Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 18/1/11 at 13:44 [ QUOTE ]

ภาพบรรยากาศ งานที่พระธาตุดอยตุง และพระธาตุจอมกิตติ


ณ.พระธาตุดอยตุง และพระธาตุจอมกิตติพระธาตุดอยตุง ณ.วันที่ 8 มกราคม 2554


ห่มผ้าพระธาตุดอยตุง


ขึ้นตุงบริเวณรอบพระธาตุดอยตุง


บริเวณรอบๆ พระธาตุดอยตุง


ทำพิธีบรวงสรวงพระธาตุดอยตุง
ณ.ที่พระธาตุจอมกิตติ วันที่ 9 มกราคม 2554


ตระเตรียมการบรวงสรวงที่พระธาตุจอมกิตติ


บอกเล่าประวัติความเป็นมาของพระธาตุจอมกิตติ


บอกถึงสาเหตุของการเดินทางมาสักการะทุกปี


บรวงสรวงและห่มผ้าพระธาตุจอมกิตติ
ร่วมกันห่มผ้าและบูชาพระธาตุจอมกิตติ◄ll กลับสู่ด้านบน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top