุญทางธนาคาร ได้รับความสะดวกดีขึ้นไหม ? ดีมากครับ (แบบไม่เสียค่าธรรมเนียม)

6. ท่านชอบเรื่องอะไรมากที่สุด ? ชอบฟังเทศน์หลวงพ่อ ชอบคลิปที่ภาพหลวงพ่อ ทุกอย่างครับ

7. มีข้อขัดข้องเรื่องอะไรบ้าง? อยากให้มีภาพหลวงพ่อตอนเทศน์ธรรมะให้มากกว่านี้ครับ

8. คิดว่าควรจะพัฒนาเว็บทางด้านใดอีกบ้าง ? โดยรวมๆก็ดีครับ แต่ทุกเรื่องอยากให้อัพเดทเป็นปัจจุบันมากกว่านี้

9. ท่านประทับใจองค์หลวงพ่อตรงจุดไหนบ้าง ? ธรรมะง่ายๆตรงใจไม่ต้องพิธีมากการทำบุญครับ

10. ท่านเคยมาเที่ยวชมวัดท่าซุง หรือมาที่บ้านสายลมบ้างแล้วหรือยัง ?

วัดท่าซุงกระผมยังไม่เคยไปเลยได้ดูภาพจากเวปเท่านั้น(จะหาเวลาว่างไปให้ได้)จะต้องไปให้ได้ครับ
ส่วนบ้านซอยสายลมนั้นไปทุกเดือนประจำ(ฝึกญาณ 8 ถวายสังฆทานชอบมาก ทำบุญอื่นๆ)


จาก : suphattraa
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ตอบคำถาม 10 ข้อ
วันที่ : 14/06/55 13:40
semi

1. เว็บดูสวยงามดี สำคัญที่เนื้อหา ดังนั้นเรื่องไม่ทันสมัยคงไม่ใช่
2. ส่วนมากดูข้อความที่อัพเดท แต่ทั่วๆ ก็ดูมาแล้ว
3. เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่าง
4. ไม่มีค่ะ
5. ดีค่ะ
6. ข่าวสารทางวัดอัพเดทได้เร็วมาก เช่นที่วัดมีงานอะไรก็บอกอย่างรวดเร็ว รูปภาพสวยงาม
7. ไม่มีค่ะ
8. ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวเลยนึกไม่ออกว่าต้องการอะไรอีก หรือทางวัดควรมี facebook ไหมคะ
9. ไม่ว่าธรรมะบทใดๆ ก็ตาม หลวงพ่อจะเชื่อมโยงเข้าพระนิพพานตลอด อย่างแยบยล
10. สายลมไปทุกเดือน วัดท่าซุงแทบทุกงานอยู่แล้วจาก :
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ตอบคำถาม 10 ข้อ
วันที่ : 14/07/12 03:27
นวพร

1 เวบดิฉันคิดว่าก็ดีแล้วคะ

2 ไม่ได้ชมทุกเรื่องคะ เน้นฟังธรรมะหลวงพ่อ ส่วนอื่นๆก็ดูเป็นครั้งคราวคะ

3 อยากเป็นสมาชิกเหมือนกันคะ คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาโดยการให้คนที่อยากเป็นสมาชิกนำบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่าย ไปสมัครที่วัด หรือซอยสายลมไปเลยคะ แล้วรับล๊อคอินมาเข้าเวบ จะได้หมดปัญหาคนก่อกวน เพราะรู้ว่าวัดจะรู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน
ที่สำคัญต้องให้สมัครได้ที่บ้านสายลมด้วยนะคะ เพราะดิฉันอยู่กรุงเทพฯ จะได้สมัครได้คะ อิอิ

4 อยากให้บ้านสายลมมีหนังสือและวัตถุมงคลมากกว่านี้คะ

5 การทำบุญสะดวกขึ้นคะ ดีคะไม่ต้องเสียคะธรรมเนียม

6 ชอบฟังธรรมะของหลวงพ่อคะ

7 ขัดข้องเรื่องสมัครสมาชิก กับ ธรรมะหลวงพ่อบางครั้งก็เปิดไม่ได้คะ ฟังหลวงพ่อสนทนาธรรมที่อเมริกายังไม่ครบเลยคะ ตอนนี้เลยฟังสารธรรมแทนคะ

8 เวบก็ดีอยู่แล้ว แต่รูปบางครั้งก็ไม่ขึ้นคะ

9 ประทับใจในปฏิปาทาของหลวงพ่อคะ หลวงพ่อไม่ห่วงกายเลย ขนาดป่วยยังนอนอัดเทปให้พวกเราฟัง หวังจะพาพวกเราไปนิพพานอย่างเดียว ไม่มีพระองค์ไหนทำได้ขนาดหลวงพ่อคะ เพราะมีอาจารย์ดีคะคือหลวงพ่อปาน และอาจารย์อีกหลายท่าน อีกอย่างหลวงพ่อไม่ได้หวงวิชาเลยคะ บอกหมดไส้หมดพุง พวกเราถึงเอาดีกันได้ขนาดนี้คะ

10 ไปบ้านสายลมทุกเดือนไปฝึกมโนมยิทธิ กับญาน 8 คะ ส่วนวัดท่าซุงยังไม่เคยไปคะ หวังว่าสักวันคงได้ไปคะ
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน :
วันที่ : 13/06/12 13:39
มงคล

1.ดีมากครับ เข้ามาชมเพราะต้องการ ธรรมจากองค์หลวงพ่อ และข่าวสารต่างๆ ก็ตรงตามความต้องการครับ
2.เปิดเกือบทุกเรื่อง
3.แล้วแต่ทางทีมงานจะพิจารณาครับ
4.หนังสือ, ซีดี, วีซีดี ก้พอแล้วครับ
5.สะดวกมากครับ เพราะไม่เคยไปที่วัดเลยก็สามารถทำได้
6.หนังสือธรรมะ
7.ลืมรหัสสมาชิกของตัวเอง เพราะไม่ค่อยได้เข้าบ่อย
8.ตอบปัญหาทางธรรมก็ดีครับ
9.สอนตรง ไม่อ้อม ถูกต้อง ชัดเจน และความเมตตาขององค์หลวงพ่อไม่มีประมาณ ได้รู้ธรรม เห็นธรรมก็เพราะองค์หลวงพ่อ บุญกุศลที่ลูกได้ทำมาทั้งหมดทั้งมวลขอยกถวายองค์หลวงพ่อ สาธุ
10.เคยไปแต่บ้านสายลมครับ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 23/6/13 at 08:44 [ QUOTE ]


จาก :
ถึง : webmaster@watthasung.com
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : เว็บมาสเตอร์
วันที่ : 10/06/12 20:38

ต้อง กุณฑิกา

หนูคิดว่ามีความเหมาะสมมาก มีการจัดทําเว็บไซด์เพื่อให้คนได้เจ้ามาดู เผื่อคนที่ชอบมาวัดท่าซุง หรือคนมาปฏิบัติธรรมจะได้รู้ข่าวสารของทางวัด เวลาวัดมีกิจกรรมจะได้รู้ข่าวสารของทางวัด และรู้เวลาว่ามีกิจกรรมใดบ้าง และสามารถปริ้นไปได้จาก : dee......@ntlworld.com
ถึง : "webmaster@watthasung.com"
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : ทำอย่างไรจะได้เป็นสมาชิก ฟังหลวงพ่อแสดงธรรม
วันที่ : 26/12/11 20:26

เราอยู่ประเทศอังกฤษถาวร และเป็นแฟนคลับหลวงพ่อ มา 19 ปี รักในคำสอนหลวงพ่อมาก อยากสมัครเป็นสมาชิก แต่ไม่รู้ว่าวันไหนเป็นวันพระ ไม่มีปฏิทินไทย เป็นสมาชิกเว็บ..... ได้อ่าน ฟังเทศน์ หลวงพ่อแล้วอยู่ไม่ได้ เคยไปเมืองไทยไปหาวัดท่าฃุงและได้เรียนมโน 2 วัน แต่ทั้งหมดที่เรียนนั้นได้มาหมดแล้วเมื่ออายุ23ปี เพียงแต่ว่าไม่รู้เรียกวิชาอะไรเลยไปเมืองไทยค้นคว้า กรุณาบอกวัน เวลา ว่าสมัครได้เมื่อไหร่ จะได้ตื่นทัน ย้ำเวลาไทยเร็วกว่า7ชั่วโมง ขอความเมตตา e-mail มาที่ dee....@ntlworld.com

ขอออกความเห็นเล็กน้อย การที่ทางวัดเปิดเว็บขิ้นมาเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ทางพระพุทศาสนามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจที่จะไปพระนิพพาน เมื่อได้เห็นทุกข์โทษ แห่งการเกิดอย่างแท้จริงด้วยปัญญาแล้ว ขออนุโมธนากับคณะทีมเว็บค่ะอีเมล์..ติดต่อทีมงาน : คิดถึงหลวงพ่อ


จาก : google.ka..@hotmail.com
ถึง : "webmaster@watthasung.com"
หัวเรื่อง : ติดต่อทีมงาน : คิดถึงหลวงพ่อ
วันที่ : 26/12/10 15:30

วนิชา มีใย

กราบสวัสดีทุกท่านที่ได้จัดทำเว็บนี้ขึ้นมา และถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณกันหนูมากค่ะ เพราะเว็บนี้มีประโยชน์มากและทันสมัยมากค่ะ ตอนนี้หนูยังไม่ได้ดูครบหมดทุกเรื่อง แต่ต่อไปจะดูให้ครบค่ะ

หนูเคยไปวัดท่าซุงตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ เพราะแม่พาไปหนูรู้สึกรักและเคารพในองค์หลวงพ่อมาก รู้สึกว่าท่านมีความเมตตากับทุกคนมากค่ะ และที่บ้านของหนูทุกคนก็คิดแบบเดียวกันค่ะ

และเวลาที่หนูเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาหนูจะเป็นคนที่โมโหร้ายมากค่ะ เรียกว่ายังเลวอยู่มาก แต่พอหนูนึกถึงหน้าหลวงพ่อขึ้นมาอารมณ์โกรธของหนูก็จะเย็นลงมากทีเดียวค่ะ

ที่เป็นอย่างนั้นอนูคิดว่าหนูรักและเคารพหลวงพ่อมากๆ หลวงพ่อคือที่สุดในชีวิตของหนู และเวลาหนูมัเรื่องที่แก้ไขได้ยาก หนูก็จะคิดถึงท่านเสมอ เรียกว่าท่านอยู่ในใจหนูตลอดเลยค่ะ

ทุกวันนี้คิดถึงท่านมากอยากไปอยู่กับท่าน แต่ทำไม่ได้เพราะหนูรู้ว่าหนูยังเลวอยู่มาก และหนูจะพยายามทำตามที่หลวงพ่อสอนให้เกิดความสำเร็จให้ได้ค่ะ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/10/13 at 14:26 [ QUOTE ]


ถาม - 1. คิดอย่างไร เรื่องการจัดทำเว็บวัดท่าซุง เพราะมีคนบอกว่าไม่ทันสมัยจริงหรือ ?
ตอบ - มีประโยชน์มากครับ ทำให้ลูกหลานหลวงพ่อทั่วทุกมุมโลกได้รับข้อมูลข่าวสาร และสามารถรับรู้กิจกรรมต่างๆของวัดได้โดยตลอด เพื่อวางแผนมาร่วมงานบุญ
ผมเชื่อว่าเว็บวัดท่าซุงตั้งขึ้นมาเพื่อเผยแพร่คำสอนของหลวงพ่อ มิใช่เพื่อเชิงพาณิชย์ คำสอนของหลวงพ่อมีความทันสมัยอยู่แล้วไม่จำกัดกาล แต่ขอให้ทันสมัยในด้านที่สามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้

ถาม - 2. เมื่อเข้ามาชมเว็บแล้ว ท่านได้เปิดชมทุกเรื่องไหม ?
ตอบ - เริ่มจากเช็คข่าวสารใหม่ๆที่อัพเดท และจะฟังหลวงพ่อเทศน์จากรวมซีดีคำสอน

ถาม - 3. การรับสมัครสมาชิก ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากมีชาวต่างชาติเข้ามาก่อกวน ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ - เห็นด้วยเพื่อป้องกันเวปจากผู้ไม่หวังดี

ถาม - 4. เรื่องหนังสือ, ซีดี, วีซีดี, วัตถุมงคล ท่านต้องการสิ่งใดบ้าง ?
ตอบ - จะเปิดดูไว้เป็นข้อมูล แต่ชอบไปเช่าที่วัดโดยตรงถึอว่าได้ทำบุญด้วย

ถาม - 5. วิธีการทำบุญทางธนาคาร ได้รับความสะดวกดีขึ้นไหม ?
ตอบ - ชอบมากครับ การเปิดให้สามารถทำบุญออนไลน์ เพราะได้มีโอกาสทำบุญทุกวัน(ใส่กระปุกวิระทะโย)และทุกเดือนได้ส่งเงินมาทำบุญที่วัด สำหรับผมและลูกหลานหลวงพ่อทุกคนที่อาศัยและทำงานอยู่ต่างประเทศ ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ถาม - 6. ท่านชอบเรื่องอะไรมากที่สุด ?
ตอบ - ชอบรวมคำสอนหลวงพ่อ เพราะนั่งทำงานไปก็เปิดฟังคำสอนหลวงพ่อไปด้วย เหมือนได้อยู่กับหลวงพ่อตลอด มีความสุขครับ และจิตเราก็ไม่น้อมไปทางอกุศลกรรมด้วย

ถาม - 7. มีข้อขัดข้องเรื่องอะไรบ้าง?
มีแต่จะขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาทำงาน ไม่ขอคอมเพลนครับ

ถาม - 8. คิดว่าควรจะพัฒนาเว็บทางด้านใดอีกบ้าง ? (ยกเว้นแนะนำให้มีเว็บบอร์ด เพราะควบคุมดูแลยาก)
ตอบ - อยากเรียนปรึกษาครับว่าเวลาเวลาทางวัดจัดงานเช่น พิธืพุทธาภิเษก,สะเดาะเคราะห์,ทำบุญใหญ่ต่างๆ สามารถทำเป็นวิดิโอลิงค์ เปิดรับชมจากเวปไซด์เสมือนหนึ่งเราได้เข้าร่วมอยู่ในพิธีนั้น บางครั้งภารกิจทางโลกที่ยังต้องรับผิดชอบอยู่บวกกับมิได้อยู่เมืองไทยและแฟกเตอร์หลายๆอย่างทำให้เราไม่สามารถทำในสิ่งที่อยากทำได้

ถาม - 9. ท่านประทับใจองค์หลวงพ่อตรงจุดไหนบ้าง ?
ตอบ - พ่อคือผู้ให้กับลูกทุกๆอย่าง ไม่มีพ่อก็ไม่มีลูกในวันนี้ จะขอเดินตามรอยพ่อเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้

ถาม - 10. ท่านเคยมาเที่ยวชมวัดท่าซุง หรือมาที่บ้านสายลมบ้างแล้วหรือยัง ?
ตอบ - ทุกครั้งที่ทำได้จะมาเสมอ

ถาม - 11. ขณะนี้กำลังจัดทำ Watthasung E-book ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ - ตั้งแต่เปิดให้อ่านได้อย่างเป็นทางการ ท่านทำให้เรานอนดึกขึ้นไปอีกแล้ว เล่มไหนเล่มไหนก็น่าอ่านไปหมด ขอบคุณมากๆครับ ที่มอบแต่สิ่งดีๆให้

ถาม - 12. เรื่อง "วัตถุมงคล" ของวัดท่าซุง อยากจะให้ทีมงานฯ เพิ่มเติมอะไรบ้าง?
ตอบ - วัตถุมงคลชอบไปชมที่วัด แต่ที่อยากได้คืออยากพบทีมงานฯ ที่น่ารักทุกคน
จะขอคารวะซัก 100 จอก (น้ำมนต์หลวงพ่อน่ะครับ)

ขอขอบพระคุณในความอุตสาหะของทีมงานฯ ที่ได้นำสิ่งอันเป็นมงคลมาให้เรา
ด้วยหัวใจคารวะ

T.Ratch


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/10/13 at 00:39 [ QUOTE ]


ตอบคำถามนะคะ
ถาม - 1. คิดอย่างไร เรื่องการจัดทำเว็บวัดท่าซุง เพราะมีคนบอกว่าไม่ทันสมัยจริงหรือ ?
ตอบ. ดีใจที่มีการจัดทำเวฟวัดท่าซุงขึ้นมา ได้รับรู้ข่าวสาร งานบุญ ประวัติ และคำสอนของหลวงพ่อ
เวฟทำแรกๆก็ต้องมีข้อไม่สมบุรณ์บางเป็นธรรมดา จัดทำไปเรื่อยๆก็พัฒนาเวฟให้ดูน่าอ่านได้เช่นกันคะ เป็นกำลังใจให้คณะจัดทำเวฟนะคะ

ถาม - 2. เมื่อเข้ามาชมเว็บแล้ว ท่านได้เปิดชมทุกเรื่องไหม ?
ตอบ - ไม่ทุกเรื่องคะ ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้อยากอ่านอะไรคะ เช่นเดือนนี้จะมีงานอะไรที่วัด

ถาม - 3. การรับสมัครสมาชิก ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากมีชาวต่างชาติเข้ามาก่อกวน ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ - หลวงพ่อท่านสั่งสอนให้เป็นคนรู็จักระเบียบ ก็ต้องทำตามระเบียบเวฟวัดคะ รอสมัครวันพระได้คะ

ถาม - 4. เรื่องหนังสือ, ซีดี, วีซีดี, วัตถุมงคล ท่านต้องการสิ่งใดบ้าง ?
ตอบ - ต้องการทั้งหมด ขึ้นอยู่ว่าจะนำไปงานอะไร เช่นไปซื้อหนังสือ ซีดี แจกเป็นธรรมทานเวลาไปงานวัดต่างๆ

ถาม - 5. วิธีการทำบุญทางธนาคาร ได้รับความสะดวกดีขึ้นไหม ?
ตอบ - สะดวกดีคะ

ถาม - 6. ท่านชอบเรื่องอะไรมากที่สุด ?
ตอบ - จริงๆชอบหมดนะคะ แต่ถ้าจะให้เลือกก็หนังสือธรรมะ สมบัติพ่อให้

ถาม - 7. มีข้อขัดข้องเรื่องอะไรบ้าง?
ตอบ - แต่ก่อนมีเรื่องลืมระหัสเข้า ต้องรอสมัครใหม่ แต่ตอนนี้ทางทีมงานก็ทำโปรแกรมช่วยจำแล้ว กดแล้วจำให้เลย ดีมากคะ

ถาม - 8. คิดว่าควรจะพัฒนาเว็บทางด้านใดอีกบ้าง ? (ยกเว้นแนะนำให้มีเว็บบอร์ด เพราะควบคุมดูแลยาก)
ตอบ - จัดรูปแบบหน้า home ให้ดูทันสมัยขึ้น อักษรอ่านง่าย จัดหมวดหมู่ให้ดูสบายตา

ถาม - 9. ท่านประทับใจองค์หลวงพ่อตรงจุดไหนบ้าง ?
ตอบ - ที่สุดคือความเสียสละ และความเมตตา สอนสั่ง ต้องการให้ลูกๆ หลานๆ ไม่ลงนรก ไปพระนิพพานทุกคน

ถาม - 10. ท่านเคยมาเที่ยวชมวัดท่าซุง หรือมาที่บ้านสายลมบ้างแล้วหรือยัง ?
ตอบ - มาเป็นประจำคะ จากรุ่นคุณปู่ (นิพพานแล้ว) คุณพ่อ ตัวเอง และลูกชาย

ถาม - 11. ขณะนี้กำลังจัดทำ Watthasung E-book ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ - อนุโมทนาในธรรมทานคะ ปกติไม่ชอบอ่านหนัง แต่เปิดเสียงธรรมหลวงพ่อฟังได้เป็นชั่วโมง หรือทั้งวัน ฟังกันทั้งบ้านคะ ดีมากๆคะ

ถาม - 12. เรื่อง "วัตถุมงคล" ของวัดท่าซุง อยากจะให้ทีมงานฯ เพิ่มเติมอะไรบ้าง?
ตอบ - คุณพ่อเช่าไว้ตอนหลวงพ่อยังอยู่เยอะมากที่บ้านคะ เลยไม่สนใจสิ่งอื่นอีกแล้ว เพราะที่มีอยู่ดีมากๆแล้วคะ

สุดท้ายขอเป็นกำลังใจ และอนุโมทนาบุญ ทีมงานเวฟวัดท่าซุง ที่จัดทำเวฟนี้ขึ้นมาคะ ขอให้อย่าหยุดพัฒนาเวฟนะคะ ลูกๆ หลานๆ หลวงพ่อรอชมคะ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/7/16 at 10:34 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 30/7/16 at 10:48 [ QUOTE ]


ตอบคำถามครับ
ถาม - 1. คิดอย่างไร เรื่องการจัดทำเว็บวัดท่าซุง เพราะมีคนบอกว่าไม่ทันสมัยจริงหรือ ?
ตอบ. ดีมากๆครับ แฟนผมมักจะเข้าเว็บไซด์ของวัดแทบทุกวันเพื่อทราบกิจกรรมต่างๆของวัดและจะนำมาเล่าให้ผมฟังครับ

ถาม - 2. เมื่อเข้ามาชมเว็บแล้ว ท่านได้เปิดชมทุกเรื่องไหม ?
ตอบ - ไม่ทุกเรื่องครับ ส่วนใหญ่จะดูกิจกรรมของวัดครับ

ถาม - 3. การรับสมัครสมาชิก ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากมีชาวต่างชาติเข้ามาก่อกวน ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ - ผมเป็นสมาชิกเว็บมานานแล้ว จึงไม่มีปัญหานี้ครับ

ถาม - 4. เรื่องหนังสือ, ซีดี, วีซีดี, วัตถุมงคล ท่านต้องการสิ่งใดบ้าง ?
ตอบ - อยากได้หนังสือเรื่อง"มโมยิทธิและประวัติของฉัน"ครับ เพราะที่วัดไม่มีจำหน่ายแล้ว

ถาม - 5. วิธีการทำบุญทางธนาคาร ได้รับความสะดวกดีขึ้นไหม ?
ตอบ - คิดว่าดีนะครบ

ถาม - 6. ท่านชอบเรื่องอะไรมากที่สุด ?
ตอบ - การฝึกมโนมยิทธิครับ เป็นการพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรท่าน ว่าสวรรค์มีจริง พรหมมีจริง นิพพานไม่สูญ ผู้ที่ฝึกก็ยังไปหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้

ถาม - 7. มีข้อขัดข้องเรื่องอะไรบ้าง?
ตอบ - ไม่มีครับ

ถาม - 8. คิดว่าควรจะพัฒนาเว็บทางด้านใดอีกบ้าง ? (ยกเว้นแนะนำให้มีเว็บบอร์ด เพราะควบคุมดูแลยาก)
ตอบ - เพิ่มความสวยงามของน้าเว็บครับ

ถาม - 9. ท่านประทับใจองค์หลวงพ่อตรงจุดไหนบ้าง ?
ตอบ - ความเมตตาในลูกๆหลานๆครับ ความเพียรในการตัดกิเลสเพื่อพ้นทุกข์

ถาม - 10. ท่านเคยมาเที่ยวชมวัดท่าซุง หรือมาที่บ้านสายลมบ้างแล้วหรือยัง ?
ตอบ - ไปวัดท่าซุงทุกเดือนครับ บ้านสายลมไม่เคยไป

ถาม - 11. ขณะนี้กำลังจัดทำ Watthasung E-book ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ - ดีครับ

ถาม - 12. เรื่อง "วัตถุมงคล" ของวัดท่าซุง อยากจะให้ทีมงานฯ เพิ่มเติมอะไรบ้าง?
ตอบ - แล้วแต่ทางวัดครับ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top