Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/4/11 at 00:35 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ พฤษภาคม 2554) "เว็บวัดท่าซุง"


รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔


"จามร" และ " วิชชุดา " ผู้รวบรวม


วันที่ ๒๑. มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะสงฆ์วัดท่าซุง ๘ รูป นำโดย ท่านพระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) เดินทางไปประเทศเยอรมันเพื่อเจริญศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย

วันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนฯ ได้มอบสิ่งของให้แก่ชาวบ้านบริเวณรอบวัดท่าซุง ซึ่งได้ทำมาแล้วทุกปีวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพุทธบริษัทวัดท่าซุงร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร คลองสาน กรุงเทพฯท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์ พทฺธญาโณ) พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และศิษยานุศิษย์ วัดท่าซุง เข้ากราบนมัสการแสดงมุทิตาจิตต่อ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจาก "มหาเถรสมาคม" ให้ดำรงตําแหน่ง "เจ้าคณะใหญ่หนกลาง" (สืบแทนท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม ที่ได้มรณภาพไป)

วันที่ ๑-๒-๓-๔-๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระละออง, พระบุญชู และ พระชิดชนก เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ ถนนพหลโยธิน ๘ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๑ เม.ย. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ลงรับสังฆทานและสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท ขึ้นพักผ่อนเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น.

วันที่ ๒-๓ เม.ย. มีการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๒ เม.ย. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๑๔ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๘๐ คน
ฝึกท่องเที่ยว - คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๕๑ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๔๖๕ คน

วันที่ ๓ เม.ย. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๒๗ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๖๗ คน
ฝึกท่องเที่ยว - คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๓๑๕ คน
รวมผู้มาฝึกทั้งหมด ๕๔๒ คน
รวม ๒ วัน ๑๐๐๗ คน

วันที่ ๒ - ๓ - ๔ เม.ย.
ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล
เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อจนกระทั่งเวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก

ตอนกลางคืน เวลา ๑๘.๔๕ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมกันเจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก ประมาณหนึ่งชั่วโมง คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานและสมาทานพระกรรมฐานโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ หลังจากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย นำกล่าวคำถวายสังฆทาน

เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น. ดร. ปริญญา นำสวด อิติปิโส ทำนองสรภัญญะ และ พระคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ให้พร เสร็จแล้วจึงขึ้นพักเวลา ประมาณ ๒๒.๐๐ น.
วันที่ ๕ เม.ย. เดินทางกลับวัดพิธีไหว้ครูปะจำปีที่บ้านสายลม
วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานวัดท่าซุง ทยอยเดินทางถึงบ้านสายลมกันตั้งแต่เช้าตรู่ ทําให้หาที่จอดรถยากตั้งแต่เช้า เครื่องบวงสรวงบายศรีจัดรอกันตั้งแต่คืนวันก่อนที่จะนำขึ้นเตรียมพร้อมแต่เช้ามืด โต๊ะบายศรีบวงสรวงครบเครื่องตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลพระภูมิเจ้าที่ มีญาติโยมนั่งจับจองที่นั่งภายในบ้านสายลมด้านในเต็มพื้นที่ตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาเริ่มพิธี ผู้ที่มาช้าจึงต้องนั่งรออยู่ด้านนอกตามทางเข้าออกไปถึงถนนเวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ จุดธูปเทียนเริ่มทำพิธีบวงสรวง โดยเปิดเทปบวงสรวง พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ นำขอขมาพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของบ้านสายลม แล้วนำกราบพระโดยพร้อมเพรียงกัน


จากนั้น ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เดินประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์ที่นั่งร่วมพิธีอยู่ภายในบริเวณบ้าน จากนั้น ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เข้าไปนั่งรับสังฆทานตามปกติ โดยมีท่านเจ้าบ้านลูกหลาน ท่านเจ้ากรมเสริม เข้าถวายสังฆทานเป็นคณะแรกบำเพ็ญกุศลสวดสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ และศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่อาคารธรรมสภา อุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดชนะสงคราม บางลำภู กรุงเทพฯ

วันที่ ๙ เมษายน คณะศิษย์วัดท่าซุงเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าอาวาสวัดพุทธไชยโย หัวหิน ประจวบคีรีขันธั

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เดินทางไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศฯบรรพชาสามเณร
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔


เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย จำนวน ๙๗ คน และบวชชีพราหมณ์ให้แก่นักเรียนหญิง จำนวน ๑๔๔ คน ร.ร.สุธรรมยานเถระวิทยา เป็นเวลา ๗ วัน เพื่อถวายกุศลแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นประจำทุกปี
งานทำบุญวันสงกรานต์ที่ศาลาพระพินิจอักษร
วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕-๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔


เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เป็นวันหยุดยาวนานต่อเนื่องหลายวัน ญาติโยมส่วนหนึ่งเดินทางมารักษาศีลอยู่ที่วัดกันมาก น่าชื่นใจ ญาติโยมบางส่วนก็ตั้งใจเดินทางมาทําบุญเช้าที่วัด ก่อนไปเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ บางส่วนก็มาพร้อมกับขบวนทัวร์ไหว้พระทําบุญ

บางส่วนก็ตั้งใจมากราบนมัสการพระศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ทําสังฆทาน และแวะก่อพระเดีย์ทรายก่อนจะไปเที่ยวต่อ ศิษยานุศิษย์วัดท่าซุงหลายกลุ่มก็เดินทางไปเที่ยวทําธุระก่อนเดินทางมาวัด ปีนี้วัดท่าซุงจึงคึกคักเต็มไปด้วยประชาชนทั่วทั้งวัดตั้งแต่เช้าถึงเย็น


เวลา ๐๖.๐๐ น. อุบาสกอุบาสิกาทยอยเข้าศาลาพระพินิจอักษร เลือกซื้ออาหารจากร้านค้าด้านหน้า เพื่อใส่บาตรพระพุทธและถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ร่วมทำบุญวันสงกรานต์ อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับ ติดกัณเทศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จับจองที่นั่งรอเวลาพระขึ้นอาสน์สงฆ์

เวลาประมาณ ๐๗.๔๐ น. ทายกเคาะระฆังอาราธนาพระสงฆ์วัดท่าซุง นําโดย ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ พระสงฆ์กราบพระนั่งเรียบร้อยแล้ว ทายกนำกราบพระ อาราธนาศีล ๕ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ให้ศีล พุทธบริษัทรับศีล พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม มาติกา ๑ จบ ทายกนำญาติโยมกล่าวถวายภัตตาหาร

จากนั้นญาติโยมร่วมช่วยกันประเคนอาหาร ระหว่างพระฉันภัตตาหาร ทายกนำสวดอาราธนาพระธรรม พระเจ้าหน้าที่เปิดเทปวีดิทัศน์พระธรรมเทศนาเนื่องในวันสงกรานต์โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เสร็จแล้วทายกนำอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ให้พร จากนั้นญาติโยมร่วมกันรับประทานอาหารที่พระอนุญาต แล้วแยกย้ายกันไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

เวลาประมาณ ๑๙.๑๕ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณขึ้นอาสนสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจ ฯ ก่อนเวลาเพื่อสนทนาเจริญศรัทธาให้กับญาติโยมพุทธบริษัท บรรดาพุทธบริษัทลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อเข้ามารอกันที่ศาลาพระพินิจฯ กันก่อนเวลา บ้างก็เข้าจุดธูปไหว้พระ หยอดตู้ทำบุญ เขียนชื่อญาติผู้ล่วงลับ ผาติกรรมผ้าสบงผ้าไตรสำหรับบังสุกุล นั่งรอพระภิกษุขึ้นบนอาสน์สงฆ์

เวลา ๒๐.๐๐ น. พระสงฆ์ขึ้นอาสนสงฆ์ ทายกนำกราบพระ อาราธนาศีล ๕ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ให้ศีล เสร็จแล้วทายกกล่าวเชิญตัวแทนพุทธบริษัทจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธ พระธรรม ทายกนำสวดอาราธนาธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม บทมาติกา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิต

ญาติโยมพุทธบริษัทนั่งฟังด้วยความสงบสำรวม เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่วางภูษาโยง ญาติโยมเข้าทอดผ้าบังสุกุลกับพระสงฆ์ พระสงฆ์สวดบังสุกุล ๓ จบ ทุกคนต่างสำรวมจิตตั้งใจฟังด้วยความสงบ จบแล้วญาติโยมจึงเข้าช่วยกันเก็บผ้าบังสุกุล เรียบร้อยแล้วทายกกล่าวนำญาติโยมอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์สวดให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

ระหว่างเทศกาลงานบุญสงกรานต์และสะเดาะห์เคราะห์ ที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เปิดให้พุทธบริษัทเข้ากราบพระศพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อและทำสังฆทานตลอดทั้งวัน เช่นเดียวกับวิหารและมณฑปอื่นรอบวัดก็เปิดให้เข้าชมและกราบนมัสการพระได้ตามปกติเช่นกัน

นอกจากนี้ที่วิหารสมเด็จองค์ปฐม ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐม, สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน, และเส้นเกศาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ออกมาให้พุทธบริษัทได้สรงน้ำขอพรกันปีละครั้งเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ เม.ย. ทางวัดได้จัดเตรียมทรายสําหรับให้ญาติโยมพุทธบริษัทใช้ก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สามเณร - พราหมณ์หญิง นักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานฯ ร่วมก่อพระเจดีย์ทรายที่ด้านหน้ามหาวิหาร ๑๐๐ เมตร


ทุกคนต่างตั้งใจก่อพระเจดีย์กันอย่างสวยงาม หลายคณะแสดงความชำนาญการและเตรียมตัวมาเพื่อก่อพระเจดีย์ทราย ปีนี้อากาศร้อนมากแต่ก็มีบางกลุ่มอดทนก่อพระเจดีย์ทรายช่วงเวลากลางวัน บางคณะก่อพระเจดีย์ทรายช่วงเย็นพอคํ่าก็จุดเทียนสว่างรอบพระเจดีย์ทรายสวยงามมาก ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วย สาธุ สาธุ...พิธีสะเดาะเคราะห์
วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔


เวลา ๐๖.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๗.๐๐ น. ญาติโยมใส่บาตรข้าวสุก และอาหารคาวหวาน ที่บริเวณอาสน์สงฆ์
เวลา ๐๗.๑๕ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ขึ้นกราบพระ เริ่มนั่งรับสังฆทานจากอุบาสกอุบาสิกาที่มาพิธีร่วมสะเดาะเคราะห์ ญาติโยมบางส่วนไปผาติกรรมผ้าขาว เตรียมดอกไม้ธูปเทียนสำหรับใช้ในพิธี และจับจองที่นั่งกันแต่เช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ขึ้นอาสน์สงฆ์ ดร. ปริญญา ทำหน้าที่ทายกกล่าวนำญาติโยมกราบพระ พระสงฆ์สวดมาติกา ทายกกล่าวนำญาติโยมถวายอาหารพระ จากนั้นญาติโยมเข้าประเคน ในระหว่างพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เจ้าหน้าที่เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากนั้นดร.ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

ญาติโยมทยอยกันถวายสังฆทาน มี พระสงฆ์ ๓ รูป คือ พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ, พระครูสังฆรักษ์สุรจิต และ พระครูใบฎีกาสมพงษ์ รับสังฆทาน ส่วนจุดทำบุญโดยรอบบริเวณอาคารศาลา ๑๒ ไร่ มีทั้งหยอดตู้ทำบุญต่าง ๆ กับซุ้มบุญของคุณลุงยกทรง บูชาพระเคลือบดินเผาใส่เข้าใต้พระพุทธไสยาสน์ ร่วมบริจาคโลหิต ร่วมทำบุญบวชเณร - ชีพราหมณ์กรรมบท ๑๐

เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต ทำพิธีบวงสรวงหน้าพระประธาน ณ ศาลา ๑๒ ไร่ พระเจ้าหน้าที่เปิดเทปบวงสรวงโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ


เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ โดยใช้ผ้าขาวรอบที่ ๑ เริ่มด้วย คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวิดิทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เรื่องความเป็นมาของพิธีสะเดาะเคราะห์ อานิสงส์ของการบวชเณร การฟังพระสวดอภิธรรม จบแล้วทายกกล่าวนำอาราธนาศีล สมาทานพระกรรมฐาน และให้ญาติโยมพุทธบริษัทนั่งภาวนา พุทโธ เป็นเวลา ๑๐ นาที จากนั้นพระสงฆ์สวดมาติกา ๑ จบ

แล้วให้ญาติโยมคลุมผ้าขาว และให้นึกกล่าวในใจระหว่างพระสวดบังสุกุลตายว่า ขอให้เรื่องไม่ดีเคราะห์กรรมความเลวร้ายทั้งหลาย จงสลายตายไปพร้อมกับคำสวดบังสุกุลตาย และเมื่อพระสวดบังสุกุลเป็นก็คิดว่า ขอให้อานิสงส์ของข้าพเจ้าที่ได้ใส่บาตร ทำบุญบวชเณร รักษาศีล เจริญภาวนาและบุญต่าง ๆ ทั้งหมดที่ได้กระทำมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติ ขอจงมาบังเกิดผลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เสร็จแล้วทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ ให้พร แล้วจึงกราบพระ ญาติโยมทยอยกันนำเงินบูชาครูใส่ขันด้านหน้าพระประธาน และบางคนก็ถวายสังฆทานเพิ่ม เสร็จพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๑


พิธีวันนี้คนมากันมากนั่งกันเต็มศาลา ๑๒ ไร่ แม้จะไม่ได้นั่งกันจนล้นทางเดินเหมือนปีอื่น ๆ ยิ่งทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มอีก ๒ วัน ญาติโยมเลยไม่รีบร้อนในการเดินทางกลับกันเท่าใด หลายคนเลยอยู่ร่วมพิธีสะเดาะห์เคราะห์รอบบ่ายกันต่อ

เมื่อเสร็จพิธีสะเดาะเคราะห์แล้ว เดินออกไปทางประตูศาลา ๑๒ ไร่ ก็มีพระสงฆ์ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้ หลายคนที่ยังไม่เดินทางกลับ หรือเพิ่งเข้ามาถึงก็เข้าถวายสังฆทานและทำบุญกันต่อ

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่


เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป มี ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต พระครูใบฎีกาสมพงษ์ เป็นต้น รับสังฆทาน

เวลา ๑๔.๐๐ น. เริ่มทำ พิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ (พิธีกรรมเหมือนรอบที่ ๑) เสร็จพิธีแล้ว ทายกประกาศให้ญาติโยมที่ต้องการถวายสังฆทานกับท่านเจ้าอาวาสให้รีบเข้ามาถวาย เพราะท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ จะเข้าพักผ่อน ปีนี้จึงมีเฉพาะการสรงนํ้าพระพุทธรูป พระสงฆ์ และสามเณรที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร โดยทางวัดเตรียมนํ้าสำหรับสรงลอยดอกไม้เครื่องหอมใส่ขันไว้ให้เรียบร้อย

เวลา ๑๗.๐๐ น. สามเณร ๘๓ รูป ลาสิกขา ที่ศาลา ๑๒ ไร่
สำหรับการจัดเตรียมสถานที่ทำพิธีสะเดาะเคราะห์และสรงนํ้าพระสงฆ์สามเณร ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามเป็นฝีมือของ อาจารย์บุญเรือน และคณะ ที่ช่วยกันทำได้อย่างปราณีตงดงามเช่นเคย นอกจากนี้ยังมีคณะพระสงฆ์ฝ่ายทำงานจัดสถานที่ เครื่องเสียง ฆราวาสฝ่ายเตรียมการต่าง ๆ อีกหลายคณะเช่น เรื่องดอกไม้บูชาครูและผ้าขาว ขออนุโมทนากับทุกคณะทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย.

(ภาพประกอบเป็นภาพขาวดำ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธัมมวิโมกข์ส่งต้นฉบับมาให้แบบนี้)


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top