Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 26/10/11 at 17:27 [ QUOTE ]

ภาพ/วีดีโอ...สถานการณ์น้ำที่ "วัดท่าซุง" เริ่มลดลงจนถึง วันที่ 5 พ.ย. 2554


♠ ภาพข่าว...สถานการณ์น้ำลด เริ่มงานกฐิน "วัดท่าซุง" ณ. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554
♠ ภาพข่าว...สถานการณ์น้ำลด รับงานกฐิน "วัดท่าซุง"ณ. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
♠ ภาพข่าว...สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงที่ "วัดท่าซุง"ณ. 3/11/2554
♠ ภาพข่าว...สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงที่ "วัดท่าซุง"ณ. 2/11/2554
♠ ภาพข่าว...สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงที่ "วัดท่าซุง"ณ. 1/11/2554
♠ ภาพข่าว...สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงที่ "วัดท่าซุง"ณ. 30/10/2554
♠ ภาพข่าว...สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงที่ "วัดท่าซุง"ณ. 29/10/2554
♠ ภาพข่าว...สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงที่ "วัดท่าซุง"ณ. 28/10/2554
♠ ภาพข่าว...สถานการณ์น้ำท่วมที่ "วัดท่าซุง" เริ่มลดระดับลงแล้ว
♠ คลิปวีดีโอ...สถานการณ์น้ำลดที่ "วัดท่าซุง"


งานทอดกฐินสามัคคี ที่วัดท่าซุงในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ศาลา 2 ไร่


***************************
คลิปวีดีโอ...สถานการณ์น้ำท่วมที่ "วัดท่าซุง" เริ่มลดระดับลงแล้ว
ช่วยกันทำความสะอาดศาลา 2 ไร่ ใช้จัดงานณ. 26/10/2554
เริ่มกันทำความสะอาดวัด ณ. 26/10/2554
ทำความสะอาดขณะที่น้ำเริ่มลด ณ. 28/10/2554
น้ำลดในสถานที่ต่างๆภายในวัด ณ. 29/10/2554
นักเรียนพระสุธรรมฯ ช่วยงานวัด ณ. 30/10/2554
ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆในวัด ณ. 1/11/2554
น้ำลดในสถานที่ต่างๆ ณ. 1/11/2554
ล้างคราบ ล้างดิน ล้างโคลน ณ. 2/11/2554
สภาพถนนที่จะมาหน้าวัดท่าซุง ณ. 2/11/2554
เตรียมการจัดงานกฐินปี 2554 ณ. 3/11/2554
ถนนหน้าวัดท่าซุง ณ.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
ทำความสะอาดถนนหน้าวัด ณ.วันที่ 4 พ.ย. 2554 เวลา 17.05 น.
บรรยากาศก่อนเริ่มงานกฐิน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 8.10 น.

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 28/10/11 at 18:15 [ QUOTE ]ภาพข่าว...สถานการณ์น้ำท่วมที่ "วัดท่าซุง" เริ่มลดระดับลงแล้ว


น้ำเริ่มเข้ามาท่วมวัดท่าซุง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 ท่วมไปทุกสถานที่ภายในวัด ถึง ณ.วันนี้ ที่ 26 ตุลาคม 2554 ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ถ้าระดับน้ำลดลง ถึงถนนโผล่พ้นน้ำขึ้นมา ทางวัด ก็จะระดมสูบน้ำออกจากวัด อย่างเร็วที่สุด รอบนอกของวัดมีผนังกันน้ำที่ทำเอาไว้ แล้วจึงช่วยกันทำความสะอาดต่อไประดับน้ำหน้าวัด และแนวถนน ยังมีน้ำ สูงอยู่ 50 เซนต์
ดูระดับน้ำ หน้าหอฉัน ตรงบริเวณริมแม่น้ำสะแกกรัง
("ระดับน้ำ"นี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่หน้า หอฉัน เพียงต้องการให้รู้ว่าระดับน้ำลดลงเท่าไหร่)


ระดับน้ำ ณ.วันที่ 22 ตุลาคม 2554 เวลา 17:15 น.


ระดับน้ำ ณ.วันที่ 24 ตุลาคม 2554 เวลา 18:10 น.น้ำลดไป 10 เซนต์


ระดับน้ำ ณ.วันที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 17:45 น.น้ำลดไป 5 เซนต์


ระดับน้ำ ณ.วันที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 9:15 น.น้ำลดไป 5 เซนต์◄ll กลับสู่สารบัญภาพ...สถานการณ์น้ำลดที่ "วัดท่าซุง"ณ. 28/10/2554


ในวันนี้ น้ำที่ได้เคยท่วมวัด มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อระดับน้ำสู่ จุดสูงสุดแล้วก็ค่อยๆ ลดระดับลงเรื่อยๆ ดัง กราฟที่ได้นำมาให้ดูกัน ลดลงในอัตราเฉลี่ย อยู่ประมาณ 5 เซนต์ระดับน้ำแนวถนน น้ำยังสูงอยู่ 40 เซนต์
เปรียบเทียบระดับน้ำในวันที่ 27 กับวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ระดับน้ำลดลง


ระดับน้ำ ณ.วันที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 9:15 น.ระดับน้ำ ณ.วันที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 8:10 น.

แสดงถึงระดับกราฟเส้นที่น้ำลดลงวันที่ 15 - 25 ตุลาคม 2554
กราฟแท่งแสดงระดับน้ำกับสถานที่ต่างๆ ณ.วันที่ 25 ตุลาคม 2554
กราฟแท่งแสดงระดับน้ำกับสถานที่ต่างๆ ณ.วันที่ 9 ตุลาคม กับ 25 ตุลาคม 2554
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 29/10/11 at 17:22 [ QUOTE ]ภาพ...สถานการณ์น้ำลดที่ "วัดท่าซุง"ณ. 29/10/2554


ในวันนี้ ปริมาณน้ำลดเท่า กับปีน้ำท่วม 2549 แล้ว


ระดับน้ำ ณ.วันที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 8:10 น.ระดับน้ำ ณ.วันที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 12:10 น.


แสดงถึงระดับกราฟเส้นที่น้ำลดลงวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2554


กราฟแท่งแสดงระดับน้ำกับสถานที่ต่างๆ ณ.วันที่ 28 ตุลาคม 2554


ภาพ...ร่วมด้วยช่วยกันที่เกิดขึ้นในวัด


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 30/10/11 at 16:17 [ QUOTE ]ภาพ...สถานการณ์น้ำลดที่ "วัดท่าซุง"ณ. 30/10/2554
ระดับน้ำ ณ.วันที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 12:10 น.ระดับน้ำ ณ.วันที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 7:50 น.


เปรียบเทียบภาพ ในที่ต่างๆ
เรือยนต์ยังพอแล่นได้อยู่


รถไถวิ่งได้ น้ำประมาณครึ่งล้อ


คนก็ประมาณหัวเข่า


ถนนทางเข้า 3 ไร่ โผล่พ้นน้ำแล้ว


ร้านค้าเริ่มมาเตรียมสถานที่ขายของ


น้ำบริเวณหอฉันลดลงมากแล้ว


ศาลาเทวดาข้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์


ป้อมตำรวจท่องเทียววัดท่าซุง


บริเวณ 25 ไร่ ยังมีน้ำมิดหัวอยู่


ศาลา 4 ไร่ น้ำลดลงมากแล้ว


ศาลา 12 ไร่ มีน้ำลดลงเรื่อยๆ


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/11/11 at 17:30 [ QUOTE ]ภาพ...สถานการณ์น้ำลดที่ "วัดท่าซุง"ณ. 1/11/2554
ระดับน้ำ ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 8:10 น.


ระดับน้ำ ณ.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เวลา 7:50 น.กราฟเส้นแสดงปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องภาพ..แสดงถึงสถานการณ์จริง
บริเวณหน้าพระจุฬามณี สามารถมองเห็นเส้นที่ถนนได้


เส้นกลางถนนที่หน้าป้อมตำรวจท่องเทียว


ผนังกั้นน้ำรอบวัดโผล่พ้นน้ำมาก


ถนนบริเวณเขื่อนหลังวัด


ทางเข้าตรงสวนไผ่ สู่ 3 ไร่ น้ำแห้งแล้วทำความสะอาดหลังน้ำลด

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/11/11 at 18:56 [ QUOTE ]ภาพ...สถานการณ์น้ำลดที่ "วัดท่าซุง"ณ. 2 /11/2554


น้ำท่วมที่วัดท่าซุง ได้เข้าถึง ในช่วงที่ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ทางวัดก็จะได้เริ่มที่จะสูบน้ำออก ถึงแม้ว่าภาพรวมจะยังมีน้ำอยู่ แต่ในไม่ช้า จะเข้าสู่ระดับที่สามารถจะเดินไปก็ได้ ส่วนงานกฐินในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ก็ได้เตรียม และช่วยกันเป็นอย่างดี ทั้ง พระภิกษุและฆราวาส จึงขอเรียนเชิญพุทธบริษัทได้มาร่วมทำบุญในงานกฐินประวัติศาสตร์ครั้งนี้กันหลวงพ่อเงินไหลมาเทมา (พระยืน 30 ศอก)


บริเวณด้านหน้าวิหารแก้ว 100 เมตร


ด้านหน้าวิหารสมเด็จองค์ปฐม


พระเจดีย์พุดตาล


สวนสมเด็จ ฯ


วิหารหลวงปู่ใหญ่(หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์)


พระอุโบสถหลังเก่า (ด้านริมน้ำ)
ภาพ...สภาพเมืองอุทัยและเตรียมงานกฐิน


ภาพ...เที่ยวเมืองอุทัย

ภาพ...เตรียมงานกฐิน ปี 2554
ภาพ...สถานการณ์น้ำลดที่ "วัดท่าซุง"ณ. 3/11/2554เปลี่ยนไม้วัดระดับน้ำ จากที่มุมตึก มาที่หน้าแพปลาระดับน้ำ ณ.วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12:10 น.


ระดับน้ำ ณ.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10:20 น.
ภายในศาลา 2 ไร่ที่จัดงานกฐิน


อาสนะสำหรับพระภิกษุสงฆ์


ด้านหัวแถวที่อาสน์สงฆ์


มุมที่จะร่วมกันทำบุญ


รองรับพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมทำบุญ


ทางเข้าศาลา 2 ไร่


ทางเข้าสวนไผ่ ทางศาลา 3 ไร่


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 3/11/11 at 15:00 [ QUOTE ]ภาพ...สถานการณ์น้ำลดรับงานกฐิน "วัดท่าซุง"ณ. 4/11/2554ระดับน้ำ ณ.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10:20 น.


ระดับน้ำ ณ.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9:10 น.ภาพ...น้ำลดลงจนรถวิ่งได้แล้ว


ภาพข่าว...สถานการณ์น้ำลด เริ่มงานกฐิน "วัดท่าซุง" ณ. 5/11/2554วันนี้เป็นวันเริ่มงานกฐิน จากที่ได้เลื่อนมา ทางวัดได้จัดเตรียมงานเป็นอย่างดี เพื่อต้อนรับญาติโยมพุทธบริษัท จะได้มาร่วมงานบุญ กุศลกันอีกครั้งหนึ่ง


หลวงพ่อยังคอยลูกหลานอยู่ที่ "วัดท่าซุง"หลวงพ่อพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณรับสังฆทานช่วยกันเตรียมของถวายพระสงฆ์ร้านหนังสือที่สวนไผ่ เปิดจำหน่ายหนังสือแล้วทางคมนาคมสะดวกขึ้นมี รถสองแถว วิ่งถนนหน้าวัดท่าซุงบริเวณหน้าโบสถ์


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top