Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 10/4/11 at 11:41 [ QUOTE ]

กำหนดการอบรมโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2554


ขอเชิญเยาวชน ข้าราชการ ประชาชน และศิษยานุศิษย์ของวัดท่าซุง
ร่วมอบรมโครงการ “หนึ่งใจ ... ให้ธรรมะ”


ในวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2554
ณ ศาลา 12 ไร่ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ. เมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธานี


ด้วยมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
กำหนดจัดอบรมโครงการ “ หนึ่งใจ ... ให้ธรรมะ ” .ในระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ 3 วัดจันทาราม (ท่าซุง) โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา เยาวชน ข้าราชการ ประชาชน และศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง จำนวน 1000 คน ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างวัดกับหน่วยราชการ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2554
เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ณ ศาลา 12 ไร่
เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
หลังจากนั้นพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (เจ้าอาวาสวัดท่าซุง) กล่าวต้อนรับเสร็จแล้ว ผู้เข้ารับอบรม
สมาทานศีล รับศีล แล้วเปิดการปฐมนิเทศก์

เวลา 13.00 น. ฝึกกรรมฐาน (มโนฯ ครึ่งกำลัง)
เวลา 17.30 น. ทำวัตรเย็น

วันที่ 7 พฤษภาคม 2554
เวลา 07.00 น. ทำวัตรเช้า ณ ศาลา 12 ไร่
เวลา 12.00 - 14.00 น. ฝึกกรรมฐาน (มโนฯ เต็มกำลัง)
เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถ
เวลา 18.30 น. ร่วมพิธีหล่อพระ หน้าปราสาททองคำ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2554
เวลา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 07.00 น. ซ้อมรับวุฒิบัตร
เวลา 09.00 น. พิธีรับวุฒิบัตร โดย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้แทนพระองค์ หลังจากนั้น
เป็นเสร็จพิธี

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้ที่ศาลานวราช วัดท่าซุง และที่บ้านสายลมกรุงเทพฯ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 18/4/11 at 08:25 [ QUOTE ]


(Update 18/04/54)

ขอแจ้งข่าว

งานพิธีสำคัญ วันเสาร์ห้าที่ 7 พฤษภาคม 2554


เนื่องในวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ตรงกับวันเสาร์ 5 ซึ่งทางวัดท่าซุง โดยหลวงพ่อพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์ พทฺธญาโณ) และคณะสงฆ์วัดท่าซุง จะทำพิธีพุทธาภิเศกภายในพระอุโบสถ โดยจะมีการฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังก่อน ในเวลา 12.00 น. ที่ศาลา 12 ไร่

และเวลาประมาณ 17.30 น. จะเริ่มทำพิธีบวงสรวงด้วยเครื่องบายศรีครบชุด ตามพิธีกรรมที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ทำไว้สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ หลังจากเปิดเทปหลวงพ่อบวงสรวงแล้ว พระสงฆ์สวดอิติปิโส 21 จบ นั่งสมาธิภาวนา "พุทโธ" ประมาณ 20 นาที

หลังจากนั้น หลวงพ่อพระครูปลัดฯ จะอัญเชิญ "แก้วมณีลูกยอด" ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ (หลวงพ่อได้มาจากหลวงปู่ชุ่ม) เพื่อสรงน้ำหอมไปที่วัตถุมงคลต่างๆ พร้อมกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้ร่วมพิธีทุกท่าน ที่อยู่ด้านนอกพระอุโบสถ

ในปีนี้คาดว่าจะมีญาติโยมพุทธบริษัทไปร่วมพิธีกันมาก เพราะจะมีการปลุกเสก "พระยอดธง" อีกด้วย เพื่อมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ทำบุญ รายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนในการสร้างพระพุทธไสยาสน์ ๕๐ เมตร ณ วัดสุขุมาราม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร และสร้าง "พระพุทธบาทพร้อมลายลักษณ์ ๑๐๘ ประการ"


(ภาพจาก praruttanatri.com)

ซึ่งมีขนาดความยาวตามแนวนอน ๘.๑ เมตร ความสูงข้างละ ๒.๖ เมตร(๒ ข้าง ๕.๒ เมตร) สร้างเป็นแบบลักษณะลายนูน โดยศิลปินแห่งชาติ แล้วหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีน้ำหนัก ๒ ตันกว่า (ทองสัมฤทธิ์ที่ใช้เป็นของนำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับใช้ในงานสร้างอนุเสาวรีย์ และรูปเคารพต่างๆ ทั่วโลก มีความคงทนสูงและสามารถอยู่ได้เกิน ๑,๐๐๐ ปี โดยไม่ผุกร่อน) ทางวัดท่าซุงจะจัดทำพิธีหล่อรูปธรรมจักรทั้งสองข้างเป็นปฐมฤกษ์ ใน เวลา 18.30 น. ณ บริเวณหน้าปราสาททองคำ

รายละเอียดการสั่งจอง "พระยอดธง"


(ภาพจาก prasutham.ac.th)

ในกรณีผู้ที่ไม่สามารถไปร่วมพิธีได้ ขอให้ทุกท่านอาบน้ำชำระกายให้เรียบร้อย จัดเตรียมเครื่องบูชาครูพร้อมแล้ว ให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตั้งใจสมาศีล 5 ที่หน้าองค์พระ แล้วอาราธนาบารมีคุณพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ และครูบาอาจารย์ อันมี หลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นที่สุด ขอได้โปรดแผ่พุทธบารมีครอบคลุมร่างกายของเรา ให้เป็นตาข่ายเหมือน "ยันต์เกราะเพชร" เพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกับที่ท่านเคยทำสมัยยังมีชีวิตอยู่ ในขณะนั้นให้ตั้งเวลาไว้ประมาณ 30 นาที แล้วภาวนาคำว่า "พุทโธ" ไว้ตลอดเวลาด้วย

ถ้าใครมีความอาการหนักที่ศีรษะนิดๆ หรือคันยิบๆ หรือสัมผัสว่ายันต์ได้ครอบคลุมแล้ว ลักษณะที่กล่าวเป็นตัวอย่างเช่นนี้ ให้มั่นใจว่าผู้นั้นได้รับ "ยันต์เกราะเพชร" แล้วแน่นอน ส่วนสตรีที่มีครรภ์ โปรดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้สำหรับลูกในท้องอีกชุดหนึ่งด้วย

หมายเหตุ : ทางวัดจะได้จัดเตรียมสายสิญจน์ไว้รายรอบด้านนอกพระอุโบสถ มีการกางเต้นท์พร้อมเก้าอี้นั่งให้แก่ผู้ร่วมพิธีทุกคน สายสิญจน์จะขึงออกมาจากองค์พระประธานในพระอุโบสถ แล้วห้อยปลายสายลงมาให้แก่ทุกคนที่เข้าร่วมพิธีด้วย.

คลิปวีดีโอ "หลวงพ่อเป่ายันต์เกราะเพชร ปี 2535 (ไฟล์ .WMV)ถ้าต้องการชมตอนต่อไปหรือย้อนกลับ กรุณากดปุ่ม Next หรือกดปุ่ม Previous ที่เครื่องเล่น WMP
(คลิปวีดีโอชุดนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของวัดท่าซุง)


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top