Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 18/3/12 at 13:29 [ QUOTE ]

สรุปการถวายบทกลอน บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบรอบ 20 ปี


งานพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดท่าซุง

วันที่ 29 - 30 กันยายน 2555

ขอเชิญย้อนชม..ภาพเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต

พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ มรณภาพ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2535


ผู้เยี่ยมชมทุกท่านกรุณากรอก Username และ Password ที่นี่แล้วจึงจะ Link ไปหาข้อมูลดังกล่าว.

Username ชื่อสมาชิก Password รหัสผ่าน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/9/12 at 07:57 [ QUOTE ]


หมายเหตุ : ผู้ที่จะกล่าวคำถวายบูชา หากไม่ถนัดในการแต่งบทกลอน จะโพสต์เป็นข้อความธรรมดาก็ได้ แต่ทุกท่านต้องลงชื่อนามสกุล เพื่อผู้อื่นจะได้อนุโมทนากับท่านด้วย และอย่าเปิดกระทู้หน้าใหม่นะครับ อยากให้เขียนต่อๆ กันด้านล่าง (Quick Reply)

แต่สมาชิกต้อง Login ก่อนนะครับ จึงจะสามารถโพสต์ข้อความได้ จะได้สะดวกแก่ผู้อ่านภายหลัง จะเปิดโอกาสให้โพสต์ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงวันงานครบรอบมรณภาพ วันที่ 29 - 30 กันยายน 2555 เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึง เพื่อแสดงความกตัญญู และเพื่อเป็นการแสดงความรักและอาลัยของลูก ที่มีต่อ "พ่อ" ผู้มีพระคุณใหญ่ของเรา

จึงขออนุโมทนาทุกท่านด้วย.

ทีมงาน "ผู้จัดทำ"


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/9/12 at 13:18 [ QUOTE ]


อนุสรณ์กลอนรักฝากให้พ่อ
เป็นรอยต่อสองภพจบประสาน
เมื่อพ่อจากลาไปไกลดวงมาลย์
ลูกและหลานยังรักจักอาลัย
แม้วันนี้สิ้นพ่อต่อสานรัก
เฝ้าฟูมฟักดูแลช่วยแก้ไข
อย่ากังวลทุกอย่างต้องผ่านไป
เพราะในใจลูกมี "พ่อต่อพลัง"

รักพ่อล้นฟ้ากว่าใครไหนเทียมทัน
ปภาพินท์และครอบครัว


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/9/12 at 20:30 [ QUOTE ]


คำสอนพ่อ สุดซึ้ง ตรึงในจิต
มอบชีวิต ที่สดใส ไกลบ่วงมาร
สอนให้ลูก รู้ชอบ รู้นิพพาน
รู้หนทาง ทำให้แจ้ง กำจัดภัย

ในวันนี้ ขันธ์ห้า พ่อไม่อยู่
แต่ลูกรู้ ใจพ่อ ยังห่วงใย
ใช้อำนาจ ญาณแปด ทราบการณ์ไกล
จึงฝากไว้ ซึ่งเสียง เป็นธรรม-ทาน

ลูกบุญน้อย เกิดไม่ทัน ยามพ่ออยู่
เพิ่งมารู้ จักพ่อ ได้ไม่นาน
นั่งฟังเสียง ที่พ่อ สอนนิพพาน
จากคนพาล เปลี่ยนมาสู่ วิญญูชน

ปล1.ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด ที่ชี้ทางสว่างแก่ลูก ลูกจักตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ดำเนินรอยตามปฏิปทา ของหลวงปู่ฯ ครับ

ปล.2 กระผมแต่งกลอนไม่ค่อยเก่ง และอาจจะไม่ไพเราะ ไม่ถูกต้องตามหลักการ ก็ต้องขอประทานอภัยจากผู้รู้ทุกท่าน แต่ทั้งหมดพยายามแต่งจากใจดวงหนึ่งที่รักหลวงปู่พระราชพรหมยาน สุดหัวใจ

นายวีรบุรุษ เปรมกิจพรพัฒนา และครอบครัว


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/9/12 at 14:38 [ QUOTE ]


เคารพ รัก และศรัทธา หลวงพ่อ อย่างที่สุด
จะพยายามปฎิบัติตามคำสั่งสอนให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถปฎิบัติได้


กฤตพร แสงศรี และครอบครัว


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/9/12 at 18:49 [ QUOTE ]


ลูกยังรัก เคารพ ศรัทธาในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า

ที่หลวงพ่อได้เมตตานำมาสั่งสอนพวกเราให้ประพฤติ ปฎิบัติตาม

เพื่อให้ถึงพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้

แม้หลวงพ่อจะจากพวกเราไปอยู่บนพระนิพพานนานเท่าใด

หลวงพ่อก็จะยังอยู่ในใจของลูกตลอดไป

และลูกจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

รักและเคารพหลวงพ่อสุดหัวใจ

นายนพดล โพธิ์กระจ่าง และครอบครัว


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 5/9/12 at 15:03 [ QUOTE ]


▲ ขอเชิญด้านบน ▲

ย้อนชม..ภาพเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต

พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ มรณภาพ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2535


(เฉพาะสมาชิก)


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 5/9/12 at 22:16 [ QUOTE ]


พ่อรักลูก ลูกรู้อยู่ ว่าพ่อรัก
ลูกประจักษ์ แจ้งจิตต์ มิสงสัย
คุณธรรม พ่อล้ำเลิศ เกินสิ่งใด
ที่จักได้ หาเปรียบ มาเทียบเคียง .....
พ่ออธิษฐาน เทพเทวา พรหมอารักษ์
กำหนดจิต จดจำ ลูกหลานไว้
เมื่อจะตาย วายชนม์ ให้พ้นภัย
ให้มีใจ ตั้งมั่น หมั่นความดี ....
พระคุณพ่อ ก่อเกิด เจิดจำรัส
พระคุณพ่อ ก่อรัก ลูกทุกที่
พระคุณพ่อ ก่อใจ ใฝ่ความดี
พระคุณพ่อ ก่อดี มีนิพพาน
...นนทยา นาคะสิงห์


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/9/12 at 12:04 [ QUOTE ]


***...........ศิษย์ ญาณ 8............***

...* พระ เมต ตา เลิศ ล้น ท่วม ท้น จิต
.....มอบ ชี วิต จวบ สิ้น อิน ทรีย์ สาร
.....ธะ นำ ทาง ทุก ย่าง ก้าว เข้า นิพ พาน
.....มิ ใย ดี สัง ขาร วิญ ญาณ ตน
...* สละ แม้น สุข ไซร้ ใน พิ ภพ
.....ก่อ เกิด ครบ จบ กิจ ผลิด ผล
.....ทั้ง ชาติ ศาสน์ กษัตรา ค่า ยุ คล
.....ธรรมะ ดล พ้น ห้วง ไม่ ห่วง กาย
...* ยี่ สิบ สรวง ดวง แก้ว ดั่ง แพรว พร่าง
.....มิ เคย ลืม เลือน ร่าง พ่อ ห่าง หาย
.....ทุก ถ้อย คำ ที่ พ่อ สอน ไว้ ก่อน ตาย
.....อย่า ติด หมาย กาย เนื้อ หนอ ลูก ขอ จำ
...* จึ่ง แยก คิด จิต จรัส มิ จัด แต่ง
.....กิ เลส แห่ง ความ หลง สิ ปลง ปล้ำ
.....ดำ เนิน สาน ตาม รอย ต่อ ที่ พ่อ ทำ
.....มโนฯ นำ กรรม ฐาน " นิพ พาน " เอย........*

***พระคุณพ่อ หาประมาณมิได้ แม้นจะตอบแทนด้วยชีวิต***

......รัตน์......


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 14/9/12 at 13:51 [ QUOTE ]


@ พ่อรักลูก ลูกก็รู้ อยู่ว่ารัก
พ่อใครอื่น สักหมื่นแสน ไม่แม้นเหมือน
พ่อเป็นพ่อ ทำเหมือนพ่อ พ่อไม่เลือน
พ่อให้เลื่อน จากเป็นคน เข้านิพพาน
@ พ่อคือบ้าน ตำนานธรรม ตำละเอียด
พ่อกรองธรรม ให้ละเมียด ลูกได้ผล
พ่อสู้ทน เพื่อลูกรัก พ่อจักยล
พ่อระคน ธรรมะ กับนิทาน
@ พ่อเห็นลูก ลูกน้อยๆ เป็นเด็กนัก
พ่อฟูมฟัก บอกลูกน้อย ให้ปล่อยขันธ์
พ่อไม่กัน กีดลูกรัก สักแม้คน
พ่ออดทน ต้องให้ลูก ได้-ไปดี
@ พ่อบอกว่า ลูกไปไหน พ่อไปด้วย
พ่อจะช่วย ลูกของพ่อ ต้องมีผล
พ่อรอบรู้ พระธรรมะ เป็นครูคน
พ่อต้องดล ใจลูกๆ หากจำเป็น
@ พ่อพร่ำสอน แม้แต่นอน ให้ตั้งจิต
พ่อให้คิด ทุกจิตขณะ นะลูกเอ๋ย
พ่อสอนพราง เล่านิทาน ให้เสบย
พ่อไม่เคย ละทิ้งลูก ให้ลอยคอ
@ พ่อทิ้งขันธ์ พ่อทิ้งคำ พ่อพร่ำสอน
พ่อเตือนตอน จะดับจิต ให้คิดถึง
พระนิพพาน นะลูกรัก ต้องคำนึง
กำหนดจิต พระที่พึ่ง ได้นิพพาน ฯ

ธนฤทธิ์ สีทับทิม


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 17/9/12 at 14:17 [ QUOTE ]


น้อมเศียรศิโรเวฐน์ค้อม...........ขมาภัย
ผิล่วงพระรัตนตรัย.................แต่ต้น
เพียบพร้อมวจีใจ .................จบส่วน....กายนา
ข้าบาทสุมาล้น.....................โปรดได้อโหสิกรรม
********************************
บุญทำพานพบผ้อ(พ่อ)...........พิมลมาน
พระราชพรหมยาน.................ยิ่งล้ำ
อริยะปูชนียาจารย์................จรดมิ่ง.......กระหม่อมเฮย
ธรรมประสิทธิ์ค้ำ..................คู่ฟ้าคงดิน
*********************************
สอนธรรมสิ้นเศษเชื้อ...........ชั่วหิน
วิมุติดับเกลศภินท์.................พ่ายแพ้
มโนมยิทธิ ริน......................รมยสุข.......เสมอพ่อ
เพ่งพิศไตรภูมิแท้..................เที่ยงนั้นพระนิพพาน
***********************************
กราบกรานตามเท้าพ่อ...........เพิ่มบุญ
ตามติดสู่นิพพานอดุลย์..........ชาตินี้
เอมอิ่มปริ่มพระคุณ...............พ่อเบิก.......ทางแฮ
ศิวโมกข์วิมุติชี้.....................เจตน์น้อมมโมัย ฯ

ด้วยรักและบูชาอย่างสูงสุด
นพรัตน์ : ร้อยกรอง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ] nopparat99's Aim
[*] posted on 19/9/12 at 14:23 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/9/12 at 21:22 [ QUOTE ]


-: บทกลอนมีนามว่า ยันเกราะเพชร ๒ :--
๐หลวง ผู้เป็นใหญ่ ของเหล่ากอ
พ่อ ผู้ก่อเกิด กำเนิดให้
ฤา ละคุณงาม ความดีไว้
ษี ดัดฤทัย ได้ทุกคน
ลิง ผู้คล่องปราชญ์ ฉลาดล้ำ
ดำ ธรรมสนิทศอ พระศิวะ
๐พระ ผู้ผ่านพ้น วงวัฏฏะ
ราช พระราชะ ครองอารมณ์
พรหม ต้นกำเนิด ไทยจิตสาน
ยาน จรูงผ่าน ด้วยพานทิพย์
มหา พิศาลพริบ ละขันธ์ไคล
เถระ พระผู้ใหญ่ ไป-นิพพาน
๐วัด วาอาราม สร้างสรรพเสร็จ
ท่า ทีท่านเสด็จ ทิพย์วิหาร
ซุง เกิดแล้วตาย นานแสนนาน
อุทัย พระนิพพาน ท่านสอนดี
ธานี นี่นี้เป็น ศาล-พยานยันฯ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
คุณธนฤทธิ์ สีทับทิมและครอบครัวพุฒซ้อน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 20/9/12 at 22:38 [ QUOTE ]


คำสอนพ่อ กลั่นมา จากความรัก
คำสอนพ่อ ประจักษ์ ให้เราเห็น
คำสอนพ่อ สอนเรา ทุกเช้า-เย็น
คำสอนพ่อ หวังเห็น เรา...พ้นทุกข์...และถึง...ซึ่งพระนิพพาน


ด้วยความเคารพอย่างสูง
ดาบบุญรอดและอุไรวรรณ
จ.ระยอง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 20/9/12 at 22:47 [ QUOTE ]


หลวงพ่อ คือครูคือพระ คุ้มอุ้มชีวิต
ลูกน้อมจิต กราบประนม ก้มเกศี
เรียงอักษร เป็นกลอน.......ร้อย แทนวจี
ว่าลูกนี้ รักเคารพหลวงพ่อ........ขอบูชา
ด้วยความเคารพอย่างสูง
นางสาวอุไรวรรณ เมืองสุวรรณ์
โรงพยาบาลระยอง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 21/9/12 at 13:29 [ QUOTE ]


กาพย์ฉบัง ๑๖ และกาพย์ยานี ๑๑
ครบรอบ ๒๐ ปีการมรณภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

o ดอกไม้ธูปเทียนเรียงราย บูชาถวาย
พระพุทธพระธรรมคำงาม
น้อมกราบพระสงฆ์องค์สาม พระผู้ลือนาม
หนุนนำสัตว์โลกพ้นภัย
ทั้งบูรพาจารย์ไซร้ สององค์ยิ่งใหญ่
พระปานพระพ่อก่อคุณ
รวบรวมลูกหลานสร้างบุญ เป็นปัจจัยหนุน
ส่งเอ็งส่งเจ้านิพพาน
สองทศวรรษกังวาน ละขันธ์เกษมศานต์
พระราชพรหมยานเถร
คุณพ่อประจักษ์ชัดเจน ยี่สิบปีเน้น
ดั่งเดือนเปล่งแสงกลางดาว
พ่อสอนธรรมะแพรวพราว ดังแก้วสีขาว
เป็นหลักนำทางมั่นคง
กรรมฐานทั้งสี่สิบองค์ ทั้งเพ่งทั้งปลง
ให้ลูกเลือกฝึกเลือกทำ
สติปัฏฐานจงจำ สี่บรรพเลิศล้ำ
ทางตรงสู่ที่ไม่ตาย
มโนมยิทธิ์มุ่งหมาย ลูกไม่เดียวดาย
มีพ่ออีกเพื่อนร่วมทาง
พ่อสร้างวัดใหญ่กว้างขวาง กวาดปัดจัดวาง
หวังลูกขวนขวายความดี
เหนื่อยยากเท่าไรไม่หนี เอาชีพเข้าพลี
เดือนสุดท้าย “จะเข้าสายลม”ฯ

o หลวงพ่อฯยังคงสอน ยังอาทรเหล่าลูกหลาน
มาเตือนยามเกียจคร้าน ยามหลงทางหลังพ่อไป
หลายคนยังเจอพ่อ พร่ำสอนต่อแม้หลับไหล
หวดบ้างหากเลวไป ด้วยหวังลูกทรงความดี
จะหาได้ที่ไหน พระที่ให้ไม่หลีกหนี
แม้กายวายชีวี ยังพาลูกไปนิพพาน
ครบรอบยี่สิบปี ธรรมพ่อนี้ยังกังวาน
ลูกตัดกิเลสผลาญ พระบันดาลด้วยบารมี


นายพัทธ์ดนัย ภูวจรูญกุล ร้อยกรองถวาย


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/9/12 at 13:13 [ QUOTE ]


สดุดีคำฉันท์

๐ โอ้องค์อร่าม เรืองรุ่งโรจน์ ฤดี ประดุจดั่ง ส่องหล้า แสงระวี
สว่างล้ำ
๐ สูงส่งสุด สิ้นสารวัฏ ฏะค้ำ คะนึงคิด ชิดแนบ น้อมจดจำ
จิตจดจ่อ
๐ บรรจง บรรจบหัตถ์ จรดก่อ ก้มเกศเกล้า กรานกราบ ลงบาทพ่อ
พระฤาษีฯ
๐ ท่านสะสม สอนสั่งสิ้น วจี จริตแก้ว กมล กาญจ์ศักดิ์ศรี
พระนิพพาน ฯ

ด้วยความรักและความเคารพอย่างสูง
ธนฤทธิ์ สีทับทิมและครอบครัวพุฒซ้อน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/9/12 at 14:58 [ QUOTE ]
[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/9/12 at 17:25 [ QUOTE ]


Quote:
Originally posted by ปฐมพร

ขอแจมด้วยคนนะครับ

สดุดีคำฉันท์ถวายลพ.ฤาษีครบรอบ 20 ปีเนาว์พระนิพพาน

@ โอ้อร่าม เรืองรอง โรจน์จารี
ประดุจดั่ง ส่องหล้า แสงระวี สว่างล้ำ
สูงส่งสุด สิ้นสง- สารวัฏฏ์ค้ำ
คะนึงนิจ ชิดแนบ จรรโลงจำ จับจิตจ่อ
บรรจงบรร- จบหัตถ์ จรดก่อ
ก้มเกศเกล้า กรานกราบ ลงบาทพ่อ พระฤาษี ฯ
ท่านสะสม สอนสั่ง สิ้นพที
จริตแก้ว กมล กาญจ์มณี พระนิพพาน

@ ยี่สิบปี ผ่านพ่อ เนาพิมาน
ท่านจากไป ไป่นาน ชั่วกัล์ปกาล เช่นวานนี้
ระลึกวัน พ่อละ ฟ้าพิรี้
พิไรร่ำ รำพัน อั้นฤาดี ทั้งนภา ก็มืดครึ้ม
คิดคำนึง ถึงสาม-เจ็ด วันยาตรา
คงเข้าพัก พลับพลา ก่อนกรีฑา เคยตรึกตรอง
เฝ้าละเมอ ชะเง้อ ชะแง้มอง
ตั้งแต่พลบ ผ่านดึก จวบเรืองรอง พระศพเขต

@ กระทั่งปักษ์ ปลายผ่าน พูนเทวศ
ถวิลถึง จึ่งหวั่น กลั้นน้ำเนตร กลืนลงศอ
โศกเศร้ารอ ขยับขัน- ธะลออ
กมลเปลี้ย ปลงตก ดั่งปีจอ รอเจ้าของ
จะจวบจน จวนรอบ หนึ่งปีครอง
เคียงคอยนับ วันเวร จึ่งไตร่ตรอง ว่าดับขันธ์
พ่อบอกว่า ลูกไคล พ่อไปพลัน
สมาบัติ อย่าบั่น ให้ลูกมั่น คอยลูกรัก จักนิพพาน ฯ ๒๓-๐๙-๒๕๕๕


ด้วยความรักและความเคารพอย่างสูง
ธนฤทธิ์ สีทับทิมและครอบครัวพุฒซ้อน
และก็ Abdul Loh Kasem ด้วยครับ
-v

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 30/9/12 at 07:23 [ QUOTE ]


น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

๓๐ กันยา อีกครามาบรรจบ
นี่ก้อครบยี่สิบปีแล้วสิหนา
สองทศวรรษพ่อนั้นได้จากลา
ละขันธ์ห้าไม่ต้องมาว่ายเวียนกัน
สองมือจรด แนบใจ กราบคุณพ่อ
น้ำตาคลอ นึกถึงพ่อ คุณมหันต์
คำสั่งสอน คุณยิ่งใหญ่ ยังกังวาล
น้อมสืบสาน คำท่านมา จรดหัวใจ

หากเพียงกายนี้ยังมีชีวีอยู่
ลูกขอคู่เคียงข้างพระศาสนา
จะทำนุบำรุงองค์พระศาสดา
ขอรักษาธรรมะจนสิ้นใจ
จะยึดมั่นในคำสอนพระพุทธองค์
จะดำรงปฏิปทาที่พ่อให้
จะเพียรทำความดี ละทิ้งกาย
ขอถวายชีวีนี้ เพื่อพระนิพพาน

เกษวลี ศรีปัญญาธรรม และครอบครัว ศรีปํญญาธรรม


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/10/12 at 06:12 [ QUOTE ]


เรียน สมาชิกทุกท่าน

......เมื่อวันที่ 29-30 ก.ย. 55 งานที่สำคัญก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดี ลูกหลานหลวงพ่อฯ มาร่วมงานที่วัดท่าซุงกันมากมาย อีกทั้งบทกลอน และบทความต่างๆ ที่ท่านสมาชิกได้นำมาโพสต์ให้อ่านกัน นับว่ามีคุณค่ามากมาย มีความไพเราะ และมีความหมายอย่างลึกซึ้ง บางครั้งอ่านแล้วก็ซาบซึ้งตรึงใจจริงๆ

สรุปแล้วขอแสดงความยินดีทุกท่าน ที่ได้ร่วมแจมบทกลอนในวาระครบรอบ 20 ปี ไว้รออีก 10 ปี ค่อยมาแจมกันใหม่ โห..ว่าเข้านั่น คงเป็นปีต่อๆ ไปดีกว่านะครับ พวกเราจะได้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรากันทุกๆ ปี จนกว่าจะตามหลวงพ่อไปนิพพานกัน

สุดท้ายนี้ขออนุโมทนาความดีทุกท่าน ที่ได้เข้ามาโพสต์แสดงความรู้สึกในใจต่อหลวงพ่อของเรา อีกทั้งผู้ที่ไปวัดหรือไม่ได้ไปก็ดี หรือที่ส่งเงินทำบุญออนไลน์ผ่านเว็บวัดท่าซุง ขอให้สมความปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานกัน ก่อนจะถึงเวลานั้นก็ขอให้คล่องตัว ขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับ

จาก ทีมงานฯ ทุกคน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top