Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 13/2/12 at 17:27 [ QUOTE ]

ภาพ/สไลน์ภาพ/คลิปวิดีโอ..การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลังและหล่อพระ(11-12 ก.พ. 2555)


♠ ภาพข่าว...การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง"วัดท่าซุง"
♠ ภาพข่าว...พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ ๘ ศอก "วัดท่าซุง"
♠ คลิปวิดีโอ/สไลน์ภาพ...การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังและหล่อพระคลิปวีดีโอ...การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังและหล่อพระ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2555(วีดีโอ โดยคุณสุพัตน์)
การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง
การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง ตอน 2
การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง ตอน 3
หลวงพ่อสัมภาษณ์คุณมิกกี้ ผู้ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง
หลวงพ่อสัมภาษณ์คุณนิตยา ผู้ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง
หลวงพ่อสัมภาษณ์คุณสุวิมล ผู้ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง
.พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ ๘ ศอก
พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ ๘ ศอก ตอน 2ภาพ...การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2555
การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง 11/ 2 / 55

การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง 12 / 2 / 55


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 17/2/12 at 13:10 [ QUOTE ]ภาพ...การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2555
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 20/2/12 at 16:22 [ QUOTE ]ภาพ...พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ ๘ ศอก


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 23/2/12 at 13:56 [ QUOTE ]


update 23 / 2 / 2555

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top