Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 26/11/12 at 12:24 [ QUOTE ]

ขอถามรายละเอียดกาารฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังค่ะ


ไม่ทราบว่าถ้าจะไปฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังที่วัดในวันที่ 8-9 ธ.ค.55 ต้องทำการลงทะเบียน หรือจองอะไรก่อนหรือป่าวคะ และต้องเตรียมชุดขาวไปด้วยใช่มั๊ยคะ อยากไปมากๆคะ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/11/12 at 16:09 [ QUOTE ]


ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง ในวันที่ 8-9 ธ.ค.55 (สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมธุดงค์)

1.เมื่อมาถึงวัดติดต่อที่พักได้ ที่ศาลานวราช (ตรงหน้าโบสถ์) เพื่อหาที่พักค้างคืน
(แต่ถ้ามีที่พักก็ขอให้มาในเวลาฝึกได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนหรือจองอะไร)
2.การแต่งกาย ไม่ได้เน้นที่ชุดขาว แต่ขอให้เป็นชุดที่ใส่สบายๆ และสุภาพ
3.ในวันฝึก ขอให้มารับ ถาดบูชาครูดอกไม้ 3 สี ที่สถานที่ฝึกเต็มกำลัง(ศาลา 12 ไร่)
4.ขอให้มาก่อนเวลาที่จะฝึกก่อนสัก 1 ชั่วโมง เพราะมีคนมาฝึกมากและจองที่ไว้

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ (ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันแรก)

๑๑.๕๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลทำพิธีบวงสรวงที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๔.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลและพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
๒๑.๐๐ น.เข้านอน มีเสียงธรรมตามสาย

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕(ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันสุดท้าย)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๐๐ น. ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณร(บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดศาลา ๑๒ ไร่ เป็นต้น
๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ ศาลา ๑๒ ไร่ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๔.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลและพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ ศาลา ๑๒ ไร่ ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.

ทีมงาน

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/11/12 at 16:21 [ QUOTE ]


ขอบคุณมากๆคะ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/11/12 at 08:29 [ QUOTE ]


อนุโมทนาสาธุ ครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ] nopparat99's Aim
[*] posted on 3/12/12 at 13:10 [ QUOTE ]


อนุโมทนาสาธุ ครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top