Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/11/12 at 11:24 [ QUOTE ]

ภาพข่าว..งานทำบุญ "ทอดกฐินรวมสายอีสาน" ณ วัดพุทธโมกข์ (ตอนจบ)


ภาพข่าว..งานทำบุญ "ทอดกฐินรวมสายอีสาน"

วันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


เล่าเรื่องงาน..วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ตอนจบ)

สำหรับการเตรียมงานทอดกฐิน "รวมสายอีสาน" ในครั้งนี้ ทางหลวงพี่ชัยวัฒน์ได้รับการประสานงานจาก พระอาจารย์กิตติพงศ์ กิตติโสภโณ วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ท่านเป็นผู้รวบรวมรายชื่อทั้งหมด นับว่าเป็นการเตรียมงานกันมานาน ทางวัดต่างๆ สายพระอาจารย์หนุนนั้น ส่วนใหญ่กำลังมีการงานก่อสร้างเกือบทุกแห่ง เช่น วัดป่าโนนวิเวก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี กำลังสร้างพระพุทธรูปใหญ่ หน้าตัก ๑๘ ศอก วัดศรีสันติธรรม อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด กำลังสร้างพระอุโบสถ เป็นต้น

ทั้งนี้ เป็นความประสงค์ของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาฯ ที่ได้มีคำสั่งให้หลวงพี่ชัยวัฒน์ อชิโต เป็นผู้ประสานงาน เพื่อจะได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ โดยมีคณะเจ้าภาพแจ้งความประสงค์มากันมาก โดยเฉพาะทำบุญทาง "ออนไลน์" มากมายเกินกว่าที่คิด ถ้าจะนับจำนวนเงิน "ออนไลน์" รวมกับ "เงินสด" ที่ถวายผ่านหลวงพี่ชัยวัฒน์ด้วย รวมแล้ว ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน โดยท่านตั้งใจจะเฉลี่ยให้ลงตัวพอดี

แต่ถ้าจะรวมเงินที่ผ่านหลวงพ่ออนันต์และหลวงพ่อโอในวันงาน รวมทั้งเงินที่ทำบุญหล่อพระด้วยแล้วประมาณ ๑๐ ล้านบาท (จำนวนเงินที่ถวายรวม ๒๓ วัด ประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท) ส่วนเงินที่เหลือถวายพระอาจารย์หนุน เป็นการใช้หนี้ให้ท่านและเผื่อมีเงินเหลือไว้บูรณะวัดพุทธโมกข์ต่อไป ซึ่งไม่รวมค่าเครื่องกฐินที่มีมูลค่าหลายแสนบาท

โดยเฉพาะ "ผ้าไตรจีวร" ที่หลวงพ่ออนันต์สั่งตัดเย็บเป็นพิเศษจากวัดอโศการาม ไตรละ ๓,๕๐๐ บาท รวม ๒๓ ไตร อีกทั้งมีคณะเจ้าภาพโดย คุณชาญวิทย์ - ลักษมี (แมว) มโนธีรวัฒน์ และคุณภาส์วริทธิ์ (ก๊วยเจ๋ง) คุณจารุภา (หลี) ภาสิทธิ์พล ได้จัดซื้อคูลเลอร์น้ำอย่างดี พร้อมทั้งย่าม, หนังสือวิสุทธิมรรค, แผ่นทองเหลืองที่ใช้ในการหล่อพระ ๑,๐๐๐ แผ่น มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๙๗,๙๘๐ บาท โดยมีการจารึกชื่อเจ้าภาพแต่ละวัดไว้ที่คูลเล่อร์น้ำทั้ง ๒๓ วัดด้วยว่า..

งานรวมกฐินสายอีสาน ๒๓ วัด ณ.วัดพุทธโมกข์ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
นำโดย
(ชื่อเจ้าภาพ........................สร้างถวาย)
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล และคณะศิษย์วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
(วัด...................................................)
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๕.......ครั้งถึงวันงานทอดกฐินจริงๆ อาจารย์กิตติพงศ์ได้แจ้งว่า มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อวัด 3 วัด ตามรายชื่อเดิม ดังนี้

- ลำดับที่ ๗ พระครูอัครธรรมสาร วัดยอดลำธาร เปลี่ยนเป็น พระอาจารย์ทองปาน ปภัสโร วัดทุ่งกลางใหม่ฯ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

- ลำดับที่ ๑๑ พระครูสมาจารธรรมรังษี วัดรัตนรังษี เปลี่ยนเป็น พระอาจารย์สิทธิพล สุธัมมปสิทธิโก วัดโพธิ์ทอง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

- ลำดับที่ ๒๒ พระอาจารย์เจริญ กัลยาโณ วัดโคตมานุรักษ์ เปลี่ยนเป็น พระอาจารย์กีลิตร รักขิตธัมโม วัดป่าจิตวิเวการาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานีเชิญชมวีดีโอ...งานพิธีถวายผ้ากฐิน "รวมสายอีสาน" จำนวน ๒๓ วัด

ภาพข่าว...พิธีถวายผ้ากฐิน "รวมสายอีสาน" จำนวน ๒๓ วัด


......วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๕ วันนี้มีกำหนดการทอดกฐิน ดังนี้..

เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีถวายผ้ากฐิน รวมสายอีสาน จำนวน ๒๓ วัด
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธีในตอนเช้าพระเถระนั่งฉันเช้าที่บริเวณนี้ที่จัดเตรียมไว้สำหรับพระผู้ใหญ่ ส่วนพระสงฆ์ส่วนใหญ่จะมีที่นั่งฉันภัตตาหารอีกด้านหนึ่ง


บายศรีหัวหมูชุดใหญ่ได้จัดทำเตรียมไว้พร้อมแล้วในศาลาหลังใหญ่ ซึ่งเป็นศาลาที่เคยจัดสร้างไว้เมื่อปี ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นการทอดกฐินรวมสายอีสานเป็นครั้งแรก รวม ๔๕ วัด มีเจ้าภาพกองละ ๑๐,๐๐๐ บาทเท่ากัน ปีนั้นก็รวบรวมเงินทำบุญได้ประมาณ ๑๐ ล้านบาทเช่นกัน


บายศรีจัดเตรียมไว้สวยงาม ๓ ชุด เป็นศิลปรูปแบบอีสานและภาคกลาง ภายในศาลาหลังเก่านี้ได้จัดอาสนะที่นั่งแต่ละวัด โดยมีพุ่มกฐินอยู่ตรงกลาง (มีเจ้าภาพแต่ลืมชื่อไปแล้ว ยอดเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท) และมีญาติโยมเข้าไปเอาแบงค์ไปติดเพิ่มที่พุ่มกันเรื่อยๆ


ภาพบน "ถังคูลเลอร์" จำนวน ๒๓ ถัง วางไว้ด้านนอกก่อน หลังจากฉันเช้าแล้วหลวงพี่ชัยวัฒน์เข้ามานั่งภายในศาลาก่อน พร้อมทั้งประกาศรายชื่อวัดที่รับกฐินทั้ง ๒๓ วัด ต่อมาพระอาจารย์หนุน และหลวงพ่ออนันต์ก็เดินเข้ามานั่งประจำที่ภายในศาลา


วันที่ ๒๕ พ.ย. นี้มีญาติโยมที่ออกไปพักนอกวัด ต่างก็ทยอยเข้ามาทานอาหารเช้า โดยเฉพาะรถจอดในบริเวณวัดเต็มไปหมด แม้แต่รถบัส ๒ คันที่มาจากวัดท่าซุงเมื่อวานนี้ นำโดยหลวงพ่อโอ ยังหาที่จอดยากเหมือนกัน


ในระหว่างนี้ มีคณะศิษย์จากกรุงเทพฯ จากบ้านสายลม และจากจังหวัดต่างๆ เกือบทุกภาคของประเทศได้เข้ามาทำบุญกับหลวงพ่ออนันต์, หลวงพ่อโอ, หลวงพี่ชัยวัฒน์ และพระอาจารย์หนุนกันเรื่อยๆ จนถึงเวลาประมาณ ๙.๐๐ น. ท่านได้ออกไปจุดธูปเทียนที่โต๊ะบวงสรวงโดยมีหลวงพ่ออนันต์, หลวงพ่อโอ, หลวงพี่ชัยวัฒน์ และ พระอาจารย์หนุน เป็นประธานในการทำพิธีบวงสรวง


หลังจากนั้นจึงเปิดเทปบวงสรวง พวกเราทุกคนได้ยินเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานแล้วมีความสุขใจ ชื่นใจที่ได้เห็นลูกหลานหลวงพ่อฯ เดินทางกันมามากมายเหลือเกินต่อจากนั้น คุณสุขขา อ่อนจิต เป็นประธานการจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาทายกคือ คุณหมอเอ๋ จากเชียงใหม่ เป็นผู้นำอาราธนาศีลแล้ว ท่านพระครูวิชัยสารคุณ หรือพระอาจารย์หนุนให้ศีล ๕


ภายในศาลาหลังนี้ เมื่อคืนมีคนนอนกันเต็มไปหมด ซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมเสื่อและหมอนไว้มากมาย ส่วนตอนนี้ได้เป็นที่นั่งหลังจากรับศีลกันแล้ว ต่อไปก็เป็นพิธีอันสำคัญที่ทุกคนรอคอย นั่นก็คือพิธีการกล่าวถวายผ้ากฐิน โดยมีญาติโยมหลายท่านเตรียมผ้าไตรจีวรไว้ถวายด้วยตนเองลำดับที่ ๑ พระครูวิชัยสารคุณ วัดพุทธโมกข์ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร จากนั้นเป็นลำดับที่ ๒ - ๒๓

เนื่องจากมีเจ้าภาพเป็นจำนวนหลายร้อยกอง ทำบุญกองละ ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนรายย่อยก็มีอีกมาก ตอนแรกหลวงพ่ออนันต์ก็บ่นหนักใจเหมือนกัน ต่อมาภายหลังหลวงพี่ชัยวัฒน์ได้เรียนเสนอว่า เพื่อจะเป็นการรักษาเวลาให้ทันก่อนฉันเพล ควรให้หลวงพ่อโอเป็นตัวแทนออกไปถวายแทนเจ้าภาพทั้งหมด ปรากฏว่าท่านเห็นด้วย และ
ญาติโยมทั้งหมดก็ร่วมสนับสนุนด้วย


ในภาพจะเห็นหลวงพ่อโอกำลังยกขันปัจจัยชูขึ้น ซึ่งภายในขันมีญาติโยมถวายส่วนองค์ท่านไว้ก่อนทุกวัด ส่วนเงินนับแสนบาทก็ได้ถวายไปแต่ละวัด โดยมีหลวงพี่ชัยวัฒน์เป็นผู้ประกาศรายชื่อเจ้าอาวาส ชื่อวัด และจังหวัดต่างๆ ไปตามลำดับจนครบทั้ง ๒๓ วัด โดยมีคณะศิษย์ทั้งหลายต่างก็เปล่งเสียง "สาธุ" ไปด้วยตลอดเวลา

หลังจากหล่วงพ่อโอถวายปัจจัยไปแต่ละวัดเสร็จแล้ว ปรากฏว่ายังไม่ได้ถวายผ้ากฐิน ทั้งๆ ที่ได้กล่าวคำถวายแล้ว ช่วงนี้จึงเปิดโอกาสให้ญาติโยมเข้าไปถวายวัตถุสิ่งของกันก่อน มองดูแล้วยุ่งๆ เหมือนกัน แต่ทุกคนก็เรียบร้อยกันดี มีบางคนก็เอาขันไปเรี่ยไร อาจจะกระทบจิตใจกันบ้างต้องขออภัยด้วย เพราะท่านคงจำเป็นต้องรักษาระเบียบแบบแผนเอาไว้


หลังจากนั้น หลวงพ่ออนันต์จึงมอบหมายให้หลวงพี่ชัยวัฒน์ไปถวายแทน โดยการยืนพนมมือยกผ้าไตรจีวรแล้วหันกลับมาที่ญาติโยม เมื่อทุกคนสาธุแล้วท่านก็นั่งลงถวายผ้ากฐินแด่เจ้าอาวาสไปทีละวัด โดยมีคุณหมอเอ๋เป็นผู้ประกาศรายชื่อของแต่ละวัด


ซึ่งทุกคนได้มองเห็นวัตถุสิ่งของเต็มไปหมด แม้กระทั่งด้านหลังของท่านก็ยังมีหนังสือธรรมะต่างๆ ที่วางกองไว้อีกเป็นจำนวนมากเช่นกัน

......ด้วยวิธีรวบลัดเช่นนี้ ผลปรากฏว่าญาติโยมพุทธบริษัทชอบใจกันมาก เนื่องจากถวายไปทีละวัด โดยการสาธุ สาธุ สาธุ รับกันไปเรื่อยๆ จนครบถ้วน ได้ยินเสียงเปล่งแล้วขนลุก มองดูแล้วเรียบร้อยสบายใจ ไม่วุ่ยวายยุ่งยากอย่างที่คิด ซึ่งสามารถถวายเสร็จก่อนเวลา ๑๑.๐๐ น. จนถึงเวลาฉันเพล พระสงฆ์ต่างแยกย้ายไปฉันเพล และญาติโยมก็รับประทานอาหารกลางวันก่อนที่จะเดินทางกลับ


.......นับว่าเป็นการจัดงานที่เรียบง่ายและสะดวกสบาย ท่ามกลางผู้คนมากมาย แต่ละคนก็มีหน้าตาแจ่มใสเบิกบานใจ ถึงแม้ทางวัดพุทธโมกข์ที่จัดงานต้อนรับ อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการจัดเตรียมสถานที่ โดยเฉพาะแม่ครัวที่จัดเลี้ยงอาหารกันหลายมื้อ แม้กระทั่งเจ้าภาพที่ร่วมเดินทางไป ตลอดถึงเจ้าภาพที่ร่วม "ทำบุญออนไลน์" กันตลอดมานานหลายเดือน ถึงแม้จะสับสนกับการแจ้งชื่อไปบ้าง ทางทีมงานฯ ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย


......แต่ทั้งนี้ก็กลับมีแต่ความปลื้มใจแทน ที่มีผู้ออนไลน์ทำบุญกันมากอย่างคาดไม่ถึง นับว่าท่านได้สร้างบุญกุศลไว้อย่างใหญ่หลวง อีกทั้งได้เห็นคุณประโยชน์ในการสนับสนุนพระภิกษุทางสายอีสาน ที่มีความเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ถือว่าเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เพิ่มพูนออกไปทั่วทุกภาคของประเทศ บุญกุศลจากการทอดกฐิน "รวมสายอีสาน" อันมหาศาลครั้งนี้ คงจะเป็นพลวปัจจัยให้เจ้าภาพทุกท่านได้ประสบสันติสุข พ้นทุกข์จากภยันตรายทั้งหลาย ตราบเท่าเข้าสู่ฝั่งอมตมหานิพพาน ขอจงสมหวัง ขอจงสมปรารถนา ขอจงสิ้นทุกข์โดยเร็วพลัน ในชาติปัจจุบันนี้เทอญ..

สาธุ..สาธุ..สาธุ..อนุโมทนามิ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ เต.....

คณะทีมงานฯ


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top