Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 5/7/11 at 12:47 [ QUOTE ]

ภาพงานพิธีอุปสมบทหมู่ (จำพรรษาประจำปี 2554)


01. กำหนดงานพิธีอุปสมบท
02. ภาพงานพิธีอุปสมบทหมู่


กำหนดงานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๔)


วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
(พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัด เป็นพระอุปัชฌาย์)


เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๔ จะเข้ามาถึง ตามประเพณีของวัดท่าซุงทุกปี จะมีการอุปสมบทพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เพื่อจำพรรษาตามประเพณีที่เคยจัดมาทุกปี ทางวัดจึงขอประกาศข่าวดีอันเป็นมหากุศลว่า ในปีนี้จะจัดงานบวช วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีนาคจำนวน ๙ คน คือ

๑.นาค ภูวนัย ผิวคราม ได้ฉายา สุธมฺมเทวธมฺโม
๒.นาค ชนาธิป เชียงสิน ได้ฉายา สุธมฺมสมาจาโร
๓. นาค ธวัชชัย ใจสัตย์ ได้ฉายา สุธมฺมอนาวิโล
๔. นาค กิตติ โอภาศิริรัตน์ ได้ฉายา สุธมฺมจิตตฺสํวโร
๕. นาค ธนชัย ปัญญากรณ์ ได้ฉายา สุธมฺมปิยธมฺโม
๖. นาค ปิยะณัฐ เกียงประสิทธิ์ ได้ฉายา สุธมฺมอิสิญาโณ
๗. นาค ไพศาล วังกานนท์ ได้ฉายา สุธมฺมปฺญญาทีโป
๘. นาค ชนกิจ ใจทอง ได้ฉายา สุธมฺมอฺตถกาโม
๙. นาค รังสรรค์ สำราญ ได้ฉายา สุธมฺมทนฺตจิตโต

โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำพิธีอุปสมบทพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวนนาคและพ่อแม่พี่น้อง พร้อมด้วยญาติทั้ง ๙ คณะ เดินเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบท "นาค" จำนวน ๙ คน และ พระคู่สวด คือ

๑.พระบุญมา- พระสุรเชษฐ์
๒.พระลำพึง - พระจำเนียร
๓. พระอนุชิต - พระธวัชชัย

เวลา ๑๐.๔๕ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจฯ เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่ ๙ รูป
เวลา ๑๑.๑๕ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน

ภาพเตรียมซ้อมขานนาค (บวชพร้อมกัน ๙ คน วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๔ )ภาพกิจกรรมของนาคที่เตรียมการบวช


อานิสงส์การอุปสมบท
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(กดปุ่ม Play แล้วรอสักครู่)


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 8/7/11 at 15:19 [ QUOTE ]


02

วีดีโอ งานพิธีอุปสมบทหมู่ (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๔)
ณ พระอุโบสถ วัดจันทาราม ( ท่าซุง )


วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔บวชนาคเข้าพรรษา 2554 ตอน ๑
บวชนาคเข้าพรรษา 2554 ตอน ๒
บวชนาคเข้าพรรษา 2554 ตอน ๓

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/7/11 at 13:32 [ QUOTE ]


(uddate 15/7/2554)


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top