Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 28/11/10 at 20:46 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ ธันวาคม 2553) "ทีมงานเว็บวัดท่าซุง"


รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๓


"จามร" และ " วิชชุดา " ผู้รวบรวม
พสิษฐ์ หีบพร ผู้ถ่ายภาพ

วันที่ ๒๙, ๓๐, ๓๑ ตุลาคม และ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ), พระครูสังฆรักษ์
สุรจิต, พระไพบูลย์
เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๒๙ ต.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้ว
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
ตอนกลางคืน เวลา ๑ ทุ่ม ท่านพระครูปลัด อนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท
เวลา ๓ ทุ่มครึ่งขึ้นพัก
วันที่ ๓๐, ๓๑ ต.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น.ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓๐ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๔๔ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๑๒ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๒๔ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๓๖๘ คน

วันที่ ๓๑ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๕๑ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๓๖ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๓๖ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๓๘๗ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๗๕๕ คน

วันที่ ๓๐, ๓๑ ต.ค. และ ๑ พ.ย. ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อ เวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก
ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์ คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน
เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร.ปริญญา นำสวด อิติปิโส ทำนองสรภัญญะ และคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล พระครูปลัดอนันต์ให้พร เวลา ๓ ทุ่มครึ่ง ขึ้นพัก
วันที่ ๒ พ.ย. เดินทางกลับวัด


วันที่ ๒๓ ต.ค. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ เป็นวันออกพรรษาญาติโยมพุทธบริษัทที่มารักษาศีลอยู่ที่ วัดช่วงเข้าพรรษาและที่เดินทางมาทำบุญต่างมา ซื้ออาหารใส่บาตรและทำบุญกันตั้งแต่เช้า


ท่านพระครูปลัดอนันต์ ลงรับสังฆทาน ที่ศาลาพระพินิจ ฯ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. มีญาติโยมเดินทางมาที่วัดเป็นจำนวนมากจากทั้งกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด เพื่อทำบุญใส่บาตรและฟังธรรมกันเต็มศาลาพระพินิจ ฯ
เวลา ๐๗.๔๐ น. ทายกเคาะระฆังให้สัญญานนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดขึ้นอาสน์สงฆ์ จากนั้นทายกกล่าวนำญาติโยมทั้งหมดกราบบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล ๘
ท่านพระครูปลัดอนันต์ให้ศีล พระสงฆ์สวดมนต์ "บทถวายพรพระ" ทายกกล่าวนำญาติโยมทั้งหมดถวายภัตตาหารเช้าและร่วมกันประเคน


จากนั้นทายกนำกล่าวอาราธนาธรรมและรับฟังธรรมจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ เนื่องในวันออกพรรษา เสร็จแล้วพระสงฆ์ให้พร เป็นอันจบพิธีทำบุญออกพรรษา

ญาติโยมที่มารักษาศีลและมาทำบุญ วันออกพรรษาบางส่วนก็เริ่มจับจองที่นั่ง เพื่อเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกไว้ก่อนแต่เช้าก่อนไปทำบุญที่ศาลาพระพินิจ ฯ เพราะกลัวว่าพอเสร็จจากทำบุญจะไม่มีที่นั่ง

เวลา ๐๙.๓๐ น. เริ่มทำพิธีพุทธาภิเษกประจำปี ที่พระอุโบสถ


ในพระอุโบสถ มีเหรียญล็อกเก็ตที่ระลึก "พระเดชพระคุณหลวงพ่อ" สำหรับแจกงานกฐินเป็นวัตถุมงคลที่พุทธาภิเษก ครั้งก่อนช่างยังทำไม่เสร็จ จึงต้องมาทำพิธีในวันนี้อีกครั้ง เพื่อให้มีวัตถุมงคลมอบให้แก่ผู้มาทำบุญในงานกฐินเป็นที่ระลึก


ปีนี้เป็น วันออกพรรษา ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ซึ่งตรงกับ วันปิยะมหาราช และเป็นการพุทธาภิเษก เป็นการจัดในช่วงเช้า ซึ่งต่างจากครั้งก่อน ๆ ที่จัดพิธีพุทธภิเษกในช่วงเวลาเย็น

ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์วัดท่าซุง ทยอยเข้าพระอุโบสถก่อนที่พิธีจะ เริ่มขึ้นที่ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ จุดธูปหน้าพระประธาน


หลังจากนั้นเปิดเทปบวงสรวงของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ คณะสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทสวด อิติปิโส ๑๐ จบ


เสียงประสานสวด อิติปิโส สะท้อนกังวานไปทั่วบริเวณโดยรอบ ทุกดวงจิตยึดมั่นด้วยศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัย คุณครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน และ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระราชพรหมยาน
เสร็จแล้ว ทำสมาธิ อธิษฐานจิตครึ่งชั่วโมง ทุกคนที่มาร่วมพิธีต่างรวมจิตตั้งมั่นให้เป็นหนึ่งให้ผ่องใสที่สุดเพื่อทำสมาธิ


ภายหลังจบพิธี ท่านพระครูปลัดอนันต์ ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์รอบวัตถุมงคล โดย พระละออง และ พระสมนึก ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้กับบรรดาญาติโยมและสิ่งของที่เข้าร่วมพิธี


รอบพระอุโบสถ ญาติโยมบางส่วนก็ถือโอกาสใส่ย่ามท่านพระครูปลัดอนันต์ ช่วงที่ท่านประพรมน้ำพระพุทธมนต์เสร็จ เป็นอันเสร็จพิธีพุทธาภิเษก ในวันนี้

วันที่ ๒๔ ต.ค. ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นวันทำบุญตักบาตรเทโว ฯ


ญาติโยมมาเลือกซื้ออาหารขึ้นถวายทำบุญที่ศาลาพระพินิจ ฯ และจับจองที่นั่ง ที่ตั้งโต๊ะวางอาหารสำหรับตักบาตร
เทโว ฯ รอบพระอุโบสถ กันตั้งแต่เช้า


ท่านพระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) ลงรับสังฆทานที่ศาลาพระพินิจ ฯ เวลา ๐๖.๓๐ น.


เวลา ๐๗.๐๐ น. ทายกกล่าวนำญาติโยมทั้งหมดบนศาลาพระพินิจ ฯ และญาติโยมที่อยู่ด้านล่างรอบ ๆ พระอุโบสถ ที่รอใส่ตักบาตรเทโว อาราธนาศีล ๕ พระครูสมุห์พิชิต ให้ศีล และเริ่มพิธีตักบาตรเทโว ฯ รอบพระอุโบสถ


รถบุปผชาติที่ตกแต่งสวยงามอัญเชิญพระพุทธรูปเคลื่อน นำหน้าแถวขบวนพระสงฆ์ทั้งหมดจากหน้าประตูพระอุโบสถวนทักษิณาวรรต


ญาติโยมที่รอกันอยู่หนาแน่น ๒ ข้างทางรอบพระอุโบสถทยอยกันเข้าตักบาตรพระพุทธด้วยดอกไม้ ข้าวสาร น้ำตาล อาหารแห้ง และ จตุปัจจัย


พระสงฆ์เดินบิณฑบาตข้าวสาร น้ำตาล อาหารแห้ง ข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัด จตุปัจจัย รอบพระอุโบสถ


วันนี้ญาติโยมมาทำบุญกันมาก พระสงฆ์ ต้องเดินรอบพระอุโบสถ เพื่อให้ญาติโยมได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายจตุปัจจัยได้สะดวก โดยรับบาตรด้านขวามือก่อน แล้วค่อยรับบาตรจากญาติโยมที่ ยืนรอใส่บาตรด้านซ้ายมือ จนญาติโยมได้มีโอกาสตักบาตรครบทุกท่าน เสร็จแล้วพระสฆ์จึงเดินเข้าศาลาพระพินิจ ฯ


จากนั้นทายกเคาะระฆังให้สัญญาน อาราธนาพระสงฆ์ทั้งหมดขึ้นอาสน์สงฆ์ จากนั้นทายกกล่าวนำญาติโยมทั้งหมดกราบบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดมนต์บทถวายพรพระ


ทายกกล่าวนำญาติโยมพุทธบริษัททั้งหมดถวายภัตตาหารเช้าและร่วมกันประเคน
จากนั้นทายกนำญาติโยมกล่าวอาราธนาธรรมและรับฟังธรรมจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ เรื่องต่อจากเมื่อวันออกพรรษา เสร็จแล้วพระสงฆ์ให้พร จบพิธีด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ญาติโยมเดินทางเข้าตัวเมืองอุทัยธานีเพื่อร่วมพิธีตักบาตรเทโว ฯ และชมงานประกวดงาช้างและโต๊ะหมู่บูชาในตัวเมืองอุทัยธานี

งานกฐินสามัคคีที่วัดท่าซุง
วันที่ ๒๐, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓


วันที่ ๒๐ ต.ค. เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร กองทุนถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งวัดที่สวนป่าไผ่ ส่วนที่ศาลา ๔ ไร่เริ่มเลี้ยงอาหารญาติโยมที่มางานกฐินและเดินทางเข้าพักในอาคารที่พักต่าง ๆ ตั้งแต่เช้า เจ้าภาพกองกฐินต่างทยอยกันเคลื่อนองค์กฐินเข้าสู่ศาลา ๑๒ ไร่ ตั้ง แต่ช่วงกลางวัน องค์กฐินปีนี้นอกจากผ้าไตร จำนวนมากแล้วยังมีพระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก,


พระพุทธรูปหน้าตัก ๓๐ นิ้วนับสิบองค์, รถบรรทุกเล็กสีขาวป้ายแดง รถปิ๊กอัพ และเครื่องบริวารต่าง ๆ อีกมากมายหลายอย่าง


บริเวณรอบศาลา ๑๒ ไร่ ก็มีร้านค้าของวัดเปิดอำนวยความสะดวกให้ญาติโยมเข้าเลือก ซื้อสินค้า รวมทั้งร้านหนังสือของวัดซึ่งวางจำหน่ายเทป ซีดี โปสเตอร์ หนังสือธรรมะคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ นิตยสารธัมมวิโมกข์


หน่วยบอกบุญ "อ.ยกทรง" จัดให้ญาติโยมพุทธบริษัทที่มางานทอดกฐิน ได้เขียนชื่อสะเดาะเคราะห์ และร่วมบุญหยอดบาตรหลายสิบรายการ เผื่อสำหรับ ญาติโยมที่มีปัจจัยน้อย แต่อยากร่วมทำบุญ หลาย ๆ อย่าง ได้มีโอกาสได้ทำบุญตามที่ต้องการ

ภายในงาน ดร. ปริญญา นุตาลัย ทำหน้าที่พิธีกร โดยมีวงดนตรีมโหรีปี่พาทย์เครื่องสายของนักเรียนโรงเรียน
พระสุธรรมยานเถระบรรเลงเพลงไพเราะให้ฟังเพลิดเพลินตลอด


เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ และพระครูสังฆรักษ์สุรจิต ลงรับสังฆทานที่ศาลา ๑๒ ไร่ ให้ญาติโยมได้ ทยอยเข้าทำสังฆทานกันเป็นแถวยาวเหยียด


เวลา ๒๐.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ และพระครูสังฆรักษ์สุรจิต เลิกรับสังฆทานและดนตรีมโหรีปี่พาทย์เครื่องสายบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

วันที่ ๒๑ ต.ค. เวลา ๐๖.๐๐ น.เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทั้งวัดที่สวนป่าไผ่


ญาติโยมเริ่มทยอยมาที่วัดกันมากขึ้น หลายคนนำองค์กฐินมาร่วม และหลายคนนำมา แต่จตุปัจจัยพร้อมจิตใจที่มุ่งมั่นสร้างบุญกฐินทานอย่างเต็มเปี่ยม บางท่านก็พากันมาทำบุญทั้งครอบครัวและนำพุ่มผ้าป่ามาร่วมถวายในงานกฐินด้วย


เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีบวงสรวง เนื่องในงานทำบุญทอดกฐิน เสร็จแล้วรับสังฆทานที่หน้าพระประธาน ที่ศาลา ๑๒ ไร่ พร้อมพระสงฆ์ ๓ รูป คือ


พระครูสังฆรักษ์สุรจิต พระครูใบฎีกาสมพงษ์ และ พระลำพึง ญาติโยมมากมายต่อแถวเข้าคิวรอถวายสังฆทานอย่างไม่ขาดสาย จนเจ้าหน้าที่เร่งทำงานกันอย่างขะมักเขม้น แถวถวายสังฆทานชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ยาวมากเป็นพิเศษเห็นแล้วน่าชื่นใจ กับกำลังบุญของทุกท่านเป็น อย่างยิ่ง


เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดท่าซุงที่ใต้ถุนอาคารศาลา ๑๒ ไร่ ส่วนญาติโยมที่มาร่วมงานบุญก็ได้อิ่มบุญอิ่มท้องกันถ้วนหน้าเพราะมีเจ้าภาพอาหารมากมายจัดอาหารรสอร่อยมาเลี้ยงไม่อั้นหลากชนิดตั้งแต่เช้าตรู่ที่ โรงทาน ศาลา ๔ ไร่


ญาติโยมยังคงทยอยเดินทางเข้ามาที่ศาลา ๑๒ ไร่อย่างไม่ขาดช่วงมากขึ้นเรื่อย ๆ ปริมาณรถในวัดหนาแน่น รถติดมากเป็นพิเศษ แม้กระทั่งเริ่มทำพิธีถวายผ้ากฐินแล้ว ญาติโยมก็ยังเร่งเดินเข้ามาที่ศาลา ๑๒ ไร่ กันอย่างต่อเนื่อง งานนี้นับว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจมากมาย


พื้นที่ศาลา ๑๒ ไร่ซึ่งโดยปกติจะกว้างขวางเหลือเฟือนั้นเหลือเพียงแค่ทางพอเดินผ่านด้านข้างได้เล็กน้อยเกือบจะไม่พอรองรับบรรดาสาธุชนที่มาร่วมงานทอดกฐิน ผู้ที่มาค่อนข้างช้าเลยต้องนั่งอยู่เกือบริมประตูทางเข้าด้านหน้า

เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มทำพิธีถวายผ้ากฐินทาน ดร. ปริญญา กล่าวเรียนเชิญตัวแทนญาติโยมพุทธบริษัทจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


หลังกราบบูชาพระรัตนตรัยแล้วเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง อานิสสงฆ์การถวายผ้ากฐินทาน โดยพระเดช พระคุณหลวงพ่อฯ เสร็จแล้ว ดร. ปริญญา กล่าวนำญาติโยมพุทธบริษัทอาราธนาศีล พระสงฆ์ ให้ศีล


ดร. ปริญญา กล่าวนำถวายผ้ากฐินทานและเครื่องบริวารกฐินทั้งหมด จากนั้นญาติโยมช่วยกันถวายผ้ากฐินให้พระสงฆ์ เจ้าภาพกองกฐินถวาย


พระพุทธรูปและรถยนต์ อุทิศส่วนกุศล และพระสงฆ์ให้พร จากนั้นญาติโยมใส่ย่ามพระที่ขึ้นรับผ้ากฐิน บางส่วนก็ยังคงเข้าถวายสังฆทานกระทั่ง เวลา ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐น. พระสงฆ์วัดท่าซุงทำพิธีกรานกฐินในพระอุโบสถแจ้งข่าว

วันที่ ๓๑ ธ.ค. และวันที่ ๑, ๒, ๓ มกราคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ
วันที่ ๑, ๒ ม.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 30/11/10 at 10:23 [ QUOTE ]
โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การเดช ถวายอาหาร และยารักษาโรคสำหรับสุนัข ประจำเดือน ตุลาคม
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึก ที่บ้านสายลม ในวันอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณวัชรา หาญเบญจพงศ์ นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันเสาร์ ขออนุโมทนา
เป็นอย่างสูง

๔. คุณณัฐกนก (ป้าสาย), อาจารย์ชูใจ และคณะ นำขนมมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และคณะนำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านสายลม
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คุณวิชชุดา ชัยกูล บริจาคถุงหิ้วหลายขนาด เพื่อใช้ที่ร้านจำหน่ายหนังสือธัมมวิโมกข์ ของวัด ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ในงานกฐิน ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. ผู้บริจาคเงินซื้อเสบียงและสิ่งของให้สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ มีรายนาม ดังนี้
คุณป้าศิวาลัย, คุณป้าอัมพร ถวายข้าวสาร ๑กระสอบ
คณะลูกหลานบ้านสายลม ถวายข้าวสาร ๒ กระสอบ
- คุณนพรุจ คุณสุวพัฒน์ และคณะลูก หลานบ้านสายลม ถวายค่าแก็สหุงต้ม และอื่น ๆ รวมมูลค่า ๒,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘. คณะคุณป้าอัฐฉรา และคณะลูกลานหลวงพ่อ จัดดอกไม้ในงานกฐินที่ศาลา ๑๒ ไร่
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายชื่อเจ้าภาพนำอาหารมาเลี้ยงในงาน ทำบุญทอดกฐิน ปี ๒๕๕๓ มีรายนามดังต่อไปนี้


๑. คุณทัศนีย์ บุญญสถิตย์ เลี้ยงข้าวมันไก่ ๑ วัน มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท


๒. คณะแม่ชีพยวน เลี้ยงไอศกรีม มูลค่า ๖,๔๐๐ บาท
๓.พระนิติและเฮียกวง เลี้ยงปลาท่องโก๋ ๒วัน มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท
๔. คณะสุคะโต เลี้ยงกระเพาะปลา ทอดมัน หมูสะเต๊ะ ข้าวผัด ข้าวขาหมู ผลไม้และน้ำอัดลม มูลค่า ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๕ .คุณทิพย์ และ คุณปุ้ย เลี้ยงโจ๊กหมู เป็นเวลา ๒ วัน


๖. คณะนินจา ขนมครก ๒ วัน มูลค่า ๓๘,๑๕๐ บาท
๗.คณะชาววังตะกู เลี้ยงข้าวเหนียวหมูทอด มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
๘. ข้าวต้มป้าจำเนียร เลี้ยงข้าวต้ม กาแฟและ โอวัลติน


๙. คณะคุณสมาน เลี้ยงราดหน้าและน้ำอัดลม มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ช่างโจ๋และคณะ เลี้ยงขนมปังปิ้ง มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท

๑๑. คณะคุณญาณกร สุทธิพันธ์ เลี้ยงขนมจีน มูลค่า ๗,๐๐๐ บาท
๑๒. คณะลูกลุงเพชร เลี้ยงอาหารหลายอย่าง และเครื่องดื่ม มูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๓. คณะคุณราตรี ตลาดไท เลี้ยงผลไม้ มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท


๑๔. คณะคุณเล็กพัทยา เลี้ยงปอเปี๊ยะทอด มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๕. คณะคุณสุนันทา คุณมลเฑียร หวานฉ่ำ เลี้ยงข้าวเกรียบปากหม้อและอาหารหลายอย่าง มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๖. คณะชาลีบอย เลี้ยง น้ำตาลสด มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท
๑๗. คุณรุ่งและคุณวิไล เลี้ยงผลไม้ มูลค่า ๖,๐๐๐ บาท


๑๘. คณะปลาร้าโคราช ปักธงชัย เลี้ยงส้มตำ น้ำพริกผักหลายอย่าง ผัดหมี่
๑๙. คณะศาลาเก่า


๒๐. ครอบครัวสีหวัลลภ เลี้ยงเย็นตาโฟ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท , ผัดไท มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท

๒๑. คุณลัดดาวรรณ เรืองศรีและคณะบึงสามพัน เลี้ยงกระเพาะปลา มูลค่า ๗,๐๐๐ บาท
๒๒. คณะโคกสมบูรณ์ เลี้ยงเมี่ยงคำ และน้ำสมุนไพร มูลค่า ๘,๐๐๐ บาท
๒๓. คณะคุณยุพา รุ่งเรือง เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและ อาหารหลายอย่าง มูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท
๒๔. คุณทองเอน เลี้ยงข้าวมันไก่และน้ำเต้าหู้ มูลค่า ๓,๕๐๐ บาท


๒๕. คณะเล็ก และคณะ เลี้ยงบาบิคิว มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

๒๖. คณะอยุธยา นำโดย คุณเดชฤทธิ์, คุณศรีรัตนา ชาญชะโรจน์ เลี้ยงแซนวิช มูลค่า ๓,๕๐๐ บาท


๒๗. ครอบครัวพึ่งวงค์และครอบครัวศิริแฉ่ง เลี้ยงผลไม้ มูลค่า ๘,๕๐๐ บาท
๒๘. คณะคุณบุญล้อมและบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๒๙. คณะลูกหลานชาวกาญจนบุรี โดย ห้างกนกกาญจน์และร้านแสงพิบูลย์การไฟฟ้า เลี้ยงสลัด เผือกทอดและเฉาก๋วย มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท
๓๐. คุณไพฑูรย์ - คุณละออง เลี้ยงน้ำอัดลม มูลค่า ๒,๕๐๐ บาท


๓๑. คณะธรรมนูญผลไม้ เลี้ยงผลไม้ มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท

๓๒. คณะหลวงพ่อโอและคุณอ๊อด เลี้ยงกล้วยทอด มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท


๓๓. คุณนวนศรีและคณะ เลี้ยงบะหมี่เกี๊ยว รวม ๒ วัน มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท
๓๔. คุณจันทิมา, คุณสุรารักษ์, ด.ญ สโรชา เลี้ยงข้าวเหนียวหน้ากุ้ง มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
๓๕. คณะคุณอำพัน ชูประสิทธ์ เลี้ยงขนมหลายอย่าง มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท


๓๖. คณะเวปพลังจิต เลี้ยงขนมปัง มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท


๓๗. คณะคุณสมชาย, คุณนิจจารีย์ และคณะ เลี้ยงหมี่ทรงเครื่องและโดนัท มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๓๘. คุณสุเทพ และคณะ เลี้ยงน้ำสมุนไพรหลายอย่าง
๓๙. คณะคุณชอุ้ม ลับแล เลี้ยงข้าวเหนียวหมูทอด ก๋วยจั๊บและผัดไท มูลค่า ๓๕,๐๐๐ บาท
๔๐. เบเกอร์รี่วัดท่าซุง เลี้ยงขนม

๔๑. คุณญาณี รวมยอด สะพานใหม่ เลี้ยงข้าวเหนียวหมูทอด มูลค่า ๕,๑๐๐ บาท


๔๒. ลุงเต่า โอเลี้ยงวัดท่าซุง เลี้ยงโอเลี้ยง, ชาเย็น

๔๓. ครอบครัวศรีบุญญารักษ์ เลี้ยงไส้กรอก


๔๔. คณะคุณตี๋,คุณเหน่งและเพื่อน ๆ เลี้ยงไอศกรีม มูลค่า ๒๔,๐๐๐ บาท


๔๕. โรงครัววัดท่าซุง เลี้ยงอาหารหลายอย่างขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top