Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 13/11/12 at 17:59 [ QUOTE ]

ภาพ/คลิปวิดีโอ...งานมหากฐินสามัคคี วัดจันทาราม(ท่าซุง) ประจำปี 2555


ภาพ...งานมหากฐินสามัคคี ประจำปี 2555


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555บวงสรวงในงานมหากฐิน ปี2555คลิปวีดีโอ...บวงสรวงงานมหากฐิน ปี 2555 และ กองมหากฐินสามัคคี


พุทธศาสนิกชนถวายสังฆทาน กฐินสามัคคี

มีพุทธศาสนิกชนเข้าแถวรอถวายสังฆทาน


คลิปวีดีโอ...บรรยากาศก่อนเริ่มงานมหากฐินสามัคคี ตอน ๑


คลิปวีดีโอ...บรรยากาศก่อนเริ่มงานมหากฐินสามัคคี ตอน ๒

กองกฐินสามัคคี และพุ่มกฐิน


วงดนตรีไทย รร.พระสุธรรมยานเถระ
หน่วยบุญพิเศษ หน่วยยกทรงคลิปวีดีโอ...งานทอดมหากฐินสามัคคี ปี๒๕๕๕

ทำบุญทอดกฐินคลิปวีดีโอ...หลวงพ่อกล่าวสัมโมทนียคาถา
คลิปวีดีโอ...บรรยากาศโรงทาน ศาลา 4 ไร่ ตอน ๑


คลิปวีดีโอ...บรรยากาศโรงทาน ศาลา 4 ไร่ ตอน ๒
พระภิกษุสงฆ์ วัดท่าซุง เข้าพระอุโบสถ กรานกฐิน

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top