Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 27/11/12 at 18:45 [ QUOTE ]

ภาพ/สไลน์ภาพ...การเตรียมงานธุดงค์ ณ. วันที่ 2 ธันวาคม 2555


ภาพ...เตรียมงานธุดงค์ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2555
ภาพสไลน์...เตรียมงานธุดงค์ ประจำปี ๒๕๕๕ภาพ...เตรียมงานธุดงค์ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2555
ศาลาพระพินิจ ฯ ที่อบรมนาคบวชธุดงค์


ศาลานวราช ที่รับพระอาคันตุกะเข้าร่วมงานธุดงค์


ซุ้มยกทรง ที่ร่วมทำบุญกับงานบุญต่างๆ


ศาลา 12 ไร่ ที่ร่วมกันทำกิจกรรมธุดงค์วัตร


ศาลา 12 ไร่ สถานที่ฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิ


ศาลา 4 ไร่ โรงทานในงานธุดงค์วัตร


สวนสมเด็จ เขตธุดงค์พราหม์หญิง


ร่วมด้วยช่วยกันกางเต้นท์ เขตธุดงค์พราหม์หญิง


เขตธุดงค์พราหม์หญิง ผู้ชายห้ามเข้า
 ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/12/12 at 17:53 [ QUOTE ]ภาพ...เตรียมงานธุดงค์ ประจำปี ๒๕๕๕


ภาพ...ถางบริเวณธุดงค์ป่าศรีไพร
(คล๊กดูภาพและสไลส์ทั้งหมด)


ภาพ...ล้างลานธรรม
(คล๊กดูภาพและสไลส์ทั้งหมด)


ภาพ...ล้างทำความสะอาด ศาลา 12 ไร่ และศาลา 4 ไร่
(คล๊กดูภาพและสไลส์ทั้งหมด)


ภาพ...ล้างทำความสะอาด ศาลา 25 ไร่ และบริเวณปราสาททองคำ
(คล๊กดูภาพและสไลส์ทั้งหมด)


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top