Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 18/7/11 at 15:12 [ QUOTE ]

ภาพ...งานทำบุญวันเข้าพรรษา ประจำปี 2554


ภาพ...งานทำบุญวันเข้าพรรษา


วันสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ( ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ )


เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด วี.ดี. โอ. เทป
พระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เจ้าอาวาส ทำการบรวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาช
และที่อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร และอนุสาวรีย์เจ้าพระยาโกษาธิบดี ( เหล็ก )

ภาพ...งานบรวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช

นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยารำถวายมือ
ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระจุฬามณี และอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช


พระภิกษุสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เจ้าอาวาส รับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลาพระนอน
เวลา ๑๒.๐๐ น. เลิกงาน

ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน ให้รางวัลแก่ นักเรียนที่ได้ช่วยงาน
ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top