Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 8/12/12 at 16:27 [ QUOTE ]

กำหนดการเดินทาง และ งานวัดท่าซุง ตลอดปี พ.ศ.2556


HAPPY NEW YEAR 2013

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖
ส.ค.ส. ขอส่งความสุขถึง บรรดาสมาชิกทุกท่าน

จึงขออภินันทนการด้วย "ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๖" ของวัดท่าซุง


จากคณะผู้จัดทำ "เว็บวัดท่าซุง" และ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ท่านสมาชิกกรุณาใส่ ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน
แล้วกดปุ่ม Login ก่อนที่นี่ แล้วจึงจะ Link ไปหาข้อมูลดังกล่าว.


ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน


(หากสมาชิกท่านใด Login แล้วยังเข้าไม่ได้ กรุณาอีเมล์แจ้งให้ทราบด้วย)
หมายเลข "โทรศัพท์" วัดท่าซุง


ติดต่อเรื่อง "สถานที่พัก" และ "ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง"


1. ติดต่อเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ ติดต่อ "พระพิษณุ" โทรศัพท์ (087) 313 - 2191

2. พระพิกุล เป็นผู้จัดกิจนิมนต์พระภิกษุภายในวัดท่าซุง โทรศัพท์ (089) 906 - 1294

3. ระเบียบการสมัครสมาชิก หรือต่ออายุ "ธัมมวิโมกข์"

(ก) ทางไปรษณีย์โดยเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ที่จะให้ส่งนิตยสาร พร้อมซื้อธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปท.อุทัยธานี ในนาม

พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต
สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง
อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
61000


หนังสือออกเดือนละ 1 เล่ม อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (12 เล่ม) 300 บาท ครึ่งปี (6 เล่ม) 150 บาท เฉพาะในประเทศไทย ต่างประเทศให้ติดต่อ "สำนักงานธัมมวิโมกข์" โทรศัพท์ (056) 502-507 เวลา 09.30 - 10.30 น. และ 13.00 - 16.00 น.

(ข) สมัครด้วยตนเองที่ "บ้านสายลม" ซ.พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) ถ.พหลโยธิน กทม. และมีจำหน่ายในราคาฉบับละ 25 บาท

4. ถ้าต้องการซีดี, หนังสือธรรมะของหลวงพ่อฯ หรือสั่งของทางไปรษณีย์ก็ได้ ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปท.อุทัยธานี ในนาม

ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
วัดท่าซุง
อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
61000


ติดต่อพระเจ้าหน้าที่ "ตึกรับแขก" โทรศัพท์ (056) 502 - 5065. ต้องการติดต่อที่พักทุกแห่ง พระเจ้าหน้าที่ทำงาน เช้าเวลา 09.00 น. - 10.30 น. บ่าย 13.00 น. - 16.00 น.

ก. เพื่อร่วมงานพิธีต่างๆ ของวัด
- ศาลานวราช (พระทนงศักดิ์)
- ศาลา 3 ไร่ (พระอวยพร)
- ตึกขาว (พระบุญชู)
- ศาลา 25 ไร่ (พระนิติ, พระเกรียงไกร)

ข. เพื่อพักปฏิบัติธรรม ติดต่อพระเจ้าหน้าที่ ณ ศาลานวราช ข้างพระอุโบสถวัดท่าซุง
โทรศัพท์ (056) 502 - 655 เวลาทำงาน ช่วงเช้า 9.00 - 10.30 น. ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น.
บ้านสายลม

เปิดทำการตั้งแต่ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์) โทรศัพท์ (02) 616 - 7177


◄ll กลับสู่สารบัญ


จัดทำโดย..ทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง" และ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"

อภินันทนาการเฉพาะ "สมาชิกเว็บวัดท่าซุง" เท่านั้น

(กรุณาอย่านำไปโพสต์ในเว็บอื่น)ลิขสิทธิ์เป็นของ "วัดจันทาราม (ท่าซุง)" จังหวัดอุทัยธานี


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 8/12/12 at 16:27 [ QUOTE ]


กำหนดการ พ.ศ. ๒๕๕๖


จัดทำโดย.. "คณะกรรมการสงฆ์" วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี


เดือนมกราคม


เข้าสายลม


วันที่ ๒๘ ธ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๒๙ - ๓๑ ธ.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๒๙ - ๓๐ ธ.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๒ ม.ค. เดินทางกลับวัด

งานฉลองพระพุทธไสยาสน์
ณ วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร

วันที่ ๒๖ - ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๖


วันที่ ๒๖ ม.ค. เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ประธานในพิธีพร้อมพระภิกษุสงฆ์ทุกรูป และคณะพุทธบริษัททุกท่านร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
วันที่ ๒๗ ม.ค. เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเถรานุเถระ เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน และอุทิศส่วนกุศล พระเถรานุเถระให้พร เป็นเสร็จพิธี เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระเถรานุเถระ

ไปสอนกรรมฐานที่โรงงานทำร่มไทยโอเชี่ยน
(บ้านคุณรัตนา ชินบุตรานนท์)

วันที่ ๓๐ ม.ค. เดินทางไปโรงงานไทยโอเชี่ยน จ.สมุทรปราการ เวลา ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิให้กับพนักงาน เสร็จแล้วรับสังฆทาน
วันที่ ๓๑ ม.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนต์ และฉันเพลเดือนกุมภาพันธ์

เข้าสายลม

วันที่ ๑ ก.พ. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขกและรับสังฆทาน เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๒ - ๓ - ๔ ก.พ. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๒ - ๓ ก.พ. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๕ ก.พ. เดินทางกลับวัด

เดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยตุงและพระธาตุจอมกิตติ

วันที่ ๑๖ ก.พ. เดินทางไปนมัสการ พระธาตุจอมกิตติ ที่ จ.เชียงราย ทำพิธีบวงสรวง เวลา ๐๙.๓๐ น.
วันที่ ๑๗ ก.พ. เดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย ทำพิธีบวงสรวง เวลา ๐๙.๓๐ น.

สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)


วันที่ ๒๒ ก.พ. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๒๓ เม.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อและสนทนาธรรมกับญาติโยม
วันที่ ๒๔ เม.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ รับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

วันมาฆบูชา

วันที่ ๒๕ ก.พ. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓ เป็นวันมาฆบูชา ตอนเช้าทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี) กลางคืน เวลา ๑๘.๐๐ น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถเดือนมีนาคม

เข้าสายลม

วันที่ ๑ มี.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๒ - ๔ มี.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๒ - ๓ มี.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๕ มี.ค. เดินทางกลับวัด

ทำบุญประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๖.๐๐น. ทำพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ ,รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖, รัชกาลที่ ๗,
และพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ด้านหน้าวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
เวลา ๑๘.๐๐น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นสวดพระอภิธรรมถวายแด่
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ ที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๐๐น. ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลท่านท้าวเวหน ( พระภูมิเจ้าที่ประจำวัดท่าซุง )ข้างมณฑปพระศรีอาริย์
เวลา ๑๐.๓๐ น.พระเถรานุเถระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระมหาเถรานุเถระ และพระสงฆ์

พิธีพุทธาภิเษก เสาร์ห้า

วันที่ ๑๖ มี.ค. กำหนดพิธีจะแจ้งให้ทราบภายหลังเดือนเมษายน

เข้าสายลม

วันที่ ๒๙ มี.ค. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๓๐ มี.ค. - ๑ เม.ย. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๓๐ - ๓๑ มี.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๒ เม.ย. เดินทางกลับวัด

ทำบุญพิธีไหว้ครูประจำปีที่บ้านสายลม

วันที่ ๓๑ มี.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น.ทำพิธีบวงสรวง เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ทำบุญวันจักรี

วันที่ ๖ เม.ย. เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)

บรรพชาสามเณร

วันที่ ๘ เม.ย. เวลา ๑๔.๓๐ น. บรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีกรรมบถ ๑๐ ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

วันที่ ๑๓ เม.ย. เวลา ๐๙.๐๐ น. พระภาวนากิจวิมล เป็นประธานทำพิธีบวงสรวงที่วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ในการก่อสร้างวิหารหลังใหม่ครอบวิหารหลังเก่า

ทำบุญวันสงกรานต์

วันที่ ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ เม.ย. เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่ศาลา12 ไร่ ตอนเย็นร่วมก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชาบริเวณหน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
วันที่ ๑๓ - ๑๔ เม.ย. เวลา ๑๙.๐๐ น. มีสวดพระอภิธรรม ที่ศาลา12 ไร่
พิธีสะเดาะเคราะห์

วันที่ ๑๕ เม.ย. เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๑ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๒ เป็นรอบสุดท้าย

สรงนํ้าพระภิกษุ และ สามเณร

วันที่ ๑๕ เม.ย. ตอนบ่ายเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. สรงนํ้าพระภิกษุ และ สามเณร ที่ศาลา ๑๒ ไร่

สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)


วันที่ ๒๖ เม.ย. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๒๗ เม.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อและสนทนาธรรมกับญาติโยม
วันที่ ๒๘ เม.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ รับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

เดินทางไปวัดเขาวงษ์

วันที่ ๓๐ เม.ย. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินทางไปวัดเขาวงษ์ค้าง ๑ คืน เพื่อร่วมงานในวันที่ ๑ พ.ค.เดือนพฤษภาคม

เข้าสายลม

วันที่ ๓ พ.ค. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๔ - ๖ พ.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๔ - ๕ พ.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๗ พ.ค. เดินทางกลับวัด

ไปสำนักปฏิบัติธรรมบ้านก๋ง

วันที่ ๙ พ.ค. เดินทางไปทำบุญวันไหว้ครูที่ บ้านคุณสมพงษ์ หลุนประยูร ตําบล เทพราช อําเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
โทร. ๐๓๘ - ๕๙๕ - ๒๐๑
โทร. มือถือ ๐๘-๑๔๕๖ – ๑๐๓๓

ไปจันทบุรี
วันที่ ๑๖ - ๒๐ พ.ค.

วันที่ ๑๖ พ.ค. เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้าน คุณบัณฑิต - คุณมาลี สุวรรณรัชตมณี อ. บ้านฉาง จ.ระยอง
โทร. ๐๘-๑๓๔๔-๕๔๒๘
วันที่ ๑๗ พ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้วเดินทางไปที่ สำนักปฏิบัติธรรม คุณยุพา เจริญผล จ.ระยอง
วันที่ ๑๗ - ๑๙ พ.ค. เดินทางไปที่ บ้านสาวจันท์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๒๐ พ.ค. เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางกลับวัด

ทำบุญวันวิสาขบูชาและสะเดาะเคราะห์

วันที่ ๒๔ พ.ค. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ทำบุญวันวิสาขบูชา, ทำพิธีไหว้ครู และ ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๑
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๒ เป็นรอบสุดท้ายเดือนมิถุนายน

เข้าสายลม

วันที่ ๓๑ พ.ค. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๑ - ๓ มิ.ย. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๑ - ๒ มิ.ย. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๔ มิ.ย. เดินทางกลับวัด

สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๗ มิ.ย. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๘ มิ.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม
วันที่ ๙ มิ.ย. เวลา ๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

งดการเดินทางไปเยอรมัน

ตามที่ได้ลงประกาศไว้ในหนังสือ "ธัมมวิโมกข์" ตั้งแต่ต้นปีนี้ว่า ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลจะเดินทางไปประเทศเยอรมัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิ.ย. แต่เนื่องจากท่านติดภารกิจจึงไม่สามารถเดินทางไปตามกำหนดการดังกล่าวนี้ได้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


แต่ถึงอย่างไรก็ตามขอแจ้งให้ทราบว่า ทาง "สมาคมรวมใจภักดิ์" (วัดพระราชพรหมยาน) เมืองคาซ์ทดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน จะจัดงานฉลองวัดและสมโภชพระประธาน (สมเด็จองค์ปฐม หน้าตก 4 ศอก) วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2556 ขอเชิญ "คณะศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง" ร่วมงานฉลองสมโภชด้วยกันเดือนกรกฎาคม

เข้าสายลม

วันที่ ๒๘ มิ.ย. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๒๙ มิ.ย. - ๑ ก.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๒๙ - ๓๐ มิ.ย. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๒ ก.ค. เดินทางกลับวัด

ไปปักษ์ใตั

วันที่ ๑๒ - ๑๓ - ๑๔ ก.ค. เดินทางไปที่ วิหารนํ้าน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

วันที่ ๒๒ ก.ค. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘ ตอนเช้าทำบุญใส่บาตรและถวาย ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี) เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
เวลา ๑๙.๐๐ น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน

วันที่ ๒๒ ก.ค. ทำบุญวันครบรอบมรณภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพิธีบวงสรวงที่มณฑปหลวงปู่ปาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)

ทำบุญวันเข้าพรรษา

วันที่ ๒๓ ก.ค. ตรงกับ วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ ตอนเช้าร่วมกันทำบุญใส่บาตร และ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)

งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช

วันที่ ๒๓ ก.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช เสร็จแล้วนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา รำถวายมือ รับสังฆทาน ญาติโยมเวียนเทียนทักษิณาวัตรรอบพระจุฬามณี และ รอบอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ๓ รอบ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ที่ศาลาพระนอน
วันที่ ๒๔ ก.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น.นำพุทธบริษัทไปสักการะและขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สถานที่สำคัญในวัดท่าซุง ๑๗ แห่งเดือนสิงหาคม

เข้าสายลม

วันที่ ๒ ส.ค. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๓ - ๕ ส.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๓ - ๔ ส.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๖ ส.ค. เดินทางกลับวัด

ทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๒ ส.ค. เวลา ๑๑.๐๐ น. ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)

สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๑๖ ส.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๑๗ ส.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม
วันที่ ๑๘ ส.ค. เวลา ๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุงเดือนกันยายน

เข้าสายลม

วันที่ ๓๐ ส.ค. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๓๑ ส.ค. - ๒ ก.ย. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๓๑ ส.ค. - ๑ ก.ย. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓ ก.ย. เดินทางกลับวัด

ทำบุญครบรอบ ๒๑ ปี แห่งการมรณภาพของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

วันที่ ๒๘ ก.ย. เวลา ๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ ต่อจากนั้น สวดพระอภิธรรมถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
วันที่ ๒๙ ก.ย. เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระ ที่นิมนต์มาในงานเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระมหาเถรานุเถระ และ พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระมหาเถรานุเถระกล่าวสัมโมทนียกถา
เวลา ๑๒.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงสวดมาติกาถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯเดือนตุลาคม

เข้าสายลม

วันที่ ๔ ต.ค. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๕ - ๗ ต.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรัยสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๕ - ๖ ต.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๘ ต.ค. เดินทางกลับวัด

ทำบุญวันที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันที่ ๖ ต.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. ทําพิธีบวงสรวง ขอขมาพระรัตนตรัย จากนั้นรับสังฆทาน
งานทำบุญวันที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ที่บ้านสายลม มีเจ้าภาพตั้งร้านเลี้ยงอาหารฟรี

สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๑๑ ต.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๑๒ ต.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรมกับญาติโยม
วันที่ ๑๓ ต.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

ทำบุญวันออกพรรษา

วันที่ ๑๙ ต.ค. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ เป็นวันออกพรรษา ตอนเช้าทำบุญใส่บาตรที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)

ทำบุญตักบาตรเทโวฯ

วันที่ ๒๐ ต.ค. ตรงกับวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ ตอนเช้าทำบุญตักบาตรเทโวฯ รอบพระอุโบสถ เสร็จแล้วถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

งานทอดกฐินสามัคคี ที่สำนักปฏิบัติธรรม
ศิษย์พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

วันที่ ๒๖ ต.ค. เริ่มงานกฐิน
วันที่ ๒๗ ต.ค. เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้ากฐินเดือนพฤศจิกายน

เข้าสายลม

วันที่ ๑ พ.ย. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๒ - ๔ พ.ย. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๒ - ๓ พ.ย. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๕ พ.ย. เดินทางกลับวัด

งานทอดกฐินสามัคคี ที่วัดท่าซุง

วันที่ ๙ พ.ย. เริ่มงานกฐิน
วันที่ ๑๐ พ.ย. เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุง กรานกฐินในพระอุโบสถ

งานทอดกฐินสามัคคี วัดสุขุมาราม

วันที่ ๑๐ พ.ย. เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ถวายผ้ากฐินเดือนธันวาคม

เข้าสายลม

วันที่ ๒๙ พ.ย. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๓๐ พ.ย. - ๒ ธ.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓ ธ.ค. เดินทางกลับวัด

ทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ ๕ ธ.ค. เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจฯ

บวชพระถือธุดงค์และบวชชีกรรมบถ ๑๐

วันที่ ๕ - ๑๓ ธ.ค. บวชพระถือธุดงค์ และบวชชีกรรมบถ ๑๐ รวม ๙ วัน

หมายเหตุ เนื่องจากวันเสาร์ที่ ๗ ธ.ค. เป็นวันเสาร์ ๕ คือตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ ทางวัดจะมีพิธีพุทธาภิเษก ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๒๐ ธ.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๒๑ มิ.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม
วันที่ ๒๒ มิ.ย. เวลา ๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

ไประยอง

วันที่ ๒๖ - ๒๙ ธ.ค. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินทางไปรับสังฆทานและสอนพระกรรมฐานที่ สำนักปฏิบัติธรรม คุณยุพา เจริญผล จ.ระยองกำหนดการ พ.ศ. ๒๕๕๗


เดือนมกราคม

เข้าสายลม

วันที่ ๓ ม.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๔ - ๖ ม.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๔ - ๕ ม.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๗ ม.ค. เดินทางกลับวัด

พระภาวนากิจวิมล
(อนันต์ พทฺธญาโณ)


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top