Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 18/1/12 at 18:32 [ QUOTE ]

ผมจะขออนุญาตพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานครับ


ผมชื่อนายเกียรติพล จิตรพลครับ อยากจะขออนุญาต ทางวัดท่าซุงพิมพ์หนังสือแจกฟรีเป็นธรรมทานครับ ตอนนี้มีอยู่ สองเรื่องครับ คือเรื่อง ไตรภูมิ กับเรื่อง อริยบุคคล ผมได้หาผู้ร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือแจกครับ แต่ผมยังไม่กล้าปริ้นออกมาแจก จึงขอเรียนถามทางวัดท่าซุง และขออนุญาตทำการพิมพ์ครับ ครับ ได้ไม่ได้อย่างไรก็ขอรบกวนบอกด้วยน่ะครับ ผมกลัวจะบาปน่ะครับ ขอขอบพระคุณครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/1/12 at 03:52 [ QUOTE ]


ต้องทำหนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ไปทางวัดท่าซุงโดยตรงนะครับ ทีมงานทำเวปไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ต้องขออภัยด้วยครับ

ทีมงานฯ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/1/12 at 08:35 [ QUOTE ]


ขอบพระคุณครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 22/1/12 at 23:57 [ QUOTE ]


อนุโมทนาบุญในกุศลจิตครับ

- เพื่อมหาชน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top