Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 28/11/11 at 15:22 [ QUOTE ]

กำหนดการเดินทางและงานวัดท่าซุง ตลอดปี พ.ศ.2555


หมายเลข "โทรศัพท์" วัดท่าซุง


ติดต่อเรื่อง "สถานที่พัก" และ "ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง"


1. ติดต่อเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ ติดต่อ "พระพิษณุ" โทรศัพท์ (087) 313 - 2191

2. พระพิกุล เป็นผู้จัดกิจนิมนต์พระภิกษุภายในวัดท่าซุง โทรศัพท์ (089) 906 - 1294

3. ระเบียบการสมัครสมาชิก หรือต่ออายุ "ธัมมวิโมกข์"

(ก) ทางไปรษณีย์โดยเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ที่จะให้ส่งนิตยสาร พร้อมซื้อธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปท.อุทัยธานี ในนาม

พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต
สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง
อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
61000


หนังสือออกเดือนละ 1 เล่ม อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (12 เล่ม) 300 บาท ครึ่งปี (6 เล่ม) 150 บาท เฉพาะในประเทศไทย ต่างประเทศให้ติดต่อสำนักงานทีโทรศัพท์ (056) 502-507

(ข) สมัครด้วยตนเองที่ "บ้านสายลม" ซ.พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) ถ.พหลโยธิน กทม. และมีจำหน่ายในราคาฉบับละ 25 บาท

4. ถ้าต้องการซีดี - หนังสือธรรมะ - วัตถุมงคลต่างๆ ของหลวงพ่อฯ หรือสั่งของทางไปรษณีย์ก็ได้ ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปท.อุทัยธานี ในนาม

ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
วัดท่าซุง
อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
61000


ติดต่อพระเจ้าหน้าที่ "ตึกรับแขก" โทรศัพท์ (056) 502 - 5065. ต้องการติดต่อที่พักทุกแห่ง พระเจ้าหน้าที่ทำงาน เช้าเวลา 09.00 น. - 10.30 น. บ่าย 13.00 น. - 16.00 น.

ก. เพื่อร่วมงานพิธีต่างๆ ของวัด
- ศาลานวราช (พระทนงศักดิ์)
- ศาลา 3 ไร่ (พระอวยพร)
- ตึกขาว (พระบุญชู)
- ศาลา 25 ไร่ (พระนิติ, พระวันชัย)

ข. เพื่อพักปฏิบัติธรรม ติดต่อพระเจ้าหน้าที่ ณ ศาลานวราช ข้างพระอุโบสถวัดท่าซุง
โทรศัพท์ (056) 502 - 655 เวลาทำงาน ช่วงเช้า 9.00 - 10.30 น. ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น.
บ้านสายลม

เปิดทำการตั้งแต่ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์) โทรศัพท์ (02) 616 - 7177


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/12/11 at 14:27 [ QUOTE ]


กำหนดการ พ.ศ. ๒๕๕๕


จัดทำโดย.. "คณะกรรมการสงฆ์" วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี


(หมายเหตุ : หากมีกำหนดการเพิ่มเติมจากที่แจ้งไว้นี้ จะแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบด้วยอักษรสีเขียว)


เดือนมกราคม
เข้าสายลม

วันที่ ๓๐ ธ.ค. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน
และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๓๑ ธ.ค. และ ๑ - ๒ ม.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อและสนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๓๑ ธ.ค. และ ๑ ม.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓ ม.ค. เดินทางกลับวัด


ไปสอนกรรมฐานที่โรงงานทำร่มไทยโอเชี่ยน
(บ้านคุณรัตนา ชินบุตรานนท์)

วันที่ ๑๙ ม.ค. เดินทางไปโรงงานไทยโอเชี่ยน จ. สมุทรปราการ เวลา ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิให้กับพนักงาน
เสร็จแล้วรับสังฆทานและสนทนาธรรม

วันที่ ๒๐ ม.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนต์ และฉันเพล สอบถามรายละเอียดได้
ที่ คุณเสาวณีย์ (เกียว) เบอร์ (02) 750-6662 - 4


งานพิธีบำเพ็ญกุศลพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
มรณภาพครบรอบ ๑๙ ปี


วันที่ ๒๘ ม.ค. เวลา ๐๗.๓๐ น. เริ่มจัดขบวนอัญเชิญพระสรีรศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
เวลา ๐๘.๐๐ น. ขบวนแห่เริ่มเดินจากตึกขาวไปสู่พระวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร นำโดยวงโยธวาทิตจากคณะนักเรียน รร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา (ผู้ร่วมขบวนแต่งกาย "ชุดขาว" สุภาพ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระสรีรศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ขึ้นประดิษฐานบนบุษบก (ซ่อมเสร็จแล้ว) จากนั้นท่านเจ้าคุณภาวนาฯ เจ้าอาวาสวัดท่าซุงทำพิธีบวงสรวง และกล่าวนำถวายธูปเทียนแพ นับเป็นพิธีการที่สำคัญนับตั้งแต่ท่านมรณภาพไปเมื่อเกือบ ๒๐ ปีที่แล้ว

เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล ที่ศาลามิตรศรัทธา

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงทำพิธีพุทธาภิเษก "วัตถุมงคล" ด้านหน้าพระประธานภายในวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญอันเป็น "วันเสาร์ ๕ ขึ้น ๕ ค่ำ" สมัยก่อนถือว่าเป็นวันทำพิธี "เป่ายันต์เกราะเพชร" ญาติโยมสามารถเข้าร่วมพิธีดังกล่าวนี้ได้

วันที่ ๒๘ ม.ค. เวลา ๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น สวดพระอภิธรรมถวายกุศลแด่
พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

วันที่ ๒๙ ม.ค. เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่นิมนต์มาในงานเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระมหาเถรานุเถระ และ พระอาคันตุกะ
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระสังฆเถระกล่าวสัมโมทนียกถา
เวลา ๑๒.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงสวดมาติกาถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ


เดือนกุมภาพันธ์
เข้าสายลม

วันที่ ๓ ก.พ. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน
และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๔ - ๖ ก.พ. รับสังฆทานตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น.
ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อและสนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๔ - ๕ ก.พ. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๗ ก.พ. เดินทางกลับวัด


งานบวชพระปฏิบัติธุดงค์ ประจำปี ๒๕๕๔

วันที่ ๗ ก.พ. เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. มีพิธีทำขวัญนาค ที่ศาลา ๑๒ ไร่
วันที่ ๘ - ๑๖ ก.พ. บวชพระปฏิบัติธุดงค์ และบวชชีกรรมบถ ๑๐ รวม ๙ วัน


สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๒๔ - ๒๖ ก.พ. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ
และ สนทนาธรรม

วันที่ ๒๕ ก.พ. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม

วันที่ ๒๖ ก.พ. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล
เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (083) 965-0025 (ป้าใหญ่ ศูนย์โคราช), โทร. (085) 499-5014 (คุณนิด ศูนย์โคราช)

แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)


"คลิก" เพื่อขยายภาพเดือนมีนาคม
เข้าสายลม

วันที่ ๒ มี.ค. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน
และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม

เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๓ - ๔ - ๕ มี.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน
ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๓ - ๔ มี.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๖ มี.ค. เดินทางกลับวัด

ทำบุญวันมาฆบูชา

วันที่ ๗ มี.ค. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๔ เป็นวันมาฆบูชา ตอนเช้าทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารแด่
พระสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี) กลางคืน เวลา ๑๘.๐๐ น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ


งานทำบุญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ ๑๗ มี.ค. เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑, รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖,
รัชกาลที่ ๗ และ พระเจ้าตากสินมหาราช ที่ด้านหน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
ที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันที่ ๑๘ มี.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลท่านท้าวเวหน (พระภูมิเจ้าที่ประจําวัดท่าซุง)
ข้างมณฑปพระศรีอาริย์


งานทำบุญฉลองสมณศักดิ์ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระมหาเถรานุเถระ และ พระสงฆ์


เดือนเมษายน
เข้าสายลม

วันที่ ๓๐ มี.ค. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน
และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม

เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๓๑ มี.ค. และ ๑ - ๒ เม.ย. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน
ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๓๑ มี.ค. และ ๑ เม.ย. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓ เม.ย. เดินทางกลับวัด

พิธีไหว้ครูประจำปีที่บ้านสายลม

วันที่ ๑ เม.ย. เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ทำบุญวันจักรี

วันที่ ๖ เม.ย. เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่ศาลา
พระพินิจอักษร (ทองดี)

บรรพชาสามเณร (หมู่)

วันที่ ๙ เม.ย. เวลา ๑๔.๓๐ น. บรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง
บวชชีกรรมบถ ๑๐ ถวายกุศลแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

ทำบุญวันสงกรานต์

วันที่ ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ เม.ย. เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี) ตอนเย็นร่วมก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา บริเวณหน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

วันที่ ๑๓ - ๑๔ เม.ย. เวลา ๑๙.๐๐ น. มีสวดพระอภิธรรม ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)

พิธีสะเดาะเคราะห์

วันที่ ๑๕ เม.ย. เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๑ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๒ เป็นรอบสุดท้าย

สรงนํ้าพระภิกษุ และ สามเณร

วันที่ ๑๕ เม.ย. ตอนบ่ายเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. สรงนํ้าพระภิกษุ และ สามเณร ที่ศาลา ๑๒ ไร่


สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๒๐ - ๒๒ เม.ย. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
และ สนทนาธรรม

วันที่ ๒๑ เม.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อและสนทนาธรรมกับญาติโยม

วันที่ ๒๒ เม.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ รับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง


เดือนพฤษภาคม
เข้าสายลม

วันที่ ๔ พ.ค. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน
และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม

เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๕ - ๗ พ.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น.
ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๕ - ๖ พ.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๘ พ.ค. เดินทางกลับวัด

ไปสำนักปฏิบัติธรรมบ้านก๋ง

วันที่ ๑๐ พ.ค. เดินทางไปทำบุญวันไหว้ครูที่ บ้านคุณสมพงษ์ หลุนประยูร ตําบล เทพราช อําเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

โทร. (038) 595 - 201
โทร. มือถือ (081) 456 – 1033

ไปอเมริกา
ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง

วันที่ ๑๑ - ๒๙ พ.ค. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (อนันต์ พทฺธญาโณ) พร้อมด้วยพระสงฆ์ คณะครู ผู้ติดตาม
เดินทางไปฝึกมโนมยิทธิที่ประเทศสหรัฐอเมริกา


เดือนมิถุนายน
ทำบุญวันวิสาขบูชาและสะเดาะเคราะห์

วันที่ ๔ มิ.ย. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๗ ทำบุญวันวิสาขบูชา, ทำพิธีไหว้ครู และ ทำพิธีสะเดาะเคราะห์
ณ ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๑
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๒ เป็นรอบสุดท้าย

เข้าสายลม

วันที่ ๘ มิ.ย. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน
และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๙ - ๑๑ มิ.ย. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๙ - ๑๐ มิ.ย. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑๒ มิ.ย. เดินทางกลับวัด


สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๑๕ - ๑๗ มิ.ย. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ
สนทนาธรรม

วันที่ ๑๖ มิ.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม

วันที่ ๑๗ มิ.ย. เวลา ๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

พิธีพุทธาภิเษก เสาร์ห้า

วันที่ ๒๓ มิ.ย. เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำพิธีพุทธาภิเษก เสาร์ห้า ตรงกับวันขึ้น ๕ คํ่า เดือน ๘ ที่พระอุโบสถ


ไปจันทบุรี
วันที่ ๒๘ มิ.ย. - ๓ ก.ค.

วันที่ ๒๘ มิ.ย. เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้าน คุณบัณฑิต - คุณมาลี สุวรรณรัชตมณี
อ. บ้านฉาง จ.ระยอง โทร. (081) 344-5428

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ฉันภัตตาหารเช้าแล้วเดินทางไปที่ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านคุณยุพา เจริญผล จ.ระยอง
ป้ายุพา โทร (038) 653-437


การเดินทาง : ถ้าไปจาก อ.เมืองระยอง วิ่งรถ 19 กม.ไปตาม ถ.สุขุมวิท มุ่งหน้าไป (จันทบุรี) จะผ่านสี่แยกไฟแดงตะพง ให้ตรงไป จนถึงสามแยกไฟแดง "บ้านเพ" ให้ตรงไป สักพักซ้ายมือจะมีแยกเข้า "วัดมาบจันทร์" ให้ตรงไปอีก 1กม. (สังเกตขวามือจะเป็นแยกเข้าสวนสน) เยื้องกันซ้ายมือจะเป็นซุ้มประตูวัดเขายายชุม ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางเข้าซุ้มประตู "วัดเขายายชุม" เข้าไป 1 กม. ซ้ายมือจะเห็นทางเข้า "สำนักปฎิบัติธรรมบ้านป้ายุพา" ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไป

วันที่ ๒๙ มิ.ย. - ๒ ก.ค. เดินทางไปที่ บ้านสาวจันท์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น.
ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

บ้านสาวจันท์ โทร. (039) 395-262, (086) 612-3180

วันที่ ๓ ก.ค. เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางกลับวัด

การเดินทาง : หากไปจากกรุงเทพขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ ลงที่บ้านบึงชลบุรี เลี้ยวซ้ายสุขุมวิทตรงไประยองสายใหม่ประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงทางแยกสามย่าน ระยอง เลี้ยวซ้ายไปจันทบุรี หากเคยไปหาดเจ้าหลาว ขับรถเลยแยกทางเข้าหาดเจ้าหลาวประมาณ 5 กิโลเมตร จะมีสะพานข้ามคลอง

ให้สังเกตุป้ายบอกทางเข้าบ้านสาวจันท์ แถวนั้นจะมีรถซื้อขายผลไม้กันมาก ต้องสังเกตหน่อย หากมาจากจันทบุรี ขับมาทางสุขุมวิทย์ เลยแยกท่าใหม่ ประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงบ้านหนองคล้า สังเกตุโรงเรียนบ้านหนองคล้า จะมีทางแยกไปวัดหนองปลาไหล เลี้ยวขวาเข้าทางไปวัดหนองปลาไหลก็จะเห็นป้ายเข้าบ้านสาวจันท์เดือนกรกฎาคม
เข้าสายลม

วันที่ ๖ ก.ค. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน
และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม

เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๗ - ๙ ก.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น.
ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๗ - ๘ ก.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑๐ ก.ค. เดินทางกลับวัด


เดินทางไปอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๕


วันที่ ๒๐ ก.ค. เวลา ๑๑.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วย พระชัยวั่ฒน์ และพระวิชิต เดินทางไปฉันภัตตาหารเพลที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา ๑๓.๒๕ น. เดินทางไปหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยที่ TG235
เวลา ๑๔.๒๕ น. คณะกรรมการพระวิหารฯ พร้อมด้วยคณะศิษย์ชาวใต้ให้การต้อนรับ พร้อมกับนิมนต์ไปพักที่บ้านคุณสมชัย (ติ๊ก) - คุณปัญญารส (ติ๋ม) เจริญชีพ ภายในตัวเมืองสงขลา

วันที่ ๒๑ ก.ค. เวลา ๑๑.๐๐ น. เดินทางไปฉันภัตตาหารเพลที่บ้านคุณสมชาย (โกส้ม) ขวัญพิเชษฐ์กุล จ.สงขลา หลังจากนั้นคณะศิษย์ถวายสังฆทาน พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

วันที่ ๒๒ ก.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินทางมาที่วิหารพระพุทธมหามงคลบพิตร (วิหารน้ำน้อย) จ.สงขลา
เวลา ๐๙.๕๙ น. ทำพิธีบวงสรวง เนื่องในโอกาสที่ได้บูรณปฏิสังขรณ์วิหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ญาติโยมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมี คณะมาลัยจากฟ้า จ.สงขลา และคณะศิษย์ชาวใต้ทุกคนให้การต้อนรับจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

เวลา ๑๕.๓๕ น. เดินทางกลับ โดยสายการบินไทยที่ TG236

☺ อ่านประวัติการสร้างวิหารพระพุทธมหามงคลบพิตร คลิกที่นี่

► ชมคลิปวีดีโอการบูรณะพระวิหารฯ เมื่อปี 2537 คลิกที่นี่


เดือนสิงหาคม

ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน

วันที่ ๒ ส.ค. ทำบุญวันครบรอบมรณภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค
เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพิธีบวงสรวงที่มณฑปหลวงปู่ปาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ที่ศาลา 12 ไร่

ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

วันที่ ๒ ส.ค. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘/๘ ตอนเช้าทำบุญใส่บาตรและถวาย ภัตตาหารแด่พระสงฆ์
ณ ศาลา 12 ไร่ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช

เวลา ๑๙.๐๐ น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ทำบุญวันเข้าพรรษา

วันที่ ๓ ส.ค. ตรงกับ วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘/๘ ตอนเช้าร่วมกันทำบุญใส่บาตร และ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่
ศาลา 12 ไร่

งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช

วันที่ ๓ ส.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช เสร็จแล้วนักเรียน ร.ร.
พระสุธรรมยานเถระวิทยา รำถวายมือ รับสังฆทาน ญาติโยมเวียนเทียนทักษิณาวัตรรอบพระจุฬามณี
และ รอบอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ๓ รอบ

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ที่ศาลาพระนอน

วันที่ ๔ ส.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. นำพุทธบริษัทไปสักการะและขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สถานที่สำคัญใน
วัดท่าซุง ๑๗ แห่ง

เข้าสายลม

วันที่ ๑๐ ส.ค. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน
และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๑๑ - ๑๓ ส.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน
ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๑๑ - ๑๒ ส.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑๔ ส.ค. เดินทางกลับวัด


ทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๒ ส.ค. เวลา ๑๑.๐๐ น. ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)

สอนพระกรรมฐาน และงานทำบุญครบรอบ ๕ ปี
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)


วันที่ ๒๔ - ๒๖ ส.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
และ สนทนาธรรม

วันที่ ๒๕ ส.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี ที่เปิดสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในพิธีทำบุญครบรอบ ๕ ปี ในการก่อสร้างอาคารสถานที่นี้ จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อุทิศส่วนกุศล
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม

วันที่ ๒๕ ส.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน แล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

เดือนกันยายน
เข้าสายลม

วันที่ ๗ ก.ย. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน
และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม

เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๘ - ๑๐ ก.ย. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน
ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๘ - ๙ ก.ย. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑๑ ก.ย. เดินทางกลับวัด

งานพิธีบำเพ็ญกุศลพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ มรณภาพครบรอบ ๒๐ ปี

วันที่ ๒๙ ก.ย. เวลา ๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ ต่อจากนั้น สวดพระอภิธรรมถวายกุศลแด่
พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

วันที่ ๓๐ ก.ย. เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระ ที่นิมนต์มาในงานเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระมหาเถรานุเถระ และ พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระมหาเถรานุเถระกล่าวสัมโมทนียกถา
เวลา ๑๒.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงสวดมาติกาถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ


เดือนตุลาคม

วันที่ ๑ ต.ค. - ๑๕ พ.ย เปิดรับสมัครผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุ ในช่วงธุดงค์
เวลา ๙.๐๐ น. เปิดรับลงชื่อบวช ที่ศาลานวราช

เข้าสายลม

วันที่ ๕ ต.ค. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน
และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม

เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๖ - ๘ ต.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น.
ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรัยสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๖ - ๗ ต.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๙ ต.ค. เดินทางกลับวัด


ทำบุญวันที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันที่ ๗ ต.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. ทําพิธีบวงสรวง ขอขมาพระรัตนตรัย จากนั้นรับสังฆทาน
งานทำบุญวันที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ที่บ้านสายลม มีเจ้าภาพตั้งร้านเลี้ยงอาหารฟรี(ขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง)
จากวันที่ ๑๙-๒๑ ต.ค.๕๕ มาเป็นวันที่ ๑๒-๑๔ ต.ค.๕๕


สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๑๒ - ๑๔ ต.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
และ สนทนาธรรม

วันที่ ๑๓ ต.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรมกับญาติโยม

วันที่ ๑๔ ต.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้ว
เดินทางกลับวัดท่าซุง


ทำบุญวันออกพรรษา

วันที่ ๓๐ ต.ค. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ เป็นวันออกพรรษา ตอนเช้าทำบุญใส่บาตรที่ศาลา
พระพินิจอักษร (ทองดี)

ทำบุญตักบาตรเทโวฯ

วันที่ ๓๑ ต.ค. ตรงกับวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ ตอนเช้าทำบุญตักบาตรเทโวฯ รอบพระอุโบสถ เสร็จแล้ว
ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์


เดือนพฤศจิกายน
เข้าสายลม

วันที่ ๒ พ.ย. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน
และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม

เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๓ - ๕ พ.ย. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น.
ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๓ - ๔ พ.ย. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๖ พ.ย. เดินทางกลับวัด


งานทอดกฐินสามัคคี ที่วัดท่าซุง

วันที่ ๑๐ พ.ย. เริ่มงานกฐิน
วันที่ ๑๑ พ.ย. เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุง กรานกฐินในพระอุโบสถ


ทอดกฐินที่สำนักปฏิบัติธรรม ศิษย์พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
ป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจบคีรีขันธ์

วันที่ ๑๘ พ.ย. เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน

แผนที่เดินทางไปสำนักปฏิบัติธรรม (ป่าละอู)


"คลิก" เพื่อขยายภาพงานทอดกฐินสามัคคี (รวมสายอีสาน)
วันที่ ๒๔ - ๒๕ พ.ย.

ถวายผ้ากฐินรวมสายอีสาน ณ วัดพุทธโมกข์ พระครูวิชัยสารคุณ (อ.หนุน) อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร


เดือนธันวาคม
เข้าสายลม

วันที่ ๓๐ พ.ย. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน
และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม

เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๑ - ๓ ธ.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น.
ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๑ - ๒ ธ.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๔ ธ.ค. เดินทางกลับวัด


ทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ ๕ ธ.ค. เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจฯ


งานบวชพระปฏิบัติธุดงค์และบวชชีกรรมบถ ๑๐
วันที่ ๖ - ๑๔ ธ.ค. บวชพระถือธุดงค์ และบวชชีกรรมบถ ๑๐ รวม ๙ วันไประยอง

วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธ.ค. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินทางไปรับสังฆทานและสอนพระกรรมฐานที่
สำนักปฏิบัติธรรมบ้านคุณยุพา เจริญผล จ.ระยอง


ไปโคราช

วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธ.ค. พระสมุห์พิชิต (โอ) ฐิตวีโร เดินทางไปรับสังฆทานและสอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

กำหนดการ พ.ศ. ๒๕๕๖

เดือนมกราคม
เข้าสายลม

วันที่ ๒๘ ธ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน
และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๒๙ - ๓๑ ธ.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๒๙ - ๓๐ ธ.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑ ม.ค. เดินทางกลับวัด

พระภาวนากิจวิมล
(อนันต์ พทฺธญาโณ)


     หมายเหตุ ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐น. ของวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ต่อเนื่องถึงวันปีใหม่ คือวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ จะมีพิธีการสวดมนต์ข้ามปี ต่อด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนา นำโดยท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (เจ้าอาวาส) และร่วมกันทำบุญต้อนรับปีใหม่ที่บ้านสายลม ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างความดีสร้างบุญบารมี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่กันทุกๆ ท่าน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 29/12/11 at 10:07 [ QUOTE ]


(Update)

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top