Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 15/7/11 at 08:35 [ QUOTE ]

ขอเชิญร่วมถวายพระพร และอวยพร เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ ปี 2556"(ขอบคุณภาพจาก : news.tlcthai.com)

คำขวัญพระราชทาน เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ"
จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


......เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ และปีนี้ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2556 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2556 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า..

คำขวัญวันแม่ ปี 2556

"คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่

คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น

จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์

เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี"คำขวัญวันแม่ ปี 2555

"มือของแม่นั้น คือ มือช่างปั้น
ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา
อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา
อยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ"


คำขวัญวันแม่ ปี 2554

“ชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ
ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน
จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี"


เพลง "แม่ของแผ่นดิน" mp3 เล่นอัตโนมัติ (* ปิดที่ปุ่มเครื่องเล่น)

แม่ของแผ่นดิน ( จากเพลงประกอบละครชุด "กษัตริยา" )
ขับร้อง : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียงดนตรี : สุธี แสงเสรีชน


ใจดวงน้อยเจ้าอยู่ไหน
ป่านนี้จะเป็นเช่นไร
ยามเจ้าพราก อกแม่ไป
ใจแทบขาดสิ้นลง

น้ำตานี้ที่รินไหล
ด้วยหมายดับไฟร้อนแรง
เมื่อวันที่เจ้าแข็งแกร่ง
แม่จะรอคอย วันนั้น...

* ตอบแทนผืนดินที่ยิ่งใหญ่
มอบใจและกายยอมพลี
แม้จะอยู่หนใด จงจำไว้คนดี
แม่นี้รักเจ้าสุดหัวใจ

ฟ้าครานี้ที่หม่นหมอง
จะต้องกลับคืนเหมือนเก่า
แผ่นดินจะเป็นของเรา
แม่จะรอคอย วันนั้น...

* ตอบแทนผืนดินที่ยิ่งใหญ่
มอบใจและกายยอมพลี
แม้จะอยู่หนใด จงจำไว้คนดี
แม่นี้รักเจ้าสุดหัวใจ

หากแม้น ปวดร้าวเพียงไร
จะขอยอมพลีกาย ให้แผ่นดิน

เจ้าจะอยู่หนใด จงจำไว้คนดี
แม่นี้รักเจ้าสุดหัวใจมิวสิควิดีโอ : เพลงแม่แห่งแผ่นดิน[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 31/7/13 at 10:52 [ QUOTE ]
ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ข้าพระพุทธเจ้า ในนาม..

คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง" และ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"
ขอเชิญถวายพระพร และร่วมกันอวยพรให้แก่คุณแม่

ในนาม คณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง(กรุณาลงชื่อผู้โพสต์ด้วยครับ)


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 31/7/13 at 12:55 [ QUOTE ]


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
จิดาภา


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 31/7/13 at 17:03 [ QUOTE ]


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สุวิชา อิงคนินันท์


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 31/7/13 at 19:26 [ QUOTE ]


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ประทีป


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 31/7/13 at 20:44 [ QUOTE ]


ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน...
ณัฐวรรธน์


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 31/7/13 at 20:48 [ QUOTE ]


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
ณิชนันทน์


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/8/13 at 09:24 [ QUOTE ]


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/8/13 at 01:51 [ QUOTE ]


ทรงพระเจริญ

บุณฑริกา วงศ์ปการันย์ และ คุณพ่อ คุณแม่


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/8/13 at 13:07 [ QUOTE ]


ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเกษมสำราณทุกทิวาราตรี
คู่ ชาติ ศาสน์ ขัติยะไทย ตลอดไปเทอญ


[ PROFILE ] [ E-MAIL ] Visit User's Homepage [ FIND ] [ U2U ] %B7%CD%A7%A4%D3's Aim [ MSN ]
[*] posted on 2/8/13 at 13:15 [ QUOTE ]


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน

อัจฉรา หล่าวศิริมงคล และลูกหลานบ้านก๋ง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/8/13 at 18:10 [ QUOTE ]


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ครอบครัวประจวบสุข


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/8/13 at 18:34 [ QUOTE ]


ทรงพระเจริญ เกษมสำราญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/8/13 at 19:33 [ QUOTE ]


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
คณะปลาร้าปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/8/13 at 20:31 [ QUOTE ]


ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เกษมสำราญ ทรงพระเจริญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/8/13 at 07:49 [ QUOTE ]


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
nok


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/8/13 at 20:29 [ QUOTE ]


สิริกิต์ สิริโฉมพระแม่เจ้า
อยู่เหนือเกล้าชาวไทยทุกถิ่นที่
พระองค์เป็นมิ่งขวัญคู่บารมี
สยามถิ่นไทยนี้พ่อหลวงไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญสุขหรรษา
พระวรกายแข็งแรงไร้โรคา
พระชันษายิ่งยืนนานคู่ราชัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ปภาพินทร์ และครอบครัว


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 7/8/13 at 21:50 [ QUOTE ]


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เบญญาภา


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top