Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 10/12/10 at 21:27 [ QUOTE ]

ภาพบรรยากาศ..งานบวชพระและบวชชีพราหมณ์ เพื่อปฏิบัติธุดงค์ ปี 2553


ภาพบรรยากาศ งานบวชพระและบวชชีพราหมณ์เพื่อปฏิบัติธุดงค์ ปี 2553


1. วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
2. วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
3. วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
4. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
5. วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓1

วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ทำพิธีบวงสรวงหน้าอุโบสถ เนื่องในโอกาสเริ่มงานปฏิบัติธุดงค์ ประจำปี ๒๕๕๓ นับเป็นปีที่ ๑๘ ของการจัดงานในครั้งนี้
ในปีนี้มีผู้สมัครอุปสมบท (หมู่) กันเป็นจำนวนมาก จำนวน ๑๕๙ คน
หลังจากทำพิธีบวงสรวงแล้ว พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณได้ให้โอวาทแก่ผู้อุปสมบท ที่ศาลาพระพินิจฯ
ญาติโยมที่มาร่วมงานปฏิบัติธุดงค์ ทำบุญร่วมบวชนาคที่ปะรำพิธี (หน่วยบุญ อ.ยกทรง) หน้าพระอุโบสถ


◄ll กลับสู่ด้านบน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 10/12/10 at 21:57 [ QUOTE ]


2

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

๐๖.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า นาคและญาติโยมพุทธบริษัทรับประทานอาหารที่ ศาลา ๑๒ ไร่


เสร็จแล้วบิดามารดาและเจ้าภาพของนาค ทำพิธีมอบผ้าไตรให้แก่นาคทุกคน ที่ศาลาพระพินิจฯ


๐๖.๓๐ น. ตั้งขบวนแห่ผู้อุปสมบท และผู้บวชพราหมณ์ชายหญิง โดยมีวงโยธวาทิตของ
คณะนักเรียน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียนรอบอุโบสถ ๓ รอบ


โดยมีบิดามารดาเจ้าภาพทั้งหลาย รวมทั้งคณะศิษยานุศิษย์มาร่วมแห่นาคขบวนแถวยาวเหยียด
หลังจากทำประทักษิณเวียนครบ ๓ รอบแล้ว นาคทั้งหมดเดินถือผ้าไตรเข้ามาด้านหน้า เพื่อทำพิธีวันทาเสมาต่อไป
๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณร จำนวน ๑๕๙ รูป เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๑ โดยท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ ชุดที่ ๒ โดยท่านเจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ที่พระอุโบสถวัดยาง (ใกล้วัดท่าซุง)

๐๙.๐๐ น. พิธีบวชพราหมณ์ชายหญิงโดย พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
ในปีนี้ผู้คนมีจำนวนมากเป็นกรณีพิเศษ เพราะตรงกับวันหยุดหลายวัน อีกทั้งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๘๓ พรรษาอีกด้วย

◄ll กลับสู่ด้านบน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/12/10 at 21:27 [ QUOTE ]


3

วันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่
๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม และพราหมณ์ชาย (บางคน) เดินเข้าไปปักกลดในป่าใหม่ ส่วนพราหมณ์หญิงปักกลดที่ป่าศรีไพร (ป่าเก่า)


◄ll กลับสู่ด้านบน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/12/10 at 21:35 [ QUOTE ]


4

เริ่มปฏิบัติธุดงค์วัตร
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ ธ.ค. ๕๓

วันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน และมีเสียงธรรมตามสาย

๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม๐๖.๐๐ น. ออกบิณฑบาต (บริเวณลานจอดรถ ๑๒ ไร่)

๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหาร (ฉันมื้อเดียว)

๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดศาลา ๑๒ ไร่

๑๒.๐๐ น. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ทำพิธีบวงสรวง ศาลา ๑๒ ไร่
๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ (แบบเต็มกำลัง มีเฉพาะวันที่ ๑๑ - ๑๒ ธ.ค. เท่านั้น)


◄ll กลับสู่ด้านบน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top