Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 17/11/12 at 01:14 [ QUOTE ]

ยันต์พิชัยสงคราม


ยันต์พิชัยสงคราม ที่ว่าห้ามปลุกนี่คืออะไรครับ การปลุกกับการอาราธนาเหมือนกันป่าวครับ พอดีผมเช่าผ้ายันต์มาไม่เข้าใจว่าห้ามปลุกยังไง

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 17/11/12 at 21:23 [ QUOTE ]


การปลุก คือ การใช้กำลังของตัวเองในการสั่งทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่ควรจะทำ
การอาราธนา คือ การอันเชิญคุณงามความดีและบารมีของพระรัตนตรัยมาสู่ของที่เราต้องการจะอาราธนา

ซึ่งสองอย่างนี้ต่างกันอย่างมากครับ การปลุกใช้ทำกับของไสยศาสตร์เท่านั้น
แต่ของพุทธศศาสตร์ใช้คำว่าอาราธนา แต่ภาษาที่จะให้รู้กับแบบชาวบ้านก็ต้องบอกว่าปลุก ถ้าเรียกอาราธนาเขาไม่เข้าใจ และก็มันไม่ขลังอ่ะครับ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top